Lediga jobb som Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning i Nyköping

Se lediga jobb som Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning i Nyköping. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Nyköping som finns hos arbetsgivaren.

Handläggare av bidrag för energieffektivisering i småhus

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.Länstyrelsen i Södermanland söker en handläggare av bidrag för energieffektivisering i småhus till samhällsbyggnadsavdelningen, enheten för plan och bygg.

På enheten arbetar cirka 10 medarbetare och tillsammans med enheterna samhällsskydd och beredskap, kulturmiljö och social hållbarhet ingår enheten i samhällsbyggnadsavdelningen. En viktig arbetsuppgift för Länsstyrelsen är att handlägga och besluta om stöd för byggande av bostäder och energieffektivisering av småhus. Nu behövs en tillfällig förstärkning för handläggning av energistöden.

Arbetsuppgifter
Som handläggare av bidrag för energieffektivsering i småhus arbetar du med att:

- handlägga bidrag för energieffektivisering i småhus. Det innebär bland annat kontakter med sökande och att du granskar ansökningar om bidrag, offerter och fakturor.
- genomföra egna beräkningar samt skriver beslutsförslag. Handläggningen sker i Boverkets system ”Bofinc”.
- delta i nätverk med stödhandläggare på andra länsstyrelser.

Kvalifikationer och profil
Vi söker dig som har:

- gymnasieutbildning inom ekonomi eller annan treårig universitetsförberedande inriktning.
- vana av att arbeta i officepaketet och att hantera excel.
- minst två års erfarenhet av att arbeta med handläggning inom statlig förvaltning eller annan offentlig verksamhet.

Meriterande är erfarenhet av:

- myndighetsutövning
-  liknande arbetsuppgifter med stödhandläggning på en länsstyrelse.
-  tekniska frågor inom byggområdet.

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Vi vill att du:

-  tycker om och har en god förmåga att samarbeta och jobba serviceinriktat, liksom stark förmåga till självständighet, noggrannhet och ansvarstagande.
- är lösningsorienterad och effektiv.
- har lätt att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och har en god förmåga att kommunicera enkelt och begripligt.

Om tjänsten
Anställningen är en visstidsanställning under 6 månader i omfattning 100%.
Start 1 juli 2024 eller enligt överenskommelse. 

Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.


Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av enhetschef Christina Gustavsson eller bostadsdirektör Bengt Nordström. Fackliga företrädare är Patrik Holmer (Saco-S) och Anna Forsberg (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (växel). 

Ansökan
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 19 juni 2024. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats https://lansstyrelsen.varbi.com/center/tool/position/732983/edit/tab:2/www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Genom att ansöka till tjänsten godkänner du att länsstyrelsen hanterar och sparar dina personuppgifter. Länsstyrelsen hanterar personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Här kan du läsa mer om myndighetens hantering av personuppgifter https://lansstyrelsen.varbi.com/center/tool/position/732983/edit/tab:2/www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av
innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR
-enheten för att få hjälp med din ansökan.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier. Vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook och LinkedIn. Visa mindre

Naturvårdshandläggare – invasiva främmande arter (akvatisk inriktning)

Du kommer att tillhöra naturskyddsenheten som består av 15 personer. Vårt huvudsakliga arbetsområde berör myndighetsutövning kring skydd och bevarande av naturvärden i Södermanland utifrån ett brett perspektiv. Våra huvuduppdrag är dels att handlägga ärenden och utföra tillsyn enligt 7 och 12 kap. miljöbalken, dels att arbeta med formellt skydd av områden som att bilda nya naturreservat i länet. Vi erbjuder en spännande och rörlig arbetsplats med kunni... Visa mer
Du kommer att tillhöra naturskyddsenheten som består av 15 personer.

Vårt huvudsakliga arbetsområde berör myndighetsutövning kring skydd och bevarande av naturvärden i Södermanland utifrån ett brett perspektiv. Våra huvuduppdrag är dels att handlägga ärenden och utföra tillsyn enligt 7 och 12 kap. miljöbalken, dels att arbeta med formellt skydd av områden som att bilda nya naturreservat i länet.

Vi erbjuder en spännande och rörlig arbetsplats med kunniga och engagerade kollegor. Som handläggare hos oss ingår du i flera olika arbetsgrupper och bidrar med kunskap och driva projekt om invasiva främmande arter i akvatisk miljö. Du kommer arbeta självständigt och i samarbete med andra.

Arbetsuppgifter
Länsstyrelsen ansvarar för att samordna arbetet med att utrota och begränsa invasiva främmande arter knutna till EU-förordningen. Detta innebär att informera om invasiva främmande arter och att förebygga introduktion och spridning av dessa arter. Det gäller både växter och djur, såväl landlevande som vattenlevande. Länsstyrelsen har även ansvar för att bekämpa invasiva arter inom skyddade områden.

Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att fram samt arbeta praktiskt med strategiska åtgärdsplaner för utrotning eller begränsning av invasiva arter som återfinns i vårt län (till exempel kinesisk ullhandskrabba, sjögull och svartmunnad smörbult), samt övervaka arter som hotar att etablera sig i länet. Fokus kommer att vara på limniska och marina arter. Arbetet kommer även innebära att hålla kartläggningen över vilka invasiva arter som finns i länet och hur de påverkar vår natur uppdaterad, samt att inspirera till effektiva utrotningsåtgärder.

Tjänsten erbjuder en kombination av handläggning, rapportskrivning och fältarbete i perioder. Arbetet kommer innebära att man till stor del jobbar med att leda och driva sina egna projekt, och kommer ha ett viss ansvar för ekonomin inom projekten. Det kommer även innebära en hel del intern samverkan mellan olika projekt och åtgärder, exempelvis i arbetet med flodkräfta och den invasiva arten signalkräfta. I arbetet ingår även kontakter med andra myndigheter, kommuner organisationer, entreprenörer, markägare, allmänhet och media. Den slutliga fördelningen av arbetsuppgifter kommer att göras i samband med introduktionen. Tjänsten kan komma att innebära förändrade arbetsuppgifter framöver med olika uppdrag inom avdelningens och enhetens arbetsområden.

Kvalifikationer och profil
Vi söker dig som har en examen på högskole- eller universitetsnivå (minst 3 år) inom limnologi, marinbiologi, akvatisk biologi, eller annan utbildning som vi bedömer vara likvärdig.

Utöver detta ska du ha

- Goda kunskaper om limniska och marina arter och biotoper.
- God datorvana.
- God förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
- Goda kunskaper inom GIS (gärna ArcGIS Pro).
- Erfarenhet av arbete i fält, gärna i akvatisk miljö.
- B-körkort.

Vårt arbete handlar mycket om kontakter med omvärlden och därför är det viktigt att du har lätt för att ta kontakt och skapa, samt upprätthålla förtroendefulla relationer. Vi jobbar med verksamhetsutövare, berörda markägare och intressenter och därför är din kommunikativa förmåga, tydlighet och förmåga att navigera i konfliktfyllda situationer avgörande.

Vi söker dig som är duktig på att samverkan kring frågor både internt och externt. Att du har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat ser vi som en förutsättning. Uppdraget utförs med en hög grad av självständighet, där du själv planerar och strukturerar ditt arbete. Du är initiativrik, lösningsorienterad och har förmåga att starta upp nya aktiviteter som du driver framåt och avslutar. 

Du är mån om att uppnå resultat med hög kvalitet i ditt arbete. Du är ansvarstagande, noggrann, nyfiken och kan snabbt sätta dig in i nya frågor. För att klara de krav som ställs i arbetet söker vi dig som är självgående, driven och uthållig.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Meriterande för tjänsten är

- Erfarenhet av myndighetsarbete inom naturvård och/eller naturskydd. Gärna erfarenhet av ett arbete med invasiva främmande arter.
- Erfarenhet av att kunna driva egna processer från start till mål, samt skriva rapporter.
- Erfarenhet av fältarbete med inventering av akvatiska arter och biotoper.
- Erfarenhet av elfiske, gärna utbildning inom elfiske och djurförsök.
- Erfarenhet av projektledning och ekonomiansvar.
- Erfarenhet av arbete med upphandling och avrop från ramavtal.
- Båtvana (samt gärna har Fartygsbefäl Klass 8).
- Erfarenhet av handläggning av ärenden och tillämpning av miljöbalken vid en myndighet. Praktiskt erfarenhet av eller utbildning inom miljörätt och/eller förvaltningslagen.

Om tjänsten
Anställningsformen är en tillsvidaretjänst. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.  

Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av rekryterande chef Inger-Marie Wohlfarth som nås via växeltelefon 010-223 40 00.

Fackliga företrädare är Patrik Holmer (Saco-S, växel 010-223 40 00) och Anna Forsberg (ST, växel 010-223 40 00).

Ansökan
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 12 maj 2024. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

Genom att ansöka till tjänsten godkänner du att länsstyrelsen hanterar och sparar dina personuppgifter. Länsstyrelsen hanterar personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Här kan du läsa mer om myndighetens hantering av personuppgifter www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR-enheten för att få hjälp med din ansökan. Visa mindre

Kvalificerad handläggare

Dina arbetsuppgifter Anställningen är placerad på Åklagarkammaren i Nyköping. Som kvalificerad handläggare möter du en händelserik vardag med varierande arbetsuppgifter. Du arbetar självständigt men också tillsammans i grupp för att få det administrativa arbetet att fungera. Service är en stor del i ditt vardagliga arbete, både internt och externt. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att: ge åklagare administrativt stöd, t.ex. arbete i brottsmålsdiariet, ha... Visa mer
Dina arbetsuppgifter Anställningen är placerad på Åklagarkammaren i Nyköping. Som kvalificerad handläggare möter du en händelserik vardag med varierande arbetsuppgifter.

Du arbetar självständigt men också tillsammans i grupp för att få det administrativa arbetet att fungera. Service är en stor del i ditt vardagliga arbete, både internt och externt.

I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att:

ge åklagare administrativt stöd, t.ex. arbete i brottsmålsdiariet, hantera arkivering och utföra allmänna kontorsuppgifter
kontrollera, bedöma och registrera inkomna ärenden
vara kontakten utåt i många sammanhang och därmed ge god service till både allmänheten och till andra myndigheter – främst via telefon och e-post
utföra arbetsuppgifter som fördelas från administrativ chef
bereda ärenden
ta särskilt stort ansvar för kammarens administrativa verksamhet
handleda och vara samtalspartner för kollegor.
Vardagen är händelsestyrd och det kan snabbt inkomma brådskande ärenden som gör att du behöver ta snabba beslut och kunna göra en avvägning av vad som är brådskande eller inte.

Dina kvaliteter och kvalifikationer Vi söker dig som

har gymnasieexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
har aktuell och relevant skicklighet som motsvarar flera års väl vitsordat arbete med administrativa uppgifter som Åklagarmyndigheten bedömer som relevant,
har aktuell och relevant erfarenhet av arbete i it-miljö och med digitala verktyg inom administration, telefoni, möten m.m.
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Du ska även

vara noggrann, strukturerad och följa de förhållningsregler och rutiner som finns,
vara självständig och ansvarstagande,
vara stresstålig då arbetsbelastningen vid vissa tillfällen kan vara hög,
vara stabil och ha god självkännedom,
ha lätt för att samarbeta och ha ett öppet förhållningssätt gentemot din omgivning,
vara serviceinriktad,
ha god kommunikationsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Det är meriterande med

erfarenhet av arbete inom rättsväsendet
eftergymnasial utbildning t.ex. inom ekonomi eller juridik.
Om anställningen Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning,

Tester kan förekomma i rekryteringsprocessen.

Åklagarmyndigheten är en beredskapsmyndighet. Vid en anställning kan du komma att krigsplaceras på Åklagarmyndigheten. Läs mer under Jobba hos oss .

På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.

Vi ser gärna att du skickar in din ansökan på svenska.

Åklagarmyndigheten som arbetsgivare På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi drygt 2 000 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.

Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.

Ansök redan i dag! Visa mindre

Limnisk naturvårdshandläggare

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.Du kommer att tillhöra naturskyddsenheten som idag består av 15 personer.

Vårt huvudsakliga arbetsområde berör myndighetsutövning kring skydd och bevarande av naturvärden i Södermanland utifrån ett brett perspektiv. Våra huvuduppdrag är dels att handlägga ärenden och utföra tillsyn enligt 7 och 12 kap. miljöbalken, dels att arbeta med formellt skydd av områden som att bilda nya naturreservat i länet.

Vi erbjuder en spännande och rörlig arbetsplats med kunniga och engagerade kollegor. Du kommer att ingå i en grupp på sju personer som arbetar med skydd av värdefull natur, där du kommer arbeta självständigt och i samarbete med andra.

 

Arbetsuppgifter
Hos oss kommer du att arbeta med att ta fram och sammanställa data, göra naturvårdsbedömningar som utgör underlag för områdesskydd i limniska miljöer men även skyddsarbete i andra miljöer ingår i arbetet. Du kommer driva områdesskyddsprocesser, ha markägarkontakter och samråd med olika myndigheter och sakägare, samt ta fram beslut och skötselplaner.

Arbetsuppgifterna utöver det innebär uppdatering av bevarandeplaner för Natura 2000-områden och bidra i arbetet med den nationella planen för omprövning av vattenkraften.

Tjänsten erbjuder en kombination av handläggning och fältarbete i perioder. Vi hjälps åt med alla arbetsuppgifter som finns på enheten, och myndighetens uppdrag kan också göra att fler uppgifter än det som beskrivs i annonsen blir aktuella. På enheten arbetar vi till exempel med prövning och tillsyn. I vår prövningsverksamhet ser vi till att hänsyn tas till ekosystem, biologisk mångfald, arter och habitat när samhället eller verksamheter utvecklas. Ett urval av arbetsuppgifter inom området är att skapa en bild av påverkan på naturmiljön utifrån underlag och dialoger. Sedan utifrån miljöbalken, praxis och vägledning skriva välmotiverade beslut.

Kvalifikationer och profil
Vi söker dig som har en examen på högskole- eller universitetsnivå (minst 3 år) inom ämnesområdena limnologi, akvatisk ekologi, akvatisk biologi, eller annan utbildning som vi bedömer vara likvärdig.

B-körkort krävs för denna tjänst.

Arbetet ställer krav på en förmåga att kunna uttrycka sig väl i både tal och skrift på svenska. Vårt arbete handlar mycket om kontakter med omvärlden och därför är det viktigt att du har lätt för att ta kontakt och skapa relationer. Vi jobbar med verksamhetsutövare, berörda markägare och intressenter och därför är din kommunikativa förmåga, tydlighet och förmåga att navigera i konfliktfyllda situationer avgörande. Du behöver även ha förmåga att självständigt kunna driva och slutföra projekt, som både kan vara stora och komplicerade. Samt vara lösningsorienterad, ha ett gott ordningssinne och inneha förmågan att självständigt strukturera upp dina arbetsveckor. Vi söker dig som är duktig på att samverka kring frågor både internt och externt. Att du har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat ser vi som en förutsättning.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Meriterande för tjänsten är:

- Erfarenhet av arbete med skydd av värdefull natur, i första hand i limniska miljöer. Även erfarenhet av skogliga miljöer och våtmarker är särskilt meriterande.
- Erfarenhet av ett arbete med naturvård och vattenvård ur ett bredare perspektiv, särskilt om limniska arters och habitats känslighet för mänsklig påverkan (t.ex. vattenreglering eller markavvattning). Gärna på en myndighet.
- Erfarenhet av fältarbete med inventering av akvatiska arter och biotoper.
- Erfarenhet av projektledning.
- Att kunna driva egna processer, slutföra uppgifter och skriva rapporter.
- Praktiskt erfarenhet av eller utbildning inom miljörätt och GIS (ArcGIS Pro).
- Goda art- och biotopkunskaper av relevans för arbetsområdet.

Om tjänsten
Anställningen är tillsvidare. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.  

Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av rekryterande chef Inger-Marie Wohlfarth som nås via växeltelefon 010-223 40 00.

Fackliga företrädare är Patrik Holmer (Saco-S, växel 010-223 40 00) och Anna Forsberg (ST, växel 010-223 40 00).

Ansökan
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 12 maj 2024.

Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

Genom att ansöka till tjänsten godkänner du att länsstyrelsen hanterar och sparar dina personuppgifter. Länsstyrelsen hanterar personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Här kan du läsa mer om myndighetens hantering av personuppgifter www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta
HR-enheten för att få hjälp med din ansökan.

Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook och LinkedIn. Visa mindre

Utredare mängdbrott eller ungdom LPO Nyköping

Är du redo för en större uppgift? Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag. Nu söker vi utredare till LPO Nyköping. Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 37 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Polisområde Södermanland är ett av polisområdena i region Öst och har verksamhet i hela Södermanlands län. Det geografiska området sträcker sig öve... Visa mer
Är du redo för en större uppgift?
Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag. Nu söker vi utredare till LPO Nyköping.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 37 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.

Polisområde Södermanland är ett av polisområdena i region Öst och har verksamhet i hela Södermanlands län. Det geografiska området sträcker sig över nio kommuner.
Polisområde Södermanland är indelat i tre lokalpolisområden: Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. På polisområdesnivå finns en utredningssektion och ett polisområdeskansli.

Lokalpolisområde Nyköping ingår i polisområde Södermanland. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service.

ARBETSUPPGIFTER
Som mängdbrottsutredare i LPO Nyköping handlägger du olika typer av ärenden både enskilt och tillsammans med andra under ledning av en förundersökningsledare.
Du bidrar med en viktig del av förundersökningsarbetet och ser till att arbetet går framåt. Du kommer att arbeta med allt från mindre utredningar till att hantera större och komplexa utredningar med mycket material och digitala spår.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Hämta in och analysera information
• Sammanställa material
• Hålla förhör
• Som ungdomsutredare förväntas du genomföra barnförhör

Ärendena leds av polisiär förundersökningsledare och i vissa fall av åklagare. Arbetet sker både enskilt och i mindre grupper beroende på vad som ska hanteras. Vi arbetar i nära samverkan med andra myndigheter, organisationer och med andra grupper inom lokalpolisområdet och utredningssektioner.

Verkställande av tvångsmedel i samverkan med andra enheter förekommer.

KVALIFIKATIONER
• Svensk polisexamen, i enlighet med Polisförordningen (2014:1104), eller akademisk examen, eller annan utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• B körkort för manuell växellåda

Det är meriterande om du har:

• Tidigare erfarenhet av utredningsarbete som arbetsgivaren bedömer relevant för funktionen
• Erfarenhet utifrån din yrkesroll att möta människor i utsatta situationer
• Erfarenhet av att analysera stora mängder informationsmaterial som arbetsgivaren bedömer relevant för funktionen
• Utbildning i brottsutredning eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för funktionen

Vi söker dig som har ett stort engagemang för uppdraget och besitter god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Då utredningar kan innefatta stort material och digitala spår krävs det att du är analytisk, noggrann och duktig på att strukturera ditt arbete. Utredningsverksamhet är operativt och ställer krav på flexibilitet mellan prioriteringar och ett lösningsinriktat förhållningssätt.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Fackliga kontaktpersoner:
ST Region Öst, E-postadress: [email protected]
Polisförbundet Region Öst, E-postadress: [email protected]
Seko Polisen Öst, E-postadress: [email protected], Telefon: 010- 56 654 21
SACO-s region Öst, E-postadress: [email protected], Telefon: 114 14

Placeringsort: Nyköping

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 16 april. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Visa mindre

Överförmyndarhandläggare

Kommunledningskontoret – Överförmyndarkontoret Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Verksamheten syftar till att skydda personer från att lida rättsförlust och utgör ett samhällsskydd för de utsatta i samhället, dvs personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, äldre och barn. Överförmyndarkontoret arbetar på uppdrag från Nyköping- och Oxelösunds överförm... Visa mer
Kommunledningskontoret – Överförmyndarkontoret

Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Verksamheten syftar till att skydda personer från att lida rättsförlust och utgör ett samhällsskydd för de utsatta i samhället, dvs personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, äldre och barn. Överförmyndarkontoret arbetar på uppdrag från Nyköping- och Oxelösunds överförmyndarnämnd.

Hos oss på överförmyndarkontoret arbetar du med tillsyn och handläggning av ärenden som rör godmanskap, förvaltarskap samt förmyndarskap för barn. Vi handlägger också ärenden gällande god man för ensamkommande barn.

Vi är en arbetsgrupp på 7 personer och en av våra kollegor ska vara föräldraledig och vi söker därför en vikarie som överförmyndarhandläggare.
Hos oss kommer du att få ett stimulerande, utmanande och utvecklande jobb med stor betydelse. Välkommen med din ansökan!


ARBETSUPPGIFTER
I rollen som överförmyndarhandläggare kommer du att arbeta med att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndares uppdrag. Du arbetar med att utreda ansökningar och anmälningar om behov av god man eller förvaltare samt företräda nämnden i tingsrätten. Du kommer även att skriva fram och föredra ärenden inför överförmyndarnämnden.

Som överförmyndarhandläggare fattar du beslut i tillståndsärenden och granskar redovisningshandlingar samt håller i utbildningar och informationsmöten. Arbetet innebär att man har många kontakter med andra myndigheter och samhällsmedborgare. Överförmyndarkontoret ansvarar även för rekrytering av och utbildning av gode män och förvaltare. Allt arbete sker i samarbete med övrig personal på överförmyndarkontoret. På överförmyndarkontoret arbetar vi kontinuerligt med att utveckla verksamheten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning med juridisk, ekonomisk, beteendevetenskaplig eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Tjänsten förutsätter att du kan uttrycka dig väl på svenska, både muntligt och skriftligt. Du ska ha mycket god administrativ förmåga.

Det är meriterande om du har:
-erfarenhet av ärendehandläggning inom offentlig förvaltning gärna inom lagreglerat område så som familjerätt eller förvaltningsrätt
-erfarenhet av överförmyndarfrågor

Som överförmyndarhandläggare hos oss är det av ytterst stor vikt att du har god kommunikationsförmåga eftersom du kommer ha många kontakter med gode män, förvaltare, förmyndare, personer som har god man/förvaltare, anhöriga, samhällsmedborgare och myndigheter.

Det är viktigt att du kan sätta dig in i andra människors situation men samtidigt förstå vikten av att du agerar professionellt i din yrkesroll. Du behöver kunna hantera svåra samtal och förmedla budskap.

För att trivas i den här rollen är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga, är organiserad och att du gillar administration. Du trivs med att arbeta självständigt, tar egna initiativ och fatta beslut. Utbildning och att tala inför folk ingår i rollen och därför är det viktigt att detta är situationer som du kan hantera.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

•Provanställning kan komma att tillämpas.
•När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker. Om du önskar stöd i Visma Recruit vänligen ring supporttelefon 0771-693 693.
•Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
•Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
#LI-Hybrid Visa mindre

Handläggare inom samhällsskydd och beredskap

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.Enheten för Samhällskydd och beredskap består av sju medarbetare och en enhetschef.

Enheten ansvarar för att utveckla krisberedskapen regionalt och internt, civilt försvar, säkerhetsskydd, signalsskydd, uppgifter inom LSO och risker i samhällsplaneringen.

Arbetsuppgifter
Du kommer verka brett inom området samhällsskydd och beredskap. Du kommer driva eller delta i utbildningar, övningar, risk- och sårbarhetsarbete, planering inom civilt försvar och för sanering efter kärnteknisk olycka, stödja arbete i nätverk länets nätverk samt delta i eller genomföra andra inkommande uppdrag. Du kommer också arbeta med sambandsfrågor. Signalskydd kan komma ingå i tjänsten. Du kommer också vara en av våra tjänstemän i beredskap. Specifikt innehåll i tjänsten kan påverkas både av din bakgrund, rekryteringar och nya uppdrag.

Kvalifikationer och profil
Vi ser att du har;

- akademisk utbildning och eller erfarenheter vi bedömer som relevant för arbetet.

Det är meriterande om du har;

- erfarenhet från länsstyrelsen
- erfarenhet från kommunal eller statlig verksamhet och gärna inom listade områden i arbetsbeskrivningen.
- erfarenhet kopplat till totalförsvar

Som person är du ansvarstagande, har integritet, är lyhörd samt har en god pedagogisk förmåga och lätt för att samarbeta. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Arbetet är självständigt och kräver noggrannhet. Vi värdesätter god samarbetsförmåga och egen drivkraft högt eftersom vi jobbar i grupp med tydliga mål. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper.

Körkort är ett krav för tjänsten.

Om tjänsten
Anställningen är tillsvidare. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas. Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av rekryterande chef Tomas Birgegård som nås via växeltelefon 010-223 40 00.

Fackliga företrädare är Patrik Holmer (Saco-S, växel 010-223 40 00) och Albert Bekassy (ST, Växel / ST Direkt: 0771–555 444).

 Ansökan
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 17 februari 2024.

Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR enheten för att få hjälp med din ansökan.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier. Vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook och LinkedIn. Visa mindre

Klienthandläggare till Verksamhetsområde Nyköping

Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter. ARBETSUPPGIFTER Som klienthandläggare på verksamhetsområdet Nyköping ansvarar du under kriminalvårdsinspektören för det samlade kl... Visa mer
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.

ARBETSUPPGIFTER
Som klienthandläggare på verksamhetsområdet Nyköping ansvarar du under kriminalvårdsinspektören för det samlade klientarbetet och de processer som klienterna befinner sig i. Arbetet innebär att utreda ärenden och fatta beslut enligt delegation, föredragande i ärenden åt annan beslutsfattare, handläggning, bevakning av den juridiska klientprocessen, verkställbarhetskontroller, kvalitetssäkra och fastställa verkställighets- och häktesplaner och hantering av klientärenden, såsom bland annat planering av intagnas verkställighet, upprätta planeringsunderlag, upptagande av nöjdförklaring samt beräkning av strafftid.

Dina uppgifter som klienthandläggare innefattar även att sprida information och metodiskt handleda personal i det dagliga arbetet. I uppdraget ingår även att, i dialog med kriminalvårdsinspektörer, säkerhetshandläggare, klienthandläggare på andra enheter samt andra stödfunktioner utveckla och kvalitetssäkra rättsvårdsarbetet. Extern samverkan med andra myndigheter förekommer frekvent.

KVALIFIKATIONER
I rollen som klienthandläggare behöver du vara bekväm med att arbeta självständigt och själv planera och organisera din arbetsdag. Du är strukturerad och trivs med att samverka och samarbeta med andra, du är flexibel och kan prioritera i ditt arbete samt i alla situationer se till att rättssäkerheten efterlevs. Du är tydlig i din kommunikation och säkerställer att budskap når fram så att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Vidare är du initiativtagande, har en god analytisk förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Vi söker dig som har:
• Universitets- eller högskoleutbildning med juridisk-, samhällsvetenskaplig- eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av arbete med ärendehandläggning och beslutsfattande, gärna inom myndighet.
• God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.

Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete som klienthandläggare inom Kriminalvården, företrädesvis häkte men även anstalt.
• Goda kunskaper i Kriminalvårdens klientadministrativa system.
• Goda kunskaper om relevanta lagstiftningar.
• Erfarenhet av arbete med samverkan både internt och externt, företrädesvis inom rättsväsendet.


ÖVRIGT
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.
Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För tjänster med högre säkerhetsklass behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Visa mindre

Handläggare inom samhällsskydd och beredskap

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.Enheten för Samhällskydd och beredskap består av åtta medarbetare och en enhetschef.

Enheten ansvarar för att utveckla krisberedskapen regionalt och internt, civilt försvar, säkerhetsskydd, signalskydd, uppgifter inom LSO och risker i samhällsplaneringen.

Arbetsuppgifter
Du kommer verka brett inom området samhällsskydd och beredskap. Du kommer driva eller delta i riskrelaterade områden och mot frågor kopplat till risker i översikts- och detaljplaner, utbildningar, övningar, planering civilt försvar,  inräddningstjänst under höjd beredskap (beroende på uppdrag), driva arbete i nätverk som räddningstjänst- och krisberedskapsnätverket samt andra inkommande uppdrag. Signalskydd kan komma ingå i tjänsten. Du kommer också vara en av våra tjänstemän i beredskap och samordning av det uppdraget kan komma att ingå. Specifikt innehåll i tjänsten kan påverkas både av din bakgrund, rekryteringar och nya uppdrag.

Kvalifikationer och profil
Vi ser helst att du har;

- akademisk utbildning vi bedömer som relevant för arbetet och eller erfarenhet som är relevant. Exempelvis brandingenjör, riskingenjör eller annan utbildning inom krishantering med riskhantering.

Det är meriterande om du har;

- erfarenhet från länsstyrelsen.
- erfarenhet från kommunal eller statlig verksamhet och inom listade områden i arbetsbeskrivningen.
- erfarenhet av arbete inom LSO.
- erfarenhet av samverkansfrågor.
- erfarenhet av krisberedskapsarbete och gärna statlig.
- god kunskap om det svenska krishanteringssystemet.

Som person är du drivande, analytisk, samt har en god pedagogisk förmåga och lätt för att samarbeta. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Arbetet är självständigt och kräver noggrannhet. Vi värdesätter god samarbetsförmåga och egen drivkraft högt eftersom vi jobbar i grupp med tydliga mål. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper.

Körkort är ett krav för tjänsten.

Om tjänsten
Anställningen är tillsvidare. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas.

Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av rekryterande chef Tomas Birgegård som nås via växeltelefon 010-223 40 00.

Fackliga företrädare är Patrik Holmer (Saco-S, växel 010-223 40 00) och Albert Bekassy (ST, Växel / ST Direkt: 0771–555 444).

Ansökan
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 17 februari 2024. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR enheten för att få hjälp med din ansökan.

Genom att ansöka till tjänsten godkänner du att länsstyrelsen hanterar och sparar dina personuppgifter. Länsstyrelsen hanterar personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Här kan du läsa mer om myndighetens hantering av personuppgifter www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook och LinkedIn. Visa mindre

Utredare inom verkställighet

Är du redo för en större uppgift? Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag. Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 37 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. ARBETSUPPGIFTER Som utredare inom verkställighet utreder och verkställer du utvisnings- och avvisningsbeslut. Du skapar och utreder förutsättningar för återvändandet till det land beslu... Visa mer
Är du redo för en större uppgift?
Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 37 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.

ARBETSUPPGIFTER
Som utredare inom verkställighet utreder och verkställer du utvisnings- och avvisningsbeslut. Du skapar och utreder förutsättningar för återvändandet till det land beslutet avser. Du deltar också vid kontroller på flygplats, i gränsnära områden samt i samhället i övrigt. Arbetet innebär möten med människor i utsatta situationer vilket ställer stora krav på dig att agera med respekt för den enskilda människan men även med stor integritet och förståelse för det uppdrag vi har.

Inom uppdraget kommer du ha kontakter med andra myndigheter och organisationer både inom och utanför Sverige. Även resor till andra länder kan förekomma i tjänsten. Du driver dina egna ärenden men arbetar teambaserat, varför du förväntas kunna arbeta både självständigt och i grupp.

För att möta framtida förväntningar ska du även vara öppen för att utreda brott kopplade till utlännings-och gränsärenden.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning inom relevanta områden eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som kan bedömas likvärdigt.
• Utredningserfarenhet eller erfarenheter som bedöms likvärdiga
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• B-körkort

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
• Utbildning i utlänningsrätt, rättegångsbalk och brottbalk
• Ytterligare språkkunskaper, företrädelsevis utomnordiska stora språk.
• Erfarenhet av statlig handläggning där du har förhållit dig till lagstiftning.
• Erfarenhet av administrativt arbete och god administrativ förmåga.

Personliga egenskaper
Till tjänsten söker vi dig som kan arbeta självständigt och tar egna initiativ, du driver dina processer på egen hand och för arbetet framåt. Du kan samtidigt arbeta bra i grupp och har en god samarbetsförmåga med kollegor och andra. Du är strukturerad och har ordning och reda i ditt arbete. Som person är du även flexibel i ditt förhållningssätt, du kan växla mellan uppgifter och vid behov hjälpa kollegor.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Arbetsort: Skavsta (Nyköping)
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Utredare Gräns

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se Visa mindre

Alkoholinspektör, 100%

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. ARBETSUPPGIFTER Som inspektör utreder du självständigt ansökningar och tillsynsärenden gällande servering... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.

ARBETSUPPGIFTER
Som inspektör utreder du självständigt ansökningar och tillsynsärenden gällande serveringstillstånd och tobakstillstånd. Vid ansökningstillfället ska det sökande bolaget styrka att förutsättningar för sökt tillstånd finns. Det är din uppgift att granska handlingar och ge stöd till sökande genom hela processen. Du utreder självständigt brister som kan påträffas vid tillsyn och föreslår administrativa åtgärder enligt alkohollagens bestämmelser och kommunens riktlinjer för serveringstillstånd.

För att skapa en trygg och säker restaurangbransch på lika villkor kontrollerar vi tillståndshavarnas personliga lämplighet, bolagens ekonomi och varifrån pengar kommer som finansierar verksamheterna. Yttranden tas in från andra myndigheter, såsom skattemyndigheten, polisen, kronofogdemyndigheten med flera. Arbetet omfattar också tillsyn hos verksamheterna, handläggning av klagomål, rådgivning och information till verksamheter och allmänhet samt att bereda ärenden till nämnd. Visst tillsynsarbete förekommer under helg-, kväll- och natt.

Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en utvecklande handläggartjänst med många utåtriktade kontakter samt att utgöra en viktig faktor för företagare. Du får även arbeta med den sociala skyddsaspekten att se till att alkohol serveras och hanteras ansvarsfullt, vilket bidrar till en tryggare miljö i nattlivet.

Intervjuer kommer att genomföras under ansökningstiden.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med lämplig högskoleutbildning, exempelvis inom juridik, ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer adekvat men du kan också ha förvärvat kunskapen genom arbetserfarenhet inom området. Erfarenhet och kunskap av myndighetsutövning, offentligt utredningsarbete, arbete med alkohol- och tobakslagstiftningen är meriterande. Då vi arbetar med myndighetsutövning är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, har en god datorvana och har förståelse för din roll som myndighetsperson. Du måste ha körkort.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Provanställning kan komma att tillämpas.

Om du önskar stöd i Visma Recruit/Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Handläggare inom civil beredskap

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.Arbetet med samhällets krisberedskap och civilt försvar är i en intensiv utvecklingsfas.

Vi söker dig som kan driva projekt och processer inom krisberedskap, civilt försvar samt bidra i utvecklingsarbetet av länets krisberedskap.

Du kommer att vara placerad på enheten för samhällsskydd och beredskap som består idag av sju medarbetare samt en enhetschef. Länsstyrelsen har en viktig roll i att vara sammanhållande i det regionala arbetet inom civil beredskap. I egenskap av högsta civila totalsförsvarsmyndighet i länet har länsstyrelsen en central roll i utvecklingen av den civila beredskapen. Enheten arbetar med olika lokala, regionala och nationella aktörer för att skapa ett tryggt och säkert samhälle under alla störningar.

Arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga arbetsområde hos oss kommer att vara myndighetens arbete med krisberedskap och civilt försvar. Länsstyrelsen har ett flerårigt uppdrag stödja Socialstyrelsen i att utveckla den kommunala hälso- och sjukvården samt socialtjänst under höjd beredskap. Du kommer projektleda det arbetet som en huvudarbetsuppgift. Arbetet kräver ett nära samarbete med kollegor inom enheten, kommunerna, regionen och med länskollegor på andra länsstyrelser.

Utöver detta förväntas du delta i och bistå kollegor inom samtliga av enhetens befintliga eller nya uppdrag. Innehållet i tjänsten kommer variera över tid. I tjänsten ingår att vara tjänsteman i beredskap i dagsläget var sjunde vecka.

Kvalifikationer och profil
Vi söker dig med en för tjänsten relevant universitet- eller högskoleutbildning eller som på annat sätt kan styrka meriter inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst med koppling mot krisberedskap eller inom krisberedskapsområdet. Vi vill att du har projektledarerfarenhet och är van att samverka med andra aktörer.

Meriterande om du har erfarenhet:

- av arbete inom kommunal eller regional hälso- och sjukvård med kontakt mot krisberedskapsområdet.
- kommunal verksamhet inom relevanta områden
- inom krisbredskapsområdet.
- av genomföra utbildningar, övningar, seminarium och dyl. för större grupper.

Vi fäster mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du som person är strategisk,  strukturerad, pedagogisk och lyhörd. Du förväntas kunna ta ansvar hela vägen från att identifiera problem eller behov till att ta fram förslag på lösningar samt genomföra och följa upp dessa. Då arbetet medför kontakter med olika parter har du god samarbetsförmåga och ett samverkande förhållningssätt. Du uttrycker dig väl i tal och skrift. Du kan utföra uppgifter under eget ansvar samt prioritera och kompromissa i ditt eget och enhetens arbete.

Om tjänsten
Anställningen är tillsvidare. Provanställning på sex månader kommer att tillämpas.

Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av rekryterande chef Tomas Birgegård som nås via växeltelefon 010-223 40 00.

Fackliga företrädare är Patrik Holmer (Saco-S, växel 010-223 40 00) och Albert Bekassy (ST, Växel / ST Direkt: 0771–555 444).

Ansökan
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 12 februari 2024. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR-enheten för att få hjälp med din ansökan.

Genom att ansöka till tjänsten godkänner du att länsstyrelsen hanterar och sparar dina personuppgifter. Länsstyrelsen hanterar personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Här kan du läsa mer om myndighetens hantering av personuppgifter www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook och LinkedIn. Visa mindre

Handläggare till gymnasieantagning och skoladministration

Vi söker en erfaren och engagerad handläggare där uppdraget är förlagd till Staben för Division Utbildning i Nyköpings kommun. I uppdraget ingår handläggning i stabens gymnasieantagning och administration. Närmaste kollegor är stabens Antagningssekreterare samt Registrator och närmsta chef är divisionens Administrativa chef. Division utbildning är Nyköpings största utbildningsaktör och i vår verksamhet passerar 14 000 barn, elever och vuxna passerar varj... Visa mer
Vi söker en erfaren och engagerad handläggare där uppdraget är förlagd till Staben för Division Utbildning i Nyköpings kommun. I uppdraget ingår handläggning i stabens gymnasieantagning och administration. Närmaste kollegor är stabens Antagningssekreterare samt Registrator och närmsta chef är divisionens Administrativa chef.

Division utbildning är Nyköpings största utbildningsaktör och i vår verksamhet passerar 14 000 barn, elever och vuxna passerar varje år och för att de ska nå sin fulla potential är vi drygt 2000 medarbetare som varje dag jobbar för att de ska nå sina högt satta mål. Vårt fokus är att stimulera elevernas lärande och utveckling utifrån deras egna förutsättningar. Hos oss finns några av samhällets viktigaste tjänster och du kan vara säker på att ditt arbete kommer att spela en stor roll i många människors liv. Vi ansvarar bland annat för 36 förskolor, två förskole bussar, 16 grundskolor, anpassad grundskola, Nyköpings högstadium, Nyköpings gymnasium, anpassad gymnasieskola och Campus Nyköping.

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som handläggare kommer du bland annat ha följande arbetsuppgifter:

• Handlägga ansökningar till gymnasieskolan
• Handlägga Anpassad skola (grund- och gymnasiet)
• Handlägga interkommunala ersättningar
• Handlägga skoladministrativa ärenden
• Ansvara för arkivering och diarieföring
• Administrera skoladministration samt gymnasieantagning.
• Uppgiftslämnare till bland annat till SCB

KVALIFIKATIONER
För att passa för tjänsten vill vi att du
• Har minst gymnasieutbildning alternativt högskoleutbildning.
• Har erfarenhet av att arbeta i ett regelstyrt uppdrag, gärna med myndighetsutövning. Det är meriterande om du arbetat med antagning eller inom utbildningsområdet.
• Har arbetserfarenhet av administration och handläggning.
• Har en mycket god administrativ förmåga och är strukturerad.
• Trivs med att arbeta både självständigt och i grupp.
• Har förmåga att skapa förtroende och goda kontakter.
• Har mycket god IT-vana, det är en fördel om du har erfarenhet av Schoolsoft, Procapita och Office.
• Kan formulera dig väl i tal och skrift på svenska och har goda kunskaper i engelska.
• Kan hantera att tala inför grupp.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

•Provanställning kan komma att tillämpas.
•När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker. Om du önskar stöd i Visma Recruit vänligen ring supporttelefon 0771-693 693.
•Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
•Inom vår verksamhet gäller lagen om registerkontroll (SF 2000:873). Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.
•Kontroll av lärarlegitimation görs hos Skolverket.
•Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal. Visa mindre

Handläggare till Myndighetsfunktionen för Äldre

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre personer som behöver stöd. Hela äldreomsorgen i Nyköpings kommun ingår i samma verksamhetsområde. ARBETSUPPGIFTER Myndighetskontoret för äldre personer består av drygt 22 medarbetare och vi kommer att genomföra nu en mindre organisationsförändring varför vi behöver utöka vår personalstyrka. Biståndshandläggarna är uppdelade i team där du kan få stöd med ärendedragning. ... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre personer som behöver stöd. Hela äldreomsorgen i Nyköpings kommun ingår i samma verksamhetsområde.

ARBETSUPPGIFTER
Myndighetskontoret för äldre personer består av drygt 22 medarbetare och vi kommer att genomföra nu en mindre organisationsförändring varför vi behöver utöka vår personalstyrka. Biståndshandläggarna är uppdelade i team där du kan få stöd med ärendedragning. Till din hjälp har du även två 1:e biståndshandläggare. Ditt uppdrag är främst att utreda behov, besluta och följa upp insatser enligt Socialtjänstlagen. Som biståndshandläggare hos oss kommer du att omges av glada och professionella kollegor, där många har lång erfarenhet av både handläggning och äldreomsorg. Alla våra medarbetare är måna om att ha en rättssäker myndighetsutövning och en helhetssyn kring den äldre.

KVALIFIKATIONER
Du har socionomexamen, gärna med inriktning mot äldre och funktionshinder eller erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom äldreomsorgen. Du har goda kunskaper inom aktuell lagstiftning. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmåga att planera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du samarbetar och kommunicerar bra med andra människor, arbetar och planerar ditt arbete för att uppnå enhetens mål och resultat. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och följer fattade beslut. Du har körkort.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Nyköpings kommun har flextidsavtal subventionerad friskvård. Låter detta intressant, tveka inte att söka!

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

•Provanställning kan komma att tillämpas.
•När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker. Om du önskar stöd i Visma Recruit vänligen ring supporttelefon 0771-693 693.
•Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
•Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal. Visa mindre

Överförmyndarhandläggare

Kommunledningskontoret – Överförmyndarkontoret Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Verksamheten syftar till att skydda personer från att lida rättsförlust och utgör ett samhällsskydd för de utsatta i samhället, dvs personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, äldre och barn. Överförmyndarkontoret arbetar på uppdrag från Nyköping- och Oxelösunds överförm... Visa mer
Kommunledningskontoret – Överförmyndarkontoret

Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Verksamheten syftar till att skydda personer från att lida rättsförlust och utgör ett samhällsskydd för de utsatta i samhället, dvs personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, äldre och barn. Överförmyndarkontoret arbetar på uppdrag från Nyköping- och Oxelösunds överförmyndarnämnd.

Hos oss på överförmyndarkontoret arbetar du med tillsyn och handläggning av ärenden som rör godmanskap, förvaltarskap samt förmyndarskap för barn. Vi handlägger också ärenden gällande god man för ensamkommande barn.

Vi utökar verksamheten och söker nu en ny kollega till vårt team som idag består av 6 personer.

Hos oss kommer du att få ett stimulerande, utmanande och utvecklande jobb med stor betydelse. Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som överförmyndarhandläggare kommer du att arbeta med att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndares uppdrag. Du arbetar med att utreda ansökningar och anmälningar om behov av god man eller förvaltare samt företräda nämnden i tingsrätten. Du kommer även att skriva fram och föredra ärenden inför överförmyndarnämnden.

Som överförmyndarhandläggare fattar du beslut i tillståndsärenden och granskar redovisningshandlingar samt håller i utbildningar och informationsmöten. Arbetet innebär att man har många kontakter med andra myndigheter och samhällsmedborgare. Överförmyndarkontoret ansvarar även för rekrytering av och utbildning av gode män och förvaltare. Allt arbete sker i samarbete med övrig personal på överförmyndarkontoret. På överförmyndarkontoret arbetar vi kontinuerligt med att utveckla verksamheten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning med juridisk, ekonomisk, beteendevetenskaplig eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Tjänsten förutsätter att du kan uttrycka dig väl på svenska, både muntligt och skriftligt. Du ska ha mycket god administrativ förmåga.

Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av ärendehandläggning inom offentlig förvaltning gärna inom lagreglerat område så som familjerätt eller förvaltningsrätt
- erfarenhet av överförmyndarfrågor

Som överförmyndarhandläggare hos oss är det av ytterst stor vikt att du har god kommunikationsförmåga eftersom du kommer ha många kontakter med gode män, förvaltare, förmyndare, personer som har god man/förvaltare, anhöriga, samhällsmedborgare och myndigheter.

Det är viktigt att du kan sätta dig in i andra människors situation men samtidigt förstå vikten av att du agerar professionellt i din yrkesroll. Du behöver kunna hantera svåra samtal och förmedla budskap.

För att trivas i den här rollen är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga, är organiserad och att du gillar administration. Du trivs med att arbeta självständigt, tar egna initiativ och fatta beslut. Utbildning och att tala inför folk ingår i rollen och därför är det viktigt att detta är situationer som du kan hantera.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

•Provanställning kan komma att tillämpas.
•När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker. Om du önskar stöd i Visma Recruit vänligen ring supporttelefon 0771-693 693.
•Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
•Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal. Visa mindre

Handläggare samhällsskydd och beredskap

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.Länsstyrelsen i Södermanlands län              
söker en

Handläggare inom samhällsskydd och beredskap
(Ref.

nr. 112-4664-2023)

Enheten för Samhällsskydd och beredskap består av åtta medarbetare och en enhetschef. Enheten ansvarar för att utveckla den civila beredskapen internt och regionalt, risk- och sårbarhetsarbete, kontinuitetsarbete, säkerhetsskydd, signalskydd och risker i samhällsplaneringen. Länsstyrelsen har rollen som geografisk områdesansvariga vilket innebär att vi ska kunna samordna och inrikta under kriser.

Arbetsuppgifter
Du kommer verka brett inom området samhällsskydd och beredskap. Du kommer stödja länsstyrelsens övnings- och utbildningsverksamhet, det kan exempelvis innebära deltagande i olika stabsutbildningar, interna övningar och regionala i samverkan med länets aktörer. Länsstyrelsen arrangerar regionala kurser och konferenser där du kommer hjälpa till eller självständigt genomföra dem. Exempel på kurser är regionala samverkanskurser och för konferenser totalförsvarsdag i länet. Vi verkar både inom totalförsvarsområdet och civilberedskap/krisberedskap. 

Vi vill också att du kan ta ett särskilt ansvar i att utveckla och nyttja GIS system för analyser, beredskapsplanering och i stabsarbetet. I detta kan datainhämtning vara en del.

Du kommer att delta i arbetet med signalskydd, säkerhetsskydd och beredskapsplanering. Du kommer också bli en tjänsteman i beredskap med beredskap var sjunde vecka. Andra områden som kan bli aktuella är stöd till kommunerna inom området risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetshantering. 

Specifikt innehåll i tjänsten kan påverkas både av din bakgrund och nya uppdrag, samt att arbetsuppgifterna kommer variera över tid.

Kvalifikationer och profil
Du har:

- Relevant utbildning eller kan styrka kompetens med lång erfarenhet inom krisberedskapsområdet.
- B-körkort.

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

- Arbete inom statlig eller kommunal krisberedskap.
- Att delta i och/eller att genomföra övningar, utbildningar och konferenser.
- Erfarenhet av arbete som tjänsteman i beredskap eller motsvarande.
- GIS kunskap.
- Arbete på en länsstyrelse.

Personliga egenskaper
Som person är du drivande, analytisk, lyhörd, ha god administrativ förmåga samt en god pedagogisk förmåga och lätt för att samarbeta. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger mycket stor vikt på personliga egenskaper.

Om tjänsten
Anställningen är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas. Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av rekryterande chef Tomas Birgegård som nås via växeltelefon 010-223 40 00.

Fackliga företrädare är Patrik Holmer (Saco-S, växel 010-223 40 00) och Albert Bekassy (ST, Växel / ST Direkt: 0771–555 444).

Ansökan
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 13:e augusti 2023. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR-enheten för att få hjälp med din ansökan.

Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter. Visa mindre

Alkoholinspektör, 100%

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. Vi ser fram emot att få välkomna en nyfiken, engagerad och serviceinriktad person som vill arbeta med tills... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.

Vi ser fram emot att få välkomna en nyfiken, engagerad och serviceinriktad person som vill arbeta med tillsyn och prövning samt vara med och utveckla vår verksamhet inom området för alkohol och tobak.

ARBETSUPPGIFTER
Som inspektör utreder du självständigt ansökningar och tillsynsärenden gällande serveringstillstånd och tobakstillstånd. Vid ansökningstillfället ska det sökande bolaget styrka att förutsättningar för sökt tillstånd finns. Det är din uppgift att granska handlingar och ge stöd till sökande genom hela processen. Du utreder självständigt brister som kan påträffas vid tillsyn och föreslår administrativa åtgärder enligt alkohollagens bestämmelser och kommunens riktlinjer för serveringstillstånd.

För att skapa en trygg och säker restaurangbransch på lika villkor kontrollerar vi tillståndshavarnas personliga lämplighet, bolagens ekonomi och varifrån pengar kommer som finansierar verksamheterna. Yttranden tas in från andra myndigheter, såsom skattemyndigheten, polisen, kronofogdemyndigheten med flera. Arbetet omfattar också tillsyn hos verksamheterna, handläggning av klagomål, rådgivning och information till verksamheter och allmänhet samt att bereda ärenden till nämnd. Visst tillsynsarbete förekommer under helg-, kväll- och natt.

Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en utvecklande handläggartjänst med många utåtriktade kontakter samt att utgöra en viktig faktor för företagare. Du får även arbeta med den sociala skyddsaspekten att se till att alkohol serveras och hanteras ansvarsfullt, vilket bidrar till en tryggare miljö i nattlivet.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med lämplig högskoleutbildning, exempelvis inom juridik, ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer adekvat men du kan också ha förvärvat kunskapen genom arbetserfarenhet inom området. Erfarenhet och kunskap av myndighetsutövning, offentligt utredningsarbete, arbete med alkohol- och tobakslagstiftningen är meriterande. Då vi arbetar med myndighetsutövning är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, har en god datorvana och har förståelse för din roll som myndighetsperson. Du måste ha körkort.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Provanställning kan komma att tillämpas.

Om du önskar stöd i Visma Recruit/Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Strateg

Enheten samhällsplanering och infrastruktur, Nyköping Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Region Sörmland ska säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också regeringens uppdrag att driva det regionala utvecklingsarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom o... Visa mer
Enheten samhällsplanering och infrastruktur, Nyköping

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!


Om oss
Region Sörmland ska säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också regeringens uppdrag att driva det regionala utvecklingsarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom områden som samhällsplanering, infrastruktur, näringsliv, besöksnäring och kompetensförsörjning.

Verksamhetsområdet hållbar regional utveckling (HRU) bildades januari 2019 i samband med regionbildningen och det då utökade uppdraget i form av att skapa förutsättningar för en attraktiv och hållbar utveckling för hela Region Sörmland.

Enheten samhällsplanering och infrastruktur ansvarar för den regionala transportinfrastrukturplaneringen och regional samhällsplanering. Därutöver arbetar vi med hållbara transporter och resor, energiomställning och klimatfrågor samt digital infrastruktur i länet.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en strateg med inriktning mot regional samhällsplanering och transportsystemets utveckling och hur dessa två områden knyts samman för att skapa en hållbar regional utveckling.

En del av ditt ansvar blir, tillsammans med kollegor, utveckla transportsystemet i och omkring Sörmland, vilket innebär att arbeta med infrastruktur och transportfrågor, regional utveckling och transportpolitik. En huvuduppgift är arbetet med framtagande och genomförande av länstransportplanen och den nationella planen för transportinfrastruktur. I arbetet ingår samarbete med vår kollektivtrafikverksamhet samt att delta i eller leda utredningar och åtgärdsvalsstudier, ta fram planeringsunderlag och andra utvecklingsarbeten.

En del av ditt ansvar blir att jobba med regional samhällsplanering. Det innebär fortsatt utveckling av vårt arbete med det geografiska perspektivet på regional utveckling i form av Strukturbild Sörmland men även bidra i storregionala, regionala och kommunala processer med platsen och det fysiska perspektivet i fokus. Det handlar också om att i dialog med kommunerna utveckla underlag till översiktlig planering liksom att i olika utvecklingsprojekt, till exempel vid våra sjukhus, bidra med samhällsplaneringsperspektivet.

Du ska agera som gränssnitt mellan de två inriktningarna och ska med din goda erfarenhet agera vägledande och styrande för att ge systemperspektivet på helheten av områdena.

Tjänsten innebär att leda och delta i dialoger och samarbeten med myndigheter, kommuner, grannregioner och näringsliv, samt förhålla sig till och vara ett stöd för det storregionala och nationella arbetet inom sakområdet men även på den internationella arenan. Arbetet innebär även nära samarbete med andra kompetenser internt inom Region Sörmland

Arbetet innebär att leda arbetsgrupper, initiera eller driva projekt, ta fram väl genomarbetade förslag, presentera och redogöra för komplexa frågor för olika målgrupper och driva på utvecklingen inom området. Det innebär också att du måste kunna hantera förändringar och osäkerheter i stegen mot målet. Hållbarhetsperspektiven är en viktig utgångspunkt i hela vårt arbete.

Vi hjälps åt på ett gränsöverskridande sätt och tar vara på varandras kunskaper i ett prestigelöst arbetsklimat, vilket innebär att du kommer att arbeta brett med verksamhetsområdets frågor för det samlade målet i vår regionala utvecklingsstrategi.

Din kompetens
Du har högskole-/universitetsutbildning, med inriktning som bedöms relevant och lämplig för tjänsten och flera års erfarenhet från sakområdena.

Du vill bidra till en hållbar samhällsutveckling, är nyfiken, har en god helhetssyn och ser utvecklingsmöjligheter och synergieffekter som du kan förmedla och förankra hos andra.

Du har god samarbetsförmåga och förmåga att bygga relationer. Som strateg behöver du självständigt kunna planera och prioritera samt vara bekväm i att ta initiativ och få saker att hända som ger avtryck i vardagen. Som person är du flexibel och har förmågan att driva och delta i uppdrag och projekt, leda processer för att lösa identifierade utmaningar och/eller uppsatta mål. Du är pedagogisk och kan beskriva komplexa frågor och samband på ett begripligt sätt. Du är bra på att uttrycka dig i både tal och skrift, har förmåga att anpassa din kommunikation efter olika målgrupper och är bekväm med att hålla presentationer.

För att trivas i rollen är du engagerad, kommunikativ och kreativ. Du har integritet, tydlighet och ett strukturerat arbetssätt. Du är bra på att lösa de problem du ställs inför samt att ta egna initiativ och att arbeta självgående.
Som person har du ett stort driv och har förmågan att driva och delta i projekt, samt processleda, mot gemensamt uppsatta mål.
Det är meriterande om du har erfarenhet av strategiskt arbete i en politiskt styrd verksamhet.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse

Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef samhällsplanering och infrastruktur Christian Udin, 0155-24 57 34.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.


Kom och jobba hos oss på hållbar regional utveckling!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2023-09-14.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Handläggare inom vattenverksamhet

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.Vill du bidra till en hållbar utveckling i ett av Sveriges snabbast växande län? Vi erbjuder ett viktigt arbete som handläggare för vattenverksamheter med uppgiften att säkerställa en hållbar förvaltning av länets vattenresurser.

Tjänsten är placerad på enheten för Vatten, miljö och klimat med 16 medarbetare som arbetar med vattenverksamheter, vattenförvaltning, miljöövervakning samt att samordna länets klimat och miljömålsarbete.

Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i en grupp som handlägger anmälningar om vattenverksamhet och tillsyns- och prövningsärenden enligt 11 kapitlet i miljöbalken. I arbetet ingår att bedöma om exempelvis muddringar, anläggning av bryggor, våtmarker och vägtrummor kan utföras utan att påverka vattenmiljöerna negativt. Du företräder Länsstyrelsen i kontakt med kommuner och verksamhetsutövare i tillståndsprocesser och samråd. En del av arbetet kommer innefatta arbete med ansökningar kring energieffektivisering av små hus. 

Kvalifikationer och profil
Vi söker dig som har

- avslutad akademisk utbildning som till exempel miljö- och hälsoskyddsinspektör, biolog, agronom, hydrolog eller limnolog.
- kunskap och/eller erfarenhet av miljöbalkens bestämmelser.
- kunskaper och/eller erfarenhet av arbete relaterat till handläggning av anmälningar om vattenverksamhet.
- mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, i det svenska språket.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper där vi värdesätter god samarbetsförmåga och egen drivkraft. Du är kvalitetsmedveten, analytisk och kan jobba strukturerat och självständigt mot uppsatta mål. Du kommunicerar väl och på ett förtroendeingivande sätt.

Meriterande är:

- erfarenhet från kommunal, regional eller statlig verksamhet.
- erfarenhet från arbete med samhällsplanering.
- goda kunskaper och erfarenhet från arbete med vattenförvaltning.

Om tjänsten

Anställningen är en särskild visstidsanställning på ett år.

Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.

Information

Mer information om arbetsuppgifterna får du av handläggare Sophia Sandås eller enhetschef Kristina Keltler Mossberg. Fackliga företrädare är Patrik Holmer (Saco-S) och Albert Bekassy (ST). 

Ansökan

Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 12 juni 2023. 

Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter. Visa mindre

Vattenhandläggare med inriktning grundvatten

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.Länsstyrelsen i Södermanlands län
söker en

Vattenhandläggare med inriktning grundvatten
(ref nr: 112-4168-2023)

Tjänsten är placerad på enheten för vatten, miljö och klimat.

Enheten har 15 medarbetare som arbetar med att förvalta och övervaka länets vattenresurser, bidra till en minskning av utsläpp av klimatgaser och samordna länets miljömålsarbete. Målet för vattenförvaltningen där tjänsten är placerad är att Sveriges sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten ska nå god status senast 2027. Länsstyrelsen bedömer status på länets vatten, stödjer åtgärder och övervakar tillståndet i våra vattenmiljöer. Vi söker nu en till medarbetare som kan bidra till utvecklingen av arbetet.

Arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för länsstyrelsens arbete med grundvatten vilket innefattar ansvar för

- genomförandet av vattenförvaltningens åtgärdsprogram för grundvatten
- regional miljöövervakning av grundvatten
- miljömålsanvarig för grundvatten
- granskning av planer och ärenden i de delar som rör påverkan på grundvatten
- delta i arbetet med regional vattenförsörjningsplan som stöd för grundvattenfrågor

Arbetet är självständigt, omväxlande och innebär samverkan med länets innevånare, kommuner och t.ex. markavvattningsföretag, dammägare och muddringsföretag. Vi arbetar tvärsektoriellt vilket kan innebära samarbete kring en mängd olika verksamhetsfrågor, framför allt inom Natur och -miljöavdelningen.

Kvalifikationer och profil
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper där vi värdesätter god samarbetsförmåga och egen drivkraft liksom strategisk förmåga och helhetssyn i arbetet. Du är kvalitetsmedveten och kan jobba strukturerat mot uppsatta mål.  Du har lätt för att samarbeta och ha lätt för att skapa goda kontakter med olika aktörer. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift och har goda datakunskaper inom Microsoft Office och GIS.

Vi söker dig som har:

- Akademisk naturvetenskaplig/teknisk utbildning med inriktning mot tex. hydrologi/geologi/grundvatten och limnologi.
- B-körkort.

Det är meriterande om du har:

- Arbetslivserfarenhet rörande grundvattenfrågor eller arbetat med tillsyn och prövning enligt miljöbalken, särskilt av vattenverksamheter och vattenskyddsområden.

Anställningen
Anställningen är en visstidsanställning på ett år med start enligt överenskommelse. Möjlighet finns till distansarbete en del av arbetstiden.

Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av samordnare Irene Karlsson Elfgren eller enhetschef Kristina Keltler Mossberg. Fackliga företrädare är Patrik Holmer (SACO) och Albert Bekassy (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (växel).

Ansökan
Välkommen med Din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 15 september 2023 via länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR-enheten för att få hjälp med din ansökan.

Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter. Visa mindre

Projektledare till kompetensutveckling inom Strategiska planen

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.Länsstyrelsen i Södermanlands län
söker en

Projektledare till kompetensutveckling inom Strategiska planen
(Ref.

nr. 112-4199-2023)

Avdelningen för landsbygd har som övergripande uppdrag att arbeta med EU-stöd till lantbruk, landsbygdsstöd, landsbygdsutveckling, livsmedelsstrategin, veterinära frågor inklusive djurskydd och smittskydd samt viltförvaltning och fiske. Enheten för landsbygdsutveckling och vilt har sjutton medarbetare och arbetar bland annat med stöd till landsbygdsutveckling genom landsbygdsprogrammet. Inom landsbygdsprogrammet finns stödmedel till företag och projekt samt till kompetensutveckling för lantbrukare.

Enheten driver flera projekt inom fokusområdena Ekologisk produktion, Greppa näringen och Ett rikt odlingslandskap. Enheten ansvarar även för arbetet med den regionala livsmedelsstrategin, vilken fokuserar på de utmaningar och möjligheter som finns i Södermanland och bidrar till målen i den nationella livsmedelsstrategin. Södermanlands livsmedelsstrategi pågår 2019–2030.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av projektledning inom Landsbygdsprogrammet och Strategiska planen, både gällande kompetensutveckling och den regionala livsmedelsstrategin. I arbetet ingår planering och genomförande av kurser och aktiviteter, budgetarbete samt kontakt med andra länsstyrelser, myndigheter och organisationer. Projektledaren ansvarar även för projektadministration där redovisning till Jordbruksverket görs regelbundet.

I arbetet ingår att upphandla tjänster, säkerställa genomförandet samt att ansöka om nya projekt. Kommunikation och processledning är en viktig del av arbetet som bidrar till målen i den nationella livsmedelsstrategin och jordbrukspolitiken. I rollen är god samverkan med externa aktörer på nationell, regional och lokal nivå central. Ytterligare en arbetsuppgift handlar om att delta i avdelningens strategiska arbete gällande resultatorienterad styrning. Projektledaren leder arbetet där avdelningens samtliga chefer ingår.

Kvalifikationer och profil
Vi söker dig som har erfarenhet av projektledning med goda resultat samt gedigna kunskaper om den nationella livsmedelsstrategin och inom livsmedelsområdet, från produktion till konsumtion. Du har utbildning på högskolenivå, exempelvis som agronom, lantmästare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. Du ska även ha dokumenterad arbetslivserfarenhet av att framgångsrikt ha drivit och redovisat projekt och projektekonomi. Erfarenhet av företagsutveckling, processutveckling och resultatorienterad styrning på divisionsnivå är strakt meriterande.

Som person är du ansvarstagande, målinriktad och flexibel. Du förstår innebörden av att arbeta som tjänsteperson i staten, har lätt för att samarbeta samt är väl förtrogen med svenska och engelska i tal och skrift. Arbetet är självständigt och kräver noggrannhet, egen drivkraft liksom strategisk förmåga och helhetssyn. Arbetsgivaren kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Vidare förutsätter vi att du har B-körkort och goda datakunskaper inom Microsoft Office. Vi värdesätter förmågan att skapa förtroendefulla relationer med olika intressenter samtidigt som du har hög integritet i din myndighetsroll.

Om tjänsten
Anställningen är tillsvidaretjänst med i inledande provanställning på sex månader. Vi ser gärna att du tillträder tjänsten från den 1 september 2023 eller enligt överenskommelse. Arbetsort är Nyköping.

Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av rekryterande chef Susanna Ärlebrant som nås via växeltelefon 010-223 40 00.

Fackliga företrädare är Patrik Holmer (Saco-S, växel 010-223 40 00) och Cinnika Lögdqvist (ST, Växel / ST Direkt: 0771–555 444).

Ansökan
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 30 juni 2023. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR-enheten för att få hjälp med din ansökan.

Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter. Visa mindre

Handläggare av kulturmiljöärenden, deltid

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.Inom kulturumiljöenheten arbetar sammanlagt tio personer med Länsstyrelsens olika uppdrag som bidrar till en god förvaltning och utveckling av länets kulturmiljöer.

Detta sker genom tillämpning av kulturmiljölagen avseende fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen. Andra lagar som också berör vårt arbete är miljöbalken samt plan- och bygglagen. Vi hanterar också ekonomiska bidrag till värdefulla kulturmiljöer.

Enheten tillhör avdelningen för samhällsbyggnad, tillsammans med enheterna för plan- och bygg, samhällsskydd och beredskap samt social hållbarhet. Vårt gemensamma uppdrag är att bidra till en god samhällsplanering och ett hållbart samhällsbyggande.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår handläggning av kulturmiljöärenden med särskild inriktning på arkeologi. Arbetet gäller samråd och beredning av tillståndsärenden enligt kulturmiljölagen (KML) i samband med nya markanvändningsanspråk. I samrådsskeden är uppgiften att upplysa om fornlämningar som berörs av planerad markexploatering, skogsavverkningar eller fastighetsbildning och medverka till att hitta lösningar för att bevara fornlämningar eller begränsa ingreppen. När ingrepp inte kan undvikas är uppgiften att bedöma behoven av- och beställa arkeologiska undersökningar.

I arbetet ingår tillsyn av att besluten följs samt granskning och godkännande av rapporter. Arbetet innebär att verka för kulturmiljöintressen i ett brett samhällsperspektiv. En viktig del  är internt samarbete mellan olika sakområden, information, rådgivning och samråd med fastighetsägare, kommuner och andra externa samarbetspartners. Frågor rörande riksintressen, miljökonsekvensbeskrivningar och bedömningar av påverkan på landskapsbild i samband med planerad exploatering, kan ingå i ärendehandläggningen. Arbetet innebär kvalificerad handläggning med självständiga bedömningar.

Kvalifikationer och profil
Vi söker dig som har akademisk examen i arkeologi. Dessutom har du mycket god kunskap om lagstiftning och nationella mål som rör kulturmiljövårdens uppdrag. Du har också lång erfarenhet av arbete med handläggning av kulturmiljöärenden vid en Länsstyrelse. Du ska ha god insikt i upphandlingsliknande förfarande enligt KML och erfarenhet av fältarkeologi. Du ska vara väl förtrogen med att arbeta i GIS-miljö. B-körkort är ett krav.

Du bör ha en bred kulturmiljökompetens eftersom dina arbetsuppgifter kan beröra fler områden.

Det är meriterande om du har kunskap om Södermanlands län. Tjänstens mångsidighet förutsätter att du är utvecklings- och lösningsorienterad och kan prioritera.

Dina personliga egenskaper väger tungt. Som person har du hög integritet och god samarbetsförmåga, du är lyhörd och kommunikativ i båda tal och skrift.

Om tjänsten
Anställningen är en särskild visstidsanställning till och med 31 december 2023, med möjlighet till förlängning. Önskat startdatum är snarast. Anställningens omfattning är 40-60% beroende på rådande arbetsmängd, och har ersättning per timme. Nyköping är arbetsort.

Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av enhetschef Karin Gold Cox (vxl: 010-223 40 00). Fackliga företrädare är Patrik Holmer (Saco-S, vxl: 010-223 40 00) och Albert Bekassy (ST, vxl: 0771-555 444).

Ansökan
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 10 maj 2023. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan.

Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter. Visa mindre

Samordnare inom social hållbarhet med fokus på mäns våld mot kvinnor

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.Länsstyrelsen söker en handläggare till Enheten för social hållbarhet, en av fyra enheter inom Avdelningen för samhällsbyggnad.

Enheten ska bidra till en god samhällsplanering och ett hållbart samhällsbyggande inom enhetens övergripande ansvarsområden; brottsförebyggande, folkhälsa, integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Enheten för social hållbarhet ska genom samordning, kunskapsspridning och tillsyn bidra till ett jämlikt och jämställt Södermanland. Du kommer att arbeta i en dynamisk och inspirerande arbetsgrupp där varje medarbetare bidrar med sina kunskaper från olika expertområden.

Arbetsuppgifter
Inom enheten ryms ett brett spektrum av uppdrag. Tjänsten inriktas på uppdragen inom jämställdhet, särskilt mäns våld mot kvinnor. 

Länsstyrelsen har flera uppdrag inom området mäns våld mot kvinnor. Du kommer ha ansvar för att självständigt planera och genomföra dessa uppdrag utifrån givna ramar. Mycket av arbetet sker samordnat med enhetens övriga medarbetare och uppdrag. En väsentlig del av tjänsten utgörs av kunskapsfrämjande och stödjande arbete, riktat till kommunerna, andra relevanta aktörer i länet samt till myndighetens övriga enheter. I arbetet ingår att anordna kompetenshöjande insatser för yrkesverksamma, att leda och sammankalla möten och nätverk i länet samt att driva och samordna länets strategiska utvecklingsarbete inom uppdragen. I arbetet ingår även att ta fram underlag, svara på remisser och att skriva rapporter. Det är därför viktigt att du kommunicerar väl såväl muntligt som skriftligt.

Dagliga kontakter med yrkesverksamma i länets kommuner, andra myndigheter och organisationer ingår. Kontakterna finns och samverkan sker både regionalt, lokalt och nationellt. Resor, främst inom länet, förekommer normalt i tjänsten.

Enhetens uppdrag varierar över tid och det kan därför vara så att du får byta uppdrag under anställningstiden. Det är av stor vikt att du är flexibel och har förmåga att snabbt ställa om.

Kvalifikationer och profil
Du ska ha;

- högskoleutbildning inom sociologi, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- flerårig erfarenhet av arbete inriktat på jämställdhet och mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer.
- erfarenhet av utvecklingsarbete i offentlig sektor och av att stödja samverkan mellan olika aktörer.
- dokumenterad erfarenhet av att leda och driva processer.
- B-körkort.

Det är meriterande om du har;

- dokumenterade kunskaper om metoder för jämställdhetsintegrering och/eller särskilda jämställdhetsåtgärder.
- dokumenterad erfarenhet av att handlägga statsbidrag eller projektstöd.
- dokumenterad erfarenhet eller kunskaper om arbete med statistik och uppföljning i digitala verktyg.
- kunskaper om lagen om offentlig upphandling.
- en bred kunskap om sociala hållbarhetsfrågor.

Du är;

- öppen, tillmötesgående och kommunikativ.
- självgående men har lätt för att samarbeta med andra.
- bra på att skapa och upprätthålla goda, yrkesmässiga relationer.
- drivande och vill/kan utveckla arbetssätt och processer.
- bra på att samordna andra och knyta kontakter mellan aktörer.
- har förmåga att arbeta med processer och uppgifter parallellt.

Förståelsen för vår vision och den statliga värdegrunden är viktig. Din förmåga att vara en god representant för Länsstyrelsen är central. Vi kommer att ta hänsyn till erfarenheter och personliga egenskaper som passar för att bygga upp en bred och hållbar kompetens i arbetsgruppen.

Om tjänsten
Anställningen är tillsvidare. Provanställning på sex månader tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning beroende på uppdragets utformning.

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av enhetschef Anne-Louise Gjuse (vxl: 010-223 40 00). Fackliga företrädare är Patrik Holmer (Saco-S, vxl: 010-223 40 00) och Albert Bekassy (ST, vxl: 0771-555 444).

Ansökan
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 23 maj 2023. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter. Visa mindre

Handläggare för tilläggsbelopp, tillsyn och tillståndsärenden inom skola/b

Kommunledningskansliet är en avdelning med centrala funktioner i Nyköpings kommun som på olika sätt stödjer kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder kring styrning, beslutsfattande, handläggning och administration. Avdelningen har ca 50 medarbetare varav enheten för politisk beredning och samordning består av 15 personer. Enhetens huvudsakliga uppgift är att ge stöd och sakkunskap åt kommunens politiska ledning och de politiska verksamh... Visa mer
Kommunledningskansliet är en avdelning med centrala funktioner i Nyköpings kommun som på olika sätt stödjer kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder kring styrning, beslutsfattande, handläggning och administration. Avdelningen har ca 50 medarbetare varav enheten för politisk beredning och samordning består av 15 personer.

Enhetens huvudsakliga uppgift är att ge stöd och sakkunskap åt kommunens politiska ledning och de politiska verksamhetsnämnderna samt åt tjänsteorganisationen, samt att handlägga vissa typer av ärenden.


ARBETSUPPGIFTER
Som handläggare inom skol- och barnomsorgsområdet kommer du ha följande arbetsuppgifter tillsammans med två kollegor.

- Handlägga och besluta om tilläggsbelopp utifrån ansökningar inkomna från kommunala och fristående förskolor och skolor m.fl. Tillsammans med dina kollegor utvecklar och effektiviserar du ärendeprocessen och utvärderar att riktlinjerna för tilläggsbelopp är fungerande, samt informerar berörda parter om riktlinjerna. Samarbete med Barn- och ungdomsnämndens företrädare ingår till viss del i arbetet.

- Utföra kommunens tillsyn av fristående förskolor, annan fristående pedagogisk verksamhet, samt fritidshem, för att säkerställa att utbildningen genomförs i enlighet med lagstiftning. Även här ansvarar du tillsammans med kollegorna för att rutiner och mallar för tillsynerna är fungerande, och samarbetar med Barn- och ungdomsnämnden vid behov.

- Handlägga mindre förändringar av tillstånd för att bedriva förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet. Handlägga förändringar i förändringar i ägar- och ledarstrukturen när en fristående verksamhet byter styrelse.

I rollen hanterar du även eventuella överklaganden inom ansvarsområdena och begäran om utlämnande av allmänna handlingar gällande dessa ärenden.


Som en del av arbetsuppgifterna ovan deltar du vid dialogmöten och vid vissa nämndsammanträden, där du i vissa fall håller i presentationer, samt eventuellt andra mindre arbetsuppgifter inom enheten som kan komma att inrymmas i tjänsten.

En eventuellt tillkommande uppgift i rollen kan vara att hantera skolpliktsärenden och vara ett stöd till Barn- och ungdomsnämndens individutskott gällande detta.

Du kommer i din roll som handläggare ha många kontakter och arbeta nära skolledning i fristående och kommunala skolor samt Barn- och ungdomsnämnden.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:

- Relevant högskole-/universitetsexamen exempelvis lärare, specialpedagog eller annan bakgrund som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Samhälls-vetenskaplig bakgrund kan vara relevant om den till exempel är kombinerad med gedigen erfarenhet inom skolområdet/skollagen.
- God kunskap om skollagen och barns och elevers rätt till stöd
- God svenska i tal och skrift och erfarenhet av att skriva i din yrkesroll
- God datorvana
- B-körkort

Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av att bereda underlag och rapporter eller liknande
- Erfarenhet av elevhälsoarbete
- Erfarenhet av att arbetat som handläggare vid en myndighet eller tidigare arbetat med tillsyn som arbetsmetod
- Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
Vi söker dig som är intresserad av kommunens roll i samhället och särskilt frågor kopplat till skola och utbildning. Du kan hantera många parallella processer samtidigt, vilket ställer krav på att självständigt och flexibelt kunna prioritera och organisera dina arbetsuppgifter. Det är viktigt att du kan arbeta professionellt och förtroendegivande med olika typer av ärenden och vara en god representant för kommunen.

Som person är du trygg med att ha många kontakter och bra på att skapa och bibehålla relationer, såväl internt som externt. Du är lyhörd, har god kommunikativ förmåga och ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du har förmågan att vara objektiv och ha ett helhetsperspektiv i myndighetsutövning och kring uppdraget och alla parter som är inblandade. Slutligen söker vi dig som har analytisk förmåga, tar egna initiativ och driver dina processer framåt, med kvalitet i fokus.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i Visma Recruit/Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Utbildningsutvecklare - Modda

Enheten näringsliv och arbetsmarknad, Eskilstuna och Nyköping Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Grunden för arbetet inom verksamhetsområdet hållbar regional utveckling (HRU) är den regionala utvecklingsstrategin (RUS). En utveckling och tillväxt som är långsiktigt hållbar är beroende av de miljöer som människor bor och verkar i. Tillgången till utbildning, arbetsmarknad, infrastruktur, service, IT, kultur, kollektiv... Visa mer
Enheten näringsliv och arbetsmarknad, Eskilstuna och Nyköping

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Grunden för arbetet inom verksamhetsområdet hållbar regional utveckling (HRU) är den regionala utvecklingsstrategin (RUS). En utveckling och tillväxt som är långsiktigt hållbar är beroende av de miljöer som människor bor och verkar i. Tillgången till utbildning, arbetsmarknad, infrastruktur, service, IT, kultur, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård och goda livsmiljöer är avgörande för att skapa en attraktiv region som kan behålla och utveckla såväl människor som företag och kapital.

Hållbar regional utveckling består av ca 140 medarbetare fördelade på nio enheter som tillsammans och på olika sätt arbetar med att främja utvecklingen och tillväxten i Sörmland. En av dessa enheter är näringsliv och arbetsmarknad som i dagsläget består av åtta medarbetare och en verksamhetschef.

Sörmland, precis som många andra regioner, står inför utmaningar med att säkra en långsiktig kompetensförsörjning och en bra matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft med rätt utbildning och rätt kompetens. Sörmlands befolkning växer och jobben blir fler samtidigt som regionen brottas med en av Sveriges lägsta sysselsättningsgrad och en relativt hög arbetslöshet. I Sörmland finns det många framträdande företag i spännande framtidsbranscher och ett brett utbud av olika utbildningar. Samtidigt har delar av näringslivet och offentlig sektor svårt att rekrytera rätt kompetens.

Dina arbetsuppgifter
Enheten näringsliv och arbetsmarknad ansvarar för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategins prioriterade inriktning "kompetensförsörjning och livslångt lärande", där efterfrågan på kompetens och utbud av arbetskraft med olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter kan mötas.
Region Sörmlands stora satsning “Modda Sörmland” - är Sveriges första digifysiska science center. Syftet är att få fler barn och unga att bli intresserade av teknik, naturvetenskap och matematik med hjälp av fysisk- och digital verksamhet kopplad till extended reality och upplevelsebaserat lärande. Inom ramen för satsningen söker vi en kreativ utbildningsutvecklare som främst kommer utveckla den digitala verksamheten med upplevelser som ska kopplas till läroplanen för grundskola (LGR22). I tjänsten ingår också att utbilda, skolpersonal och andra relevanta aktörer, i extended reality samt att producera lektionsupplägg och upplevelser tillsammans med flertalet aktörer. Du ingår i ett team som tillsammans löser arbetsuppgifter gällande både det fysiska och digitala Modda. Tjänsten kräver viss pedagogisk vana och fördjupad kunskap inom verktyg kopplade till utbildning, extended reality och digitalisering.


• Utveckla och mata in upplevelser i plattformen, ett visst redaktionellt ansvar ingår
• Utbilda i extended reality, främst personal på länets skolor
• Skapa lektionsupplägg, för både barn/ungdomar och vuxna, kopplade till extended reality och LGR22
• Hålla i utvecklingsform för Moddas noder och samverkanspartners
• Planera och projektleda event och aktiviteter kopplade till verksamheten
• Stötta och driva utveckling kopplat till upplevelsebaserat lärande (främst i grundskolan)
• Leda planering och framtagande av upplevelser, genomförande, administrering, dokumentering och uppföljning kopplat till den digitala verksamheten
• Ett visst budgetansvar.Din kompetens
Vi söker dig med utbildning från universitet/högskola med inriktning grundskolelärare, pedagogik, kommunikation, fritidsledare eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren finner lämplig för tjänsten.

Som person är du kreativ, kommunikativ och noggrann, då tjänsten innebär inmatning och kvalitetssäkring av upplevelser kopplade till Moddas digitala verksamhet. Att ha god förmåga till omvärldsbevakning och ett intresse för edtech, extended reality och digitalisering är en förutsättning.
Meriterade om du arbetar/arbetat som lärare i grundskolan inom ämnena teknik, naturvetenskap och/eller matematik samt har erfarenhet av att driva utvecklingsprocesser och hantera teknik inom extended reality så som VR, AR och eller MR.
Du är en god kommunikatör, nätverksbyggare och trivs med att kommunicera i såväl större som mindre grupper där du ibland också är mötesledare. I tjänsten ingår en del administration och du förväntas kunna ta fram underlag för exempelvis utredningar, utvärderingar eller underlag inför beslut. Det är stundtals högt tempo och i tjänsten ingår en hel del resande inom länet. Du måste kunna uttrycka dig väl i svenska språket både i tal och i skrift eftersom du delvis kommer hålla i utbildningar för både vuxna och barn. Goda kunskaper i Officepaketet är ett krav, liksom B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ytterligare erfarenheter kan komma att värderas som meriterande.

Anställningsform
Projektanställning tom 2024-06-01 med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av
Strateg, näringsliv och arbetsmarknad Sofie Sandvik, 072-142 96 00.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.


Kom och jobba hos oss på hållbar regional utveckling!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2023-03-22.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)

Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Kvalitetsutvecklare till Division social omsorg, äldreomsorg

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. ARBETSUPPGIFTER Som kvalitetsutvecklare är din huvudsakliga arbetsuppgift att arbeta med kvalitets- och... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.ARBETSUPPGIFTER
Som kvalitetsutvecklare är din huvudsakliga arbetsuppgift att arbeta med kvalitets- och utvecklingsfrågor. Du kommer att arbeta framåtriktat i nära samarbete med verksamhetschef och övriga medarbetare inom verksamhetsområdet äldreomsorg. Verksamhetsområdet innefattar både utförar- och myndighetsfrågor.

Exempel på arbetsuppgifter är att:

-bidra till att utveckla kvalitets- och utvecklingsarbetet inom verksamhetsområdet
- arbeta fram rutiner, styrdokument och planer
- vara orienterad om förbättringsområden utifrån kvalitets- och utvecklingsaspekter
- arbeta med framskrivning av dokument och rapporter
- ansvara för nämndhandlingar och vid behov vara föredragande i nämnd
- genomföra utredningar och kartläggningar som syftar till att ge verksamheterna beslutsunderlag och kunskap i för området relevanta frågor
- bidra till vidareutveckling av uppföljningsarbetet vad gäller samtliga dess delar
- vara stöd för verksamhetschef och enhetschefer när det gäller kvalitets- och utvecklingsarbetet
-samverka/samordna olika undersökningar av verksamheten

Du förväntas att leda processer framåt och är ett stöd till chefer i organisationen bland annat vid implementering av nya arbetssätt, vid genomförande av beslutade åtgärdsplaner och i uppföljningsarbetet. Organisatoriskt kommer du att ha verksamhetschefen för äldreomsorgen som din närmsta chef och du arbetar tätt ihop med verksamhetsstrateg inom särskilt boende men även ingå i ett bredare sammanhang inom divisionen tillsammans med andra kvalitetsutvecklare.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:

-högskole-/universitetsutbildning med inriktning som arbetsgivaren anses vara lämplig.
-kunskap om lagar och förordningar som styr verksamheten i en kommun
-erfarenhet av att arbeta i olika IT-stöd för processkartläggning och verksamhetsuppföljning
-erfarenhet från äldreomsorg och/eller socialtjänsten i stort
-förståelse och kunskap om både förvaltnings- och myndighetsprocesser
-erfarenhet som enhetschef inom kommunal verksamhet ses som meriterande

-god förmåga att uttrycka dig mycket väl såväl muntligt som skriftligt på svenska
-god förmåga och erfarenhet av att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat
-god förmåga och erfarenhet av att skapa, delta och bibehålla nätverk
-mycket god datavana
-körkort B

För att bli framgångsrik i den här tjänsten är du en initiativrik person med mycket god samarbetsförmåga. Du är kommunikativ och har en god pedagogisk förmåga och har dessutom ett tydligt brukarfokus. Utöver det är du analytisk, ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt. Kvalitet och utveckling är centralt och det är av stor betydelse för dig att alltid göra ett professionellt jobb.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i Visma Recruit/Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Funktionsansvarig till förvaltningskontoret

Utvecklingsenheten Nyköping eller Eskilstuna Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Utvecklingsenheten, med sina två underliggande enheter, har ett strategiskt ansvar för utveckling i hela Region Sörmland. Vi tar strategiskt ansvar genom att leda utvecklingen i regionen på såväl strategisk, taktisk som operativ nivå genom att skickliggöra och möjliggöra verksamheter och i våra samverkans- och påverkansområden för att ska... Visa mer
Utvecklingsenheten Nyköping eller Eskilstuna

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Utvecklingsenheten, med sina två underliggande enheter, har ett strategiskt ansvar för utveckling i hela Region Sörmland. Vi tar strategiskt ansvar genom att leda utvecklingen i regionen på såväl strategisk, taktisk som operativ nivå genom att skickliggöra och möjliggöra verksamheter och i våra samverkans- och påverkansområden för att skapa mesta möjliga nytta för regionens invånare och medarbetare.
I syfte att upprätthålla och öka organisationens förmåga att förstå, fånga och förändra på basis av innovativa och digitala möjligheter ska vi genom våra förmågor och kompetenser:
- Främja och stödja regionens förmåga:

• att arbeta med utveckling och innovation.
• inom projekt och förvaltning.
• inom digitalisering och e-hälsa.
• att vara en lärande organisation genom att tillhandahålla och bidra i lärandemiljöer.

- Utveckla och tillhandahålla:

• modeller, metoder och verktyg inom områdena verksamhetsutveckling, innovation, förändringsledning, processutveckling samt styrning/ledning av projekt och förvaltning.Dina arbetsuppgifter
Rollen som funktionsansvarig förvaltningskontoret innefattar att:

• förvalta den förvaltningsstyrningsmodell som IT-rådet beslutat att regionen ska följa.
• stödja förvaltningsverksamheten med modell- och metodstöd med fokus på styrning och ledning, samt samverkan med användare, omgivande verksamheter och staber.
• vara en beredande och stödjande funktion kring arbete med förvaltningsportföljen, samt möjliggöra prioritering utifrån ett faktabaserat helhetsperspektiv genom att administrera förvaltningsportföljen samt bereda ärenden inför beslut i IT-rådet.
• ansvara för kontroll och uppföljning att IT-rådets fattade beslut verkställs på ett effektivt sätt i förvaltningsverksamheten.
• ansvara för förvaltningskontorets verksamhetsplan i syfte att skapa rätt prioriteringar och resursfördelning för förvaltningskontorets uppdrag.Din kompetens
Vi söker dig med högskoleutbildning som:

• är strukturerad och stort sinne för ordning och reda.
• har en god samarbetsförmåga samt god förmåga att använda och sprida kunskap om metoder och verktyg.
• har erfarenhet av verksamhetsutveckling och/eller att leda utveckling.


Det pågår för närvarande ett arbete inom Region Sörmland utifrån beslut att årlig styrning och uppföljning av förvaltningsobjekt för de digitala stöden integreras i linjens ordinarie planerings- och uppföljningsprocess från och med planering inför år 2024. Förvaltningsstyrningsmodellen och förvaltningsverksamheten kommer att bibehållas, men beslutet kommer att ha en viss påverkan på förvaltningskontorets roll. Därutöver är utvecklingsenheten fortsatt i rörelse efter en omorganisation som genomfördes 2021-03-01, där vi delades upp med två underliggande enheter för att bättre spegla respektive arbetsgruppers kompetenser och förmågor. Du som söker bör alltså trivas med att leva i förändring.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Meriterande är:

• Formell utbildning eller certifiering i förvaltningsmodell PM3.
• Formell verksamhetsutvecklings-/projektledarkompetens.
• Erfarenhet av funktionsansvar eller ledande roll för verksamhet eller område inom förvaltning eller central stab.
• Erfarenhet av ledande roll i en komplex verksamhet.Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av
Chef utvecklingsenheten projekt och förvaltning, Mattias Karlsson, 072-141 48 96.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.


Kom och jobba hos oss på utvecklingsenheten!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2023-03-09.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Strateg med inriktning social hållbarhet

Enheten för Projekt, utveckling och analys är placerad på kommunledningskansliet med övergripande uppdrag att ge stöd och sakkunskap till kommunens politiska och tjänsteledning samt tjänsteorganisation utifrån enhetens olika ansvarsområden. Enheten har ett strategiskt samordningsansvar inom frågor som rör exempelvis ekologisk hållbarhet, social hållbarhet samt digitalisering. På enheten finns även projektledare som leder strategiska och prioriterade proj... Visa mer
Enheten för Projekt, utveckling och analys är placerad på kommunledningskansliet med övergripande uppdrag att ge stöd och sakkunskap till kommunens politiska och tjänsteledning samt tjänsteorganisation utifrån enhetens olika ansvarsområden.

Enheten har ett strategiskt samordningsansvar inom frågor som rör exempelvis ekologisk hållbarhet, social hållbarhet samt digitalisering. På enheten finns även projektledare som leder strategiska och prioriterade projekt.

Enheten samordnar kommunövergripande och strategiskt utvecklingsarbete samt ska vara tillgängligt för stöd utifrån verksamheternas behov. Därtill ansvarar enheten för projektmodellen NYMO, support och stöd i projektverktyg och projektmetodik samt utgör stödjande funktion inom projekt, förändringsuppdrag och utredningar.


ARBETSUPPGIFTER
Tjänstens uppdrag är att vara med och driva kommunens strategiska arbete för att nå mål för en socialt hållbar samhällsutveckling. Med utgångspunkt i Agenda 2030, utgör fokus för tjänsten att bidra till att lösa kommunens utmaningar kopplat till exempelvis och i synnerhet folkhälsa, ANDTS, våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, men även kunskap och erfarenhet från arbete med tillgänglighet och delaktighet samt demokratifrågor efterfrågas. I tjänsten ingår att självständigt och utifrån politiska och verksamhetsbehov föreslå, initiera och samordna utvecklingsarbete.

Du kommer att utgöra politiskt stöd i de sakfrågeområden du är sakkunnig inom, rådgivande till politisk- och tjänstledning och ansvara för att på uppdrag ta fram beslutsunderlag och genomföra utredningar. Tjänsten innebär även att du är tillgänglig för att kunna stötta tjänsteorganisationens ledning genom att bistå i genomförandet av politiska beslut och viljeinriktning. Du ansvarar också för omvärldsbevakning och bevakar möjligheten att ansöka om och hantera statsbidrag inom dina ansvarsområden.

En annan del av tjänsten är att vara stöd till verksamheterna genom att samordna kommunövergripande aktiviteter; ansvara för och bevaka nätverk med interna och externa aktörer; genomföra informations- och kunskapsspridande aktiviteter samt stödja verksamheterna utifrån deras behov. För att uppnå politiska mål inom området för social hållbarhet är en aktiv dialog och samverkan med kommunens verksamheter, näringsliv och civilsamhället av stor vikt.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med högskoleutbildning, gärna med inriktning mot folkhälsa, sociologi, samhällsvetenskap eller annan likvärdig utbildning.
Du har förmåga att på en strategisk nivå identifiera, planera och samordna kommunövergripande arbete. Du är lösningsorienterad och är bekväm med att samordna kommunövergripande insatser, leda tvärfunktionell och kommunövergripande samverkan och är orädd inför att föreslå, planera och driva utvecklings- eller förändringsarbete. Du är redo att kunna anta olika typer av uppdrag utifrån organisationens behov och är mån om att skapa förtroendefulla relationer.

Som person är du serviceinriktad och prestigelös, och du gillar att skapa och utveckla nätverk. Du är strukturerad och kan utifrån givna mål planera och driva ditt arbete självständigt. Du har erfarenhet av driva långsiktiga processer med planering och återrapport av resultat till såväl politisk- som tjänsteledning.

Meriterande är erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation/offentlig verksamhet samt förändrings- och utvecklingsarbete. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.


ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i Visma Recruit/Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Strateg inom välfärd och folkhälsa

Välfärd och folkhälsa, Nyköping, Katrineholm eller Eskilstuna Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Region Sörmland ansvarar för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Regionen ska säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också reger... Visa mer
Välfärd och folkhälsa, Nyköping, Katrineholm eller Eskilstuna

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Region Sörmland ansvarar för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Regionen ska säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också regeringens uppdrag att driva det regionala utvecklingsarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom områden som samhällsplanering, infrastruktur, näringsliv, besöksnäring och kompetensförsörjning.

Verksamhetsområdet hållbar regional utveckling (HRU) bildades januari 2019 i samband med regionbildningen och det då utökade uppdraget i form av att skapa förutsättningar för en attraktiv och hållbar utveckling för hela Region Sörmland.

Välfärd och folkhälsa är en verksamhet inom hållbar regional utveckling i Region Sörmland. Vi som arbetar här är ett gäng kreativa, nyfikna och lösningsfokuserade strateger. Vi arbetar med att driva, utveckla, samordna och stötta i frågor inom den sociala samhällsutvecklingen. Arbetet utgår från en jämlik fördelning av livsvillkor, hälsa och välfärdsutveckling med huvudfokus på disciplinerna folkhälsa och mänskliga rättigheter.
Vårt syfte är att skapa ett hållbart, välmående samhälle bestående av välmående människor.

Dina arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du med utveckling som gör skillnad för människor, samtidigt som du utvecklas i din strategroll tillsammans med engagerade och drivna kollegor.
Du arbetar brett med frågorna, framför allt på en strategisk nivå, samt även med operativa insatser där olika åtaganden omsätts i konkret handling.
Ditt arbete syftar till individens rätt till jämlika förutsättningar för en god hälsa, och du arbetar med att möta komplexa samhällsutmaningar och driva utvecklingsprocesser genom och tillsammans med alla berörda samhällsaktörer såsom till exempel kommuner och civilsamhället.

Vi arbetar med hela bredden av dessa tvärsektoriella frågor, och ditt arbete kan variera mellan de olika målområdena som finns för det nationella folkhälsomålet. Det kan till exempel handla om att genomföra befolkningsundersökningar, ta fram beslutsunderlag, kvalitetssäkra verksamhet, driva processer samt arbeta med analyser och utvärderingar.
Vi bistår både den politiska ledningen och tjänstemannaledningen med stöd och underlag, vi bistår även verksamheter med kunskapsstyrning och stöd samt ger externa aktörer en ökad möjlighet att arbeta kvalitetssäkert med den sociala samhällsutvecklingen i länet. Den här tjänsten behöver stärka oss särskilt i hur vi kan samverka ännu bättre med externa aktörer som exempelvis civilsamhället.

Vill du arbeta med varierande uppdrag i en stimulerande arbetsmiljö tillsammans med oss, värdesätter arbetsglädje högt och är resultatinriktad så är du rätt person för uppdraget.

Din kompetens
Ett krav är att du har dokumenterade erfarenheter av utvecklingsarbete. Det är meriterande om du även haft en drivande roll och att arbetet lade stor vikt på inkludering, gärna med en nytänkande och utforskande ansats. Akademisk examen inom ett område med samhällsinriktning, såsom till exempel statsvetenskap, mänskliga rättigheter, folkhälsa eller annan erfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig är ett krav.
Det kompetensområde vi nu ska förstärka omfattar bland annat samverkan med civilsamhället, inflytande och delaktighet och det är områden där du känner dig trygg och som du har erfarenhet och kunskap inom. Erfarenhet av arbete inom civilsamhället, eller med medborgardialog och befolkningsenkäter är meriterande.
Du har goda kunskaper gällande innovativa och inkluderande insatser på individ- och befolkningsnivå för ett socialt hållbart samhälle, både på strategisk och operativ nivå. Du har även goda kunskaper inom verksamhetsutveckling och har en stark analysförmåga.
Du bör ha gedigen erfarenhet av utvecklingsarbete i komplexa organisationer, gärna inom ett tvärsektoriellt område. Erfarenhet av politiskt styrd organisation är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef välfärd och folkhälsa, Maria Vejdal, 070-380 97 98.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.


Kom och jobba hos oss på välfärd och folkhälsa!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2023-02-28.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Utredare till Nyköping under sommarmånaderna

Är du redo för en större uppgift? Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag. Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. ARBETSUPPGIFTER Du kommer arbeta med utredningar och verka som ett stöd i vår utredningsverksamhet. Det kan röra sig om utredningar gällande mängdbrott, brott i nära relation samt ungdo... Visa mer
Är du redo för en större uppgift?
Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer arbeta med utredningar och verka som ett stöd i vår utredningsverksamhet. Det kan röra sig om utredningar gällande mängdbrott, brott i nära relation samt ungdomsärenden. Det innebär ett nära samarbete med våra utredare och förundersökningsledare, men även andra kontakter inom och utanför myndigheten.

I rollen ingår bland annat följande:
• Vara behjälplig vid alla förekommande utredningsåtgärder såsom vittnes- och målsägandeförhör samt förhör med misstänkt i vissa fall
• Registrering av beslag, begäran av kontoutdrag, journalanteckningar m.m. enligt förundersökningsledarens beslut
• Anmälningsupptagning


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• Polisutbildning från och med termin 2 eller längre
• Goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som i skrift
• Erfarenhet av att arbeta i olika datorsystem
• B-körkort

Utöver ovanstående krav är följande egenskaper meriterande:
• Övriga språkkunskaper (utöver svenska och engelska)
• Erfarenhet av arbete i statlig verksamhet
• Kunskaper i RAR och Durtvå

Personliga egenskaper:
Du ska ha servicekänsla och ha förmåga att skapa goda relationer med både allmänhet och arbetskamrater. Du ska vara flexibel, stresstålig, tycka om utmaningar och ha en god prioriteringsförmåga samt kunna hantera arbetstoppar. Utöver det ska du vara ansvarsfull och ha hög känsla för rättssäkerhet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan! Senast 22 februari 2023. Visa mindre

Alkoholinspektör, 100%

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. ARBETSUPPGIFTER Som inspektör utreder du självständigt ansökningar och tillsynsärenden gällande servering... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.

ARBETSUPPGIFTER
Som inspektör utreder du självständigt ansökningar och tillsynsärenden gällande serveringstillstånd och tobakstillstånd. Vid ansökningstillfället ska det sökande bolaget styrka att förutsättningar för sökt tillstånd finns. Det är din uppgift att granska handlingar och ge stöd till sökande genom hela processen. Du utreder självständigt brister som kan påträffas vid tillsyn och föreslår administrativa åtgärder enligt alkohollagens bestämmelser och kommunens riktlinjer för serveringstillstånd.
För att skapa en trygg och säker restaurangbransch på lika villkor kontrollerar vi tillståndshavarnas personliga lämplighet, bolagens ekonomi och varifrån pengar kommer som finansierar verksamheterna. Yttranden tas in från andra myndigheter, såsom skattemyndigheten, polisen, kronofogdemyndigheten med flera. Arbetet omfattar också tillsyn hos verksamheterna, handläggning av klagomål, rådgivning och information till verksamheter och allmänhet samt att bereda ärenden till nämnd. Visst tillsynsarbete förekommer under helg-, kväll- och natt.
Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en utvecklande handläggartjänst med många utåtriktade kontakter samt att utgöra en viktig faktor för företagare. Du får även arbeta med den sociala skyddsaspekten att se till att alkohol serveras och hanteras ansvarsfullt, vilket bidrar till en tryggare miljö i nattlivet.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med lämplig högskoleutbildning, exempelvis inom juridik, ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer adekvat men du kan också ha förvärvat kunskapen genom arbetserfarenhet inom området. Erfarenhet och kunskap av myndighetsutövning, offentligt utredningsarbete, arbete med alkohol- och tobakslagstiftningen är meriterande. Då vi arbetar med myndighetsutövning är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, har en god datorvana och har förståelse för din roll som myndighetsperson. Du måste ha körkort.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i Visma Recruit/Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Strateg inom näringsliv och arbetsmarknad

Näringsliv och arbetsmarknad, Nyköping eller Eskilstuna Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Grunden för arbetet inom verksamhetsområdet hållbar regional utveckling (HRU) är den regionala utvecklingsstrategin (RUS). En utveckling och tillväxt som är långsiktigt hållbar är beroende av de miljöer som människor bor och verkar i. Tillgången till utbildning, arbetsmarknad, infrastruktur, service, IT, kultur, kollektivtrafik... Visa mer
Näringsliv och arbetsmarknad, Nyköping eller Eskilstuna

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Grunden för arbetet inom verksamhetsområdet hållbar regional utveckling (HRU) är den regionala utvecklingsstrategin (RUS). En utveckling och tillväxt som är långsiktigt hållbar är beroende av de miljöer som människor bor och verkar i. Tillgången till utbildning, arbetsmarknad, infrastruktur, service, IT, kultur, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård och goda livsmiljöer är avgörande för att skapa en attraktiv region som kan behålla och utveckla såväl människor som företag och kapital.

Hållbar regional utveckling består av ca 140 medarbetare fördelade på nio enheter som tillsammans och på olika sätt arbetar med att främja utvecklingen och tillväxten i Sörmland. En av dessa enheter är näringsliv och arbetsmarknad som i dagsläget består av åtta medarbetare och en verksamhetschef. Vi jobbar för ökad tillväxt och utveckling i det sörmländska näringslivet och för att främja en väl fungerande kompetensförsörjning.
Vi verkar inom följande områden:

• Innovation, smart specialisering, entreprenörskap
• Näringslivsutveckling inklusive rådgivning och lånefinansiering till företag
• Besöksnäring och destinationsutveckling
• Landsbygdsutveckling
• Kompetensplattform, skolutveckling och akademisamverkan
• Strukturfonder ERUF och ESF+ samt arbetsmarknadsinsatser genom ESF+-mobilisering.


Vi hjälps åt på ett gränsöverskridande sätt att ta vara på varandras kunskaper i ett prestigelöst arbetsklimat inom hela organisationen och har många kontaktytor såväl internt som externt.

Dina arbetsuppgifter

• Du kommer att ha självständigt ansvar för vissa områden och kommer att hålla i forum för utvecklingsdiskussioner och dialog utifrån de olika uppdragen. Uppdragen kommer att variera över tid.
• Ta nästa steg med Sörmlands näringslivsstrategi för att förverkliga de prioriterade fokusområdena med ansvar för uppföljning och rapportering.
• I ditt ansvarsområde ingår insatser inom bl a ungt företagande, utveckling av branschforum, främjande och stöd för innovation och strategiska etableringar.
• Budgetansvar där ekonomisk redovisning ingår.
• Rapportera till styrgrupper och politiska grupperingar.
• Omvärldsbevakning och analysera trender och utveckling inom de områden som är kopplade till tjänsten.
• Driva och bidra i utredningar inom området och vid behov bistå i remissvar till olika instanser.
• Löpande näringslivsutveckling, aktuella frågor och nätverk.
• Verksamhetsutveckling samt övergripande strategiskt ansvar för näringslivsområdet kan komma att bli aktuell för rätt person.


Din kompetens
Vi söker dig som:

• Har en flerårig erfarenhet av att arbeta med olika näringslivsfrågor och gärna som näringslivsstrateg/utvecklare.


• Har god kunskap om innovationsfrämjande arbete.
• Har erfarenhet av att driva processer och projekt.
• Tjänsten förutsätter att du är en god organisatör och nätverksbyggare.
• Uttrycker dig väl i svenska språket, både i tal och i skrift.
• Har goda kunskaper i Officepaketet.
• Har B-körkort.


Meriterande är erfarenhet från kommunalt näringslivs- och innovationsarbete, gärna i Sörmland samt med ett tillhörande relevant nätverk inom näringsliv och hos aktörer i regionen.
Meriterande om du har högskole/universitetsutbildning inom innovation eller ett naturvetenskapligt område och/eller ekonomi i botten.

Att förstå och ha erfarenhet från att arbeta i och med politiskt styrda organisationer är en fördel.

Som person är du driven och samarbetsinriktad, då tjänsten innebär att du tillsammans med dina kollegor och samarbetspartners ska arbeta för att uppnå de uppställda målen. Du är analytisk med god förmåga till omvärldsbevakning, vilket gör att du ser utvecklingsmöjligheter som du kan förmedla och förankra hos andra. Du är lyhörd och har förståelse för de ansvarsuppdrag som ingår i dina arbetsuppgifter.

Du är en god kommunikatör, nätverksbyggare och trivs med att kommunicera i såväl större som mindre grupper där du ofta är mötesledare. Det är stundtals högt tempo och i tjänsten ingår en del resande inom länet.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av.
Verksamhetschef näringsliv och arbetsmarknad Katarina Bergkvist, 076-698 54 08.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.


Kom och jobba hos oss på hållbar regional utveckling!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2023-02-05.
Intervjuer kan komma att ske löpande.


Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Projektledare näringsliv och arbetsmarknad

Enheten näringsliv och arbetsmarknad, Nyköping Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Region Sörmland ansvarar för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Verksamhetsområde hållbar regional utveckling driver det regionala utvecklingsarbetet och samordnar utvecklingsinsatser inom områden som samhällsplanering, infrastruktur, folkhälsa, näringsliv, besöksnäring och kompetensförsörjning. Regio... Visa mer
Enheten näringsliv och arbetsmarknad, Nyköping

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Region Sörmland ansvarar för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Verksamhetsområde hållbar regional utveckling driver det regionala utvecklingsarbetet och samordnar utvecklingsinsatser inom områden som samhällsplanering, infrastruktur, folkhälsa, näringsliv, besöksnäring och kompetensförsörjning.

Region Sörmland är huvudman för cykelleden Näckrosleden och har initierat ett projekt för att få den klassad som nationell cykelled och söker nu en projektledare till vår verksamhet för att kunna driva projektet. Intresset för cykelturism har ökat kraftigt de senaste åren och vår förhoppning är att en nationell cykelled gör att vi blir ännu mer konkurrenskraftiga som cykeldestination i Sverige, både för boende och besökare. Det innebär också en kvalitetssäkring och trygghet för alla som arbetar med cykelturism i regionen, men också för alla som kommer hit för att cykla.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ha självständigt ansvar för vissa områden, samtidigt finns alltid möjlighet att diskutera och få stöd från engagerade kollegor där ni gemensamt kommer att arbeta med några av uppdragen.

• Leda planering och framtagande av projektplan, genomförande, administrering, dokumentering och uppföljning av projektet.
• Omvärldsbevakning och analysera trender och utveckling inom de områden som är kopplade till tjänsten.
• Hålla i forum för utvecklingsdiskussioner och dialog utifrån uppdraget.
• Ansvara för avtalsdialog med enskilda väghållare.
• Föra dialog med kommuner om ansvarsfördelning för drift, utveckling mm.
• Planera och genomföra kommunikation kring projektet.
• Hålla i projektgruppens arbete och möten samt vara föredragande för styr- och referensgrupp.
• Ett visst budgetansvar där ekonomisk redovisning ingår.


Din kompetens
Du bör ha följande egenskaper:

• En god ledare av informella nätverk och grupper, vara både inspiratör och arbeta operativt.
• En god kommunikatör, med tydlig och effektiv kommunikation.
• En god förhandlare, medlare och diplomat.
• En god problemlösare, med sinne för både detaljer och helhet och förmåga att ta initiativ och vara flexibel.


Du bör ha följande kompetenser:

• Intresse, kunskap och erfarenhet av besöksnäring i allmänhet och outdoor-segmentet i synnerhet samt omvärldstrender som påverkar utvecklingen av detta.
• Gedigen erfarenhet av projektledning och administration av projekt.
• Kunskap om och erfarenhet av olika sektorer i samhället, offentliga, privata och ideella.
• Förståelse och ha erfarenhet från att arbeta i och med politiskt styrda organisationer är en fördel för tjänsten.
• Gärna kunskap om Sörmland, de förutsättningar som finns och de aktörer som kommer att involveras i projektet.
• Meriterande med utbildning inom lantmäteri.


Du måste kunna uttrycka dig väl i svenska språket både i tal och i skrift och goda kunskaper i Officepaketet är ett krav. I tjänsten ingår en del resande. B-körkort erfordras.

Anställningsform
Projektanställning ett år med möjlighet till förlängning, med tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort är i Nyköping.

Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef näringsliv och arbetsmarknad Katarina Bergkvist, 076-698 54 08.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.


Kom och jobba hos oss på hållbar regional utveckling!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2023-02-05.
Intervjuer kan komma att ske löpande.


Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Djurskyddshandläggare

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.Länsstyrelsen i Södermanland söker en handläggare till enheten för djurskydd och veterinära frågor.

Enheten för djurskydd och veterinära frågor är en del av Avdelningen för landsbygd på Länsstyrelsen i Södermanlands län. Inom enheten arbetar vi med frågor som gäller hälsa hos djur och människor. Enheten ansvarar för kontroll av att lantbruksdjur och sällskapsdjur sköts enligt djurskyddslagens krav. Enheten ansvarar även för livsmedels- och foderkontroller av primärproducenter, förprövning av stallbyggnader, ärenden gällande tillsyn över hundar och katter, smittskyddsfrågor och andra veterinära uppgifter.

Arbetsuppgifter
Som handläggare på enheten för djurskydd och veterinära frågor arbetar du med handläggning och kontroller rörande tillstånd för verksamheter med häst, hund, katt och andra sällskapsdjur, besiktning av djurtransporter, kontroll av vilthägn, planerade kontroller av lantbruksdjur. Du tar emot anmälningar om vanvård av djur och gör utredningar och kontroller i anmälningsärenden, hanterar underställelser från polisen samt verkställer beslut om omhändertaganden. I tjänsten kan även livsmedels- och foderkontroller av primärproducenter förkomma. Arbetet omfattar även att omvärldsbevaka frågor som rör vår verksamhet att utveckla och förbättra interna processer.

Kvalifikationer och profil
Du har:
- Högskoleutbildning och är agronom, etolog, miljö- och hälsoskyddsinspektör eller biolog med fördjupning inom djurskyddsområdet. Alternativt har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

- Goda kunskaper inom relevant lagstiftning och om riskerna för djurens välfärd inom olika djurhållningsformer.

- Goda kunskaper inom Officepaketet.

- Du har en god kommunikativ förmåga och goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

- B-körkort.

Det är meriterande om du har:
- Tidigare erfarenhet av handläggning av ärenden och erfarenhet av att självständigt arbeta med kontroll/tillsyn inom Länsstyrelsen, annan statlig myndighet eller kommun. Särskilt inom lantbruksdjur.

- Handlagt ärenden gällande omhändertaganden och verkställighet.

- Kunskaper inom systemen Platina och DSK.

- Praktisk erfarenhet av arbete med djur, speciellt lantbruksdjur.

- Utbildning och kunskap inom foder- och livsmedelssäkerhet samt tillhörande lagstiftning.

Personliga egenskaper:
- Du är driven, mycket ansvarstagande och lojal mot arbetsgivaren och dina kollegor.

- Du har lätt för att skapa och bibehålla relationer såväl internt som externt.

- Du behärskar stressiga situationer.

- Du är lyhörd och empatisk.

- Du är stabil och trygg i dig själv och bekväm med att ställa de krav som behövs och att fatta beslut som kan uppfattas som besvärliga/ingripande. Arbetet kan stundtals vara psykiskt påfrestande och det är viktigt att du har en personlig mognad och kan skilja mellan det personliga och det professionella.

- Du är noggrann och ansvarar självständigt för att administrera och strukturera ditt eget arbete.

- Du trivs med att vara en del av en arbetsgrupp samtidigt som du är mycket duktig på att arbeta självständigt.

Vi fäster stor vikt vid personlig lämpligheten och din förmåga att bidra till en god arbetsmiljö.

Om tjänsten
Anställningen är en tillsvidareanställning med start tidigast 1 februari 2023 eller enligt överenskommelse. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas.

Vi erbjuder dig en unik arbetsplats fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsen står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid.

Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning beroende på uppdragets utformning.

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av tf enhetschef Ulrike Segerström som nås på telefon 010-223 40 00 (växel). Fackliga företrädare är Patrik Holmer (Saco-S, växel 010-223 40 00) och Cinnika Lögdqvist (ST, växel: 0771–555444).

Ansökan
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 8 januari 2023. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR-enheten för att få hjälp med din ansökan.

Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter. Visa mindre

Verksamhetsutvecklare till Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Nyköping Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Vill du vara med och utveckla samverkan i Sörmland? Vi söker just nu en verksamhetsutvecklare till Nyköping. Om oss Vi på Samordningsförbundet RAR i Sörmland arbetar med finansiell samverkan mellan Region Sörmland, länets nio Kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Dessa tolv parter är förbundets medlemmar. Den finansiella samverkan syftar till att möjliggöra för per... Visa mer
Nyköping

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Vill du vara med och utveckla samverkan i Sörmland? Vi söker just nu en verksamhetsutvecklare till Nyköping.

Om oss
Vi på Samordningsförbundet RAR i Sörmland arbetar med finansiell samverkan mellan Region Sörmland, länets nio Kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Dessa tolv parter är förbundets medlemmar. Den finansiella samverkan syftar till att möjliggöra för personer i utanförskap att stärka sin förmåga till egenförsörjning.

Vår utgångspunkt och ledord är att alla människor har lika värde och rättigheter. Vi vill skapa förutsättningar för varje människas rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhället genom tillgång till arbetsmarknaden och en meningsfull tillvaro.

Samordningsförbundet RAR:s kansli är en trivsam arbetsgrupp med ett bra samarbetsklimat. Vi är sex anställda med vitt skilda kompetenser som kompletterar varandra. Som verksamhetsutvecklare utgör du en viktig del av vårt team. Du erbjuds ett självständigt och flexibelt arbete med möjlighet till kompetensutveckling.

Dina arbetsuppgifter
I din roll har du ett stort ansvar för att utveckla det länsgemensamma arbetet med insatser riktade till personer som står långt från arbetsmarknaden. Arbetet kräver god analytisk, strategisk och kommunikativ förmåga. Du kommer att hantera en mängd kontakter men mestadels kräver tjänsten att du kan arbeta självständigt.

Du behöver ha förståelse för vad det innebär att arbeta i en organisation med många samarbetsparter och på flera olika nivåer.
Du har ett analytiskt förhållningssätt med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett strukturerat sätt. Du tar initiativ, driver processer vidare och är van att arbeta självständigt mot givna mål. Du har en pedagogisk förmåga då du oftast ska prata komplexa frågor med viktiga samarbetspartners. Arbetet innebär många kontakter och olika former av samarbeten.

Arbetsuppgifter:

• Planera för en länsgemensam insats i länets nio kommuner
• Kartlägga och initiera utvecklingsområden
• Löpande sammanställa, analysera och presentera resultat och utvecklingsområden
• Uppföljning och analys av mål och resultat
• Driva förändringsprocesser
• Skapa resultat, samordningsvinster och mervärde för medlemmarna
• Projektansökningsarbete till ESF
• Leda ESF-projekt där förbundet är projektägare
• Stödja övriga ESF-finansierade projekt i länet
• Anordna olika nätverksträffar.


Din kompetens
Vi söker dig som har:

• Högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng
• Dokumenterad erfarenhet från liknande arbete inom verksamhetsutveckling/samverkansarbete i minst fem år
• Erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation
• Tidigare erfarenhet av arbete med projektansökningar
• Erfarenhet från arbete i projekt finansierade av ESF
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.


Dina personliga egenskaper:

• Förtroendeingivande
• Lösningsorienterad
• Självständig
• Analytisk
• God kommunikatör med bibehållen objektivitet och diplomati
• Målinriktad.


Stor vikt läggs vid dina personliga förmågor och din lämplighet.

Anställningsform
Vikariatsanställning 6 månader eventuellt längre. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsorten är Regionkansliet i Nyköping, resor inom länet ingår i tjänsten.

Information om tjänsten lämnas av
Förbundschef RAR Charlotta Skålén, [email protected] (http://mailto:[email protected]/)
Rekryteringsspecialist Catrin Dagander, 072-143 14 12, [email protected] (http://mailto:[email protected]/)


För mer information om samordningsförbundet, se vår hemsida: rarsormland.se (http://www.rarsormland.se)


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2022-12-08.
Intervjuer sker löpande.


(http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)

Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Handläggare förskola och fritidshem

I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter. Vi vet vilka utmaningar vi har - vi arbetar kollektivt och kollegialt och våra satsningar kan bara möjliggöras genom modiga och professionella medarbetare och ch... Visa mer
I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter.

Vi vet vilka utmaningar vi har - vi arbetar kollektivt och kollegialt och våra satsningar kan bara möjliggöras genom modiga och professionella medarbetare och chefer som är trygga förebilder för våra barn och ungdomar och som leder arbetet vidare mot våra högt ställda målsättningar. Vill du vara delaktig i vårt arbete med utbildning för ett starkare samhälle?

Division Utbildning ansvarar för 36 förskolor som är uppdelade i fyra områden samt drygt 15 fritidshem. Nu söker vi en erfaren handläggare till vårt team som främst arbetar med att placera barn i förskolan och fritidshemmet. Arbetsplatsen ligger i centrala Nyköping.


ARBETSUPPGIFTER
Som handläggare för barnplacering inom förskolan och fritidshemmet kommer du att ha ett varierande arbete som kräver att du kan ha många bollar i luften på samma gång. Du arbetar i nära samarbete med två kollegor med samma uppdrag, men också med rektorer och biträdande rektorer i förskolan och skolan. Din roll är att ge stöd och service till rektorer och biträdande rektorer gällande strategisk barnplacering, köläge och placering. Din främsta arbetsuppgift är att svara på frågor från vårdnadshavare till barn i vår kommun eller andra kommuner, både vårdnadshavare som väntar på placering för sitt barn men också de som redan har barnen inskrivna i våra olika verksamheter. Frågorna kan röra allt ifrån placering och köläge men också frågor kring avgifter, fakturor eller våra riktlinjer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

o Administrativt stöd och service till rektorer och biträdande rektorer
o Handläggning och placering i Schoolsoft EA
o Kundfakturering
o Service till kund på telefon eller via mejl, ibland fysiska möten.
o Kontakt med andra inom divisionen eller med andra divisioner eller myndigheter.


KVALIFIKATIONER
Du har gymnasieutbildning, med påbyggnad inom handläggning eller myndighetsutövning. Du har goda kunskaper i Officepaketets alla program, samt inom någon typ av elevadministrativt system. Du är självgående, noggrann, initiativtagande, strukturerad, lösningsfokuserad och serviceinriktad i ditt arbetssätt. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och ser kommunikation och lyhördhet som ett självklart inslag i arbetet. Vidare är du lösningsorienterad, prestigelös och har en utpräglad teamkänsla.

Tidigare arbete inom handläggning eller annan myndighetsutövning är meriterande.
Vill du arbeta i en dynamisk organisation med engagerade chefer och andra drivna handläggare och samtidigt bli en del av ett fantastiskt team? Välkommen in med din ansökan.


ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i Visma Recruit/Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Handläggare till Myndighetsfunktionen för Äldre

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre personer som behöver stöd. Hela äldreomsorgen i Nyköpings kommun ingår i samma verksamhetsområde. ARBETSUPPGIFTER Myndighetskontoret för äldre personer består av enhetschef, två arbetsterapeuter, en kvalitétsutvecklare, två handläggare för bostadsanpassning och 19 biståndshandläggare. Biståndshandläggarna är uppdelade i team där du kan få stöd med ärandedragning. Ditt ... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre personer som behöver stöd. Hela äldreomsorgen i Nyköpings kommun ingår i samma verksamhetsområde.


ARBETSUPPGIFTER
Myndighetskontoret för äldre personer består av enhetschef, två arbetsterapeuter, en kvalitétsutvecklare, två handläggare för bostadsanpassning och 19 biståndshandläggare. Biståndshandläggarna är uppdelade i team där du kan få stöd med ärandedragning. Ditt uppdrag är främst att utreda behov, besluta och följa upp insatser enligt Socialtjänstlagen. Vi ansvarar för utredning och beslut för personer över 65 år. Som biståndshandläggare hos oss kommer du att omges av glada och professionella kollegor, där många har lång erfarenhet av både handläggning och äldreomsorg. Alla våra medarbetare är måna om att ha en rättssäker myndighetsutövning och en helhetssyn kring den äldre.

KVALIFIKATIONER
Du har socionomexamen med inriktning mot äldre och funktionshinder eller socionomexamen och erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom äldreomsorgen. Du har arbetslivserfarenhet som biståndshandläggare med goda vitsord. Vi ser det som meriterande om du behärskar dokumentationssystem Procapita och Prator. Du har goda kunskaper inom aktuell lagstiftning. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmåga att planera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du samarbetar och kommunicerar bra med andra människor, arbetar och planerar ditt arbete för att uppnå enhetens mål och resultat. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och följer fattade beslut. Du har körkort.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Nyköpings kommun har flextidsavtal subventionerad friskvård. Låter detta intressant, tveka inte att söka!


ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i Visma Recruit/Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Handläggare till huvudregistraturen

Region Sörmland, Nyköping Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Region Sörmlands verksamheter är viktiga för alla som bor och verkar i Sörmland. Region Sörmland är en politiskt styrd organisation som förvaltar och utvecklar välfärden för Sörmlands invånare. Regionen erbjuder hälso- och sjukvård samt tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik och ett rikt kulturutbud. Staben för demokrati och insyn är e... Visa mer
Region Sörmland, Nyköping

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Region Sörmlands verksamheter är viktiga för alla som bor och verkar i Sörmland. Region Sörmland är en politiskt styrd organisation som förvaltar och utvecklar välfärden för Sörmlands invånare. Regionen erbjuder hälso- och sjukvård samt tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik och ett rikt kulturutbud.

Staben för demokrati och insyn är en stödfunktion till det politiska beslutsfattandet. Staben består av huvudregistratur, informationsstyrning och nämndsekretariat. I staben är vi 13 medarbetare som tar ett helhetsansvar inom dessa områden och arbetar både styrande och stöttande mot regionens verksamheter.

Vi söker en handläggare till regionens huvudregistratur. Vi ser fram emot att välkomna en ny medarbetare som tycker att det är roligt att arbeta på en myndighet och som vill utveckla rollen utifrån verksamhetens behov och omvärldens skiftande krav på offentlig förvaltning.

Dina arbetsuppgifter
Huvudregistraturen letar efter en administrativt kunnig och serviceinriktad medarbetare som trivs med ett teambaserat arbetssätt. Vi söker dig som har erfarenhet av diarieföring och registrering av handlingar i offentlig förvaltning. Rollen ger ett varierat arbetsinnehåll där du får bidra till att utveckla rutiner och processer, möjlighet att påverka arbetet inom ditt arbetsområde och delta i utvecklingsprojekt.
Du är verksamhetens givna stöd i frågor som rör diarieföring och dokumenthantering samt en viktig kugge i myndighetens strukturer inom informationshanteringsområdet.
Arbetsuppgifterna består bland annat av att:

• hantera både analog och digital post
• stöd och support i verksamhetssystemet Public 360 riktade till regionens registratorer och andra tjänstepersoner
• framtagande av rutiner och andra styrande dokument inom områden allmänna handlingar, diarieföring, vård av analoga och digitala handlingar
• hantering av begäran om allmänna handlingar, såsom tillhandahållande och sekretessprövning.

I rollen förväntas du ta ansvar för att hantering av allmänna handlingar sker lagenligt och effektivt. Arbetet innebär nära kontakt med kollegor, förtroendevalda politiker, tjänstepersoner inom såväl regionen som andra myndigheter och allmänheten.

Din kompetens
För att lyckas i rollen är det viktigt att du har erfarenhet av att arbeta inom offentlig förvaltning, på kommunal, regional eller statlig nivå. Du bör ha arbetat med kvalificerad administration i några år och ha god datorvana. Vi ser också att du som söker har god kunskap om offentlighetsprincipen, offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen, kommunallagen samt dataskyddsförordningen (GDPR).
Du har lägst gymnasieexamen och vi ser det som meriterande om du har en påbyggnad inom till exempel registratur eller administration.

Som person är du är strukturerad och noggrann vad gäller dina arbetsuppgifter samt kommunikativ och flexibel i ditt förhållningssätt mot kollegor och andra personer du kommer i kontakt med utifrån dina arbetsuppgifter. Du har förmågan att se helheten och arbetar bra både självständigt och i grupp. Du vill arbeta i en roll som ger dig möjlighet att kombinera återkommande arbetsuppgifter med insatser för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef staben för demokrati och insyn Vanessa Blanco, 072-142 83 89.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.


Kom och jobba hos oss på huvudregistraturen!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2022-12-04.
Intervjuer kommer att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Administrativ samordnare

Regionkansliet, Nyköping Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Region Sörmlands verksamheter är viktiga för alla som bor och verkar i Sörmland. Region Sörmland är en politiskt styrd organisation som förvaltar och utvecklar välfärden för Sörmlands invånare. Regionen erbjuder hälso- och sjukvård samt tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik och ett rikt kulturutbud. Staben för demokrati och insyn är e... Visa mer
Regionkansliet, Nyköping

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!


Om oss
Region Sörmlands verksamheter är viktiga för alla som bor och verkar i Sörmland. Region Sörmland är en politiskt styrd organisation som förvaltar och utvecklar välfärden för Sörmlands invånare. Regionen erbjuder hälso- och sjukvård samt tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik och ett rikt kulturutbud.

Staben för demokrati och insyn är en stödfunktion till den politiska ledningen. Staben består av huvudregistratur, informationsstyrning och nämndsekretariat. I staben är vi tretton medarbetare som tar ett helhetsansvar inom dessa områden och arbetar både styrande och stöttande mot regionens verksamheter.

Vi söker en administrativ samordnare och vi ser fram emot att välkomna en ny medarbetare som tycker att det är roligt och givande att arbeta på en myndighet. Hos oss finns det möjlighet att utvecklas utifrån verksamhetens behov och omvärldens skiftande krav på offentlig förvaltning.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som administrativ samordnare förekommer bl.a. följande arbetsuppgifter:

• Ekonomisk administration så som fakturahantering och framtagande av visst ekonomiskt underlag.
• Stöd till regionens politiska ledning.
• Beställning och viss förvaltning av IT-utrustning samt kontakt med regionens IT-verksamhet.
• Bokningar av olika slag.
• Stöd till nämndsekretariatet under politiska sammanträden.
• Du kommer att ingå i kontorets förvaltning av digitala verksamhetssystem, och det är en fördel om du är bekant med PM3-modellen.

Även andra administrativa arbetsuppgifter kan förekomma.

Din kompetens
Vi söker dig som har lägst gymnasiekompetens eller eftergymnasial utbildning inom ekonomi, service management eller HR.

Vi vill gärna att du har erfarenhet inom administration, t.ex. i roller så som handläggare, administratör, chefssekreterare eller administrativ koordinator. Det är meriterande om du är bekant med administration inom myndighet antingen på kommunal, regional eller statlig nivå.

Du ska ha mycket god it-vana; datorn är ett naturligt arbetsverktyg för dig. Du ska behärska svenska mycket väl i tal och skrift. Du ska ha erfarenhet av olika typer av ekonomisystem, HR-system eller diariesystem.

Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning.

Du fokuserar på att uppnå goda resultat och är kvalitetsmedveten, strukturerad och välorganiserad. Du samarbetar bra med andra, ber om hjälp när det behövs och kan även leda dig själv i det dagliga arbetet. Arbetet innebär många olika kontakter, främst med regionens ledande politiker och tjänstepersoner, och vi kommer därför att lägga stor vikt vid hög social kompetens och professionellt bemötande.

Det krävs vidare att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift, att du kan hantera flera arbetsuppgifter samt kan omprioritera. Arbetet ställer krav på stresstålighet och personlig mognad.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef staben för demokrati och insyn, Vanessa Blanco, 072-142 83 89.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.


Kom och jobba hos oss på Region Sörmland!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2022-11-30.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Handläggare krisberedskap

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.Länsstyrelsen i Södermanlands län
söker en

Handläggare krisberedskap
(Ref.

nr. 112-7573-2022)

Arbetet med samhällets krisberedskap och civilt försvar är i en intensiv utvecklingsfas. Vi söker dig som kan driva projekt och processer inom krisberedskap, civilt försvar samt bidra i utvecklingsarbetet av länets krisberedskap.Du kommer att vara placerad på enheten för samhällsskydd och beredskap som betår av 6 medarbetare samt en enhetschef. Enheten arbetar med olika lokala, regionala och nationella aktörer för att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Vi ska en beredskap för att hantera situationer som uppstår före, under och efter en samhällsstörning.

Arbetsuppgifter
Som geografiskt områdesansvarig myndighet håller vi samman och stödjer aktörer i länet samtidigt som vi är en länk till den nationella nivån. Arbetsuppgifterna är både strategiska och operativa med en variation av såväl övergripande, analytiska, utredande arbetsuppgifter som praktiskt genomförande. Arbetet är självständigt och det ges stora möjligheter att utforma sitt arbete tillsammans med kollegor på myndigheten och andra länsstyrelser.

Ditt arbetsområde hos oss kommer att vara myndighetens arbete med krisberedskap och civilt försvar. Du kommer komma i kontakt med en stor bredd av frågor inom både olyckor, fredstida kriser och höjd beredskap. Arbetet kräver ett nära samarbete med kollegor inom enheten och övriga myndigheten samt samverkan med aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Utöver detta förväntas du delta i och bistå kollegor inom samtliga av enhetens befintliga eller nya uppdrag.

Kvalifikationer och profil

Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom samhällsvetenskap, krisberedskap, brand- eller riskingenjör, eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har även goda kunskaper i MS Office. Vi förutsätter att du har körkort då resor i tjänsten kan förekomma.

Meriterande om du har:

- Erfarenhet av processbaserat arbete alternativt utvecklingsprojekt
- Erfarenhet av samverkan inom offentlig sektor
- Erfarenhet av produktion av analyser, rapporter och planer
- Erfarenhet av att genomföra utbildningar, övningar, seminarium och dyl. för större grupper.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur din kompetens samt erfarenhet kompletterar gruppen. Som person är du strukturerad, pedagogisk och lyhörd. Vårt arbete på enheten innebär utvecklingsinsatser där få eller inga färdiga mallar finns. Du förväntas kunna ta ansvar hela vägen från att identifiera problem eller behov till att ta fram förslag på lösningar samt genomföra dessa. Du är intresserad av att hitta nya lösningar i samarbete på enheten och inom myndigheten. Då arbetet medför kontakter med olika parter har du god samarbetsförmåga och ett samverkande förhållningssätt. Du uttrycker dig väl i tal och skrift. Du kan utföra uppgifter under eget ansvar samt prioritera och kompromissa i ditt eget och enhetens arbete.

Om tjänsten
Anställningen är tillsvidare med arbetsort Nyköping. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas. Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.

Du ingår i Länsstyrelsens krisorganisation. Om det är lämpligt kan du bli aktuell för rollen Tjänsteman i beredskap (TiB) på Länsstyrelsen.

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av enhetschef Tomas Birgegård. Fackliga företrädare är Patrik Holmer (Saco-S) och Cinnika Lögdqvist (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (växel).

Ansökan
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 14:e november 2022. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR-enheten för att få hjälp med din ansökan.

Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Projektledare hållbart resande och samhällsplanering

Hållbar regional utveckling, Nyköping Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Region Sörmland ska säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också regeringens uppdrag att driva det regionala utvecklingsarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom områden som samhälls... Visa mer
Hållbar regional utveckling, Nyköping

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Region Sörmland ska säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också regeringens uppdrag att driva det regionala utvecklingsarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom områden som samhällsplanering, infrastruktur, näringsliv, besöksnäring och kompetensförsörjning.

Verksamhetsområdet hållbar regional utveckling (HRU) bildades januari 2019 i samband med regionbildningen och det då utökade uppdraget i form av att skapa förutsättningar för en attraktiv och hållbar utveckling för hela Sörmland.

Verksamheten samhällsplanering och infrastruktur ansvarar för den regionala transportinfrastrukturplaneringen och regional samhällsplanering. Därutöver arbetar vi med hållbara transporter och resor, energiomställning och klimatfrågor samt digital infrastruktur i länet.

Dina arbetsuppgifter
Vi behöver nu en ny projektledare för vårt arbete med hållbart resande och samhällsplanering.
Du kommer att vara projektledare för i första hand Sörmlands del i det storregionala projektet Fossilfritt 2030-rena resan. Projektet syftar till att minska resandet med bil till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik. I rollen som projektledare har du ansvar för att leda och driva projektet tillsammans med Region Örebro län som äger projektet. Inom Region Sörmland finns det en projektgrupp inom mobility management som du kommer att arbeta med. Du kommer tillsammans med projektägare, projektgrupp samt kommuner utforma beteendeförändrande aktiviteter inom områden som rör gång, cykling, kollektivtrafik, resfria möten och nudging. Dina närmsta kollegor arbetar med infrastruktur, kollektivtrafik, hållbart resande och miljö- och klimatfrågor. Projektet pågår till augusti 2023.

Vi söker just nu finansiering av andra projekt och diskuterar dessutom andra projektförslag inom miljö och klimatområdet. Både med inriktning mot samhällsplanering, drivmedel och industrins omställning. Det kan därför bli aktuellt att dela tiden mellan olika projekt och förhoppningsvis kommer anställningen även kunna förlängas.

Din kompetens
Vi söker dig som har relevant utbildning på högskole-/universitetsnivå inom exempelvis
samhällsbyggnad/miljövetenskap/beteendevetenskap eller annan utbildning och erfarenheter från arbetslivet som arbetsgivaren bedömer som lämplig.

Du ska ha erfarenhet av projektledning eller processledning och det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning i offentlig verksamhet. Kunskaper inom kommunikation och beteendeförändrande kampanjer är meriterande.

Du har god samarbetsförmåga och är relationsskapande genom att du lätt knyter kontakter. Du är bra på att lösa de problem du ställs inför samt på att ta egna initiativ och att arbeta självgående. Som person har du ett stort driv och har förmågan att självständigt driva projekt, samt processleda, mot gemensamt uppsatta mål. Du har ett brinnande intresse för miljö- och klimatfrågor. I arbetet med beteendeförändringsprocesser är det viktigt att du är kommunikativ, trygg i rollen som presentatör, kreativ och har lätt för att entusiasmera.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsform
Projektanställning med tillträde snarast och till och med 2023-08-31.

Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef samhällsplanering och Infrastruktur Ulf Arumskog, 073-020 22 75, [email protected] (http://mailto:[email protected]/)
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.


Kom och jobba hos oss på hållbar regional utveckling!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2022-10-23.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Handläggare krisberedskap - inriktning civilt försvar

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.Länsstyrelsen i Södermanlands län
söker en

Handläggare krisberedskap – inriktning civilt försvar, sjukvård och dricksvatten
(Refnr.

112-7347-2022)

Arbetet med samhällets krisberedskap och civilt försvar är i en intensiv utvecklingsfas. Vi söker dig som kan driva projekt och processer inom krisberedskap, civilt försvar samt bidra i utvecklingsarbetet av länets krisberedskap.

Du kommer att vara placerad på enheten för samhällsskydd och beredskap som betår av sex medarbetare samt en enhetschef. Enheten arbetar med olika lokala, regionala och nationella aktörer för att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Vi ska ha en beredskap för att hantera situationer som uppstår före, under och efter en samhällsstörning.

Arbetsuppgifter
Som geografiskt områdesansvarig myndighet håller vi samman och stödjer aktörer i länet och samtidigt som vi är en länk till den nationella nivån. Arbetet är självständigt och det ges möjligheter att utforma sitt arbete tillsammans med kollegor på myndigheten och andra länsstyrelser.

Ditt huvudsakliga arbetsområde hos oss kommer att vara myndighetens arbete med krisberedskap och civilt försvar. Du kommer arbeta med stöd till kommunerna inom dricksvatten under höjd beredskap och kommunal hälso-och sjukvård. Du kommer komma i kontakt med en stor bredd av frågor inom både olyckor, fredstida kriser och höjd beredskap. Arbetet kräver ett nära samarbete med kollegor inom enheten och övriga myndigheten samt samverkan med aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Utöver detta förväntas du delta i och bistå kollegor inom samtliga av enhetens befintliga eller nya uppdrag.

Kvalifikationer och profil
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård och kunskap inom krisberedskap. Du har även goda kunskaper i MS Office. Vi förutsätter att du har körkort då resor i tjänsten kan förekomma.

Meriterande om du har:

- erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård.
- erfarenhet inom krisbredskapsområdet.
- erfarenhet av genomföra utbildningar, övningar, seminarium och dyl. för större grupper.
- erfarenhet av arbete på andra myndigheter

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur din kompetens samt erfarenhet kompletterar gruppen. Som person är du strukturerad, pedagogisk och lyhörd. Du förväntas kunna ta ansvar hela vägen från att identifiera problem eller behov till att ta fram förslag på lösningar samt genomföra dessa. Då arbetet medför kontakter med olika parter har du god samarbetsförmåga och ett samverkande förhållningssätt. Du uttrycker dig väl i tal och skrift. Du kan utföra uppgifter under eget ansvar samt prioritera och kompromissa i ditt eget och enhetens arbete.

Om tjänsten
Anställningen är tillsvidare med arbetsort Nyköping. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas. Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.

Du ingår i Länsstyrelsens krisorganisation. Om det är lämpligt kan du bli aktuell för rollen Tjänsteman i beredskap (TiB) på Länsstyrelsen.

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av enhetschef Tomas Birgegård. Fackliga företrädare är Patrik Holmer (Saco-S) och Cinnika Lögdqvist (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (växel).

Ansökan
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 14:e november 2022. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR-enheten för att få hjälp med din ansökan.

 

Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Överförmyndarhandläggare - vikariat

Kommunledningskontoret – Överförmyndarkontoret Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Verksamheten syftar till att skydda personer från att lika rättsförlust och utgör ett samhällsskydd för de utsatta i samhället, dvs personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, äldre och barn. Överförmyndarkontoret arbetar på uppdrag från Nyköping- och Oxelösunds överförm... Visa mer
Kommunledningskontoret – Överförmyndarkontoret

Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Verksamheten syftar till att skydda personer från att lika rättsförlust och utgör ett samhällsskydd för de utsatta i samhället, dvs personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, äldre och barn. Överförmyndarkontoret arbetar på uppdrag från Nyköping- och Oxelösunds överförmyndarnämnd.

Hos oss på överförmyndarkontoret arbetar du med tillsyn och handläggning av ärenden som rör godmanskap, förvaltarskap samt förmyndarskap för barn. Vi handlägger också ärenden gällande god man för ensamkommande barn.

Vi söker nu en vikarie för vår kollega som ska vara föräldraledig.

Hos oss kommer du att få ett stimulerande, utmanande och utvecklande jobb med stor betydelse. Välkommen med din ansökan!


ARBETSUPPGIFTER
I rollen som överförmyndarhandläggare kommer du att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndares uppdrag. Du arbetar med att utreda ansökningar och anmälningar om behov av god man eller förvaltare samt företräda nämnden i tingsrätten. Du kommer även att skriva fram och föredra ärenden inför överförmyndarnämnden.

Som överförmyndarhandläggare fattar du beslut i tillståndsärenden och granskar redovisningshandlingar samt håller i utbildningar och informationsmöten. Arbetet innebär att man har många kontakter med andra myndigheter och samhällsmedborgare. Överförmyndarkontoret ansvarar även för rekrytering av och utbildning av gode män och förvaltare. Allt arbete sker i samarbete med övrig personal på överförmyndarkontoret. På överförmyndarkontoret arbetar vi kontinuerligt med att utveckla verksamheten.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning med juridisk, ekonomisk, beteendevetenskaplig eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Tjänsten förutsätter att du kan uttrycka dig väl på svenska, både muntligt och skriftligt. Du ska ha mycket god administrativ förmåga.

Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av ärendehandläggning inom offentlig förvaltning, gärna inom lagreglerat område (Föräldrabalken)
- erfarenhet av överförmyndarfrågor, myndighetsutövning eller familjerätt

Som överförmyndarhandläggare hos oss är det av ytterst stor vikt att du har god kommunikationsförmåga eftersom du kommer ha många kontakter med gode män, förvaltare, förmyndare, personer som har god man/förvaltare, anhöriga, samhällsmedborgare och myndigheter.

Det är viktigt att du kan sätt dig in i andra människors situation men samtidigt förstå vikten av att du agerar professionellt i din yrkesroll. Du behöver kunna hantera svåra samtal och förmedla budskap.
För att trivas i den här rollen är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga, är organiserad och att du gillar administration. Du trivs med att arbeta självständigt, tar egna initiativ och fattar beslut. Utbildning och att tala inför folk ingår i rollen och därför är det viktigt att detta är situationer som du kan hantera.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Strateg

Strategi och analys, hållbar regional utveckling, Nyköping Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Region Sörmland ansvarar för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Regionen ska säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också regerin... Visa mer
Strategi och analys, hållbar regional utveckling, Nyköping

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!


Om oss
Region Sörmland ansvarar för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Regionen ska säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också regeringens uppdrag att driva det regionala utvecklingsarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom områden som samhällsplanering, infrastruktur, näringsliv, besöksnäring och kompetensförsörjning.

Verksamhetsområdet hållbar regional utveckling (HRU) bildades januari 2019 i samband med regionbildningen och det då utökade uppdraget i form av att skapa förutsättningar för en attraktiv och hållbar utveckling för hela Region Sörmland.

Till verksamhetsområde hållbar regional utveckling söker vi nu en strateg med placering på staben för strategi som ska bidra till Sörmlands regionala utveckling!

Dina arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som strateg kommer du att driva, samordna och utveckla det regionala utvecklingsarbetet utifrån den regionala utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin (RUS). I din roll samarbetar du nära andra kompetenser och funktioner inom regionens egen organisation och med externa aktörer. Vi arbetar tvärsektoriellt och tar vara på varandras kunskaper i ett prestigelöst arbetsklimat, vilket innebär att du kommer att arbeta brett med verksamhetens frågor utifrån målet och prioriteringarna i vår RUS.I din roll kommer du bidra till att utveckla samverkan och samskapande genom att ingå i såväl interna arbetsgrupper som externa nätverk med andra regioner, kommuner, regionala och nationella myndigheter.

Du kommer tillsammans med andra att ansvara för att driva komplexa processer och leda uppdrag eller projekt med utvecklingsfokus. Det betyder att du måste kunna hantera förändringar och osäkerheter i stegen mot målet. Ett särskilt fokus är genomförandet och uppföljning av vår RUS på allt från strategisk nivå till konkreta insatser. Omvärldsbevakning, uppföljning och utvärdering är viktiga delar av arbetet och då hålla samman våra olika processer samt hur vi kan dra lärdomar för att utveckla verksamhet och metoder med syfte att bättre bidra till Sörmlands hållbara utveckling. Hållbarhetsperspektiven är en viktig utgångspunkt i hela vårt arbete.
Du kommer självständigt och/eller tillsammans med andra ta fram kunskaps- och beslutsunderlagunderlag, rapporter och yttranden inom olika områden med inriktning på regional utveckling. Ofta föredras underlag också muntligt för såväl politisk ledning som externa aktörer.

Din kompetens
Du har högskole/universitetsutbildning, med inriktning mot samhällsvetenskap, nationalekonomi, miljövetenskap eller kulturgeografi alternativt motsvarande utbildning som arbetsgivaren finner lämplig för tjänsten.

Du vill bidra till en hållbar samhällsutveckling och har en bakgrund i att arbeta utmaningsdrivet och kan navigera i frågor som präglas av stor komplexitet. Du är nyfiken, har en god helhetssyn och ser utvecklingsmöjligheter och synergier som du kan förmedla och förankra hos andra. Du har ett analytiskt förhållningssätt och har förståelse för de ansvar, roller och perspektiv som relaterar till det regionala utvecklingsuppdraget.

Du har god samarbetsförmåga och förmåga att bygga relationer. Som strateg behöver du självständigt kunna planera och prioritera samt vara bekväm i att ta initiativ och få saker att hända som ger avtryck i vardagen. Som person är du flexibel och har förmågan att driva och delta i uppdrag och projekt, leda processer för att lösa identifierade utmaningar och/eller uppsatta mål. Du är pedagogisk och kan beskriva komplexa frågor och samband på ett begripligt sätt. Du är mycket bra på att uttrycka dig i både tal och skrift, har förmåga att anpassa din kommunikation efter olika målgrupper och är bekväm med att hålla presentationer.

Meriterande är:

• Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
• erfarenhet från regionalt utvecklingsarbete
• bakgrund i arbete med samhällsanalyser hållbarhetsredovisning och strategisk utredning
• erfarenhet av att skriva underlag och arbeta med uppföljning inom områden relevanta för regional utveckling.

Mycket goda kunskaper i Officepaketet är ett krav och erfarenhet av att använda verktyg för digitala möten och interagerande är viktigt.
Då verksamheten också arbetar med EU-fonder och finansiering så välkomnas erfarenhet om dessa frågor.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av-
Tf. Verksamhetschef strategi och analys Henrietta Schönenstern, 073- 045 64 48
Fackliga företrädare söks via Kontaktcenter, 0155-24 50 00.

Kom och jobba hos oss på hållbar regional utveckling!

Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2022-09-04.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Kom och jobba hos oss på hållbar regional utveckling!


Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Handläggare till landsbygdsprogrammet

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.Länsstyrelsen i Södermanlands län
söker en

Handläggare till landsbygdsprogrammet

Ref nr: 112-6683-2022

Avdelningen för landsbygd har som övergripande uppdrag att arbeta med EU-stöd till lantbruket, landsbygdsstöd och landsbygdsutveckling, veterinära frågor inklusive djurskydd, livsmedel och smittskydd samt viltförvaltning och fiske.

Avdelningen ansvarar även för arbetet med den regionala livsmedelsstrategin.

På avdelningen finns enheten för landsbygdsutveckling och vilt. Enheten arbetar med handläggning av landsbygdsprogrammet som består av stöd och ersättningar med syfte att utveckla landsbygden samt ansvarar för den regionala viltförvaltningen och för arbetet med den regionala livsmedelsstrategin.

Landsbygdsprogrammet består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Genom landsbygdsprogrammet, som är ett av EU:s stödprogram, arbetar Länsstyrelsen med investeringsstöd till jordbruk, startstöd, förädlingsstöd, stöd till samarbeten, rådgivning, service och fritid, besöksnäring och rovdjursstängsel. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterade områden och detta arbete ska i sin tur bidra till det övergripande målet ”Smart och hållbar tillväxt för alla”.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av att bedöma och handlägga ansökningar om stöd och utbetalningar såsom; projektstöd, företagsstöd och miljöinvesteringar inom landsbygdsprogrammet.

Andra arbetsuppgifter inom Länsstyrelsens verksamhetsområde kan förekomma.

Kvalifikationer och profil

Vi kommer att lägga särskild vikt vid personliga egenskaper. Som person är du ansvarstagande, målinriktad och flexibel. Du förstår innebörden av tjänstemannarollen, har lätt för att samarbeta internt och externt samt kommunicerar väl i svenska språket både tal och skrift. Arbetet är självständigt och kräver noggrannhet, egen drivkraft liksom strategisk förmåga och helhetssyn på arbetet. Vi värdesätter god samarbets- och organisationsförmåga samt förmåga att skapa förtroendefulla relationer med olika intressenter såväl som bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi söker dig som har

- Utbildning på högskolenivå inom ett ämne som ekonomi, miljö, hållbarhet, samhälle eller lantbruk eller liknande som Länsstyrelsen bedömer vara motsvarande utbildning eller motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet.
- B-körkort
- Goda datakunskaper
- Dokumenterade kunskaper inom ekonomi och/eller projektredovisning.

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av handläggning i olika IT-miljöer
- Kunskaper om kommunikation
- Handläggning inom landsbygdsprogrammet

Om tjänsten

Tjänsten är ett vikariat från och med 1:a oktober 2022 eller enligt överenskommelse till och med 31:a december 2023.

Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.

Information

Mer information om arbetsuppgifterna får du av enhetschefen Peter Nyström. Fackliga företrädare är Patrik Holmer (SACO) och Ulrika Schröder (ST). Samtliga kan nås på telefon 010- 223 40 00 (växel).

Ansökan

Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 9:e oktober 2022.

Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR-enheten för att få hjälp med din ansökan.

Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Projektledare näringsliv och arbetsmarknad

Hållbar regional utveckling, Nyköping Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Grunden för arbetet inom verksamhetsområdet hållbar regional utveckling (HRU) är den regionala utvecklingsstrategin (RUS). En utveckling och tillväxt som är långsiktigt hållbar är beroende av de miljöer som människor bor och verkar i. Tillgången till utbildning, arbetsmarknad, infrastruktur, service, IT, kultur, kollektivtrafik, hälso- och sjukv... Visa mer
Hållbar regional utveckling, Nyköping

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Grunden för arbetet inom verksamhetsområdet hållbar regional utveckling (HRU) är den regionala utvecklingsstrategin (RUS).
En utveckling och tillväxt som är långsiktigt hållbar är beroende av de miljöer som människor bor och verkar i. Tillgången till utbildning, arbetsmarknad, infrastruktur, service, IT, kultur, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård och goda livsmiljöer är avgörande för att skapa en attraktiv region som kan behålla och utveckla såväl människor som företag och kapital.

Hållbar regional utveckling består av ca 180 medarbetare fördelade på nio enheter som tillsammans och på olika sätt arbetar med att främja utvecklingen och tillväxten i Sörmland. En av dessa enheter är näringsliv och arbetsmarknad som i dagsläget består av nio medarbetare och en verksamhetschef.

Sörmland, precis som många andra regioner, står inför utmaningar att säkra en långsiktig kompetensförsörjning och en bra matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft med rätt utbildning och rätt kompetens. Sörmlands befolkning växer och jobben blir fler samtidigt som regionen brottas med en av Sveriges lägsta sysselsättningsgrader och en relativt hög arbetslöshet. I Sörmland finns det många framträdande företag i spännande framtidsbranscher och ett brett utbud av olika utbildningar. Samtidigt har delar av näringslivet och offentlig sektor svårt att rekrytera rätt kompetens.

Validering spelar en viktig roll i att lyfta fram och erkänna all kunskap som en individ bär med sig, även den som är dold men ansvaret och genomförandet är decentraliserat och många olika aktörer är involverade. Det finns därför behov av samverkan för att öka tydlighet, kvalitet och likvärdighet för att säkerställa tillgången till validering inom såväl utbildningsystemet som mot arbetslivets kvalifikationer. Tillväxtverket har tillsammans med Myndigheten för yrkeshögskolan fått ett regeringsuppdrag att stödja regionernas arbete med att utveckla effektiva strukturer för validering på regional nivå.

Dina arbetsuppgifter
I den här rollen får du möjlighet leda arbetet att utveckla sådana strukturer.


• Du kommer att ha ansvar för insatser inom valideringsområdet samt arbeta för att validering blir en naturlig del av kompetensförsörjningsarbetet regionalt, kommunalt och ur ett branschperspektiv.
• Uppdraget innebär ett nära samarbete med utbildningsaktörer, arbetsmarknadens aktörer, anställande arbetsliv, kommuner, andra regioner, myndigheter mfl.
• Du kommer att ansvara för att möjlig- och synliggöra olika vägar för validering och kompetensförsörjning.
• I uppdraget ingår att stärka kommunala initiativ/projekt inom validering.
• Tillsammans med kollegorna inom regional kompetensförsörjning stärka arbetet med att etablera en regional struktur för validering.
• Initiera och driva arbetet med identifierade utvecklingsinsatser som exempelvis, dialogforum, kompetensutveckling, information.
• Du har ett samordnande ansvar för att stötta ett regionalt valideringsnätverk.
• Ansvar för återrapporteringar, rapporter och analyser inom området.Din kompetens
Vi söker dig som, av arbetsgivaren, bedöms ha en adekvat akademisk examen. Det är meriterande om du har genomgått utbildningen "Validering i praktiken, 7.5 hp. samt om du har erfarenhet av arbete med validering och kompetensförsörjning. Rollen kräver en god förmåga att kunna uttrycka sig i det svenska såväl i tal som i skrift.
Att arrangera både fysiska och digitala event är en stor del av tjänsten, varför erfarenhet detta är av vikt.
Som person är du trygg, stabil och har en god självinsikt. Du arbetar bra tillsammans med andra människor såväl som att du har en hög förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Rollen kräver en god förmåga att skapa och underhålla goda relationer och att arbeta mål- och resultatorienterat.


• Goda kunskaper i Officepaketet är ett krav.
• B-körkort.


Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ytterligare erfarenheter kan komma att värderas som meriterande.

Anställningsform
Projektanställning på 1 år. Tillträde Oktober 2022 eller enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef näringsliv och arbetsmarknad Katarina Bergkvist, 076-698 54 08.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.


Kom och jobba hos oss inom hållbar regional utveckling!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2022-08-28.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Strateger regional samhällsplanering och infrastruktur

Hållbar regional utveckling, Nyköping eller Eskilstuna Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Region Sörmland ska säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också regeringens uppdrag att driva det regionala utvecklingsarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom o... Visa mer
Hållbar regional utveckling, Nyköping eller Eskilstuna

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Region Sörmland ska säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också regeringens uppdrag att driva det regionala utvecklingsarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom områden som samhällsplanering, infrastruktur, näringsliv, besöksnäring och kompetensförsörjning.

Verksamhetsområdet hållbar regional utveckling (HRU) bildades januari 2019 i samband med regionbildningen och det då utökade uppdraget i form av att skapa förutsättningar för en attraktiv och hållbar utveckling för hela Region Sörmland.

Enheten samhällsplanering och infrastruktur ansvarar för den regionala transportinfrastrukturplaneringen och regional samhällsplanering. Därutöver arbetar vi med hållbara transporter och resor, energiomställning och klimatfrågor samt digital infrastruktur i länet.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker två strateger med olika fokus/inriktning.

En strateg med fokus på transportsystemets utveckling, vilket innebär att arbeta med infrastruktur och transportfrågor, regional utveckling och transportpolitik. En huvuduppgift är arbetet med framtagande och genomförande av länstransportplanen och den nationella planen för transportinfrastruktur. I arbetet ingår även många andra processer kring tillgänglighet och samarbete med vår kollektivtrafikverksamhet. Det innebär också att delta i eller leda utredningar och åtgärdsvalsstudier, ta fram planeringsunderlag och andra utvecklingsarbeten. Arbetet sker i dialog med kommuner, Trafikverket, grannregionerna och andra intressenter men även inom den internationella arenan.

En strateg med fokus på vårt arbete med regional samhällsplanering. Det innebär fortsatt utveckling av vårt arbete med det geografiska perspektivet på regional utveckling i form av Strukturbild Sörmland men även bidra i storregionala, regionala och kommunala processer med platsen och det fysiska perspektivet i fokus. Det handlar också om att i dialog med kommunerna utveckla underlag till översiktlig planering liksom att i olika utvecklingsprojekt, till exempel vid våra sjukhus, bidra med samhällsplaneringsperspektivet. Arbetet sker i samverkan med kommuner, nationella myndigheter, grannregioner men även företag och intresseorganisationer.

Båda tjänsterna innebär att leda och delta i dialoger och samarbeten med myndigheter, kommuner och näringsliv, samt förhålla sig till och vara ett stöd för det storregionala och nationella arbetet inom sakområdet. Arbetet innebär även nära samarbete med andra kompetenser internt inom Region Sörmland

Arbetet innebär att leda arbetsgrupper, initiera eller driva projekt, ta fram väl genomarbetade förslag, presentera och redogöra för komplexa frågor för olika målgrupper och driva på utvecklingen inom området. Det innebär också att du måste kunna hantera förändringar och osäkerheter i stegen mot målet. Hållbarhetsperspektiven är en viktig utgångspunkt i hela vårt arbete.

Vi hjälps åt på ett gränsöverskridande sätt och tar vara på varandras kunskaper i ett prestigelöst arbetsklimat, vilket innebär att du kommer att arbeta brett med verksamhetsområdets frågor för det samlade målet i vår regionala utvecklingsstrategi.

Din kompetens
Du har högskole-/universitetsutbildning, med inriktning som bedöms relevant och lämplig för tjänsten och gärna erfarenhet från sakområdena.

Du vill bidra till en hållbar samhällsutveckling, är nyfiken, har en god helhetssyn och ser utvecklingsmöjligheter och synergieffekter som du kan förmedla och förankra hos andra. Du har ett analytiskt förhållningssätt och har förståelse för de ansvar, roller och perspektiv som relaterar till det regionala utvecklingsuppdraget.

Erfarenhet och kunskaper inom GIS, arbeta med regionala databaser, erfarenhet från EU:s strukturfonder eller att vara beställare av konsultinsatser är meriterande.

Du har god samarbetsförmåga och förmåga att bygga relationer. Som strateg behöver du självständigt kunna planera och prioritera samt vara bekväm i att ta initiativ och få saker att hända som ger avtryck i vardagen. Som person är du flexibel och har förmågan att driva och delta i uppdrag och projekt, leda processer för att lösa identifierade utmaningar och/eller uppsatta mål. Du är pedagogisk och kan beskriva komplexa frågor och samband på ett begripligt sätt. Du är bra på att uttrycka dig i både tal och skrift, har förmåga att anpassa din kommunikation efter olika målgrupper och är bekväm med att hålla presentationer.

För att trivas i rollen är du engagerad, kommunikativ och kreativ. Du har integritet, tydlighet och ett strukturerat arbetssätt. Du är bra på att lösa de problem du ställs inför samt att ta egna initiativ och att arbeta självgående.
Som person har du ett stort driv och har förmågan att driva och delta i projekt, samt processleda, mot gemensamt uppsatta mål.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse

Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef samhällsplanering och infrastruktur Ulf Arumskog, 073-020 22 75.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.


Kom och jobba hos oss på hållbar regional utveckling


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2022-08-14.
Ange gärna vilken av tjänsterna som du är intresserad av. Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Alkoholinspektör, 100%

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. Vi ser fram emot att få välkomna en nyfiken, engagerad och serviceinriktad person som vill arbeta med tills... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.

Vi ser fram emot att få välkomna en nyfiken, engagerad och serviceinriktad person som vill arbeta med tillsyn och prövning samt vara med och utveckla vår verksamhet inom området för alkohol och tobak.


ARBETSUPPGIFTER
Som inspektör utreder du självständigt ansökningar och tillsynsärenden gällande serveringstillstånd och tobakstillstånd. Vid ansökningstillfället ska det sökande bolaget styrka att förutsättningar för sökt tillstånd finns. Det är din uppgift att granska handlingar och ge stöd till sökande genom hela processen. Du utreder självständigt brister som kan påträffas vid tillsyn och föreslår administrativa åtgärder enligt alkohollagens bestämmelser och kommunens riktlinjer för serveringstillstånd.
För att skapa en trygg och säker restaurangbransch på lika villkor kontrollerar vi tillståndshavarnas personliga lämplighet, bolagens ekonomi och varifrån pengar kommer som finansierar verksamheterna. Yttranden tas in från andra myndigheter, såsom skattemyndigheten, polisen, kronofogdemyndigheten med flera. Arbetet omfattar också tillsyn hos verksamheterna, handläggning av klagomål, rådgivning och information till verksamheter och allmänhet samt att bereda ärenden till nämnd. Visst tillsynsarbete förekommer under helg-, kväll- och natt.
Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en utvecklande handläggartjänst med många utåtriktade kontakter samt att utgöra en viktig faktor för företagare. Du får även arbeta med den sociala skyddsaspekten att se till att alkohol serveras och hanteras ansvarsfullt, vilket bidrar till en tryggare miljö i nattlivet.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med lämplig högskoleutbildning, exempelvis inom juridik, ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer adekvat men du kan också ha förvärvat kunskapen genom arbetserfarenhet inom området. Erfarenhet och kunskap av myndighetsutövning, offentligt utredningsarbete, arbete med alkohol- och tobakslagstiftningen är meriterande. Då vi arbetar med myndighetsutövning är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, har en god datorvana och har förståelse för din roll som myndighetsperson. Du måste ha körkort.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i Visma Recruit/Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Tre Handläggare till Myndighetsfunktionen för Äldre

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre personer som behöver stöd. Hela äldreomsorgen i Nyköpings kommun ingår i samma verksamhetsområde. ARBETSUPPGIFTER Myndighetskontoret för äldre personer består av enhetschef, två arbetsterapeuter, en kvalitétsutvecklare, två handläggare för bostadsanpassning och 19 biståndshandläggare. Biståndshandläggarna är uppdelade i tre team där du kan få stöd med ärandedragning. ... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre personer som behöver stöd. Hela äldreomsorgen i Nyköpings kommun ingår i samma verksamhetsområde.ARBETSUPPGIFTER
Myndighetskontoret för äldre personer består av enhetschef, två arbetsterapeuter, en kvalitétsutvecklare, två handläggare för bostadsanpassning och 19 biståndshandläggare. Biståndshandläggarna är uppdelade i tre team där du kan få stöd med ärandedragning. Ditt uppdrag är främst att utreda behov och ge stöd enligt Socialtjänstlagen till Nyköpings kommuns äldre. Vi ansvarar för utredning och beslut för personer över 65 år. Som biståndshandläggare hos oss kommer du att omges av glada och professionella kollegor, där många har lång erfarenhet av både handläggning och äldreomsorg. Alla våra medarbetare är måna om att ha en rättssäker myndighetsutövning och en helhetssyn kring den äldre.

KVALIFIKATIONER
Du har socionomexamen med inriktning mot äldre och funktionshinder eller socionomexamen och erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom äldreomsorgen. Du har arbetslivserfarenhet som biståndshandläggare med goda vitsord. Vi ser det som meriterande om du behärskar dokumentationssystem Procapita och Prator. Du har goda kunskaper inom aktuell lagstiftning. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmåga att planera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du samarbetar och kommunicerar bra med andra människor, arbetar och planerar ditt arbete för att uppnå enhetens mål och resultat. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och följer fattade beslut. Du har körkort.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Nyköpings kommun har flextidsavtal subventionerad friskvård. Låter detta intressant, tveka inte att söka!


ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i Visma Recruit/Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Handläggare för tilläggsbelopp, tillsyn och tillståndsärenden inom skola/ba

Kommunledningskansliet är en avdelning med centrala funktioner i Nyköpings kommun som på olika sätt stödjer kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder kring styrning, beslutsfattande och administration. Avdelningen har ca 50 medarbetare varav enheten för politisk beredning och samordning består av 15 personer. Enhetens huvudsakliga uppgift är att ge stöd och sakkunskap åt kommunens politiska ledning och de politiska verksamhetsnämnderna s... Visa mer
Kommunledningskansliet är en avdelning med centrala funktioner i Nyköpings kommun som på olika sätt stödjer kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder kring styrning, beslutsfattande och administration. Avdelningen har ca 50 medarbetare varav enheten för politisk beredning och samordning består av 15 personer.

Enhetens huvudsakliga uppgift är att ge stöd och sakkunskap åt kommunens politiska ledning och de politiska verksamhetsnämnderna samt åt tjänsteorganisationen.


ARBETSUPPGIFTER
Som handläggare med fokus på tilläggsbelopp, tillsyn och tillståndsärenden inom skola och barnomsorg kommer du ha ansvar för alla arbetsuppgifter inom dessa områden tillsammans med en kollega. Rollen innebär att du:

- Handlägger och beslutar om ansökningar av tilläggsbelopp från kommunala förskolor samt fristående förskolor, fritidshem, pedagogisk verksamhet, skolor och gymnasium. Specialpedagog, och i vissa fall även medicinska funktioner, deltar till viss del i beredningen. Inom ramen för uppdraget genomförs besök i de verksamheter som ansöker om tilläggsbelopp i såväl uppföljande som kompetensutvecklande syfte. Dessa besök utgör också en del av kommunens insyn i fristående verksamheter.

- Hanterar nya ansökningar om att få starta förskola / pedagogisk verksamhet / fritidshem samt ansökningar om utökning av verksamhet. Detta inbegriper att få in dokumentation, begära in kompletteringar, ha kontakt med andra enheter och eventuella kontroller mot andra myndigheter som till exempel Skatteverket, Kronofogden eller liknande.

- Utövar tillsyn enligt skollagen av fristående förskolor / pedagogiska verksamheter, samt hanterar ägar- och ledarprövning.

- Vara ett stöd till politiken gällande skolpliktsärenden.

Utöver de huvudsakliga arbetsuppgifterna ovan deltar du vid dialogmöten och liknande, samt i hantering av överklaganden från fristående verksamheter. Du är också delaktig i utveckling av våra interna arbetsprocesser och rutiner, samt eventuellt andra mindre arbetsuppgifter inom enheten som kan komma att inrymmas i tjänsten. Du kommer i din roll som handläggare arbeta nära division Utbildning, huvudmän, vårdnadshavare och nämnd.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:

- Relevant högskole-/universitetsexamen exempelvis lärare, specialpedagog eller annan bakgrund som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- God kunskap om skollagen och barns och elevers rätt till stöd
- God svenska i tal och skrift, då arbete som handläggare innebär mycket kontakter och dokumentation samt analytisk förmåga
-God datorvana
-B-körkort

Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av att arbetat som handläggare vid en myndighet
- Erfarenhet av elevhälsoarbete
- Erfarenhet av att tidigare arbetat med tillsyn som arbetsmetod
- Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation


Vi söker dig som är intresserad av kommunens roll i samhället och särskilt frågor kopplat till skola och utbildning. Du kan hantera många parallella processer samtidigt, vilket ställer krav på att självständigt och flexibelt kunna prioritera och organisera dina arbetsuppgifter. Det är viktigt att du kan arbeta professionellt och förtroendegivande med olika typer av ärenden och vara en god representant för kommunen.

Som person är du trygg med att ha många kontakter och bra på att skapa och bibehålla relationer, såväl internt som externt. Du är lyhörd, har god kommunikativ förmåga och ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du har förmågan att vara objektiv och ha ett helhetsperspektiv i myndighetsutövning och kring uppdraget och alla parter som är inblandade. Slutligen söker vi dig som tar egna initiativ och driver dina processer framåt, med kvalitet i fokus.

Innan tillsättning kommer utdrag ur belastningsregistret göras.


ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i Visma Recruit/Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Länsfiskekonsulent

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Länsstyrelsen i Södermanlands län                
söker en

Länsfiskekonsulent
(ref.nr 112-5015-2022)

Avdelningen för landsbygd har som övergripande uppdrag att arbeta med EU-stöd till lantbruket, landsbygdsstöd och landsbygdsutveckling, veterinära frågor inklusive djurskydd, livsmedel och smittskydd samt viltvård och fiske. Avdelningen ansvarar även för arbetet med den regionala livsmedelsstrategin.

Länsstyrelsen är regional samordnare för fisket i länet. Det är även den myndighet som ger tillstånd till många olika delar inom fiskets verksamhetsområde. Länsstyrelsen delar också finansiellt stöd till fiskerelaterade projekt. Vi ansvarar även för fisketillsynen genom bidrag, godkännande av tillsynsförordnanden samt vissa utbildningsinsatser.

Länsstyrelsen har uppdraget att administrera tillstånd, stöd och ersättningar till yrkesutövare inom fiskerinäringen. Myndigheten arbetar också långsiktigt med fiskevårdande insatser liksom att främja fritidsfisket i såväl sjöar som hav.

Sammantaget är det ett diversifierat arbete med sjöar, vattendrag samt kust med avseende på fisk, fiske och fiskare.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att handlägga ärenden angående olika tillstånd, stöd och ersättningar för yrkesfisket på såväl kust som i de större insjöarna i länet, att utöva tillsyn över fiskodlingar, fiskevårdsområden samt att förordna fisketillsynsmän. Arbetet innebär också en betydande del fiskevårdande insatser såsom planlägga provfiske, utsättningar av fisk, stödja och driva restaureringsprojekt och biotopvård samt rådgivning och information till allmänhet. Arbetet kräver insatser inom den nationella planen för miljöprövning av vattenkraften, NAP. Andra arbetsuppgifter såsom remisshantering, administration av fiskeområden och uppdatering av olika register förekommer. Fiskerikonsulenten har en betydande roll som samordnare mellan olika intressenter och myndigheter i frågor som rör fisk. Arbetet förutsätter nära samarbete med Länsstyrelsens Natur- och Miljöavdelning, Sportfiskarna i Nyköping samt med omkringliggande län, framförallt runt Hjälmaren och Mälaren. Fältarbete inom ovan områden förekommer. Samarbetet med vilt-delen inom Länsstyrelsen är också förekommande, då i skarv- och sälfrågor.

Kvalifikationer och profil
Vi söker dig som


• Är biolog med marin, limnisk eller fiskeinriktning eller motsvarande naturvetenskaplig kompetens.
• Har B-körkort
• Goda datakunskaper inom Microsoftprogrammen
• God kunskap i engelska

Det är meriterande:


• Om du har tidigare erfarenhet av arbete med fiskefrämjande och fiskevårdande insatser på myndighetsnivå eller i en konsultroll samt har god kännedom om fiskepolitiken, fiskenäringens villkor samt vilka frågor som är aktuella
• Praktisk erfarenhet från antingen fritidsfiske eller yrkesfiske samt gällande vattenlagstiftning
• Insikter i projektledning

Som person är du ansvarstagande, målinriktad, serviceinriktad och flexibel. Du förstår innebörden av tjänstemannarollen, har lätt för att samarbeta internt och externt samt kommunicerar väl i svenska språket, både tal och skrift. Arbetet är självständigt och kräver noggrannhet, egen drivkraft liksom strategisk förmåga och helhetssyn på arbetet. Vi kommer att lägga särskild vikt vid personliga egenskaper och värdesätter god samarbets- och organisationsförmåga samt förmåga att skapa förtroendefulla relationer med olika intressenter samtidigt som du har hög integritet i din myndighetsroll.

Om tjänsten
Anställningen är tillsvidare med arbetsort Nyköping. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas

Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av enhetschef Peter Nyström. Fackliga företrädare är Patrik Holmer (Saco-S) och Ulrika Schröder (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (växel).

Ansökan
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 21: a juli 2022. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan.

 


Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Naturskyddshandläggare med inriktning på strandskydd

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Tjänsten är placerad på naturskyddenheten som tillsammans med tre andra enheter finns på avdelningen för natur och miljö. Förutom naturskyddsfrågor finns andra samhällsviktiga frågor som naturvård, miljöskydd, vatten och klimat på avdelningen.

Naturskyddsenheten består för närvarande av 17 medarbetare. Enheten arbetar med skydd av värdefulla naturområden, Natura 2000, invasiva främmande arter, artskydd samt handläggning av flera olika naturvårdsärenden enligt miljöbalken och bidrar på så sätt till länets hållbara utveckling.

Arbetsuppgifter
Det huvudsakliga arbetet innebär granskning och överprövning av kommunernas beslut att medge strandskyddsdispens. Även vägledning av kommunerna samt kontakter med allmänheten och andra myndigheter ingår i arbetsuppgifterna. Du kommer att arbeta i en grupp som tar gemensamt ansvar för, och självständigt planerar och genomför, sina arbetsuppgifter. Du kommer även att arbeta i nära samarbete med länsstyrelsens jurister.

Den slutliga fördelningen av arbetsuppgifter kommer att göras i samband med introduktionen. Tjänsten kan komma att innebära förändrade arbetsuppgifter framöver och andra arbetsuppgifter inom länsstyrelsens arbetsområde kan bli aktuella.

Kvalifikationer och profil
Du ska ha


• Högskoleexamen med relevant inriktning, gärna juridik och/eller naturvetenskap.
• Erfarenhet av handläggning vid statlig myndighet eller kommun.
• Erfarenhet av handläggning av miljöbalksärenden.
• Förmåga att göra sammanvägningar av olika typer av information för att göra korrekta och rättssäkra avvägningar och prioriteringar i din myndighetsutövning.
• Hög integritet.
• God kommunikations- och samarbetsförmåga.
• God förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
• Vilja och förmåga att bidra till en god arbetsmiljö.
• B-körkort.

Du ska vara


• Resultatinriktad och effektiv.
• Trygg i din tjänstemannaroll.

Det är meriterande med intresse för och god kunskap om strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken samt angränsande lagstiftning. Det är även meriterande om du arbetat vid statlig myndighet.

En stor del av arbetet består av olika kontakter med externa aktörer och därför behöver du ha förmåga att skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer. Du behöver ha god samarbetsförmåga och trivas med att arbeta tillsammans med andra. Uppdraget utförs med en hög grad av självständighet och du behöver därför själv kunna planera och strukturera ditt arbete. Arbetet kräver även att du är initiativrik och har förmåga att starta upp nya aktiviteter som du driver framåt och avslutar. Du behöver även vara ansvarstagande, noggrann, nyfiken och snabbt kunna sätta dig in i nya frågor.

Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. 

Sista ansökningsdag är den 7 augusti.

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av enhetschef David Hansevi (tillgänglig v 31). Fackliga företrädare är Patrik Holmer (SACO) och Ulrika Schröder (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (växel).


Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Projektledare inom Landsbygdsprogrammet (visstid)

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

 

Avdelningen för landsbygd har som övergripande uppdrag att arbeta med EU-stöd till lantbruket, landsbygdsstöd och landsbygdsutveckling, veterinära frågor inklusive djurskydd, livsmedel och smittskydd samt viltvård och fiske.

Enheten landsbygdsutveckling och vilt arbetar med stöd till landsbygdsutveckling genom landsbygdsprogrammet. Inom landsbygdsprogrammet finns stödmedel till företag och projekt samt till kompetensutveckling för lantbrukare. Enheten driver flera projekt inom fokusområdena Ekologisk produktion, Greppa näringen och Ett rikt odlingslandskap.

Enheten ansvarar även för arbetet med den regionala livsmedelsstrategin. Den regionala livsmedelsstrategin fokuserar på de utmaningar och möjligheter som finns i Södermanland och bidrar till målen i den nationella livsmedelsstrategin. Södermanlands livsmedelsstrategi 2019–2030 har tagits fram av Länsstyrelsen i Södermanlands län, Region Sörmland och Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Visionen för strategin är att till 2030 ska livsmedelsproduktionen i Södermanlands län ha ökat betydligt i volym och vara hållbar samt att företagen ska ha möjlighet att växa och bli mer lönsamma.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av projektledning av flera projekt inom Landsbygdsprogrammet, både gällande kompetensutveckling och den regionala livsmedelsstrategin. I arbetet ingår planering och genomförande av kurser och aktiviteter, budgetarbete samt kontakt med andra Länsstyrelser. Du kommer att sköta projektens administration där redovisning till Jordbruksverket görs regelbundet. I arbetet ingår dels att upphandla tjänster samt att säkerställa genomförandet. I och med övergång till ny programperiod så kan det också bli aktuellt att avsluta nuvarande projekt och söka nya projektmedel.

Vidare består arbetsuppgifterna av att implementera den regionala livsmedelsstrategin och skapa samverkan med aktörer inom livsmedelskedjan i länet samt att vara en generell resurs med kunskap om livsmedelsfrågor. Kommunikation och processledning en viktig del av arbetet. Målet är att insatser som bidrar till att stärka livsmedelsområdet i länet planeras och genomförs. Arbetet ska bidra till de nationella målen i den nationella livsmedelsstrategin och jordbrukspolitiken.

Kvalifikationer och profil
Vi söker dig som har erfarenhet av projektledning, god kunskap inom livsmedelsområdet från produktion till konsumtion samt kunskap om den nationella livsmedelsstrategin. Vi ser gärna att du har utbildning på högskolenivå som agronom, lantmästare eller liknande utbildning som Länsstyrelsen bedömer vara motsvarande. Du kan också ha vad vi bedömer motsvarande kunskaper genom flerårig arbetslivserfarenhet. Du bör ha dokumenterade kunskaper inom projektekonomi och projektredovisning. Du bör även ha kännedom om lantbruk och landsbygdsutveckling samt hållbarhetsfrågor.

Som person är du ansvarstagande, målinriktad och flexibel. Du förstår innebörden av tjänstemannarollen, har lätt för att samarbeta internt och externt samt kommunicerar väl i svenska språket i både tal och skrift. Arbetet är självständigt och kräver noggrannhet, egen drivkraft liksom strategisk förmåga och helhetssyn på arbetet. Vi kommer att lägga särskild vikt vid personliga egenskaper.

Vi förutsätter att du har B-körkort samt goda datakunskaper inom Microsoft-programmen. Vi värdesätter också god samarbets- och organisationsförmåga samt förmåga att skapa förtroendefulla relationer med olika intressenter samtidigt som du har hög integritet i din myndighetsroll.

Meriterande för tjänsten är att du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta operativt och strategiskt med livsmedelsstrategier och hela livsmedelskedjan. Det är även av stort värde om du har god kännedom om länets förutsättningar inom livsmedelssektorn.

Om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning från och med 1 september 2022 till och med 31 december 2023 med möjlighet till förlängning. Arbetsort Nyköping.


Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Handläggare med inriktning på jordbrukarstödsansökningar

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Det övergripande uppdraget hos Avdelningen för landsbygd är att arbeta med EU-stöd till lantbruk, landsbygdsstöd, landsbygdsutveckling, livsmedelsstrategin, viltförvaltning och fiske. Vårt uppdrag omfattar också veterinära frågor såsom djurskydd, livsmedel, smittskydd och förprövning av djurstallar.
Tjänsten är placerad på Enheten för jordbrukarstöd som har uppdraget att handlägga och kontrollera de jordbrukarstöd som söks med samordnad ansökan (SAM). Här ingår direktstöd inom den europeiska gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) och flertalet miljöersättningar inom landsbygdsprogrammet.

Arbetsuppgifter
Tjänsten som handläggare på avdelningen för landsbygd omfattar främst handläggning av ansökningar och utbetalningar avseende jordbrukarstöd, inklusive arbete med återkrav, men det kan även ingå uppdrag inom enhetens och avdelningens övriga verksamhetsområden.
Arbetet är administrativt vilket bland annat innebär att granska ansökningar mot det regelverk som finns för dessa ansökningar. Bedömningar genom att granska kartor och annan information om markerna i Jordbruksverkets GIS ingår.
En viktig del är att informera målgruppen om dessa stödformer, samt genom rådgivning till målgruppen för landsbygdsprogrammet bidra till att miljömålen och målen för landsbygdsprogrammet uppnås.

Kvalifikationer och profil
Krav:


• Utbildning på högskolenivå som agronom, lantmästare, biolog, landskapsvetare eller liknande som länsstyrelsen bedömer vara motsvarande utbildning, eller har kunskaper genom flerårig arbetslivserfarenhet.

Det är meriterande om:


• Du har arbetat med handläggning av jordbrukarstöd på länsstyrelsen.
• Du har erfarenhet av handläggning på en myndighet eller inom kommunal verksamhet.
• Du har god kännedom om jordbrukspolitiken och lantbrukets villkor.
• Du behärskar grunderna i praktiskt lantbruk.
• Du har kunskaper om odlingslandskapets natur- och kulturvärden.
• Du har en bakgrund inom ekonomi.
• Du har arbetat i Jordbruksverkets olika IT-miljöer.
• Du har arbetat med fältkontroller kopplade till jordbrukarstöden.

Som person är du ansvarstagande, lyhörd samt har en god pedagogisk förmåga och lätt för att samarbeta. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Arbetet är självständigt och kräver noggrannhet. Du behöver ha goda datorkunskaper. Vi värdesätter god samarbetsförmåga och egen drivkraft högt eftersom vi jobbar i grupp med tydliga mål. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper.

Om tjänsten
Anställningen är är ett vikariat med start så snart som möjligt och enligt överenskommelse, till och med den 31 december 2022 med möjlighet till förlängning.
Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.

Sista ansökningsdag är den 30 juni.


Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Överförmyndarhandläggare - vikariat

Kommunledningskontoret – Överförmyndarkontoret Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Verksamheten syftar till att skydda personer från att lika rättsförlust och utgör ett samhällsskydd för de utsatta i samhället, dvs personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, äldre och barn. Överförmyndarkontoret arbetar på uppdrag från Nyköping- och Oxelösunds överförm... Visa mer
Kommunledningskontoret – Överförmyndarkontoret

Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Verksamheten syftar till att skydda personer från att lika rättsförlust och utgör ett samhällsskydd för de utsatta i samhället, dvs personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, äldre och barn. Överförmyndarkontoret arbetar på uppdrag från Nyköping- och Oxelösunds överförmyndarnämnd.

Hos oss på överförmyndarkontoret arbetar du med tillsyn och handläggning av ärenden som rör godmanskap, förvaltarskap samt förmyndarskap för barn. Vi handlägger också ärenden gällande god man för ensamkommande barn.

Vi söker nu en vikarie för vår kollega som ska vara föräldraledig.

Hos oss kommer du att få ett stimulerande, utmanande och utvecklande jobb med stor betydelse. Välkommen med din ansökan!


ARBETSUPPGIFTER
I rollen som överförmyndarhandläggare kommer du att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndares uppdrag. Du arbetar med att utreda ansökningar och anmälningar om behov av god man eller förvaltare samt företräda nämnden i tingsrätten. Du kommer även att skriva fram och föredra ärenden inför överförmyndarnämnden.

Som överförmyndarhandläggare fattar du beslut i tillståndsärenden och granskar redovisningshandlingar samt håller i utbildningar och informationsmöten. Arbetet innebär att man har många kontakter med andra myndigheter och samhällsmedborgare. Överförmyndarkontoret ansvarar även för rekrytering av och utbildning av gode män och förvaltare. Allt arbete sker i samarbete med övrig personal på överförmyndarkontoret. På överförmyndarkontoret arbetar vi kontinuerligt med att utveckla verksamheten.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning med juridisk, ekonomisk, beteendevetenskaplig eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Tjänsten förutsätter att du kan uttrycka dig väl på svenska, både muntligt och skriftligt. Du ska ha mycket god administrativ förmåga.

Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av ärendehandläggning inom offentlig förvaltning, gärna inom lagreglerat område (Föräldrabalken)
- erfarenhet av överförmyndarfrågor, myndighetsutövning eller familjerätt

Som överförmyndarhandläggare hos oss är det av ytterst stor vikt att du har god kommunikationsförmåga eftersom du kommer ha många kontakter med gode män, förvaltare, förmyndare, personer som har god man/förvaltare, anhöriga, samhällsmedborgare och myndigheter.

Det är viktigt att du kan sätt dig in i andra människors situation men samtidigt förstå vikten av att du agerar professionellt i din yrkesroll. Du behöver kunna hantera svåra samtal och förmedla budskap.
För att trivas i den här rollen är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga, är organiserad och att du gillar administration. Du trivs med att arbeta självständigt, tar egna initiativ och fattar beslut. Utbildning och att tala inför folk ingår i rollen och därför är det viktigt att detta är situationer som du kan hantera.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Strateg till näringsliv och arbetsmarknad

Hållbar regional utveckling, Nyköping Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Hållbar regional utveckling består av ca 140 medarbetare fördelade på nio enheter som tillsammans och på olika sätt arbetar med att främja utvecklingen och tillväxten i Sörmland. En av dessa enheter är näringsliv och arbetsmarknad som i dagsläget består av åtta medarbetare och en verksamhetschef. Sörmland, precis som många andra regioner, står i... Visa mer
Hållbar regional utveckling, Nyköping

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Hållbar regional utveckling består av ca 140 medarbetare fördelade på nio enheter som tillsammans och på olika sätt arbetar med att främja utvecklingen och tillväxten i Sörmland. En av dessa enheter är näringsliv och arbetsmarknad som i dagsläget består av åtta medarbetare och en verksamhetschef.
Sörmland, precis som många andra regioner, står inför utmaningar att säkra en långsiktig kompetensförsörjning och en bra matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft med rätt utbildning och rätt kompetens. Sörmlands befolkning växer och jobben blir fler samtidigt som regionen brottas med en av Sveriges lägsta sysselsättningsgrad och en relativt hög arbetslöshet. I Sörmland finns det många framträdande företag i spännande framtidsbranscher och ett brett utbud av olika utbildningar. Samtidigt har delar av näringslivet och offentlig sektor svårt att rekrytera rätt kompetens.

Dina arbetsuppgifter
Du har självständigt ansvar för vissa områden, samtidigt som det är ett Team som arbetar inom samma områden. En viktig del av arbetet är att samordna dina arbetsuppgifter med andra pågående insatser i och utanför enheten. Dina arbetsuppgifter innebär bland annat:


• Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att leda, driva, utveckla och samordna frågor och processer i komplexa strukturer tillsammans med ansvariga organisationer som kommuner, näringsliv, arbetsförmedlingen och utbildningssystem (såsom akademi, utbildningsaktörer) samt andra relevanta myndigheter och organisationer
• du kommer att vara med och ta fram strategier och handlingsplaner inom området, skriva beslutsunderlag och remissvar till politiken och verka i styrgrupper för olika projekt och initiativ
• ansvara för det strategiska och till viss del operativa arbetet inom bland annat vuxenutbildning (Komvux, SFI, Yrkesvux), lärcentra och validering
• ansvara för forum och nätverk kopplade till dina ansvarsområden
• ansvara för kommunikation och spridning utifrån dina ansvarsområden
• budgetansvar och verksamhetsuppföljning
• administrativa uppgifter såsom framtagning av avtal
• nämndarbete
• ansvara för kommunikationsplaner
• omvärldsbevaka och trendspana.


Din kompetens
Du har utbildning från universitet/högskola med inriktning pedagogik samt kunskap om den kommunala vuxenutbildningens styrdokument, lagar och avtal eller av arbetsgivaren likvärdiga jämförbara erfarenheter. Vi ser gärna att du även innehar en rektorsutbildning.

Krav på vana av strategiskt arbete inom arbetsliv och utbildning med fokus på vuxenutbildning. Du ska ha goda kunskaper om vuxenutbildningen såsom SFI, komvux, yrkesvux och validering samt lärcentra. God vana av att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Du är en god kommunikatör, nätverksbyggare och trivs med att kommunicera i så väl större som mindre grupper där du oftast också är mötesledare. Du har god vana av att ta ansvar och följa upp budgetarbetet.

Goda kunskaper i Officepaketet och körkort B är ett krav.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef näringsliv och arbetsmarknad Katarina Bergkvist, 076-698 54 08.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.


Kom och jobba hos oss på hållbar regional utveckling!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2022-06-29.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Naturvårdshandläggare med akvatisk inriktning

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Tjänsten är placerad på naturskyddenheten som tillsammans med tre andra enheter finns på avdelningen för natur och miljö. Förutom naturskyddsfrågor finns andra samhällsviktiga frågor som naturvård, miljöskydd, vatten och klimat på avdelningen.

Naturskyddsenheten består för närvarande av 17 medarbetare. Enheten arbetar med skydd av värdefulla naturområden, Natura 2000, invasiva främmande arter, artskydd samt handläggning av flera olika naturvårdsärenden enligt miljöbalken och bidrar på så sätt till länets hållbara utveckling.

Arbetsuppgifter
Länsstyrelsen har en ny roll i arbetet mot invasiva främmande arter. Vi ansvarar för att samordna arbetet med att utrota och begränsa invasiva arter knutna till EU-förordningen. Detta innebär att informera om arterna och att förebygga introduktion och spridning. Det gäller både växter och djur, såväl landlevande som vattenlevande. Länsstyrelsen har även ansvar för att bekämpa invasiva arter inom skyddade områden.

Dina arbetsuppgifter blir att hålla kartläggningen över vilka invasiva arter som finns i länet och hur de påverkar vår natur uppdaterad, samt att inspirera till effektiva utrotningsåtgärder. Fokus kommer att vara på limniska och marina arter. I arbetsuppgifterna ingår också att fram strategiska åtgärdsplaner för utrotning av etablerade arter som till exempel vattenpest samt övervaka arter som hotar att etablera sig i länet. I arbetet ingår kontakter med andra myndigheter, kommuner organisationer, entreprenörer, markägare, allmänhet och media.

Den slutliga fördelningen av arbetsuppgifter kommer att göras i samband med introduktionen. Tjänsten kan komma att innebära förändrade arbetsuppgifter framöver med olika uppdrag inom avdelningens och enhetens arbetsområden.

Kvalifikationer och profil
Du ska ha


• Högskoleexamen inom limnologi, marinbiologi, akvatisk biologi eller motsvarande samt har goda kunskaper om limniska och marina arter.
• God datorvana.
• God förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
• God kommunikations- och samarbetsförmåga.
• Vilja och förmåga att bidra till en god arbetsmiljö.
• Goda kunskaper inom GIS.
• B-körkort.

Du ska vara


• Resultatinriktad och effektiv.
• Trygg i din tjänstemannaroll.

Tidigare myndighetsarbete inom naturvård och naturskydd är meriterande. Detsamma gäller erfarenhet av handläggning av ärenden och tillämpning av miljöbalken. Har du även arbetat med upphandling och avrop från ramavtal tidigare ser vi det som positivt.

En stor del av arbetet består av olika kontakter med externa aktörer och därför behöver du ha förmåga att skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Uppdraget utförs med en hög grad av självständighet, där du själv planerar och strukturerar ditt arbete. Du är initiativrik och har förmåga att starta upp nya aktiviteter som du driver framåt och avslutar. Du är mån om att uppnå resultat med hög kvalitet i ditt arbete. Du är ansvarstagande, noggrann, nyfiken och kan snabbt sätta dig in i nya frågor. För att klara de krav som ställs på resultat söker vi dig som är självgående, driven och uthållig.

Om tjänsten
Anställningen är en allmän visstidsanställning under ett år med möjlighet till förlängning. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag är den 7 augusti.

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av enhetschef David Hansevi (tillgänglig v 31). Fackliga företrädare är Patrik Holmer (SACO) och Ulrika Schröder (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (växel).


Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Handläggare social hållbarhet fokus mänskliga rättigheter (tillsvidare)

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Länsstyrelsen söker en handläggare till Enheten för social hållbarhet, en av fyra enheter inom Avdelningen för samhällsbyggnad. Enheten ska bidra till en god samhällsplanering och ett hållbart samhällsbyggande inom enhetens övergripande ansvarsområden; brottsförebyggande, folkhälsa, integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Enheten för social hållbarhet ska genom samordning, kunskapsspridning och tillsyn bidra till ett jämlikt och jämställt Södermanland. Du kommer att arbeta i en dynamisk och inspirerande arbetsgrupp där varje medarbetare bidrar med sina kunskaper från olika expertområden.

Arbetsuppgifter
Inom enheten ryms ett brett spektrum av uppdrag. Tjänsten inriktas på våra uppdrag inom mänskliga rättigheter.   

Länsstyrelsen har flera uppdrag inom mänskliga rättigheter, exempelvis uppdrag kopplat till barns rättigheter, funktionshinder och nationella minoriteter. Du kommer ha ansvar för att självständigt planera och genomföra några av dessa uppdrag utifrån givna ramar. Mycket av arbetet sker samordnat med enhetens övriga medarbetare och uppdrag. En väsentlig del av tjänsten utgörs av kunskapsfrämjande och stödjande arbete riktat till kommunerna, andra relevanta aktörer i länet samt till myndighetens övriga enheter. I arbetet ingår att anordna kompetenshöjande insatser för yrkesverksamma, att leda och sammankalla möten och nätverk i länet samt att driva och samordna länets strategiska utvecklingsarbete inom uppdragen. En liten del av tjänsten innebär handläggning av statsbidrag till kommunerna. I arbetet ingår även ta fram underlag, svara på remisser och att skriva rapporter. Det är därför viktigt att du kommunicerar väl såväl muntligt som skriftligt.

I arbetet ingår dagliga kontakter med yrkesverksamma i länets kommuner, andra myndigheter och organisationer. Kontakterna finns och samverkan sker både regionalt, lokalt och nationellt. Resor, främst inom länet, förekommer normalt i tjänsten.

Enhetens uppdrag varierar över tid och det kan därför vara så att du får byta uppdrag under anställningstiden. Det är av stor vikt att du är flexibel och har förmåga att snabbt ställa om.

Kvalifikationer och profil
Du ska ha;


• högskoleutbildning inom sociologi, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• flerårig erfarenhet av arbete inriktat på mänskliga rättigheter eller annat rättighetsbaserat arbete, såsom barns rättigheter, funktionshindersrätt, arbete mot diskriminering eller för nationella minoriteteter.   
• flerårig erfarenhet av eller dokumenterade kunskaper om att leda och driva processer.
• erfarenhet av utvecklingsarbete i offentlig sektor och av att stödja samverkan mellan olika aktörer.
• B-körkort.

Det är meriterande om du har;


• dokumenterade kunskaper om metoder för rättighetsbaserat arbete.
• erfarenhet av eller dokumenterade kunskaper om arbete med statistik och uppföljning i digitala verktyg.
• kunskaper om lagen om offentlig upphandling.
• en bred kunskap om sociala hållbarhetsfrågor.

Som person är du;


• öppen, tillmötesgående och kommunikativ.
• självgående men har lätt för att samarbeta med andra.
• bra på att skapa och upprätthålla goda, yrkesmässiga relationer.
• drivande och vill/kan utveckla arbetssätt och processer.
• bra på att samordna andra och knyta kontakter mellan aktörer.
• har förmåga att arbeta med processer och uppgifter parallellt.

Förståelsen för vår vision och den statliga värdegrunden är viktig. Din förmåga att vara en god representant för länsstyrelsen är central. Vi kommer att ta hänsyn till erfarenheter och personliga egenskaper som passar för att bygga upp en bred och hållbar kompetens i arbetsgruppen.

Om tjänsten
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning på sex månader tillämpas. Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning beroende på uppdragets utformning. 

Sista ansökningsdag är den 10 juli 2022.


Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Kvalitetsutvecklare till Division social omsorg, hälso- och sjukvård

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. ARBETSUPPGIFTER Som kvalitetsutvecklare är din huvudsakliga arbetsuppgift att arbeta med kvalitets- och... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.ARBETSUPPGIFTER
Som kvalitetsutvecklare är din huvudsakliga arbetsuppgift att arbeta med kvalitets- och utvecklingsfrågor. Du kommer att arbeta framåtriktat i nära samarbete med chefer och medarbetare inom verksamheten hälso- och sjukvård. Du kommer även att ha ett nära samarbete med övriga kvalitetsutvecklare inom divisionen.

Exempel på arbetsuppgifter är att:

-bidra till att utveckla kvalitets- och utvecklingsarbetet inom verksamhetsområdet
- arbeta fram rutiner, styrdokument och planer
- vara orienterad om förbättringsområden utifrån kvalitets- och utvecklingsaspekter
- arbeta med framskrivning av dokument och rapporter rörande kvalitet i verksamheten
- genomföra utredningar och kartläggningar som syftar till att ge verksamheten beslutsunderlag och kunskap i för området relevanta frågor
- bidra till vidareutveckling av uppföljningsarbetet vad gäller samtliga dess delar
- vara stöd för chef och medarbetare när det gäller kvalitets- och utvecklingsarbete
-samverka/samordna olika undersökningar av verksamheten

Du förväntas att leda processer framåt och är ett stöd till verksamheten bland annat vid implementering av nya arbetssätt, vid genomförande av beslutade åtgärdsplaner och i uppföljningsarbetet. Organisatoriskt kommer du att ha verksamhetschefen för äldreomsorgen som din närmsta chef men även ingå i ett bredare sammanhang inom divisionen tillsammans med andra kvalitetsutvecklare.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:

-legitimation som arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut eller sjuksköterska.
-god förmåga att uttrycka dig mycket väl såväl muntligt som skriftligt på svenska
-god förmåga och erfarenhet av att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat
-god förmåga och erfarenhet av att skapa, delta och bibehålla nätverk
-mycket god datavana

-kunskap/intresse om lagar och förordningar som styr verksamheten i en kommun
-erfarenhet av att arbeta i olika IT-stöd för processkartläggning och verksamhetsuppföljning
-erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård
-förståelse och kunskap om både förvaltnings- och myndighetsprocesser
-ansvarskänsla och trivs med att arbeta självständigt

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
OBS, urvalet startar först vecka 29 på grund av semestrar.


ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Kvalitetsutvecklare till Division social omsorg, äldreomsorg

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. ARBETSUPPGIFTER Som kvalitetsutvecklare är din huvudsakliga arbetsuppgift att arbeta med kvalitets- och... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.ARBETSUPPGIFTER
Som kvalitetsutvecklare är din huvudsakliga arbetsuppgift att arbeta med kvalitets- och utvecklingsfrågor. Du kommer att arbeta framåtriktat i nära samarbete med verksamhetschef och övriga medarbetare inom verksamhetsområdet äldreomsorg. Verksamhetsområdet innefattar både utförar- och myndighetsfrågor.

Exempel på arbetsuppgifter är att:

-bidra till att utveckla kvalitets- och utvecklingsarbetet inom verksamhetsområdet
- arbeta fram rutiner, styrdokument och planer
- vara orienterad om förbättringsområden utifrån kvalitets- och utvecklingsaspekter
- arbeta med framskrivning av dokument och rapporter
-ansvara för nämndhandlingar och vid behov vara föredragande i nämnd
- genomföra utredningar och kartläggningar som syftar till att ge verksamheterna beslutsunderlag och kunskap i för området relevanta frågor
- bidra till vidareutveckling av uppföljningsarbetet vad gäller samtliga dess delar
- vara stöd för verksamhetschef och enhetschefer när det gäller kvalitets- och utvecklingsarbetet
-samverka/samordna olika undersökningar av verksamheten

Du förväntas att leda processer framåt och är ett stöd till chefer i organisationen bland annat vid implementering av nya arbetssätt, vid genomförande av beslutade åtgärdsplaner och i uppföljningsarbetet. Organisatoriskt kommer du att ha verksamhetschefen för äldreomsorgen som din närmsta chef och du arbetar tätt ihop med verksamhetsstrateg inom särskilt boende men även ingå i ett bredare sammanhang inom divisionen tillsammans med andra kvalitetsutvecklare.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:

-högskole-/universitetsutbildning med inriktning som arbetsgivaren anses vara lämplig.
-kunskap om lagar och förordningar som styr verksamheten i en kommun
-erfarenhet av att arbeta i olika IT-stöd för processkartläggning och verksamhetsuppföljning
-erfarenhet från äldreomsorg och/eller socialtjänsten i stort
-förståelse och kunskap om både förvaltnings- och myndighetsprocesser

-god förmåga att uttrycka dig mycket väl såväl muntligt som skriftligt på svenska
-god förmåga och erfarenhet av att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat
-god förmåga och erfarenhet av att skapa, delta och bibehålla nätverk
-mycket god datavana
-körkort B

För att bli framgångsrik i den här tjänsten är du en initiativrik person med mycket god samarbetsförmåga. Du är kommunikativ och har en god pedagogisk förmåga och har dessutom ett tydligt brukarfokus. Utöver det är du analytisk, ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt. Kvalitet och utveckling är centralt och det är av stor betydelse för dig att alltid göra ett professionellt jobb.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Handläggare vattenförvaltning

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Länsstyrelsen roll som regeringens företrädare i länet spänner över ett brett spektrum av frågor så som naturvård, miljöskydd, energi och klimat, krishantering och fiske.

Södermanland är ett omväxlande län med sjöar, skogar, jordbruk, små och medelstora städer och en fantastisk skärgård. Länet kännetecknas också av en dynamisk utveckling och präglas i stor utsträckning av närheten till Stockholmsområdet. Länsstyrelsen ligger beläget i Nyköping, en timme söder om Stockholm. Här finner du en stad i behagligt format, mitt i det sörmländska kulturlandskapet och alldeles invid havet.

Tjänsten är placerad inom enheten Vatten, miljö och klimat som arbetar med att förvalta länets vattenresurser, bidra till en minskning av utsläpp av klimatgaser samt att samordna både länets miljömålsarbete och miljöövervakning.

Arbetsuppgifter
Länsstyrelsen i Södermanland kan erbjuda dig ett utvecklande och varierande arbete där du får en viktig roll att bidra till en hållbar utveckling av länet och säkra länets vattenresurser. Du kommer att arbeta inom vattenförvaltningen med statusklassningar, påverkansanalyser och åtgärder, framför allt inom hydromorfologi med olika typer av vandringshinder för växter och djur. I tjänsten ingår även att delta i miljöövervakningen av sjöar och vattendrag. Det innebär bland annat arbete med upplägg och drift av undersökningsprogram, analys av data och i mindre omfattning fältarbete. I arbetet ingår också att planera och följa upp kalkning av försurade vatten. Arbetet är självständigt, omväxlande och innebär samverkan med länets innevånare, kommuner och t.ex. markavvattningsföretag, dammägare och muddringsföretag. Vi arbetar tvärsektoriellt vilket kan innebära samarbete kring en mängd olika verksamhetsfrågor, framför allt inom Natur och -miljöavdelningen.

Kvalifikationer och profil
Vi söker dig med akademisk naturvetenskaplig/teknisk utbildning med inriktning mot tex. biologi, limnologi, hydrologi eller likvärdig utbildning enligt arbetsgivarens bedömning.

Du är initiativrik och lösningsorienterad samt kan växla mellan administrativt, praktiskt och projektledande arbete. Vi värdesätter också att du har en god analytisk förmåga och gillar att finna lösningar på olika problemställningar. Du trivs med att ha olika roller i projekt och att samarbeta i grupp. Dessutom är du kommunikativ och har förmåga att förmedla målgruppsanpassad information. Det är meriterande om du har kunskaper inom,


• Hydromorfologi
• Kunskaper inom GIS
• Erfarenhet av att analysera naturvetenskapliga data, exempelvis provtagningsdata
• Har erfarenhet av kommunal eller statlig verksamhet

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Vi vill att du i din ansökan tydligt anger om och hur du uppfyller kvalifikationerna.

B-Körkort är ett krav.

Om tjänsten
Anställningen är ett vikariat fram till och med 14 augusti 2023 med möjlighet till förlängning. Tillträde är 15 augusti 2022 eller enligt överenskommelse.

Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av vattensamordnare Irene Karlsson Elfgren, vattenhandläggare Fanny Rybak samt enhetschef Kristina Keltler Mossberg. Fackliga företrädare är Patrik Holmer (SACO) och Ulrika Schröder (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (växel).

Ansökan
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 31 maj 2022. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan.


Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Handläggare – funktionsstödsomsorg vuxen LSS och Sol

Myndighetsfunktionen Funktionsstödsomsorg inom Division Social omsorg i Nyköpings kommun söker en Biståndshandläggare till vårt team inom funktionsstödsområdet. Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation oc... Visa mer
Myndighetsfunktionen Funktionsstödsomsorg inom Division Social omsorg i Nyköpings kommun söker en Biståndshandläggare till vårt team inom funktionsstödsområdet.

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.ARBETSUPPGIFTER
Myndighetsfunktionen för funktionsstödsomsorg är en enhet som består av sju handläggare och en enhetschef. Ditt uppdrag är främst att utreda, besluta och följa upp stöd till vuxna med funktionsnedsättning enligt LSS eller Socialtjänstlagen. I arbetsuppgifterna ingår även att utreda behov av tex hemtjänst för personer under 65 år. I uppdraget ingår många samverkande kontakter inom kommunen och externt med t.ex. andra myndigheter. Du arbetar självständigt med dina egna arbetsuppgifter samtidigt som du ingår i ett team. Teamet tar ett gemensamt ansvar för att fullfölja vårt uppdrag t.ex. ge och få stöd med ärendedragningar.

Som biståndshandläggare hos oss kommer du att omges av professionella och engagerade kollegor, där många har lång erfarenhet av både handläggning och funktionsnedsättningsområdet. Alla våra medarbetare är måna om att ha en rättssäker myndighetsutövning och en helhetssyn och långsiktigt kring varje individ.


KVALIFIKATIONER
Du har socionomexamen och erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom exempelvis LSS eller SoL. Du har arbetslivserfarenhet som biståndshandläggare med goda vitsord. Vi ser det som meriterande om du behärskar dokumentationssystem Procapita och Prator. Du har goda kunskaper inom aktuell lagstiftning. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och följer fattade beslut. Du har B-körkort.

Som person har du givetvis en god människosyn, engagemang och ett genuint intresse för vår målgrupp. Du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete samt har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare är du kommunikativ och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Dessutom är du en serviceinriktad person som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Nyköpings kommun har flextidsavtal subventionerad friskvård. Låter detta intressant, tveka inte att söka!

VI intervjuar löpande.


ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Överförmyndarhandläggare - vikariat

Kommunledningskontoret Överförmyndarkontoret Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Verksamheten syftar till att skydda personer från att lika rättsförlust och utgör ett samhällsskydd för de utsatta i samhället, dvs personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, äldre och barn. Överförmyndarkontoret arbetar på uppdrag från Nyköping- och Oxelösunds överförmy... Visa mer
Kommunledningskontoret Överförmyndarkontoret

Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Verksamheten syftar till att skydda personer från att lika rättsförlust och utgör ett samhällsskydd för de utsatta i samhället, dvs personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, äldre och barn. Överförmyndarkontoret arbetar på uppdrag från Nyköping- och Oxelösunds överförmyndarnämnd.

Hos oss på överförmyndarkontoret arbetar du med tillsyn och handläggning av ärenden som rör godmanskap, förvaltarskap samt förmyndarskap för barn. Vi handlägger också ärenden gällande god man för ensamkommande barn.

Vi söker nu en vikarie för vår kollega som ska vara föräldraledig.

Hos oss kommer du att få ett stimulerande, utmanande och utvecklande jobb med stor betydelse. Välkommen med din ansökan!


ARBETSUPPGIFTER
I rollen som överförmyndarhandläggare kommer du att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndares uppdrag. Du arbetar med att utreda ansökningar och anmälningar om behov av god man eller förvaltare samt företräda nämnden i tingsrätten. Du kommer även att skriva fram och föredra ärenden inför överförmyndarnämnden.

Som överförmyndarhandläggare fattar du beslut i tillståndsärenden och granskar redovisningshandlingar samt håller i utbildningar och informationsmöten. Arbetet innebär att man har många kontakter med andra myndigheter och samhällsmedborgare. Överförmyndarkontoret ansvarar även för rekrytering av och utbildning av gode män och förvaltare. Allt arbete sker i samarbete med övrig personal på överförmyndarkontoret. På överförmyndarkontoret arbetar vi kontinuerligt med att utveckla verksamheten.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning med juridisk, ekonomisk, beteendevetenskaplig eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Tjänsten förutsätter att du kan uttrycka dig väl på svenska, både muntligt och skriftligt. Du ska ha mycket god administrativ förmåga.

Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av ärendehandläggning inom offentlig förvaltning, gärna inom lagreglerat område (Föräldrabalken)
- erfarenhet av överförmyndarfrågor, myndighetsutövning eller familjerätt

Som överförmyndarhandläggare hos oss är det av ytterst stor vikt att du har god kommunikationsförmåga eftersom du kommer ha många kontakter med gode män, förvaltare, förmyndare, personer som har god man/förvaltare, anhöriga, samhällsmedborgare och myndigheter.

Det är viktigt att du kan sätt dig in i andra människors situation men samtidigt förstå vikten av att du agerar professionellt i din yrkesroll. Du behöver kunna hantera svåra samtal och förmedla budskap.
För att trivas i den här rollen är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga, är organiserad och att du gillar administration. Du trivs med att arbeta självständigt, tar egna initiativ och fattar beslut. Utbildning och att tala inför folk ingår i rollen och därför är det viktigt att detta är situationer som du kan hantera.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Kvalitetsutvecklare med ansvar för lex Sarah-området

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. Divisionen får sina uppdrag från: vård- och omsorgs-, social- och kompetens- och arbetsmarknadsnämnden. Di... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.

Divisionen får sina uppdrag från: vård- och omsorgs-, social- och kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.
Divisionen i sin tur är indelad i tre verksamhetsområden: äldreomsorg, funktionsstödsomsorg och individ- och familjeomsorg. Och det finns sammanlagt nio kvalitetsutvecklare inom divisionen med olika ansvarsområden. Kvalitetsutvecklarna tillhör respektive verksamhetsområde utifrån sak- och ansvarsområde.

Kvalitetsutvecklarfunktionen gällande lex Sarah är underställd verksamhetschef inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgen.
Det är verksamhetschef som leder och fördelar arbetet, samt har arbetsgivaransvaret för funktionen. Under verksamhetschef finns det enheter och enhetschefer.

Division social omsorg söker nu en kvalitetsutvecklare med särskilt ansvar för lex- Sarah-arbetet. Denna nya funktion är en satsning för att stärka divisions systematiska kvalitetsarbetet. Därför får kvalitetsutvecklaren ett helhetsansvar för lex Sarah-processsen.


ARBETSUPPGIFTER
Kvalitetsutvecklaren har ansvar för utredningar enligt lex Sarah, och då för alla tre verksamhetsområdena.
Fokus i ditt dagliga arbete kommer vara att utreda lex Sarah rapporter,(interna och externa klagomål och avvikelser) samt bidra med analyser till förbättringar. I uppdraget ingår även att utbilda chefer och medarbetare inom Lex Sarahområdet.
Ansvaret innebär även framskrivning till nämnd enligt delegation. Vidare medför ansvaret att lämna samlade rapporter till ledningslagen i syfte att såväl åtgärda det utredningarna visat som att föreslå förbättringar i syfte att förebygga att dylika brister uppstår i verksamheterna.
I övrigt förväntas du delta i divisionens samlade kvalitetsledningsarbete tillsammans med de övriga kvalitetsutvecklarna. I vissa lägen förväntas du även hjälpa till med divisionsövergripande arbetsuppgifter så som:
- Hantering av inkomna remisser, yttranden etcetera
- Ärendeframskrivning från politiska församlingar som KS, KF, RAR, NSV med flera
- Genomföra utredningar på anmodan av tillsynsmyndighet utifrån ett divisionsperspektiv.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
Socionom eller likvärdig högskoleutbildning så som jurist.
Tjänsten förutsätter att du har en god analytisk och pedagogisk förmåga och är duktig på att prioritera samt planera självständigt. Vana av kvalificerat utredningsarbete är meriterande, samt vara föredragande inför nämnd.ÖVRIGT Visa mindre

Handläggare till viltgruppen

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Avdelningen för landsbygd har som övergripande uppdrag att arbeta med EU-stöd till lantbruket, landsbygdsstöd och landsbygdsutveckling, veterinära frågor inklusive djurskydd, livsmedel och smittskydd samt viltvård och fiske. Avdelningen ansvarar även för arbetet med den regionala livsmedelsstrategin.

Länsstyrelsen är den regionalt ansvariga förvaltningsmyndigheten för jakt och viltförvaltning. Länsstyrelsen ska inom ramen för detta genomföra statens rovdjurspolitik i de delar som rör myndighetens ansvarsområden samt genomföra övriga tilldelade uppdrag inom jakt och viltförvaltning. Södermanland är ett län med lokalt mycket klövvilt av flera arter, vilket kräver en aktiv samförvaltning i samverkan med övriga berörda näringar och intressen.

Arbetsuppgifter
Tjänsten erbjuder varierande uppgifter inom Länsstyrelsens arbete med den generella viltförvaltningen. Arbetet innehåller handläggning av olika ansökningar, exempelvis om viltskador och skyddsjakt. I tjänsten hanteras också förebyggande arbete med att minska viltskador inom jord- och skogsbruk. Därtill ingår administration av viltskademedel samt bidrag för skadeförebyggande åtgärder. Vidare innebär tjänsten viss handläggning och preventivt arbete gällande fredat vilt. Därtill kan arbetsuppgifter i projektform och genom samverkan ingå i uppdrag.

Arbetet innehåller mycket externa kontakter med allmänheten, andra myndigheter, organisationer, media, varför samverkan och kommunikationsarbete är en stor del av tjänsten. I arbetet ingår också att vara föredragande i länets Viltförvaltningsdelegation. Det kan förekomma arbete under kvällstid. Innehållet i tjänsten kan förändras över tid och andra arbetsuppgifter inom Länsstyrelsens verksamhetsområde kan därför förekomma.

Kvalifikationer och profil
Vi söker dig som har god kunskap inom området natur, jord, skog eller jakt och viltförvaltning. Vi ser gärna att du har utbildning på högskolenivå med inriktning viltförvaltning, lantbruk, skogsbruk, biologi eller liknande utbildning som Länsstyrelsen bedömer vara motsvarande. Du bör ha erfarenhet av administration och statlig förvaltning samt kunna kommunicera väl i svenska språket i både tal och skrift. B-körkort och goda datakunskaper är ett krav för tjänsten.

Det är meriterande om du har teoretisk och praktisk kunskap om jakt och viltförvaltning. Även erfarenheter av kommunikationsarbete och god kännedom om länets förutsättningar är meriterande. Som person är du ansvarstagande, handlingskraftig, analytisk samt mål- och resultatinriktad. Du har även god samarbetsförmåga och är prestigelös. 

Om tjänsten
Anställningen är tillsvidare. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas.

Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av enhetschef Jenny Askenfeldt. Fackliga företrädare är Patrik Holmer (Saco-S) och Ulrika Schröder (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (växel).

Ansökan
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 22 maj 2022. Intervjuer kan komma att ske löpande. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan.


Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Sakkunnig inom utbildningsområdet

Kommunledningskansliet är en avdelning med centrala funktioner i Nyköpings kommun som på olika sätt stödjer kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder kring styrning, beslutsfattande och administration. Avdelningen har ca 50 medarbetare varav enheten för politisk beredning och samordning består av 13 medarbetare. Enhetens huvudsakliga uppgift är att ge stöd och sakkunskap åt kommunens politiska ledning och de politiska verksamhetsnämnderna ... Visa mer
Kommunledningskansliet är en avdelning med centrala funktioner i Nyköpings kommun som på olika sätt stödjer kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder kring styrning, beslutsfattande och administration. Avdelningen har ca 50 medarbetare varav enheten för politisk beredning och samordning består av 13 medarbetare.
Enhetens huvudsakliga uppgift är att ge stöd och sakkunskap åt kommunens politiska ledning och de politiska verksamhetsnämnderna samt åt tjänsteorganisationen. Inom enheten är det totalt 7 personer som jobbar som sakkunniga inom verksamhetsnämndernas olika ansvarsområden, varav vi nu söker en av två personer som jobbar inom utbildningsområdet.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en person som vill vara en del av enheten politisk beredning och samordning och, tillsammans med en kollega, arbeta som sakkunnig inom utbildningsområdet, främst gentemot Barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden hanterar kommunens utbildningsfrågor i förskolan, grundskolan och på gymnasienivå. Nämnden ansvarar också för elevhälsa. I nämndens ansvar ingår bland annat resurstilldelning, systematisk kvalitetsuppföljning och myndighetsutövning där nämnden är huvudman.
Uppdraget är brett och den huvudsakliga uppgiften är att ge stöd till politiken och samordna frågor i det dagliga arbetet kring nämnden, genom en aktiv dialog med kommunens verksamheter och andra berörda inom utbildningsområdet.

Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
- Löpande kontakt med förtroendevalda, tjänstepersoner inom kommunen, samt externa parter som exempelvis företrädare för fristående skolor.
- Planera nämndens sammanträden och årsplan, samt vid behov vara föredragande vid nämndens sammanträden eller i andra politiska instanser
- Bereda och samordna underlag som grund för politiska beslut inom utbildningsområdet, inklusive överenskommelse mellan nämnd och division Utbildning.
- Bereda nämndens budget i samverkan med berörda parter, inklusive beräkningar av volymer och ersättningar samt formulering av mål och särskilda uppdrag. Samt att följa upp det ekonomiska resultatet och uppdragen.
- Ansvara för vissa övergripande utvecklingsfrågor, omvärldsbevakning och analyser inom utbildningsområdet.

Du är också delaktig i utveckling av våra interna arbetsprocesser och rutiner, samt eventuellt andra mindre arbetsuppgifter inom enheten som kan komma att inrymmas i tjänsten.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
- Relevant högskoleutbildning eller annat som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
- Gedigen erfarenhet inom utbildningsområdet
- God kunskap om skollagen, läroplaner och dylikt
- God svenska i tal och skrift samt god datorvana

Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av att arbeta som projektledare/samordnare eller i motsvarande roll som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Erfarenhet av arbete inom politiskt styrd organisation, främst kommun
- Kunskaper om budgetarbete/ekonomisk uppföljning och liknande

Vi söker dig som är intresserad av kommunens roll i samhället och särskilt frågor kopplat till skola och utbildning. Du kan hantera parallella processer samtidigt, vilket ställer krav på att självständigt och flexibelt kunna prioritera och organisera sina arbetsuppgifter. Det är viktigt att du har ett lösningsorienterat förhållningssätt, förmåga att ha en helhetssyn och förstå flera perspektiv.
Som person är du trygg med att ha många kontakter och har god kommunikativ förmåga.


ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Projektkoordinator

Enheten näringsliv och arbetsmarknad, Nyköping Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Grunden för arbetet inom verksamhetsområdet hållbar regional utveckling (HRU) är den regionala utvecklingsstrategin (RUS). En utveckling och tillväxt som är långsiktigt hållbar är beroende av de miljöer som människor bor och verkar i. Tillgången till utbildning, arbetsmarknad, infrastruktur, service, IT, kultur, kollektivtrafik, hälso... Visa mer
Enheten näringsliv och arbetsmarknad, Nyköping

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!


Om oss
Grunden för arbetet inom verksamhetsområdet hållbar regional utveckling (HRU) är den regionala utvecklingsstrategin (RUS). En utveckling och tillväxt som är långsiktigt hållbar är beroende av de miljöer som människor bor och verkar i. Tillgången till utbildning, arbetsmarknad, infrastruktur, service, IT, kultur, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård och goda livsmiljöer är avgörande för att skapa en attraktiv region som kan behålla och utveckla såväl människor som företag och kapital.

Hållbar regional utveckling består av ca 150 medarbetare fördelade på nio enheter som tillsammans och på olika sätt arbetar med att främja utvecklingen och tillväxten i Sörmland. En av dessa enheter är näringsliv och arbetsmarknad som i dagsläget består av tio medarbetare och en verksamhetschef. Vi jobbar för ökad tillväxt och utveckling i det sörmländska näringslivet och för att främja en väl fungerande kompetensförsörjning.

En av de viktigaste utmaningarna är att stärka de sörmländska företagens konkurrenskraft genom att skapa förutsättningar för fler jobb och att främja individernas etablering på arbetsmarknaden genom en förbättrad matchning, där de som söker arbete i större utsträckning har den utbildning och kompetens som efterfrågas av arbetsgivarna. Även på individnivå är utbildning och tillgång till arbete viktigt för att främja ett inkluderande samhälle.

Dina arbetsuppgifter
Enheten näringsliv och arbetsmarknad ansvarar för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategins prioriterade inriktning "växande arbetsmarknad", där efterfrågan på kompetens och utbud av arbetskraft med olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter kan mötas.

Kontakter och samarbete med näringslivet, kommunerna och andra aktörer är av yttersta vikt och en bas för Sörmlands kompetensförsörjningsarbete är Branschforum. Branschforum är en mötesplats för branschen, utbildare samt andra relevanta aktörer för att diskutera kompetensförsörjning och utbildning och drivs på branschens villkor. För att etablera, utveckla och driva Branschforum och stötta det övriga kompetensförsörjningsarbetet behövs en projektkoordinator

Ditt uppdrag som projektkoordinator är brett, omväxlande och utmanande. I din roll kommer du att ha självständigt ansvar för vissa områden. Ibland arbetar du ensam, ibland i nära samarbete med engagerade och entusiastiska kollegor. Dina arbetsuppgifter innebär bland annat:
* Agera process/projektledare - självständigt och strategiskt leda och delta i processer för samverkan med bland annat arbetsliv, utbildningsaktörer och kommuner för att bygga upp Branschforum.
* Hålla i forum för utvecklingsdiskussioner och dialog utifrån projekt och uppdrag.
* Anlita aktörer utifrån behov.
* Samordna event och konferenser både i fysisk och digital form.
* Bistå med administrativt stöd.
* Kommunikation i sociala medier och digitala kanaler.

Din kompetens
Vi söker dig med utbildning från universitet/högskola. Inriktning på utbildning är sekundär då du gärna får vara generalist. Ämneskunskaperna finns inom organisationen. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av att driva projekt, ha ett strukturerat arbetssätt och vara van att hantera dokumentation.
Plus i kanten att kunna hantera diarieföringssystem. Noggrann och systematisk med erfarenhet av att ha arbetet med komplexa frågor. Kunna tänka utifrån flera olika perspektiv samtidigt, strukturerad.

Som person är du driven och samarbetsinriktad, då tjänsten innebär att du tillsammans med dina kollegor och samarbetspartners ska arbeta för att uppnå de uppställda projektmålen. Du ser utvecklingsmöjligheter som du kan förmedla och förankra hos andra. Du är lyhörd och har förståelse för de ansvarsuppdrag som ingår i dina arbetsuppgifter.

Du är en god kommunikatör, nätverksbyggare och trivs med att kommunicera i såväl större som mindre grupper där du ibland också är mötesledare. I tjänsten ingår en hel del administration och du förväntas ha goda kunskaper i olika administrativa verktyg. Det är stundtals högt tempo och i tjänsten ingår en del resande. Du måste kunna uttrycka dig väl i svenska språket både i tal och i skrift och kommer att presentera utredningar och initiativ i nätverksgrupper och workshops. Goda kunskaper i Microsofts 365 är ett krav.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ytterligare erfarenheter kan komma att värderas som meriterande.

Anställningsform
Tidsbegränsad anställning fram till och med maj 2023.
Tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef näringsliv och arbetsmarknad Katarina Bergkvist, 076-698 54 08.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 500 00


Kom och jobba hos oss på hållbar regional utveckling!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2022-05-01.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

ANDTS*-samordnare

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

*ANDTS står för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

Länsstyrelsen söker en handläggare till Enheten för social hållbarhet, en av fyra enheter inom Avdelningen för samhällsbyggnad. Enheten ska bidra till en god samhällsplanering och ett hållbart samhällsbyggande inom våra övergripande ansvarsområden; brottsförebyggande, folkhälsa, integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Enheten för social hållbarhet ska genom samordning, kunskapsspridning och tillsyn bidra till ett jämlikt och jämställt Södermanland. Du kommer att arbeta i en dynamisk och inspirerande arbetsgrupp där varje medarbetare bidrar med sina kunskaper från olika expertområden.

Arbetsuppgifter
Inom enheten ryms ett brett spektrum av uppdrag. Som ANDTS-samordnare ska du stödja aktörer i länet i deras arbete med ANDTS i enlighet med den nationella och regionala ANDTS-strategin. Du är länken mellan lokal och nationell nivå och ska stödja utvecklingen av ett långsiktigt, kunskapsbaserat, regionalt och lokalt arbete i länet. Du arrangerar kunskapshöjande insatser, driver nätverk och anordnar andra forum för samverkan. Du sprider ockskså information och verkar för en hållbar struktur för ANDTS-arbetet i länet. Att skapa goda relationer och samarbeta med andra är centralt i tjänsten.

Under hösten ska länsstyrelsen förankra regeringens nationella ANDTS-strategi i länet och arbeta fram en ny regional ANDTS-strategi. Arbetet ska ske i samverkan med länets relevanta aktörer och nätverk, till exempel länets lokala ANDTS-samordnare. Du kommer ha ansvar för att samordna arbetet externt och internt. Arbetet är i hög grad självständigt men du samverkar mycket med kollegor internt och på andra länsstyrelser. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att förbereda och genomföra en regional konferens, att arrangera diverse arbetsmöten och informationsinsatser, samla in och analysera information, sammanställa underlag och rapporter, vid behov direktupphandla processtöd och andra relevanta tjänster.  

Resor inom länet och inom landet förekommer normalt i tjänsten.

Kvalifikationer och profil
Du ska ha;


• högskoleutbildning inom folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• dokumenterad erfarenhet av likvärdigt arbete inom offentlig sektor.
• erfarenhet av att leda och driva processer
• erfarenhet av att stödja samverkan mellan olika aktörer
• B-körkort.

Det är meriterande om du har;


• flerårig erfarenhet av ANDTS-samordning eller ANDTS-förebyggande arbete
• dokumenterade kunskaper om projekt- och/eller processledning
• erfarenhet av och kunskaper om arbete med statistik, digitala verktyg och uppföljning
• erfarenhet av eller dokumenterade kunskaper om lagen om offentlig upphandling

Du är:


• öppen, tillmötesgående och kommunikativ
• drivande med förmåga att samordna andra
• bra på att samarbeta och på att förvalta goda relationer
• systematisk, strukturerad, analytisk
• självgående och har förmåga att arbeta med processer och uppgifter parallellt

Det är viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden. Din förmåga att vara en god representant för länsstyrelsen är central. Vi kommer att ta hänsyn till erfarenheter och personliga egenskaper som passar för tjänsten.

Om tjänsten
Anställningen är en allmän visstidsanställning som sträcker sig 18 månader, med möjlighet till förlängning. Omfattningen är 100 %. Tillträde så snart som möjligt eller senast 1 augusti. Resor inom länet och inom landet förekommer normalt i tjänsten.

Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av enhetschef Anne-Louise Gjuse. Fackliga företrädare är Patrik Holmer (Saco-S) och Ulrika Schröder (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (växel).

Ansökan
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 3 maj 2022. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan.


Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Handläggare inom vattenverksamhet

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Länsstyrelsen i Södermanlands län
söker en

Handläggare inom vattenverksamhet
(Dnr: 112-2961-2022)

Vill du bidra till en hållbar utveckling i ett av Sveriges snabbast växande län? Vi erbjuder ett viktigt arbete som handläggare för vattenverksamheter med uppgiften att säkerställa en hållbar förvaltning av länets vattenresurser. Tjänsten är placerad på enheten för Vatten, miljö och klimat med 18 medarbetare som arbetar med vattenverksamheter, vattenförvaltning, miljöövervakning samt att samordna länets klimat och miljömålsarbete.

Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i en grupp som handlägger anmälningar om vattenverksamhet och tillsyns- och prövningsärenden enligt 11 kapitlet i miljöbalken. I arbetet ingår att bedöma om tex. muddringar, anläggning av bryggor, våtmarker och vägtrummor kan utföras utan att påverka vattenmiljöerna negativt. Du företräder Länsstyrelsen i kontakt med kommuner och verksamhetsutövare i tillståndsprocesser och samråd. En del av arbetet kommer innefatta arbete med den nationella planen för omprövning av vattenkraft. Sedan 2018 finns nya bestämmelser för vattenkraft där Länsstyrelsen ska samordna arbetet med att ompröva vattenkraftverk som inte har tillstånd enligt miljöbalken. Södermanlands läns vattenkraftverk ska omprövas med start 2022.

Kvalifikationer och profil
Vi söker dig som har


• avslutad akademisk utbildning som tex. Miljö- och hälsoskyddsinspektör, biolog, agronom, hydrolog eller limnolog
• kunskap och/eller erfarenhet av miljöbalkens bestämmelser
• kunskaper och/eller erfarenhet av arbete relaterat till vatten eller liknande
• mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, i det svenska språket

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper där vi värdesätter god samarbetsförmåga och egen drivkraft. Du är kvalitetsmedveten, analytisk och kan jobba strukturerat och självständigt mot uppsatta mål. Du kommunicerar väl och på ett förtroendeingivande sätt.

Meriterande är:


• tidigare erfarenhet från arbete med tillsyn och prövning enligt miljöbalken, särskilt av vattenverksamheter och eller markavvattning
• erfarenhet från kommunal, regional och statlig verksamhet
• erfarenhet från arbete med samhällsplanering
• goda kunskaper och erfarenhet från arbete med vattenförvaltning

Om tjänsten
Tillsvidare, provanställning på sex månader kan komma att tillämpas. Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning. 

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av handläggare Sophia Sandås eller enhetschef Kristina Keltler Mossberg. Fackliga företrädare är Patrik Holmer (SACO) och Ulrika Schröder (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (växel).

Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan.

Ansökan
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 13 maj 2022. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland


Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Strateg näringslivsutveckling (vikariat)

Hållbar regional utveckling, Nyköping Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Region Sörmland ansvarar för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Verksamhetsområde hållbar regional utveckling består av ca 150 medarbetare fördelade på nio enheter som tillsammans och på olika sätt arbetar med att främja utvecklingen och tillväxten i Sörmland. En av dessa enheter är Näringsliv och arbetsmarkna... Visa mer
Hållbar regional utveckling, Nyköping

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!


Om oss
Region Sörmland ansvarar för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Verksamhetsområde hållbar regional utveckling består av ca 150 medarbetare fördelade på nio enheter som tillsammans och på olika sätt arbetar med att främja utvecklingen och tillväxten i Sörmland. En av dessa enheter är Näringsliv och arbetsmarknad som i dagsläget består av nio medarbetare och en verksamhetschef. Vi jobbar för ökad tillväxt och utveckling i det sörmländska näringslivet och för att främja en väl fungerande kompetensförsörjning.

Grunden för arbetet inom verksamhetsområdet hållbar regional utveckling (HRU) är den regionala utvecklingsstrategin (RUS). En utveckling och tillväxt som är långsiktigt hållbar är beroende av de miljöer som människor bor och verkar i. Tillgången till utbildning, arbetsmarknad, infrastruktur, service, IT, kultur, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård och goda livsmiljöer är avgörande för att skapa en attraktiv region som kan behålla och utveckla såväl människor som företag och kapital.

Vi söker nu en förstärkning till vår verksamhet främst under perioden i första hand fram t o m december 2022 tjänsten kan komma att förlängas och uppdragen i tjänsten är kopplade till landsbygdsutveckling, framtagande av handlingsplan regionalt skogsprogram tillsammans med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Sörmland, gröna näringar men även för området kulturella kreativa näringar där vi har ett särskilt uppdrag under 2022.

Dina arbetsuppgifter.
Du kommer att ha självständigt ansvar för vissa områden, samtidigt finns alltid möjlighet att diskutera och få stöd från engagerade kollegor där ni kommer att gemensamt arbeta med några av uppdragen.

• Agera process/projektledare - självständigt och strategiskt leda och delta i processer för samverkan med bland annat akademi, arbetsliv, organisationer, utbildningsaktörer, kommuner, länsstyrelsen i Sörmland och andra regionala aktörer.
• Hålla i forum för utvecklingsdiskussioner och dialog utifrån de olika uppdragen.
• Ett visst budgetansvar där ekonomisk redovisning ingår.
• Rapportera till styrgrupper och politiska grupperingar.
• Omvärldsbevakning och analysera trender och utveckling inom de områden som är kopplade till tjänsten.
• Delta i utredningar och driva egna utredningar men även inom områdena bistå med remissvar till olika instanser vid behov.


Din kompetens
Vi söker dig som har en flerårig erfarenhet att arbeta med olika näringslivsfrågor och gärna med specifik kompetens inom ett eller några av områdena kultur, socialt företagande, landsbygdsutveckling, livsmedelsproduktion och gröna näringar.

Vi ser gärna att du har en för uppdraget relevant högskole-/universitetsutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivare bedömer lämplig. Erfarenhet från liknande arbeten gärna i Sörmland samt med ett tillhörande nätverk till något eller några av våra fokusområden relevanta för tjänsten är meriterande.

Som person är du driven och samarbetsinriktad, då tjänsten innebär att du tillsammans med dina kollegor och samarbetspartners ska arbeta för att uppnå de uppställda målen. Du är analytisk med god förmåga till omvärldsbevakning, vilket gör att du ser utvecklingsmöjligheter som du kan förmedla och förankra hos andra. Du är lyhörd och har förståelse för de ansvarsuppdrag som ingår i dina arbetsuppgifter.

Du är en god kommunikatör, nätverksbyggare och trivs med att kommunicera i såväl större som mindre grupper där du ibland också är mötesledare. I tjänsten ingår en hel del administration och du förväntas kunna ta fram underlag till olika utredningar samt till beslut. God organisatör och strukturerat arbetssätt är en förutsättning för tjänsten.

Du måste kunna uttrycka dig väl i svenska språket både i tal och i skrift och kommer att presentera utredningar och initiativ i nätverksgrupper och workshops (på svenska och engelska). Det är stundtals högt tempo och i tjänsten ingår en del resande. B-körkort erfordras.

Goda kunskaper i Officepaketet är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och tjänsten är bred med fler kopplingar så andra erfarenheter kan komma att värderas som meriterande.

Att förstå och ha erfarenhet från att arbeta i och med politiskt styrda organisationer är en fördel för tjänsten.


Anställningsform
Tidsbegränsad projektanställning 75%-100% t o m december 2022 med tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort är i Nyköping.

Information om tjänsten lämnas av.
Verksamhetschef näringsliv och arbetsmarknad Katarina Bergkvist, 076-698 54 08.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.


Kom och jobba hos oss på hållbar regional utveckling!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2022-03-15.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Strateg

Strategi och analys, hållbar regional utveckling, Nyköping Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Region Sörmland ansvarar för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Regionen ska säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också regering... Visa mer
Strategi och analys, hållbar regional utveckling, Nyköping

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Region Sörmland ansvarar för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Regionen ska säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också regeringens uppdrag att driva det regionala utvecklingsarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom områden som samhällsplanering, infrastruktur, näringsliv, besöksnäring och kompetensförsörjning.

Verksamhetsområdet hållbar regional utveckling (HRU) bildades januari 2019 i samband med regionbildningen och det då utökade uppdraget i form av att skapa förutsättningar för en attraktiv och hållbar utveckling för hela Region Sörmland.

Till verksamhetsområde hållbar regional utveckling söker vi nu en strateg med placering på staben för strategi som ska bidra till Sörmlands regionala utveckling!

Dina arbetsuppgifter
Stab strategi och analys har ett tvärsektoriellt uppdrag att arbeta strategiskt, kunskapsbaserat och långsiktigt. Vi följer och analyserar hur befolkningens livsvillkor och förutsättningar för olika platser ser ut och utvecklas över tid. Vi sammanställer och utvecklar kunskap och identifierar värdefulla insatser. Allt vi gör från; policyutveckling till mer operativa insatser utgår från agenda 2030-målen för att kunna bidra till en hållbar regional utveckling. För att lyckas med vårat uppdrag samskapar, samverkar och stödjer vi andra aktörer som exempelvis Sörmlands kommuner.

I ditt uppdrag som strateg kommer du att driva, samordna och utveckla det regionala utvecklingsarbetet och den regionala utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin (RUS). I din roll samarbetar du nära andra kompetenser och funktioner inom regionens egen organisation och med externa aktörer. Vi arbetar tvärsektoriellt och tar vara på varandras kunskaper i ett prestigelöst arbetsklimat, vilket innebär att du kommer att arbeta brett med verksamhetens frågor utifrån målet och prioriteringarna i vår RUS.I din roll kommer du bidra till att utveckla samverkan och samskapande genom att ingå i såväl interna arbetsgrupper som externa nätverk med andra regioner, kommuner, regionala och nationella myndigheter.

Du kommer tillsammans med andra att ansvara för att driva komplexa processer och leda uppdrag eller projekt med utvecklingsfokus. Det betyder att du måste kunna hantera förändringar och osäkerheter i stegen mot målet. Ett särskilt fokus är genomförandet och uppföljning av vår RUS på allt från strategisk nivå till konkreta insatser. Omvärldsbevakning, uppföljning och utvärdering är viktiga delar av arbetet och då hålla samman våra olika processer samt hur vi kan dra lärdomar för att utveckla verksamhet och metoder med syfte att bättre bidra till Sörmlands hållbara utveckling. Hållbarhetsperspektiven är en viktig utgångspunkt i hela vårt arbete.
Du kommer självständigt och/eller tillsammans med andra ta fram kunskaps- och beslutsunderlagunderlag, rapporter och yttranden inom olika områden med inriktning på regional utveckling. Ofta föredras underlag också muntligt för såväl politisk ledning som externa aktörer.


Din kompetens
Du har högskole/universitetsutbildning, med inriktning mot samhällsvetenskap, nationalekonomi, miljövetenskap eller kulturgeografi alternativt motsvarande utbildning som arbetsgivaren finner lämplig för tjänsten.

Du vill bidra till en hållbar samhällsutveckling och har en bakgrund i att arbeta utmaningsdrivet och kan navigera i frågor som präglas av stor komplexitet. Du är nyfiken, har en god helhetssyn och ser utvecklingsmöjligheter och synergieffekter som du kan förmedla och förankra hos andra. Du har ett analytiskt förhållningssätt och har förståelse för de ansvar, roller och perspektiv som relaterar till det regionala utvecklingsuppdraget.

Du har god samarbetsförmåga och förmåga att bygga relationer. Som strateg behöver du självständigt kunna planera och prioritera samt vara bekväm i att ta initiativ och få saker att hända som ger avtryck i vardagen. Som person är du flexibel och har förmågan att driva och delta i uppdrag och projekt, leda processer för att lösa identifierade utmaningar och/eller uppsatta mål. Du är pedagogisk och kan beskriva komplexa frågor och samband på ett begripligt sätt. Du är mycket bra på att uttrycka dig i både tal och skrift, har förmåga att anpassa din kommunikation efter olika målgrupper och är bekväm med att hålla presentationer.

Meriterande är:

• Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
• erfarenhet från regionalt utvecklingsarbete
• bakgrund i arbete med samhällsanalyser hållbarhetsredovisning och strategisk utredning
• erfarenhet av att skriva underlag och arbeta med uppföljning inom områden relevanta för regional utveckling.

Mycket goda kunskaper i Officepaketet är ett krav och erfarenhet av att använda verktyg för digitala möten och interagerande är viktigt.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av
Tf. verksamhetschef strategi och analys Ulf Arumskog, 073-020 22 75.
Fackliga företrädare söks via Kontaktcenter, 0155-24 50 00.

Kom och jobba hos oss på hållbar regional utveckling!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2022-05-01.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Strateg inom välfärd och folkhälsa

Hållbar regional utveckling, Nyköping, Eskilstuna eller Katrineholm Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Välfärd och folkhälsa är en verksamhet inom hållbar regional utveckling i Region Sörmland. Vi som arbetar här är ett gäng kreativa, nyfikna och lösningsfokuserade strateger. Vi arbetar med att driva, utveckla, samordna och stötta i frågor inom den sociala samhällsutvecklingen. Arbetet utgår från en jämlik fördelning... Visa mer
Hållbar regional utveckling, Nyköping, Eskilstuna eller Katrineholm

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Välfärd och folkhälsa är en verksamhet inom hållbar regional utveckling i Region Sörmland. Vi som arbetar här är ett gäng kreativa, nyfikna och lösningsfokuserade strateger. Vi arbetar med att driva, utveckla, samordna och stötta i frågor inom den sociala samhällsutvecklingen. Arbetet utgår från en jämlik fördelning av livsvillkor, hälsa och välfärdsutveckling med huvudfokus på disciplinerna folkhälsa och mänskliga rättigheter.
Vårt syfte är att skapa ett hållbart, välmående samhälle bestående av välmående människor.

Dina arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du med utveckling som gör skillnad för människor, samtidigt som du utvecklas i din strategroll tillsammans med engagerade och utmaningsdrivna kollegor.
Du arbetar brett med frågorna, framför allt på en strategisk nivå, samt även med operativa insatser där olika åtaganden omsätts i konkret handling.
Ditt arbete syftar till individens rätt till jämlika förutsättningar för en god hälsa, och du arbetar med att möta komplexa samhällsutmaningar och driva utvecklingsprocesser genom och tillsammans med alla berörda samhällsaktörer såsom till exempel kommuner och civilsamhället.

Vi arbetar med hela bredden av dessa tvärsektoriella frågor, och ditt arbete kan variera mellan de olika målområdena som finns för det nationella folkhälsomålet. Det kan till exempel handla om att ta fram beslutsunderlag, kvalitetssäkra verksamhet, driva processer samt arbeta med analyser och utvärderingar.
Vi bistår både den politiska ledningen och tjänstemannaledningen med stöd och underlag, vi bistår även verksamheter med kunskapsstyrning och stöd samt ger externa aktörer en ökad möjlighet att arbeta kvalitetssäkert med den sociala samhällsutvecklingen i länet.

Vill du arbeta med varierande uppdrag i en stimulerande arbetsmiljö tillsammans med oss, värdesätter arbetsglädje högt och är resultatinriktad så är du rätt person för uppdraget.

Din kompetens
Ett krav är att du har dokumenterade erfarenheter av utvecklingsarbete. Det är meriterande om du även haft en drivande roll och att arbetet lade stor vikt på inkludering, gärna med en nytänkande och utforskande ansats. Akademisk examen inom ett område med samhällsinriktning, såsom till exempel statsvetenskap, mänskliga rättigheter, folkhälsa eller annan erfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig är ett krav.
Det kompetensområde vi nu ska förstärka omfattar bland annat integration, jämställdhet och barnrätt, och det är områden där du känner dig trygg och som du har erfarenhet och kunskap inom.
Du har goda kunskaper gällande innovativa och inkluderande insatser på individ- och befolkningsnivå för ett socialt hållbart samhälle, både på strategisk och operativ nivå. Du har även goda kunskaper inom verksamhetsutveckling och har en stark analysförmåga.
Du bör ha gedigen erfarenhet av utvecklingsarbete i komplexa organisationer, gärna inom ett tvärsektoriellt område. Erfarenhet av politiskt styrd organisation är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef välfärd och folkhälsa Maria Vejdal, 070-380 97 98.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.


Kom och jobba hos oss på välfärd och folkhälsa!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2022-04-18.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Kvalitetsutvecklare till division social omsorg

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. ARBETSUPPGIFTER Som kvalitetsutvecklare är din huvudsakliga arbetsuppgift att arbeta med kvalitets- och u... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.

ARBETSUPPGIFTER
Som kvalitetsutvecklare är din huvudsakliga arbetsuppgift att arbeta med kvalitets- och utvecklingsfrågor. Du kommer att arbeta framåtriktat i nära samarbete med verksamhetschef och övriga medarbetare inom verksamhetsområdet funktionsstöd. Verksamhetsområdet innefattar både utförar- och myndighetsfrågor.

Exempel på arbetsuppgifter är att:

-bidra till att utveckla kvalitets- och utvecklingsarbetet inom verksamhetsområdet
- arbeta fram rutiner, styrdokument och planer
- vara orienterad om förbättringsområden utifrån kvalitets- och utvecklingsaspekter
- arbeta med framskrivning av dokument och rapporter
-ansvara för nämndhandlingar och vid behov vara föredragande i nämnd
- genomföra utredningar och kartläggningar som syftar till att ge verksamheterna beslutsunderlag och kunskap i för området relevanta frågor
- bidra till vidareutveckling av uppföljningsarbetet vad gäller samtliga dess delar
- vara stöd för verksamhetschef och enhetschefer när det gäller kvalitets- och utvecklingsarbetet
-samverka/samordna olika undersökningar av verksamheten

Du förväntas att leda processer framåt och är ett stöd till chefer i organisationen bland annat vid implementering av nya arbetssätt, vid genomförande av beslutade åtgärdsplaner och i uppföljningsarbetet. Organisatoriskt kommer du att ha verksamhetschefen för funktionsstödsområdet som din närmsta chef men även ingå i ett bredare sammanhang inom divisionen tillsammans med andra kvalitetsutvecklare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:

-högskole-/universitetsutbildning med inriktning som arbetsgivaren anses vara lämplig.
-kunskap om lagar och förordningar som styr verksamheten i en kommun
-erfarenhet av att arbeta i olika IT-stöd för processkartläggning och verksamhetsuppföljning
-erfarenhet från funktionshinderområdet, äldreomsorg och/eller socialtjänsten i stort
-förståelse och kunskap om både förvaltnings- och myndighetsprocesser

-god förmåga att uttrycka dig mycket väl såväl muntligt som skriftligt på svenska
-god förmåga och erfarenhet av att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat
-god förmåga och erfarenhet av att skapa, delta och bibehålla nätverk
-mycket god datavana
-körkort B

För att bli framgångsrik i den här tjänsten är du en initiativrik person med mycket god samarbetsförmåga. Du är kommunikativ och har en god pedagogisk förmåga och har dessutom ett tydligt brukarfokus. Utöver det är du analytisk, ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt. Kvalitet och utveckling är centralt och det är av stor betydelse för dig att alltid göra ett professionellt jobb.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Säsongspersonal till jordbrukarstöd

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Länsstyrelsen i Södermanlands län
söker 4-5 st

Säsongspersonal till jordbrukarstöd
(ref.nr 112-1432-2022)

Avdelningen för landsbygds övergripande uppdrag är att arbeta med EU-stöd till lantbruk, landsbygdsstöd, landsbygdsutveckling, livsmedelsstrategin, viltförvaltning och fiske. Vårt uppdrag omfattar också veterinära frågor såsom djurskydd, livsmedel, smittskydd och förprövning av djurstallar.

Tjänsterna är placerade på Enheten för jordbrukarstöd som har uppdraget att handlägga och kontrollera de jordbrukarstöd som söks med samordnad ansökan (SAM). Här ingår direktstöd inom den europeiska gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) och flertalet miljöersättningar inom landsbygdsprogrammet.

Länsstyrelsen söker 4-5 st säsongspersonal för kontroller av jordbrukarstöd till Enheten för jordbrukarstöd med placering på Avdelningen för Landsbygd. Anställningarna är säsongsanställningar på heltid mellan maj och november.

Arbetsuppgifter
Som fältkontrollant arbetar du med att kontrollera att lantbrukares ansökningar om jordbrukarstöd stämmer överens med de faktiska förhållandena på gårdarna. I fält bedömer du gränser, grödor och skötsel av åker- och betesmark. För- och efterarbete sker administrativt på kontoret. Du arbetar i Jordbruksverkets IT-system för handläggning och kontroll. I fält används fältdator.

Kvalifikationer och profil
Krav:


• Utbildning på högskolenivå som agronom, lantmästare, biolog, landskapsvetare eller liknande som länsstyrelsen bedömer vara motsvarande utbildning, eller har kunskaper genom flerårig arbetslivserfarenhet.
• B-körkort.

Det är meriterande om:


• Du har arbetat med fältkontroller kopplade till jordbrukarstöden.
• Du har erfarenhet av handläggning av jordbrukarstöd, åtagandeplaner, inventering, artkännedom eller rådgivning inom lantbruket.
• Du har kännedom om jordbrukspolitiken och lantbrukets villkor.
• Du behärskar grunderna i praktiskt lantbruk.
• Du har kunskaper om odlingslandskapets natur- och kulturvärden.
• Du har arbetat i Jordbruksverkets olika IT-miljöer.
• Du har arbetat inom länsstyrelsen.

Som person är du ansvarstagande, lyhörd samt har en god pedagogisk förmåga och lätt för att samarbeta. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Arbetet är självständigt och kräver noggrannhet. Du behöver ha goda datorkunskaper. Vi värdesätter god samarbetsförmåga och egen drivkraft högt eftersom vi jobbar i grupp med tydliga mål. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper.

Om tjänsten
Anställningen är tidsbegränsad mellan 2 maj 2022 till 30 november 2022. Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av enhetschef Susanna Alanko. Fackliga företrädare är Patrik Holmer (Saco-S) och Ulrika Schröder (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (växel).

Ansökan
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 15:e mars 2022. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan.

 


Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Handläggare till landsbygdsprogrammet

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Avdelningen för landsbygd har som övergripande uppdrag att arbeta med EU-stöd till lantbruket, landsbygdsstöd och landsbygdsutveckling, veterinära frågor inklusive djurskydd, livsmedel och smittskydd samt viltförvaltning och fiske. Avdelningen ansvarar även för arbetet med den regionala livsmedelsstrategin.

På avdelningen finns enheten för landsbygdsutveckling och vilt. Enheten arbetar med handläggning av landsbygdsprogrammet som består av stöd och ersättningar med syfte att utveckla landsbygden samt ansvarar för den regionala viltförvaltningen och för arbetet med den regionala livsmedelsstrategin.

Landsbygdsprogrammet består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Genom landsbygdsprogrammet, som är ett av EU:s stödprogram, arbetar Länsstyrelsen med investeringsstöd till jordbruk, startstöd, förädlingsstöd, stöd till samarbeten, rådgivning, service och fritid, besöksnäring och rovdjursstängsel. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterade områden och detta arbete ska i sin tur bidra till det övergripande målet Smart och hållbar tillväxt för alla.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att bedöma och handlägga ansökningar om stöd och utbetalningar såsom; projektstöd, företagsstöd och miljöinvesteringar inom landsbygdsprogrammet. Som handläggare krävs att du kan hantera projektekonomi och projektredovisning. Andra arbetsuppgifter inom Länsstyrelsens verksamhetsområde kan förekomma.   

Kvalifikationer och profil
Vi söker dig som har erfarenhet av handläggning och vi ser gärna att du har utbildning på högskolenivå inom ett ämne som ekonomi, miljö, hållbarhet, samhälle eller lantbruk eller liknande som Länsstyrelsen bedömer vara motsvarande utbildning eller motsvarande kunskaper genom flerårig arbetslivserfarenhet. Vi förutsätter att du har B-körkort och goda datakunskaper.

Du bör ha dokumenterade kunskaper inom ekonomi och/eller projektredovisning. Du bör även ha kännedom om lantbruk och landsbygdsutveckling samt hållbarhetsfrågor. Det är också av stort värde om du har erfarenhet av upphandling. Vidare är erfarenhet från arbete på Länsstyrelse och/eller god kunskap om landsbygdsprogrammet samt handläggning i olika IT-miljöer meriterande, liksom kunskaper om kommunikation.

Vi kommer att lägga särskild vikt vid personliga egenskaper. Som person är du ansvarstagande, målinriktad och flexibel. Du förstår innebörden av tjänstemannarollen, har lätt för att samarbeta internt och externt samt kommunicerar väl i svenska språket både tal och skrift. Arbetet är självständigt och kräver noggrannhet, egen drivkraft liksom strategisk förmåga och helhetssyn på arbetet. Vi värdesätter god samarbets- och organisationsförmåga samt förmåga att skapa förtroendefulla relationer med olika intressenter såväl som bidrar till ett gott arbetsklimat.

Om tjänsten
Tjänsten är ett vikariat från och med 11 april 2022 eller enligt överenskommelse till och med 31 december 2022 med möjlighet till förlängning. Tjänsten är placerad på enheten för landsbygdsutveckling och vilt.

Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av enhetschef Tim Lux. Fackliga företrädare är Patrik Holmer (SACO) och Ulrika Schröder (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (växel).

Ansökan
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 16 mars 2022. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan.


Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

LSS-Handläggare Barn

Är du en utvecklingsorienterad socionom med erfarenheter inom LSS och utredningsarbete? Välkommen med din ansökan! Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv b... Visa mer
Är du en utvecklingsorienterad socionom med erfarenheter inom LSS och utredningsarbete? Välkommen med din ansökan!

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.


ARBETSUPPGIFTER
Barn- och Ungdomsenheten består av 22 medarbetare. Vi tillhör verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg och hanterar LSS-utredningar och uppföljningar gällande Barn och Unga, orosanmälningar och barnavårdsutredningar samt följer upp beslutade öppenvårdsinsatser.
Tillsammans med en LSS-handläggarkollega kommer du arbeta med att genomföra utredningar och uppföljningar enligt LSS såväl som enligt SoL. Nära samarbete kommer även ske med två kollegor som verkställer beslut i form av att de utreder och matchar kontaktpersoner, avlösare och ledsagare. Du kommer också samarbeta med de socialsekreterare som genomför barnavårdsutredningar.
I ditt uppdrag kommer du ha många samverkande kontakter med exempelvis skola, BUP och habiliteringen samt med vår egen enhet för Korttids och Fritidsverksamhet.
Vår verksamhet är i ständig utveckling och vi räknar med att du vill vara med och finna nya former för det goda sociala arbetet. Vi har en gemensam grundsyn, vi ser föräldrar som barns viktigaste vuxna och vi försöker hitta och stärka resurser i familjens nätverk.
Vi erbjuder ett intressant arbete i utveckling med många familjer och professionella i olika sammanhang.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som:
• Är utbildad socionom.
• Har god erfarenhet av att göra utredningar och uppföljningar enligt LSS-lagstiftningen.
• Har erfarenhet av den Sociala Barn- och Ungdomsvården.
• Har erfarenhet av nära samarbete i mindre arbetsgrupper.
• Ser metodutveckling som en naturlig del i vardagsarbetet.
• Har körkort B.


Som person har du givetvis en god människosyn, engagemang och ett genuint intresse för sociala frågor. Du inger förtroende, samarbetar bra med andra och har förmåga att tänka kreativt vad gäller metodutveckling. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande
kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en
spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg -
Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver,
både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med
många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera
dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda
människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Projektledare regionala insatser för grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

 Avdelningen för landsbygd har som övergripande uppdrag att arbeta med EU-stöd till lantbruket, landsbygdsstöd och landsbygdsutveckling, veterinära frågor inklusive djurskydd, livsmedel och smittskydd samt viltförvaltning och fiske. Avdelningen ansvarar även för arbetet med den regionala livsmedelsstrategin.

På avdelningen finns enheten för landsbygdsutveckling och vilt. Enheten arbetar med handläggning av landsbygdsprogrammet som består av stöd och ersättningar med syfte att utveckla landsbygden samt ansvarar för den regionala viltförvaltningen och för arbetet med den regionala livsmedelsstrategin.

Som en del av enhetens arbete med landsbygdsutveckling söker vi nu en projektledare för arbetet med regionala stöd- och utvecklingsinsatser avseende grundläggande betaltjänster. Inom insatsområdet med grundläggande betaltjänster samarbetar Länsstyrelsen i Södermanland sedan flera år tillbaka med Länsstyrelserna i Blekinge, Gotland och Kalmar genom samverkansgruppen Kustlänsgruppen i syfte att utbyta erfarenheter och genomföra sådana insatser där det finns samordningsvinster.

Utöver processledningen av arbetet med kustlänsgruppen och regionala insatser för att minska digitalt utanförskap ingår även handläggning av projekt- och företagsstöd inom landsbygdsprogrammet i uppdraget.

Arbetsuppgifter
Projekt- och processledning av samverkansgruppen Kustlänsgruppen, vilket innebär samordning och genomförande av utbildningar i digitala betalningar, webbinarium och fysiska utbildningar på plats, vidareutveckling av utbildningsmaterial och filmer, samverkan med intresseorganisationer och utbildning av ambassadörer som hjälper till att sprida information om utbildningarna.

Övriga arbetsuppgifter består av att bedöma och handlägga ansökningar om stöd och utbetalningar såsom projektstöd och företagsstöd inom landsbygdsprogrammet. Som projektledare och handläggare krävs att du kan hantera projektekonomi och projektredovisning. Andra arbetsuppgifter inom Länsstyrelsens verksamhetsområde kan förekomma.   

Kvalifikationer och profil
Vi söker dig som har erfarenhet av projektledning och/eller handläggning och vi ser gärna att du har utbildning på högskolenivå inom ett ämne som ekonomi, samhälle, hållbarhet eller liknande som Länsstyrelsen bedömer vara motsvarande utbildning eller motsvarande kunskaper genom flerårig arbetslivserfarenhet. Vi förutsätter att du har B-körkort och goda datakunskaper.

Du bör ha dokumenterade kunskaper inom ekonomi och projektredovisning. Du bör även ha kännedom om landsbygdsutveckling, såväl dess utmaningar som möjligheter. Det är av stort värde om du har god kännedom om länets förutsättningar gällande landsbygdsutveckling. Vidare är erfarenhet från arbete på Länsstyrelse och/eller god kunskap om landsbygdsprogrammet eller betaltjänster samt handläggning i olika IT-miljöer meriterande, liksom kunskaper om kommunikation.

Vi kommer att lägga särskild vikt vid personliga egenskaper. Som person är du ansvarstagande, målinriktad och flexibel. Du förstår innebörden av tjänstemannarollen, har lätt för att samarbeta internt och externt samt kommunicerar väl i svenska språket både tal och skrift. Arbetet är självständigt och kräver noggrannhet, egen drivkraft liksom strategisk förmåga och helhetssyn på arbetet. Vi värdesätter god samarbets- och organisationsförmåga samt förmåga att skapa förtroendefulla relationer med olika intressenter såväl som bidrar till ett gott arbetsklimat.

Om tjänsten
Anställningen är ett vikariat från och med 15 mars 2022 eller enligt överenskommelse, till och med den 15 mars 2023 med möjlighet till förlängning. Tjänsten är placerad på enheten för landsbygdsutveckling och vilt.

Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning beroende på uppdragets utformning.

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av enhetschef Tim Lux. Fackliga företrädare är Patrik Holmer (SACO) och Ulrika Schröder (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (växel).

Ansökan
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 7 mars 2022. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

 


Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Strateg näringslivsutveckling (vikariat)

Hållbar regional utveckling, Nyköping Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Region Sörmland ansvarar för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Verksamhetsområde hållbar regional utveckling består av ca 150 medarbetare fördelade på nio enheter som tillsammans och på olika sätt arbetar med att främja utvecklingen och tillväxten i Sörmland. En av dessa enheter är Näringsliv och arbetsmarkna... Visa mer
Hållbar regional utveckling, Nyköping

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!


Om oss
Region Sörmland ansvarar för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Verksamhetsområde hållbar regional utveckling består av ca 150 medarbetare fördelade på nio enheter som tillsammans och på olika sätt arbetar med att främja utvecklingen och tillväxten i Sörmland. En av dessa enheter är Näringsliv och arbetsmarknad som i dagsläget består av nio medarbetare och en verksamhetschef. Vi jobbar för ökad tillväxt och utveckling i det sörmländska näringslivet och för att främja en väl fungerande kompetensförsörjning.

Grunden för arbetet inom verksamhetsområdet hållbar regional utveckling (HRU) är den regionala utvecklingsstrategin (RUS). En utveckling och tillväxt som är långsiktigt hållbar är beroende av de miljöer som människor bor och verkar i. Tillgången till utbildning, arbetsmarknad, infrastruktur, service, IT, kultur, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård och goda livsmiljöer är avgörande för att skapa en attraktiv region som kan behålla och utveckla såväl människor som företag och kapital.

Vi söker nu en förstärkning till vår verksamhet främst under perioden i första hand fram t o m december 2022 tjänsten kan komma att förlängas och uppdragen i tjänsten är kopplade till landsbygdsutveckling, framtagande av handlingsplan regionalt skogsprogram tillsammans med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Sörmland, gröna näringar men även för området kulturella kreativa näringar där vi har ett särskilt uppdrag under 2022.

Dina arbetsuppgifter.
Du kommer att ha självständigt ansvar för vissa områden, samtidigt finns alltid möjlighet att diskutera och få stöd från engagerade kollegor där ni kommer att gemensamt arbeta med några av uppdragen.

• Agera process/projektledare - självständigt och strategiskt leda och delta i processer för samverkan med bland annat akademi, arbetsliv, organisationer, utbildningsaktörer, kommuner, länsstyrelsen i Sörmland och andra regionala aktörer.
• Hålla i forum för utvecklingsdiskussioner och dialog utifrån de olika uppdragen.
• Ett visst budgetansvar där ekonomisk redovisning ingår.
• Rapportera till styrgrupper och politiska grupperingar.
• Omvärldsbevakning och analysera trender och utveckling inom de områden som är kopplade till tjänsten.
• Delta i utredningar och driva egna utredningar men även inom områdena bistå med remissvar till olika instanser vid behov.


Din kompetens
Vi söker dig som har en flerårig erfarenhet att arbeta med olika näringslivsfrågor och gärna med specifik kompetens inom ett eller några av områdena kultur, socialt företagande, landsbygdsutveckling, livsmedelsproduktion och gröna näringar.

Vi ser gärna att du har en för uppdraget relevant högskole-/universitetsutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivare bedömer lämplig. Erfarenhet från liknande arbeten gärna i Sörmland samt med ett tillhörande nätverk till något eller några av våra fokusområden relevanta för tjänsten är meriterande.

Som person är du driven och samarbetsinriktad, då tjänsten innebär att du tillsammans med dina kollegor och samarbetspartners ska arbeta för att uppnå de uppställda målen. Du är analytisk med god förmåga till omvärldsbevakning, vilket gör att du ser utvecklingsmöjligheter som du kan förmedla och förankra hos andra. Du är lyhörd och har förståelse för de ansvarsuppdrag som ingår i dina arbetsuppgifter.

Du är en god kommunikatör, nätverksbyggare och trivs med att kommunicera i såväl större som mindre grupper där du ibland också är mötesledare. I tjänsten ingår en hel del administration och du förväntas kunna ta fram underlag till olika utredningar samt till beslut. God organisatör och strukturerat arbetssätt är en förutsättning för tjänsten.

Du måste kunna uttrycka dig väl i svenska språket både i tal och i skrift och kommer att presentera utredningar och initiativ i nätverksgrupper och workshops (på svenska och engelska). Det är stundtals högt tempo och i tjänsten ingår en del resande. B-körkort erfordras.

Goda kunskaper i Officepaketet är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och tjänsten är bred med fler kopplingar så andra erfarenheter kan komma att värderas som meriterande.

Att förstå och ha erfarenhet från att arbeta i och med politiskt styrda organisationer är en fördel för tjänsten.


Anställningsform
Tidsbegränsad projektanställning 75%-100% t o m december 2022 med tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort är i Nyköping.

Information om tjänsten lämnas av.
Verksamhetschef näringsliv och arbetsmarknad Katarina Bergkvist, 076-698 54 08.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.


Kom och jobba hos oss på hållbar regional utveckling!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2022-03-06
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Socialsekreterare till utredningsgruppen

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. Division Social omsorg är en gemensam organisation för all socialtjänst i Nyköpings kommun. Målet är en ef... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.

Division Social omsorg är en gemensam organisation för all socialtjänst i Nyköpings kommun. Målet är en effektiv, väl fungerande, säker organisation där allas medskapande bidrar till effektivitet och kvalitet.

ARBETSUPPGIFTER
Utredningsgruppen arbetar med att handlägga ärenden gällande missbruk och beroende. Detta innebär att man som handläggare utreder, bedömer och fattar beslut om lämpliga insatser i form av stöd och/eller behandling, samt följer upp och dokumentera dessa insatser. Man har ett nära samarbete med Öppenvårdens två behandlingsteam och med boendeenheten för vuxna som ansvarar för HVB och utslussboende samt övriga delar av socialtjänsten. Även externa aktörer såsom regionens beroendevård, psykiatri och kriminalvården finns som återkommande samverkansparter.

Missbruksvården i Nyköping är under kontinuerlig utveckling och vi strävar alltid efter att första hand ge stöd, vård och behandling på hemmaplan.
Arbetsgruppen består förutom av utredande socialsekreterare också av en 1:e socialsekreterare som nära arbetsledare, en mottagningssekreterare och ett uppsökar- och boendestödsteam.

Vi söker nu en ny medarbetare till arbetsgruppen då en av våra utredare går vidare till en annan tjänst.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som:
• är utbildad socionom eller har annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning som bedöms likvärdig
• har erfarenhet av arbete med människor i utsatta situationer
• har tidigare erfarenhet av och/eller intresse för arbete med människor med samsjuklighet och annan komplex problematik
• är engagerad, empatisk och har ett genomtänkt intresse för sociala frågor och samhällsförändringar
• har vana vid socialt utredningsarbete och bedömningar utifrån Sol och LVM
Vårt arbete kräver mycket samarbete både internt och externt lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Mångfald gynnar utvecklingen. Vi eftersträvar därför en jämnare köns- och åldersfördelning samt varierad etnisk och kulturell bakgrund hos våra medarbetare. Vi strävar efter en jämnare könsfördelning och ser därför gärna manliga sökande.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande
kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en
spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg -
Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver,
både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med
många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera
dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda
människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Handläggare till viltgruppen för tidsbegränsad anställning

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Länsstyrelsen i Södermanlands län
söker en

Handläggare till viltgruppen för tidsbegränsad anställning
(ref.nr 112-591-2022)

Avdelningen för landsbygd har som övergripande uppdrag att arbeta med EU-stöd till lantbruket, landsbygdsstöd och landsbygdsutveckling, veterinära frågor inklusive djurskydd, livsmedel och smittskydd samt viltförvaltning och fiske. Avdelningen ansvarar även för arbetet med den regionala livsmedelsstrategin.

Länsstyrelsen är den regionalt ansvariga förvaltningsmyndigheten för jakt och viltförvaltning. Länsstyrelsen ska inom ramen för detta genomföra statens rovdjurspolitik i de delar som rör myndighetens ansvarsområden samt genomföra övriga tilldelade uppdrag inom jakt och viltförvaltning. Södermanland är ett län med lokalt mycket klövvilt av flera arter, vilket kräver en aktiv samförvaltning i samverkan med övriga berörda näringar och intressen.

Arbetsuppgifter
Tjänsten erbjuder varierande uppgifter inom Länsstyrelsens arbete med den generella viltförvaltningen. Arbetet innehåller handläggning av olika ansökningar, exempelvis om viltskador och skyddsjakt. I tjänsten hanteras också övergripande jaktfrågor, såsom tillståndsfrågor, beslut om jakttider, administration och granskning av älg- och kronhjortsförvaltningen.  Därtill kan arbetsuppgifter i projektform och genom samverkan ingå i uppdrag.

Arbetet innehåller mycket externa kontakter med allmänheten, andra myndigheter, organisationer, media, varför kommunikationsarbete är en stor del av tjänsten. I arbetet ingår också att vara föredragande i länets Viltförvaltningsdelegation. Det kan förekomma arbete under kvällstid. Innehållet i tjänsten kan förändras över tid och andra arbetsuppgifter inom Länsstyrelsens verksamhetsområde kan därför förekomma.

Kvalifikationer och profil
Vi söker dig som har:

- God kunskap inom området natur, jord, skog eller jakt och viltförvaltning.

- Utbildning på högskolenivå med inriktning viltförvaltning, lantbruk, skogsbruk, biologi eller liknande utbildning som Länsstyrelsen bedömer vara motsvarande.

- Erfarenhet av administration och förvaltning samt kunna kommunicera väl i svenska språket i både tal och skrift.

- B-körkort

- Goda datakunskaper

Det är meriterande om du har:

- Teoretisk och praktisk erfarenhet om jakt och viltförvaltning.

- Erfarenhet av kommunikationsarbete

- God kännedom om länets förutsättningar.

Som person är du ansvarstagande, handlingskraftig, analytisk samt mål- och resultatinriktad. Du har även god samarbetsförmåga och är prestigelös. 

Om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning till och med 2022-12-31. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför  om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier. Vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av enhetschef Tim Lux. Fackliga företrädare är Patrik Holmer (Saco-S) och Ulrika Schröder (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (växel).

Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan.

Ansökan
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 17:e februari 2022. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.


Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialsekreterare försörjningsstöd vuxenenheten

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. Inom Vuxenenheten handläggs ärenden gällande vuxnas behov av bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande för... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.

Inom Vuxenenheten handläggs ärenden gällande vuxnas behov av bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande försörjningsstöd, missbruk- och beroendefrågor samt våld i nära relation. Inom enheten finns även skuld- och budgetrådgivning, mottagande och bosättning av nyanlända samt bostadssocialt stöd.
Som socialsekreterare på Vuxenenheten har du tillgång till nära ledarskap från enhetschef och 1:e socialsekreterare som ansvarar för att du får en god introduktion. Det finns också många kollegor med lång och gedigen erfarenhet så du har alltid har någon att vända dig till vid behov.
Nu söker vi nya medarbetare till försörjningsstöd för vuxna, både inriktat på självförsörjning genom arbete och rehabiliterande insatser.

ARBETSUPPGIFTER
I Vuxenenhetens Försörjningsstödsgrupp arbetar vi bland annat med att utreda, bedöma och besluta om ekonomiskt bistånd. Vårt mål är att stödja människor till egen försörjning och vår gemensamma värdegrund är att varje individ har inneboende resurser och förmåga till eget ansvar. I ditt arbete har du ett nära samarbete med andra aktörer kring människor och familjer med arbetslöshet, bostadslöshet och beroendeproblematik.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan likvärdig beteendevetenskaplig högskoleutbildning. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete med människor i utsatta situationer och socialt utredningsarbete. För att lyckas i ditt uppdrag ser vi att du har god samarbetsförmåga, är flexibel och har en förmåga att prioritera. En god människosyn, empati, engagemang och ett genuint intresse för sociala frågor och samhällsförändringar är värderingar som genomsyrar vår verksamhet. Erfarenhet av socialt arbete och kunskaper om missbruk, beroende samt psykisk ohälsa är meriterande. Kunskaper i andra språk är en tillgång. Arbetsgruppen inom försörjningsstöd präglas av stort engagemang och kompetens vilket gör att även du som är nyexaminerad kan komma ifråga för tjänsten.

B-körkort är ett krav.
Intervjuer pågår fortlöpande under ansökningstiden

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande
kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en
spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg -
Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver,
både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med
många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera
dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda
människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Handläggare med fokus tillsyn o tillståndsärenden

Beställarkontoret är en avdelning inom Kommunledningskontoret i Nyköpings kommun, vars främsta uppgift är att ge stöd och sakkunskap till de politiska verksamhetsnämnderna, bland annat genom att arbeta fram förslag till beslutsunderlag, stötta nämndordförande med flera i det dagliga arbetet samt följa upp utförande och effekt av politiska beslut. Vi är en arbetsplats som spänner över nästan alla områden i kommunal verksamhet och arbetet bedrivs i nära samv... Visa mer
Beställarkontoret är en avdelning inom Kommunledningskontoret i Nyköpings kommun, vars främsta uppgift är att ge stöd och sakkunskap till de politiska verksamhetsnämnderna, bland annat genom att arbeta fram förslag till beslutsunderlag, stötta nämndordförande med flera i det dagliga arbetet samt följa upp utförande och effekt av politiska beslut. Vi är en arbetsplats som spänner över nästan alla områden i kommunal verksamhet och arbetet bedrivs i nära samverkan med kommunens olika verksamheter.

Vi erbjuder ett professionellt och stabilt stöd i de politiska besluten genom samarbeten, expertkunskap och tydliga ansvar och är ett team på 12 kollegor. Nu söker vi en samordnare till Beställarkontoret med fokus på tillsyns- och tillståndsärenden. Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete i händelsernas centrum.


ARBETSUPPGIFTER
Som samordnare med fokus på tillsyns- och tillståndsärenden inom skola och barnomsorg kommer du ha ansvar för alla arbetsuppgifter inom dessa områden. Rollen innebär att du:
- Hanterar nya ansökningar om att få starta förskola / pedagogisk verksamhet / fritidshem samt ansökningar om utökning av verksamhet. Detta inbegriper att få in dokumentation, begära in kompletteringar, ha kontakt med andra enheter och eventuella kontroller mot andra myndigheter som till exempel Skatteverket, Kronofogden eller liknande.

- Utövar tillsyn enligt skollagen av fristående förskolor / pedagogiska verksamheter.
Det som kontrolleras är att:
• Verksamheten bedrivs i enlighet med gällande styrdokument.
• Resurser organiseras och fördelas i verksamheten utifrån barn och elevers behov.
• Verksamheten följs upp, utvärderas och utvecklas så att de nationella målen kan uppfyllas.
• Utbildningen är likvärdig.
• Utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

- Hanterar och beslutar kring ansökningar om tilläggsbelopp från kommunala förskolor samt fristående förskolor, fritidshem, pedagogisk verksamhet, skolor och gymnasium. Här arbetar du till viss del i team med specialpedagog, psykolog och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska där du är beslutsfattande. Vidare genomförs inom ramen för uppdraget besök på fristående förskolor, fritidshem, pedagogisk verksamhet, skolor och gymnasium som ansöker om tilläggsbelopp i såväl uppföljande som kompetensutvecklande syfte. Dessa besök utgör också en del av kommunens insyn i fristående verksamheter.

- Vara ett stöd till politiken gällande skolpliktsärenden.Utöver de huvudsakliga arbetsuppgifterna ovan deltar du vid dialogmöten och liknande, samt i hantering/beslut av överklaganden från fristående verksamheter. Du är också delaktig i utveckling av våra interna arbetsprocesser och rutiner, samt eventuellt andra mindre arbetsuppgifter inom enheten som kan komma att inrymmas i tjänsten. Du kommer i din roll som handläggare arbeta nära division Utbildning, huvudmän, vårdnadshavare och nämnd.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:

- Relevant högskole-/universitetsexamen exempelvis statsvetare, lärare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- God kunskap om skollagen och barns och elevers rätt till stöd
- God svenska i tal och skrift, då arbete som handläggare innebär mycket kontakter och dokumentation samt analytisk förmåga
-God datorvana
-B-körkort

Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av att tidigare arbetat med tillsyn som arbetsmetod
- Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
- Erfarenhet av att arbetat som handläggare.

Vi söker dig som är intresserad av kommunens roll i samhället och särskilt frågor kopplat till skola och utbildning. Du kan hantera många parallella processer samtidigt, vilket ställer krav på att självständigt och flexibelt kunna prioritera och organisera sina arbetsuppgifter. Det är viktigt att du kan arbeta professionellt och förtroendegivande med olika typer av ärenden och vara en god representant för kommunen.

Som person är du trygg med att ha många kontakter och bra på att skapa och bibehålla relationer, såväl internt som externt. Du är lyhörd, har god kommunikativ förmåga och ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du har förmågan att vara objektiv och ha ett helhetsperspektiv i myndighetsutövning och kring uppdraget och alla parter som är inblandade. Slutligen söker vi dig som tar egna initiativ och driver dina processer framåt, med kvalitet i fokus.


ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande
kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en
spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg -
Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver,
både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med
många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera
dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda
människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Kvalitetsutvecklare med ansvar för boendesamordning

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. ARBETSUPPGIFTER Kvalitetsutvecklare med ansvar för boendesamordning är en central funktion inom verksam... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.ARBETSUPPGIFTER
Kvalitetsutvecklare med ansvar för boendesamordning är en central funktion inom verksamhetsområdet för äldreomsorg med både operativa och strategiska arbetsuppgifter. Uppdragets operativa arbetsuppgifter innebär att samordna boendeplaneringen inom verksamhetsområdet, att förmedla lägenheter och rum inom våra särskilda boenden till personer med beslut om bostad med särskild service, kortvård eller växelvård enligt SoL. Uppdraget innebär kontakt med brukare och företrädare samt handläggare, sjuksköterskor och enhetschefer. Du även för rapportering av ej verkställda beslut till IVO.


De strategiska uppgifterna består främst i att planera för och förbereda verksamheten/verksamheterna på en snabb och smidig process när det gäller in- och omflyttningar. Du arbetar på uppdrag av verksamhetschef och rapporterar till densamma.

Vidare kommer du att vara en viktig kugge i arbetet runt utskrivningsprocessen där samarbetet mellan Nyköpings kommun och Region Sörmland behöver stärkas, inte minst utifrån målet att ingen utskrivningsklar person ska vara kvar på sjukhus. Här ingår också ett ansvar för att föra statistik på flödet till och från sjukhus.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en akademisk examen som arbetsgivaren bedömer lämplig, exempelvis inom socialt arbete. Du har dokumenterad erfarenhet av förändringsarbete inom social omsorg och är en mycket kunnig och van användare av digitala verktyg. Kompetens och erfarenhet inom området äldre samt vana att arbeta i en politiskt styrd organisation är meriterande, likväl kunskap om det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ledande befattning.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och söker dig som tycker om att samarbeta och har fallenhet för att bygga relationer, då du kommer ha många kontaktytor, både internt och externt. Vi ser att du som söker är nyfiken och kreativ, initiativtagande och strukturerad. Du är kommunikativt skicklig, både i tal och skrift samt har förmåga att väcka engagemang och intresse.

ÖVRIGT Visa mindre

Kvalitetsutvecklare med ansvar för lex Sarah-området

Division Social omsorg har ansvar för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd, hjälp och insatser via olika kommunala välfärdstjänster. Vårt dagliga arbete spelar en stor roll i många människors liv. Vi arbetar därför med att ha helhetssyn på människors livsvillkor, där vi tar särskild hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. Divisionen får sina uppdrag från: vård- och omsorgs-, social- och... Visa mer
Division Social omsorg har ansvar för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd, hjälp och insatser via olika kommunala välfärdstjänster. Vårt dagliga arbete spelar en stor roll i många människors liv. Vi arbetar därför med att ha helhetssyn på människors livsvillkor, där vi tar särskild hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.

Divisionen får sina uppdrag från: vård- och omsorgs-, social- och kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.
Divisionen i sin tur är indelad i tre verksamhetsområden: äldreomsorg, funktionsstödsomsorg och individ- och familjeomsorg. Och det finns sammanlagt nio kvalitetsutvecklare inom divisionen med olika ansvarsområden. Kvalitetsutvecklarna tillhör respektive verksamhetsområde utifrån sak- och ansvarsområde.

Kvalitetsutvecklarfunktionen gällande lex Sarah är underställd verksamhetschef inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgen.
Det är verksamhetschef som leder och fördelar arbetet, samt har arbetsgivaransvaret för funktionen. Under verksamhetschef finns det enheter och enhetschefer.

Division social omsorg söker nu en kvalitetsutvecklare med särskilt ansvar för lex- Sarah-arbetet. Denna nya funktion är en satsning för att stärka divisions systematiska kvalitetsarbetet. Därför får kvalitetsutvecklaren ett helhetsansvar för lex Sarah-processsen.

ARBETSUPPGIFTER
Kvalitetsutvecklaren har ansvar för utredningar enligt lex Sarah, och då för alla tre verksamhetsområdena.
Fokus i ditt dagliga arbete kommer vara att utreda lex Sarah rapporter,(interna och externa klagomål och avvikelser) samt bidra med analyser till förbättringar. I uppdraget ingår även att utbilda chefer och medarbetare inom Lex Sarahområdet.
Ansvaret innebär även framskrivning till nämnd enligt delegation. Vidare medför ansvaret att lämna samlade rapporter till ledningslagen i syfte att såväl åtgärda det utredningarna visat som att föreslå förbättringar i syfte att förebygga att dylika brister uppstår i verksamheterna.
I övrigt förväntas du delta i divisionens samlade kvalitetsledningsarbete tillsammans med de övriga kvalitetsutvecklarna. I vissa lägen förväntas du även hjälpa till med divisionsövergripande arbetsuppgifter så som:
- Hantering av inkomna remisser, yttranden etcetera
- Ärendeframskrivning från politiska församlingar som KS, KF, RAR, NSV med flera
- Genomföra utredningar på anmodan av tillsynsmyndighet utifrån ett divisionsperspektiv


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
Socionom eller likvärdig högskoleutbildning så som jurist.
Tjänsten förutsätter att du har en god analytisk och pedagogisk förmåga och är duktig på att prioritera samt planera självständigt. Vana av kvalificerat utredningsarbete är meriterande, samt vara föredragande inför nämnd.


ÖVRIGT Visa mindre

Projektledare

Näringsliv och arbetsmarknad, Nyköping Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Grunden för arbetet inom verksamhetsområdet hållbar regional utveckling (HRU) är den regionala utvecklingsstrategin (RUS). En utveckling och tillväxt som är långsiktigt hållbar är beroende av de miljöer som människor bor och verkar i. Tillgången till utbildning, arbetsmarknad, infrastruktur, service, IT, kultur, kollektivtrafik, hälso- och sjuk... Visa mer
Näringsliv och arbetsmarknad, Nyköping

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Grunden för arbetet inom verksamhetsområdet hållbar regional utveckling (HRU) är den regionala utvecklingsstrategin (RUS). En utveckling och tillväxt som är långsiktigt hållbar är beroende av de miljöer som människor bor och verkar i. Tillgången till utbildning, arbetsmarknad, infrastruktur, service, IT, kultur, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård och goda livsmiljöer är avgörande för att skapa en attraktiv region som kan behålla och utveckla såväl människor som företag och kapital.

Hållbar regional utveckling består av ca 140 medarbetare fördelade på nio enheter som tillsammans och på olika sätt arbetar med att främja utvecklingen och tillväxten i Sörmland. En av dessa enheter är näringsliv och arbetsmarknad som i dagsläget består av nio medarbetare och en verksamhetschef.

Sörmland, precis som många andra regioner, står inför utmaningar att säkra en långsiktig kompetensförsörjning och en bra matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft med rätt utbildning och rätt kompetens. Sörmlands befolkning växer och jobben blir fler samtidigt som regionen brottas med en av Sveriges lägsta sysselsättningsgrader och en relativt hög arbetslöshet. I Sörmland finns det många framträdande företag i spännande framtidsbranscher och ett brett utbud av olika utbildningar. Samtidigt har delar av näringslivet och offentlig sektor svårt att rekrytera rätt kompetens.

Enheten näringsliv och arbetsmarknad ansvarar för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategins prioriterade inriktning "växande arbetsmarknad", där efterfrågan på kompetens och utbud av arbetskraft med olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter kan mötas.

Dina arbetsuppgifter
Region Sörmland har tillsammans med övriga regioner i östra Mellansverige ansökt om ESF-medel för att driva projektet #Vägled – Kompetens! Inom projektet ska studie- och yrkesvägledare, näringslivet och övrig personal inom förskolan/skolan erbjudas kompetensutveckling. För detta behövs nu en projektledare.
Insatsen ska resultera i ett väl genomfört projekt där samtliga målgrupper känner att de har fått möjlighet till kompetensutveckling.

• Som projektledare ska du bland annat anordna regionsöverskridande Mötesplatser tillsammans med övriga regioner samt även föra en dialog och ansvara för att genomföra kompetensutvecklingsinsatser utifrån de lokala behoven. Kontakter och samarbete med länets högskola, näringslivet, kommunerna och andra aktörer är av yttersta vikt.
• Du har självständigt ansvar för vissa områden, samtidigt som det finns ett team av kollegor som jobbar med frågan. En viktig del av arbetet är att samordna projektet med andra pågående insatser i och utanför enheten.
• Agera projektledare - självständigt och strategiskt leda och delta i processer för samverkan med bland annat akademi, arbetsliv, utbildningsaktörer och kommuner för att kunna erbjuda kompetensutvecklingsinsatser som svarar mot de lokala behoven avseende studie- och yrkesvägledningsfrågor.
• Planera för och hålla i vissa delar av kompetensutvecklingsinsatserna, både enskilt och tillsammans med projektledare från övriga regioner, samt anlita konsulter för övriga delar.
• Genomföra förstudier och utredningar.
• Ett visst budgetansvar.
• Bistå huvudprojektet.
• Marknadsföra projektet.


Din kompetens

• Vi söker dig med utbildning från universitet/högskola med inriktning inom statsvetenskap, studie- och yrkesvägledning, pedagogik alternativt motsvarande utbildning som arbetsgivaren finner lämplig för tjänsten.
• Du ska ha erfarenhet av att driva processer och vara en meriterad projektledare.
• Som person är du driven och samarbetsinriktad, då tjänsten innebär att du tillsammans med dina kollegor och samarbetspartners ska arbeta för att uppnå de uppställda målen.
• Du är analytisk med god förmåga till omvärldsbevakning, vilket gör att du ser utvecklingsmöjligheter som du kan förmedla och förankra hos andra.
• Du är lyhörd och har förståelse för de ansvarsuppdrag som ingår i dina arbetsuppgifter.
• Du är en god kommunikatör, nätverksbyggare och trivs med att kommunicera i såväl större som mindre grupper där du ibland också är mötesledare.
• Du måste kunna uttrycka dig väl i svenska språket både i tal och i skrift och kommer att presentera utredningar och initiativ i nätverksgrupper och workshops.
• Goda kunskaper i Officepaketet är ett krav.
• B-körkort.

I tjänsten ingår en hel del administration och du förväntas kunna ta fram underlag till olika utredningar och annat som behövs. Det är stundtals högt tempo och i tjänsten ingår en del resande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ytterligare erfarenheter kan komma att värderas som meriterande.

Anställningsform
Tidsbegränsad anställning. Tillträde den 10 januari 2022 till och med 30 april 2023 eller enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef näringsliv och arbetsmarknad Katarina Bergkvist, 076-698 54 08.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.


Kom och jobba hos oss inom hållbar regional utveckling!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2021-11-30.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Trafikstrateg

Hållbar regional utveckling, Nyköping Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Region Sörmland ska ansvara för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Huvuduppdragen är hälso- och sjukvård respektive hållbar regional utveckling. Regionen ska säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik, ett r... Visa mer
Hållbar regional utveckling, Nyköping

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Region Sörmland ska ansvara för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Huvuduppdragen är hälso- och sjukvård respektive hållbar regional utveckling. Regionen ska säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också regeringens uppdrag att driva det regionala tillväxtarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom områden som infrastruktur, näringsliv, besöksnäring och kompetensförsörjning. Ett tydligt mål för Region Sörmland är att skapa förutsättningar för en hållbar infrastruktur och ett hållbart resande för våra medborgare.

Under 2019, i samband med bildandet av Region Sörmland, bildades verksamhetsområdet hållbar regional utveckling. Verksamhetsområdet har ett ansvar för det regionala utvecklingsarbetet såsom samhällsplanering, näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, hälsofrämjande arbete och kollektivtrafik. Enheten för kollektivtrafik ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken i Sörmland som består av tågtrafik, busstrafik och skärgårdstrafik. Busstrafiken bedrivs under varumärket Sörmlandstrafiken. All trafik är upphandlad och det innebär att upphandling samt avtal- och kvalitetsuppföljning är viktiga arbetsuppgifter för enheten. Tillsammans med regionens kommuner driver enheten arbetet för en bättre kollektivtrafik genom en kontinuerlig översyn av utbud i form av linjenät och turtäthet. Enheten driver också större strategiska förbättringsprojekt samt gör utredningar och analyser för att utveckla och förbättra trafik och tillhörande infrastruktur på längre sikt. Enheten ansvarar även för marknadsföring av trafiken samt biljettförsäljning inklusive utvecklingen av produktsortiment, försäljningskanaler och försäljningssystem.

Vi söker nu en trafikstrateg till enheten kollektivtrafik som tillsammans med övriga resurser inom enheten och verksamhetsområdet kan utveckla en attraktiv, effektiv och tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland.


Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter spänner över kollektivtrafik med tydlig koppling mot samhällsplanering och infrastruktur. Tillsammans med regionens utvecklare och strateger arbetar du för en bättre kollektivtrafik genom att driva och medverka i arbeten inom följande områden:


• Utveckling och projektledning av styrande dokument så som strategier, planer och trafikkoncept för den långsiktiga utvecklingen av kollektivtrafiken i Sörmland.
• Genomföra trafikutredningar och förbättringsarbeten för infrastruktur kopplat till kollektivtrafiken.
• Samverka kring länets busstrafik och infrastruktur för busstrafiken.
• Genom omvärldsbevakning och aktivt deltagande i forum och grupper bevaka och analysera kommande behov och trender i kollektivtrafiken.


Arbetet sker i samverkan såväl med regionens interna resurser inom trafikutveckling, samhällsplanering och infrastruktur som med externa parter såsom kommuner, trafikföretag, övriga regioner och Trafikverket där du agerar sammanhållande för allmän kollektivtrafik. Du är också huvudsaklig kontaktperson mot Trafikverket för frågeställningar kring kollektivtrafik. Du kommer även ansvara för slutfasen av arbetet med det nya regionala trafikförsörjningsprogrammet samt löpande informera och uppdatera verksamheten om aktuell status, kommande behov och utvecklingsmöjligheter. En viktig del i ditt arbete är att ha dialog med och kunna presentera förslag och lösningar för övriga intressenter samt för nämnder och utskott.

Din kompetens
Du har akademisk utbildning inom samhällsplanering/transport eller motsvarande kompetens. Vi ser att du tidigare arbetat med kollektivtrafik och har erfarenhet av samhällsplanering. Du är van att driva projekt, genomföra utredningar och ta fram olika styrande dokument för offentlig verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och erfarenheter inom verksamhetsområdet.

Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef allmän kollektivtrafik Joakim Karlén, 079-060 75 93.
Trafikstrateg allmän kollektivtrafik Matthias Pfeil, 0155-26 59 21.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.


Kom och jobba hos oss inom hållbar regional utveckling!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2022-01-09.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Kvalificerad handläggare inom samhällsskydd och beredskap

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Enheten för Samhällskydd och beredskap består av åtta medarbetare och en enhetschef. Vi ersättningsrekryterar efter en pensionsavgång. Enheten ansvarar för att utveckla krisberedskapen regionalt och internt, civilt försvar, säkerhetsskydd, signalsskydd och risker i samhällplaneringen. Länsstyrelsen har rollen som geografisk områdesansvariga vilket innebär att vi ska kunna samordna och inrikta under kriser.

Arbetsuppgifter
Du kommer verka brett inom området samhällsskydd och beredskap. Du kommer driva eller delta i planering av civilt försvar och krisbredskap, hålla i utbildningar, övningar och andra inkommande uppdrag. Andra uppgifter kan vara att ansvara för vår tjänsteman i beredskapsverksamhet och delta i räddningstjänstnätverket. Specifikt innehåll i tjänsten kan påverkas både av din bakgrund och nya uppdrag, samt att arbetsuppgifterna kommer variera över tid.

Kvalifikationer och profil
Du har:


• relevant akademisk utbildning inom krisområdet (eller kunna styrka kompetens med lång erfarenhet),
• erfarenhet av statlig eller kommunal krisberedskap,
• kunskap om den civila krisberedskapen,
• B-körkort.

Det är meriterande om du har:


• drivit projekt, övningar eller utbildningar,
• arbetat på en Länsstyrelse,
• erfarenhet inom räddningstjänstområdet,
• har etablerade kontaktnät inom och utom länet,
• har erfarenhet av ledarskap inom krishanteringsområdet,
• erfarenhet av olika krishändelser,
• har erfarenhet som tjänsteman i beredskap.

Som person är du lugn och trygg i dig själv, är ansvarstagande, analystisk, lyhörd samt har en god pedagogisk förmåga och lätt för att samarbeta. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger mycket stor vikt på personliga egenskaper.

Om tjänsten
Anställningen är tillsvidare. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas. Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av enhetschef Tomas Birgegård. Fackliga företrädare är Patrik Holmer (Saco-S) och Ulrika Schröder (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (växel).

Ansökan
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 8 december 2021. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan.


Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Koordinator till arbetet med den regionala livsmedelsstrategin (vikariat)

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Avdelningen för landsbygds övergripande uppdrag är att arbeta med EU-stöd till lantbruk, landsbygdsstöd, landsbygdsutveckling, livsmedelstrategin, viltförvaltning och fiske. Tjänsten är placerad på en av avdelningens enheter, enheten förlandsbygdsutveckling och vilt, som ansvarar för arbetet med den regionala livsmedelsstrategin.

Den regionala livsmedelsstrategin fokuserar på de utmaningar och möjligheter som finns i Södermanland och bidrar till målen i den nationella livsmedelsstrategin. Södermanlands livsmedelsstrategi 2019–2030 har tagits fram av Länsstyrelsen i Södermanlands län, Region Sörmland och Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Visionen för strategin är att till 2030 ska livsmedelsproduktionen i Södermanlands län ha ökat betydligt i volym och vara hållbar samt att företagen ska ha möjlighet att växa och bli mer lönsamma. Strategin har fem prioriterade områden som utpekats som särskilt viktiga:


• kunskap och teknik för ökad konkurrenskraft
• regler och villkor
• förutsättningar för företagande
• sörmländsk matidentitet
• ökad hållbar produktion.

Under våren 2019 påbörjades arbetet med att genomföra den regionala livsmedelsstrategin.

Arbetet har skett och sker genom informationsspridning, samverkansinsatser och riktade aktiviteter. Den regionala strategin ger också vägledning åt satsningar inom områden som produktion, förädling, livsmedelsförsörjning, konsument och marknad. Implementeringen av strategin ska bidra till en ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling inom livsmedelsområdet.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att leda och driva arbetet med att implementera den regionala livsmedelsstrategin och skapa samverkan med aktörer inom livsmedelskedjan i länet. Målet är att insatser som bidrar till att stärka livsmedelsområdet i länet planeras och genomförs.

Vidare ska arbetet bidra till de nationella målen i den nationella livsmedelsstrategin och jordbrukspolitiken. Det arbetet innefattar att samordna livsmedelssektorn i länet samt att vara en generell resurs med kunskap om livsmedelsfrågor. Arbetet innebär även att du ska driva projekt och ha många kontakter med aktörer i och utanför länet. Dessutom är kunskap om kommunikation, mötesfacilitering och processledning en viktig del av arbetet.

Även andra arbetsuppgifter inom Länsstyrelsens verksamhetsområde kan förekomma. Det gäller exempelvis handläggning av ansökningar av projektstöd och företagsstöd inom landsbygdsprogrammet samt arbete med andra samverkansprojekt inom avdelningens verksamhetsområden.

Kvalifikationer och profil
Vi söker dig som har erfarenhet av projektledning, god kunskap inom livsmedelsområdet från produktion till konsumtion samt kunskap om den nationella livsmedelsstrategin. Vi ser gärna att du har utbildning på högskolenivå som agronom, lantmästare eller liknande utbildning som Länsstyrelsen bedömer vara motsvarande. Du kan också ha motsvarande kunskaper genom flerårig arbetslivserfarenhet. Du bör ha dokumenterade kunskaper inom projektekonomi och projektredovisning. Du bör även ha kännedom om lantbruk och landsbygdsutveckling samt hållbarhetsfrågor.

Ett krav för tjänsten är att du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta operativt och strategiskt med strategier, gärna med inriktning mot hela livsmedelskedjan. Det är även av stort värde om du har god kännedom om länets förutsättningar inom livsmedelssektorn. Vidare är det meriterande med god kunskap om landsbygdsprogrammet och handläggning i Jordbruksverkets olika IT-miljöer.

Vi förutsätter att du har B-körkort samt goda datakunskaper inom hela Officepaketet.

Som person är du ansvarstagande, målinriktad och flexibel. Du förstår innebörden av tjänstemannarollen, har lätt för att samarbeta internt och externt samt kommunicerar väl i svenska språket i både tal och skrift. Arbetet är självständigt och kräver noggrannhet, egen drivkraft liksom strategisk förmåga och helhetssyn på arbetet. Vi värdesätter också god samarbets- och organisationsförmåga samt förmåga att skapa förtroendefulla relationer med olika intressenter samtidigt som du har hög integritet i din myndighetsroll. Vi kommer att lägga särskild vikt vid personliga egenskaper.

Anställningen
Tjänsten är ett vikariat från 1 december 2021 eller enligt överenskommelse, till och med 30 november 2022.

Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning beroende på uppdragets utformning.

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av enhetschef Tim Lux. Fackliga företrädare är Patrik Holmer (SACO) och Ulrika Schröder (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (vx).

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 7 november 2021. Du ansöker om tjänsten på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.


Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Överförmyndarhandläggare inriktning granskning

Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Verksamheten syftar till att skydda personer från att lida rättsförluster och utgör ett samhällsskydd för de utsatta i samhället, dvs. personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, äldre personer och barn. Hos oss på överförmyndarkontoret arbetar du med tillsyn och handläggning av ärenden som rör godmanskap- och förval... Visa mer
Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män.
Verksamheten syftar till att skydda personer från att lida rättsförluster och utgör ett samhällsskydd för de utsatta i samhället, dvs. personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, äldre personer och barn.

Hos oss på överförmyndarkontoret arbetar du med tillsyn och handläggning av ärenden som rör godmanskap- och förvaltarskap samt förmyndarskap för barn. Vi handlägger också ärenden gällande god man för ensamkommande barn.

Vi utökar nu vår verksamhet och söker därför ytterligare en arbetskollega. Överförmyndarkontoret arbetar på uppdrag från Nyköping- och Oxelösunds överförmyndarnämnd.

Hos oss kommer du att få ett stimulerande, utmanade och utvecklande jobb med stor betydelse. Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som överförmyndarhandläggare med huvudansvar för granskning kommer du att granska ställföreträdares (gode män, förvaltare och förmyndares) redovisningshandlingar och hantera hela processen kring detta. Du kommer att utbilda ställföreträdare kring redovisningar och hålla i informationsmöten. Även annan typ av handläggning och beslutsfattande kan förekomma inom tjänsten. Arbetet innebär många kontakter med andra myndigheter som Försäkringskassan, banker, sociala myndigheter, vården, kronofogden, Skatteverket m.fl. Allt arbete sker i samarbete med övriga handläggare på överförmyndarkontoret.

Överförmyndarkontoret arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet och vårt ärendehanteringssystem och du kommer vara en viktig del i detta.

KVALIFIKATIONER
• Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning gärna med inriktning ekonomi eller annan relevant utbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• God förmåga att uttrycka dig på svenska såväl muntligt som skriftligt
• Ekonomikunskap, gärna inom redovisning
• Mycket god administrativ förmåga

Det är dessutom meriterande om du har:
• Erfarenhet av ärendehandläggning inom offentlig förvaltning, gärna inom föräldrabalken
• Erfarenhet av överförmyndarfrågor, myndighetsutövning eller familjerätt

Som överförmyndarhandläggare hos oss är det av ytterst stor vikt att du har god kommunikationsförmåga eftersom du kommer att ha många kontakter med gode män, förvaltare, förmyndare, personer som har god man/förvaltare, anhöriga, allmänheten och myndigheter.
Som överförmyndarhandläggare med huvudansvar för granskning av redovisningshandlingar så behöver du ha ett sinne för numeriska underlag. Du behöver vara noggrann, flexibel och ha en mycket god analytisk förmåga. Du behöver ha förmåga att kunna hantera flera processer samtidigt.

Det är viktigt att du kan sätta dig in i andra människors situation men samtidigt förstå vikten av att du agerar professionellt i din myndighetsutövning, du behöver kunna hantera svåra samtal och förmedla budskap.

För att trivas i den här rollen är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga, är organiserad och att du gillar administration. Framförallt behöver du gilla siffror och ekonomi eftersom det är en av grunderna vid granskningen. Du trivs med att arbeta självständigt, tar egna initiativ och fattar beslut. Utbildning och att tala inför folk ingår i rollen varpå det också är viktigt att detta är situationer som du trivs i.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Projektledare hållbart resande

Hållbar regional utveckling, Nyköping Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Region Sörmland ansvarar för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Regionen ska säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också regeringens uppdrag att driva... Visa mer
Hållbar regional utveckling, Nyköping

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Region Sörmland ansvarar för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Regionen ska säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också regeringens uppdrag att driva det regionala utvecklingsarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom områden som samhällsplanering, infrastruktur, näringsliv, besöksnäring och kompetensförsörjning.

Verksamhetsområdet hållbar regional utveckling (HRU) bildades januari 2019 i samband med regionbildningen och det då utökade uppdraget i form av att skapa förutsättningar för en attraktiv och hållbar utveckling för hela Region Sörmland.

Enheten samhällsplanering och infrastruktur ansvarar för den regionala transportinfrastrukturplaneringen och regional fysisk planering. Därutöver arbetar vi med hållbara transporter, klimatfrågor kopplat till samhällsplanering samt bredbandsutvecklingen i länet. Vi behöver nu en ny projektledare för vårt arbete med hållbart resande.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att vara projektledare för Sörmlands del i det storregionala projektet Fossilfritt 2030-rena resan. Projektet syftar till att minska resandet med bil till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik. I rollen som projektledare har du ansvar för att leda och driva projektet tillsammans med Region Örebro län som äger projektet. Inom Region Sörmland finns det en projektgrupp inom mobility management som du kommer att arbeta med. Du kommer tillsammans med projektägare, projektgrupp samt kommuner utforma beteendeförändrande aktiviteter inom områden som rör gång, cykling, kollektivtrafik, resfria möten och nudging. Dina närmsta kollegor arbetar med infrastruktur, kollektivtrafik, hållbart resande och miljö- och klimatfrågor.

Din kompetens
Vi söker dig som har relevant utbildning på högskole-/universitetsnivå inom exempelvis
samhällsbyggnad/miljövetenskap/beteendevetenskap eller annan utbildning och erfarenheter från arbetslivet som arbetsgivaren bedömer som lämplig.

Du ska ha erfarenhet av projektledning eller processledning och det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning i offentlig verksamhet. Kunskaper inom kommunikation och beteendeförändrande kampanjer är meriterande.

Du har god samarbetsförmåga och är relationsskapande genom att du lätt knyter kontakter. Du är bra på att lösa de problem du ställs inför samt på att ta egna initiativ och att arbeta självgående. Som person har du ett stort driv och har förmågan att självständigt driva projekt, samt processleda, mot gemensamt uppsatta mål. Du har ett brinnande intresse för miljö- och klimatfrågor. I arbetet med beteendeförändringsprocesser är det viktigt att du är kommunikativ, trygg i rollen som presentatör, kreativ och har lätt för att entusiasmera.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsform
Projektanställning med tillträde snarast och till och med 2023-01-31.

Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef samhällsplanering och Infrastruktur Ulf Arumskog, 073-020 22 75, [email protected] (http://mailto:[email protected]/)
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.


Kom och jobba hos oss på hållbar regional utveckling!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2021-11-21.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Verksamhetsutvecklare med inriktning IT stöd

Enheten verksamhetsstöd och utveckling, Nyköping Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Region Sörmland ansvarar för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Vid sidan av huvuduppdraget hälso- och sjukvård ska regionen säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också regeringens uppdrag att driva ... Visa mer
Enheten verksamhetsstöd och utveckling, Nyköping

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Region Sörmland ansvarar för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Vid sidan av huvuduppdraget hälso- och sjukvård ska regionen säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också regeringens uppdrag att driva det regionala tillväxtarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom områden som infrastruktur, näringsliv, besöksnäring och kompetensförsörjning.

Verksamhetsområdet hållbar regional utveckling (HRU) bildades januari 2019 i samband med regionbildningen och det då utökade uppdraget i form av att skapa förutsättningar för en attraktiv och hållbar utveckling för hela Region Sörmland. Verksamhetsområdet består av en organisation med cirka 100 medarbetare, leds av den regionala utvecklingsdirektören och är från 2020 organiserat i åtta enheter varav två enheter fungerar som stabsfunktion. Vi söker nu en verksamhetsutvecklare inom IT som tillsammans med verksamhetsområdets övriga resurser kan säkra att vi tar tillvara digitaliseringsmöjligheter såväl inom området i stort som gentemot våra resenärer inom kollektivtrafiken i Sörmland.

Verksamhetsstöd och -utveckling är en av två enheter med stabsfunktion. Enheten ansvarar för verksamhetsområdets övergripande stöd och utveckling och har nio medarbetare inom yrkeskategorierna utredare, projektledare, jurist, administratör, verksamhetsutvecklare och planeringssekreterare. I enheten kommer även verksamhetsutvecklare med inriktning IT-stöd organisatoriskt att vara placerad.

Dina arbetsuppgifter
Region Sörmland arbetar efter en förvaltningsmodell för IT-stöd där förvaltningsobjekt personresor är det objekt som ger förutsättningar för att bedriva kollektivtrafik, och där har du rollen som förvaltningsledare. Denna roll omfattar bland annat att, tillsammans med förvaltningsledningen, planera och leda arbetet i verksamheten i enlighet med beslutad förvaltningsplan.

• Ansvarar för att, tillsammans med HRU:s ledning, medarbetare och övriga intressenter, ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och driva den strategiska utvecklingen av verksamhetsområdets IT-stöd i samarbete med regionens IT-avdelning.
• Översätta verksamhetens behov till kravställning i både upphandlingar och offertförfarande vid större förändringsobjekt.
• Initiera, leda och delta i förbättrings- och implementeringsprojekt för verksamhetens IT-system.
• Vara sammanhållande länk mellan verksamhetsutveckling och regionens IT-avdelning (RSIT).
• Representera verksamheten i upphandlingar av IT-system.
• Stödja chefer och ledare i arbetet med utveckling och uppföljning av verksamheten.
• Fungera som avtalsansvarig och leda, eller delta i, avtalsförvaltningen gentemot våra större systemleverantörer.
• Arbeta framåtriktat med behovsanalyser och utredningar samt bistå verksamheten med rapporter och statistik som stödjer dess uppföljning och planering.


Din kompetens

• Högskoleutbildning med relevant inriktning eller motsvarande erfarenhet förvärvad på annat sätt.
• God allmänkunskap inom IT-området för att kunna omvandla verksamhetens utvecklingsbehov till IT-stöd.
• Erfarenhet av att leda verksamhetsutveckling / större förändringar vid införande av mer omfattande IT-stöd.
• Erfarenhet av projektledning med påvisade resultat.
• Erfarenhet av utvecklingsarbete som involverar slutanvändare/kund.
• Goda kunskaper inom tillämpbara metoder för verksamhetsutveckling.
• Teknisk beställarkompetens för att kunna förstå, underhålla och utveckla verksamhetskritiska system inom kollektivtrafikens område.

Du är initiativtagande och självgående och har förmåga att anpassa dig till ändrade förutsättningar. God samarbetsförmåga och serviceinriktat bemötande är av stor betydelse för uppdraget. Du är lösningsfokuserad och har god analysförmåga som gör att du kan ta dig an komplexa problem och samband. I beslut och lösningar ser du helheten och tar hänsyn till det större perspektivet.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef verksamhetsstöd- och utveckling Monica Harlin, 076-698 31 87, [email protected]
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.

Kom och jobba hos oss på hållbar regional utveckling!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2021-11-07.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Strateg till näringsliv och arbetsmarknad

Enheten näringsliv och arbetsmarknad, Nyköping Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Grunden för arbetet inom verksamhetsområdet hållbar regional utveckling (HRU) är den regionala utvecklingsstrategin (RUS). En utveckling och tillväxt som är långsiktigt hållbar är beroende av de miljöer som människor bor och verkar i. Tillgången till utbildning, arbetsmarknad, infrastruktur, service, IT, kultur, kollektivtrafik, hälso- ... Visa mer
Enheten näringsliv och arbetsmarknad, Nyköping

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Grunden för arbetet inom verksamhetsområdet hållbar regional utveckling (HRU) är den regionala utvecklingsstrategin (RUS). En utveckling och tillväxt som är långsiktigt hållbar är beroende av de miljöer som människor bor och verkar i. Tillgången till utbildning, arbetsmarknad, infrastruktur, service, IT, kultur, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård och goda livsmiljöer är avgörande för att skapa en attraktiv region som kan behålla och utveckla såväl människor som företag och kapital.

Hållbar regional utveckling består av ca 140 medarbetare fördelade på nio enheter som tillsammans och på olika sätt arbetar med att främja utvecklingen och tillväxten i Sörmland. En av dessa enheter är näringsliv och arbetsmarknad som i dagsläget består av åtta medarbetare och en verksamhetschef.

Enheten näringsliv och arbetsmarknad ansvarar för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategins prioriterade inriktning "växande arbetsmarknad", där efterfrågan på kompetens och utbud av arbetskraft med olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter kan mötas.
Region Sörmland är en drivande aktör gällande regionens framtida utveckling och efter regionbildningen 2019 så har behovet av en regional näringslivsstrategi i Sörmland vuxit fram. En regional näringslivsstrategi ska tas fram under 2021-2022 och behöver bygga på ett nära samarbete mellan berörda aktörer inom länet. En sådan strategi måste också utgå från hållbarhet utifrån de miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna, eftersom ett hållbart agerande är en förutsättning för ett hållbart näringsliv. Näringslivsstrategin ska fungera som ett strategiskt underlag för prioriteringar, riktning, samordning och samverkan. Den skall bidra till både kunskap och tillit samt skapa tydlighet både internt och externt gentemot kommuner och andra samarbetsparter kring hållbar regional näringslivsutveckling.

Dina arbetsuppgifter

• Självständigt ansvar för vissa områden, samtidigt som det finns ett team av kollegor som jobbar med frågorna.
• Agera process/projektledare - självständigt och strategiskt leda och delta i processer för samverkan med bland annat akademi, arbetsliv, utbildningsaktörer och kommuner.
• Hålla i forum för utvecklingsdiskussioner och dialog utifrån uppdraget.
• Ett visst budgetansvar.
• Rapportera till styrgrupp och politiska grupperingar.


Din kompetens

• Vi söker dig som har en flerårig erfarenhet med olika näringslivsfrågor och gärna som näringslivsstrateg.
• Du ska ha erfarenhet av att driva processer och vara en meriterad projektledare.
• God organisator och nätverksbyggare är en förutsättning för tjänsten.
• uttrycka dig väl i svenska språket både i tal och i skrift
• Goda kunskaper i Officepaketet
• B-körkort.


Meriterande är erfarenhet från kommunalt näringslivs- och innovationsarbete, gärna i Sörmland samt med ett tillhörande relevant nätverk inom näringsliv och hos aktörer i regionen. Att förstå och ha erfarenhet från att arbeta i och med politiskt styrda organisationer är en fördel.

Som person är du driven och samarbetsinriktad, då tjänsten innebär att du tillsammans med dina kollegor och samarbetspartners ska arbeta för att uppnå de uppställda målen. Du är analytisk med god förmåga till omvärldsbevakning, vilket gör att du ser utvecklingsmöjligheter som du kan förmedla och förankra hos andra. Du är lyhörd och har förståelse för de ansvarsuppdrag som ingår i dina arbetsuppgifter.

Du är en god kommunikatör, nätverksbyggare och trivs med att kommunicera i såväl större som mindre grupper där du ofta är mötesledare. Det är stundtals högt tempo och i tjänsten ingår en del resande inom länet.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsform
Tidsbegränsad anställning 50% t o m juni 2022 med tillträde enligt överenskommelse
Placeringsort är i Nyköping.

Information om tjänsten lämnas av.
Verksamhetschef näringsliv och arbetsmarknad Katarina Bergkvist, 076-698 54 08.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.


Kom och jobba hos oss på hållbar regional utveckling!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2021-10-17.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)

Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Strateg med inriktning energi och klimat

Hållbar regional utveckling, Nyköping Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Region Sörmland ska ansvara för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Regionen ska säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också regeringens uppdrag att d... Visa mer
Hållbar regional utveckling, Nyköping

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Region Sörmland ska ansvara för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Regionen ska säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också regeringens uppdrag att driva det regionala tillväxtarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom områden som samhällsplanering, infrastruktur, näringsliv, besöksnäring och kompetensförsörjning.

Verksamhetsområdet hållbar regional utveckling (HRU) bildades januari 2019 i samband med regionbildningen och det då utökade uppdraget i form av att skapa förutsättningar för en attraktiv och hållbar utveckling för hela Region Sörmland.

Enheten samhällsplanering och infrastruktur ansvarar för den regionala transportinfrastrukturplaneringen och regional fysisk planering. Därutöver arbetar vi med hållbara transporter, klimatfrågor kopplat till samhällsplanering samt bredbandsutvecklingen i länet. Enheten förstärker nu kompetensen för att bli en mer aktiv part i Region Sörmlands energiomställning.
Energiomställningen är komplex, och olika aktörers roller och ansvar är inte självklara. Region Sörmland gör nu en studie för att bland annat identifiera regionens roll och vilka insatser som ger bäst effekt för att driva på omställningen.

Dina arbetsuppgifter

• Arbeta med Region Sörmlands energi- och klimatarbete med fokus på energiomställning. Det vill säga frågor om lokal produktion, distribution och användning för såväl el som andra energibärare, exempelvis biogas.
• Huvudansvar för vårt arbete och tillsammans med vår strateg inom hållbart resande och transporter, utveckla Region Sörmlands roll och arbete för att stödja omställningen.
• Ett särskilt ansvar för arbetet med näringslivets energiomställning.
• Stödja och få stöd av andra i organisationen som arbetar med näringslivsutveckling, samhällsplanering, transportinfrastruktur mm. Det innebär både strategiska och mer konkreta projektgenomförande insatser i samarbete med Sörmlands kommuner, Länsstyrelsen Södermanland och andra regionala aktörer.
• Omvärldsbevakning och att analysera trender och utveckling samt föreslå hur Region Sörmland ska arbeta framåt och vilka insatser som behövs är andra viktiga arbetsuppgifter.
• Delta i dialoger och samarbeten med myndigheter, kommuner och näringsliv, samt förhålla sig till och vara ett stöd för det storregionala och nationella arbetet inom sakområdet.
• Nära samarbete med andra kompetenser internt inom Region Sörmland.
• Ansvarar för att leda arbetsgrupper, initiera eller driva projekt, ta fram väl genomarbetade förslag, presentera och föredra komplexa frågor för olika målgrupper och driva på utvecklingen inom området.
• Delta vid och föredra ärenden vid politiska sammanträden.

Vi hjälps åt på ett gränsöverskridande sätt och tar vara på varandras kunskaper i ett prestigelöst arbetsklimat, vilket innebär att du kommer att arbeta brett med avdelningens frågor för det samlade målet i vår regionala utvecklingsstrategi.


Din kompetens

• Relevant utbildning på högskole-/universitetsnivå.
• Erfarenhet av strategiskt arbete i en politiskt styrd verksamhet.
• Engagemang i klimatfrågorna och vill bidra till samhällets energi- och klimatomställning.
• En vilja att utgå från medborgarnas och näringslivets perspektiv och samtidigt se det övergripande och långsiktiga samhällsperspektivet.
• Vana att arbeta processinriktat med många olika aktörer och intressen, det vill säga hitta balansen mellan att driva arbetet framåt och lyssna in flera olika perspektiv.
• Projektledarutbildning och erfarenhet att leda projekt.
• God IT-vana
• Uttrycker dig väl på såväl svenska som engelska i både tal och skrift.

För att trivas i rollen är du engagerad, kommunikativ och kreativ. Du har integritet, tydlighet och ett strukturerat arbetssätt, samt förmåga att hantera och representera frågor där du inte har full information eller tidigare delaktighet. Du är bra på att lösa de problem du ställs inför samt att ta egna initiativ och att arbeta självgående.
Som person har du ett stort driv och har förmågan att driva och delta i projekt, samt processleda, mot gemensamt uppsatta mål.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort: Nyköping

Information om tjänsterna lämnas av
Verksamhetschef samhällsplanering och Infrastruktur Ulf Arumskog, 073-020 22 75, [email protected]
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.

Kom och jobba hos oss på hållbar regional utveckling!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2021-10-25.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Kvalificerad handläggare inom samhällsskydd och beredskap

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Enheten för Samhällskydd och beredskap består av åtta medarbetare och en enhetschef. Enheten ansvarar för att utveckla krisberedskapen regionalt och internt, civilt försvar, säkerhetsskydd, signalsskydd, uppgifter inom LSO och risker i samhällplaneringen.

Arbetsuppgifter
Du kommer verka brett inom området samhällsskydd och beredskap. Du kommer driva eller delta i utbildningar, övningar, risk- och sårbarhetsarbete, kontinuitetsplanering, planering inom civilt försvar, tjänsteman i beredskap, signalsskydd och andra inkommande uppdrag. Specifikt innehåll i tjänsten kan påverkas  både av din bakgrund, rekryteringar, nya uppdrag och uppgifterna kommer variera över tid.

Kvalifikationer och profil
Du har;


• Relevant akademisk utbildning inom krisområdet (eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig och kan styrkas av lång erfarenhet).
• Erfarenhet av statlig eller kommunal krisberedskap.
• Hög kunskap om den civila krisberedskapen.

Det är meriternande om du;


• Drivit projekt, övningar eller utbildningar
• Arbetat med kontinuitetsfrågor
• Har erfarenhet och kunskap om krisledning.

Som person är du drivande, strategisk, prestiglös och samspelande. Du har förmåga att få folk med dig. Du behöver ha god förmåga att utrycka dig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper.

Om tjänsten
Anställningen är tillsvidare med startdatum enligt överenskommelse. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas.

Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av enhetschef Tomas Birgegård. Fackliga företrädare är Patrik Holmer (Saco-S) och Ulrika Schröder (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (växel).

Ansökan
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 12 oktober 2021. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. (ref.nr 112-6260-2021)

Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan.


Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Verksamhetsutvecklare

Verksamhetsstöd och -utveckling, Nyköping Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Region Sörmland ansvarar för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Vid sidan av huvuduppdraget hälso- och sjukvård ska regionen säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också regeringens uppdrag att driva det regionala ... Visa mer
Verksamhetsstöd och -utveckling, Nyköping

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Region Sörmland ansvarar för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Vid sidan av huvuduppdraget hälso- och sjukvård ska regionen säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också regeringens uppdrag att driva det regionala tillväxtarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom områden som infrastruktur, näringsliv, besöksnäring och kompetensförsörjning.

Om oss
Verksamhetsområdet Hållbar Regional Utveckling (HRU) bildades januari 2019 i samband med regionbildningen och det då utökade uppdraget i form av att skapa förutsättningar för en attraktiv och hållbar utveckling för hela Region Sörmland. Verksamhetsområdet består av en organisation med cirka 100 medarbetare, leds av den Regionala utvecklingsdirektören och är från 2020 organiserat i åtta enheter varav två enheter fungerar som stabsfunktion.

Verksamhetsstöd och -utveckling (VSU) är en stabsfunktion. Enheten ansvarar för verksamhetsområdets övergripande stöd och utveckling och har åtta medarbetare inom yrkeskategorierna administratör, utredare, projektledare, jurist, verksamhetsutvecklare och planeringssekreterare. Verksamhetsstöd och utveckling ska bidra till att ledning och övriga enheter kan fullfölja sina uppdrag och projekt som rör de direkta kärnprocesserna att bedriva hållbar regional utveckling respektive bedriva kollektivtrafik.

VSU har ett särskilt uppdrag att arbeta med hela verksamhetsområdets perspektiv och därmed också stödja Verksamhetsområdeschef och övrig ledning i det strategiska utvecklingsarbetet. Som en av två verksamhetsutvecklare har du fokus på att utveckla stödprocesser och rutiner inom ramen för regionens styrnings- och ledningsprocess, samt bidra till kunskapsspridning med syfte att skapa resurseffektivitet och enkelhet.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som verksamhetsutvecklare samordnar och koordinerar du verksamhetsstyrning, -planering och uppföljning på uppdrag av HRU:s ledning samt bistår med utrednings- och kartläggningskompetens. Du samordnar och koordinerar också andra typer av uppdrag som är av övergripande karaktär.

• utveckla, förbättra och synliggöra stödprocesser i samverkan med centrala staber i Regionen.
• genomföra förstudier inför projekt.
• ingå i projektarbetsgrupper och/eller projektleda för att bistå i verksamhetsutveckling.
• utreda och processkartläggning.
• initiera och leda implementering av strategier, koncept och styrande dokument i verksamheterna.
• samordna och bereda diverse ärenden till Regionala utvecklingsnämnden, Regionstyrelsen samt Regionfullmäktige.


Din kompetens

• Högskoleutbildning med relevant inriktning eller motsvarande erfarenhet förvärvad på annat sätt.
• Uppföljnings- och utredningsmetodik.
• Erfarenhet av att leda verksamhetsutveckling / större förändringar.
• Erfarenhet av projektledning med påvisade resultat.
• Goda kunskaper inom tillämpbara metoder för verksamhetsutveckling.

Du är initiativtagande och självgående och har förmåga att anpassa dig till ändrade förutsättningar. God samarbetsförmåga och serviceinriktat bemötande är av stor betydelse för uppdraget. Du är lösningsfokuserad och har god analysförmåga som gör att du kan ta dig an komplexa problem och samband. I beslut och lösningar ser du helheten och tar hänsyn till det större perspektivet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Meriterande är erfarenhet av:

• arbete med kollektivtrafik på regional nivå.
• arbete kopplat till det regionala utvecklingsuppdraget.
• att integrera hållbarhetsperspektiven i planerings-, besluts-, och uppföljningsprocesser.


Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef, Monica Harlin, 076-698 31 87, [email protected]
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.


Kom och jobba hos oss på Hållbar regional utveckling!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2021-10-14.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Handläggare vattenförvaltning med inriktning grundvatten (vikariat)

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Länsstyrelsen roll som regeringens företrädare i länet spänner över ett brett spektrum av frågor så som naturvård, miljöskydd, energi och klimat, krishantering och fiske.

Södermanland är ett omväxlande län med sjöar, skogar, jordbruk, små och medelstora städer och en fantastisk skärgård. Länet kännetecknas också av en dynamisk utveckling och präglas i stor utsträckning av närheten till Stockholmsområdet. Länsstyrelsen ligger beläget i Nyköping, en timme söder om Stockholm. Här finner du en stad i behagligt format, mitt i det sörmländska kulturlandskapet och alldeles invid havet.

Tjänsten är placerad inom enheten Vatten, miljö och klimat som arbetar med att förvalta länets vattenresurser, bidra till en minskning av utsläpp av klimatgaser samt att samordna både länets miljömålsarbete och miljöövervakning.

Arbetsuppgifter
Länsstyrelsen i Södermanland kan erbjuda dig ett utvecklande och varierande arbete där du får en viktig roll att bidra till en hållbar utveckling av länet och säkra länets vattenresurser. Arbetet är självständigt, omväxlande och innebär samverkan med länets innevånare, kommuner och t.ex. markavvattningsföretag, dammägare och muddringsföretag.

Du kommer att ansvara för länsstyrelsens arbete med grundvatten vilket innefattar ansvar för:


• genomförandet av vattenförvaltningens åtgärdsprogram för grundvatten
• regional miljöövervakning av grundvatten
• miljömålsanvarig för grundvatten
• granskning av planer och ärenden i de delar som rör påverkan på grundvatten
• delta i arbetet med regional vattenförsörjningsplan som stöd för grundvattenfrågor

Vi arbetar tvärsektoriellt vilket kan innebära samarbete kring en mängd olika verksamhetsfrågor, framför allt inom Natur och -miljöavdelningen.

Kvalifikationer och profil
Vi söker dig med akademisk naturvetenskaplig/teknisk utbildning med inriktning mot tex. hydrologi/geologi/grundvatten och limnologi. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med tillsyn och prövning enligt miljöbalken och har arbetslivserfarenhet rörande grundvattenfrågor.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper där vi värdesätter god samarbetsförmåga och egen drivkraft liksom strategisk förmåga och helhetssyn i arbetet. Du är kvalitetsmedveten och kan jobba strukturerat mot uppsatta mål.  Du har lätt för att samarbeta och ha lätt för att skapa goda kontakter med olika aktörer. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift och har goda datakunskaper inom Microsoft Office och GIS. B-Körkort är ett krav.

Om tjänsten
Anställningen är ett vikariat fram till den 5 september 2022 med tillträde snarast och med möjlighet till eventuell förlängning.

Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.

Information
Mer information om tjänsten får du av vattensamordnare Irene Karlsson Elfgren samt Enhetschef Kristina Keltler Mossberg. Fackliga företrädare är Patrik Holmer (SACO) och Ulrika Schröder (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (vx).

Ansökan
Välkommen med Din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar du vill åberopa senast 27 oktober 2021 via länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan.

 


Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Trafikstrateg

Hållbar regional utveckling Eskilstuna eller Nyköping Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Region Sörmland ska ansvara för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Huvuduppdragen är hälso- och sjukvård respektive hållbar regional utveckling. Regionen ska säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollekt... Visa mer
Hållbar regional utveckling Eskilstuna eller Nyköping

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Region Sörmland ska ansvara för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Huvuduppdragen är hälso- och sjukvård respektive hållbar regional utveckling. Regionen ska säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också regeringens uppdrag att driva det regionala tillväxtarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom områden som infrastruktur, näringsliv, besöksnäring och kompetensförsörjning. Ett tydligt mål för Region Sörmland är att skapa förutsättningar för en hållbar infrastruktur och ett hållbart resande för våra medborgare.

Under 2019, i samband med bildandet av Region Sörmland, bildades verksamhetsområdet hållbar regional utveckling. Verksamhetsområdet har ett ansvar för det regionala utvecklingsarbetet såsom samhällsplanering, näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, hälsofrämjande arbete och kollektivtrafik. Enheten för kollektivtrafik ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken i Sörmland som består av tågtrafik, busstrafik och skärgårdstrafik. Busstrafiken bedrivs under varumärket Sörmlandstrafiken. All trafik är upphandlad och det innebär att upphandling samt avtal- och kvalitetsuppföljning är viktiga arbetsuppgifter för enheten. Tillsammans med regionens kommuner driver enheten arbetet för en bättre kollektivtrafik genom en kontinuerlig översyn av utbud i form av linjenät och turtäthet. Enheten driver också större strategiska förbättringsprojekt samt gör utredningar och analyser för att utveckla och förbättra trafik och tillhörande infrastruktur på längre sikt. Enheten ansvarar även för marknadsföring av trafiken samt biljettförsäljning inklusive utvecklingen av produktsortiment, försäljningskanaler och försäljningssystem.

Vi söker nu en trafikstrateg till enheten Kollektivtrafik som tillsammans med övriga resurser inom enheten och verksamhetsområdet kan utveckla en attraktiv, effektiv och tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland.

Dina arbetsuppgifter
Som trafikstrateg driver och medverkar du i olika förbättringsprojekt. Dina arbetsuppgifter spänner över kollektivtrafik med tydlig koppling mot samhällsplanering och infrastruktur. Tillsammans med regionens utvecklare och strateger arbetar du för en bättre kollektivtrafik genom att driva och medverka i arbeten inom följande områden:

• Utveckling och projektledning av strategier, planer, koncept samt framtagande av styrande dokument för den långsiktiga utvecklingen av kollektivtrafiken i Sörmland på en övergripande nivå.
• Projekt, trafikutredningar och förbättringsarbeten för infrastruktur kopplat till kollektivtrafiken.
• Representera och samordna frågor kring länets busstrafik och infrastruktur för busstrafiken såväl internt som mot externa parter.
• Initiera och leda implementering av strategier, koncept och styrande dokument i verksamheten.
• Framtagande av underlag och rapporter samt uppföljning och analys.
• Genom omvärldsbevakning och aktivt deltagande i forum och grupper bevaka och analysera kommande behov och trender i kollektivtrafiken

.
Arbetet sker i samverkan såväl med Regionens interna resurser inom trafikutveckling, samhällsplanering och infrastruktur som med externa parter såsom kommuner, trafikföretag, övriga regioner och Trafikverket där du agerar sammanhållande för allmän kollektivtrafik. Du är också huvudsaklig kontaktperson mot Trafikverket för frågeställningar kring kollektivtrafik. Du kommer även ansvara för slutfasen av arbetet med det nya regionala trafikförsörjningsprogrammet samt löpande informera och uppdatera verksamheten om aktuell status, kommande behov och utvecklingsmöjligheter. En viktig del i ditt arbete är att ha dialog med och kunna presentera förslag och lösningar för övriga intressenter samt för nämnder och utskott.

Din kompetens
Du har akademisk utbildning inom samhällsplanering/transport eller motsvarande kompetens. Vi ser gärna att du tidigare arbetat med kollektivtrafik och har erfarenhet av samhällsplanering. Du är van att driva projekt, genomföra utredningar och ta fram olika styrande dokument för offentlig verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef allmän kollektivtrafik Joakim Karlén, 079-060 75 93.
Trafikstrateg allmän kollektivtrafik Matthias Pfeil, 0155-26 59 21.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.


Kom och jobba hos oss på Region Sörmland!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2021-09-30.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Djurskyddshandläggare

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Enheten för djurskydd och veterinära frågor är en del av Avdelningen för landsbygd på Länsstyrelsen i Södermanlands län. Inom enheten arbetar vi med frågor som gäller hälsa hos djur och människor. Enheten ansvarar för kontroll av att lantbruksdjur och sällskapsdjur sköts enligt djurskyddslagens krav. Enheten ansvarar även för livsmedels- och foderkontroller av primärproducenter, förprövning av stallbyggnader, ärenden gällande tillsyn över hundar och katter, smittskyddsfrågor och andra veterinära uppgifter.

Arbetsuppgifter
Som djurskyddshandläggare arbetar du med handläggning och kontroller rörande tillstånd för verksamheter med häst, hund, katt och andra sällskapsdjur, besiktning av djurtransporter, kontroll av vilthägn, planerade kontroller av lantbruksdjur. Du tar emot anmälningar om vanvård av djur och gör utredningar och kontroller i anmälningsärenden, hanterar underställelser från polisen samt verkställer beslut om omhändertaganden. Arbetet omfattar även administrativa uppgifter såsom hantera och uppdatera register och rutiner samt utveckla och förbättra processer kopplat till vår verksamhet.

Kvalifikationer och profil
Du har:


• Högskoleutbildning och är agronom, etolog, miljö- och hälsoskyddsinspektör eller biolog med fördjupning inom djurskyddsområdet. Alternativt har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Goda kunskaper inom relevant lagstiftning och om riskerna för djurens välfärd inom olika djurhållningsformer.
• Goda kunskaper inom Officepaketet.
• Du har en god kommunikativ förmåga och goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
• B-körkort

Det är meriterande om du har: 


• Tidigare erfarenhet av handläggning av djurskyddsärenden och erfarenhet av att arbeta med kontroll inom länsstyrelsen.
• Kunskaper inom systemen Platina och DSK.
• Praktisk erfarenhet av arbete med djur. Speciellt lantbruksdjur.
• Utbildning inom byggnation och ventilation i djurstallar.

Som person är du driven, mycket ansvarstagande och lojal mot arbetsgivaren och dina kollegor. Du har lätt för att skapa och bibehålla relationer såväl internt som externt. Du behärskar stressiga situationer och är lyhörd och empatisk. Vi ser också att du är stabil och trygg i dig själv och bekväm med att ställa de krav som behövs och att fatta beslut som kan uppfattas som besvärliga/ingripande. Vidare är du noggrann och ansvarar självständigt för att administrera och strukturera ditt eget arbete. Du trivs med att vara en del av en arbetsgrupp samtidigt som du kan arbeta självständigt. Vi fäster stor vikt vid personlig lämpligheten och din förmåga att bidra till en god arbetsmiljö.

Om tjänsten
Anställningen är tidsbegränsad med start 1 oktober 2021 (eller enligt överenskommelse) till och med 30 september 2022 med möjlighet till förlängning. Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.

Sista ansökningsdag är den 3 september 2021.


Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Handläggare social hållbarhet (jämställdhet och mänskliga rättigheter)

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Länsstyrelsen söker en handläggare till enheten för social hållbarhet, en av fyra enheter inom avdelningen för samhällsbyggnad. Enheten ska bidra till en god samhällsplanering och ett hållbart samhällsbyggande inom enhetens övergripande ansvarsområden; brottsförebyggande, folkhälsa, integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Enheten för social hållbarhet ska genom samordning, kunskapsspridning och tillsyn bidra till ett jämlikt och jämställt Södermanland. Du kommer att arbeta i en dynamisk och inspirerande arbetsgrupp där varje medarbetare bidrar med sina kunskaper från olika expertområden.

Arbetsuppgifter
Inom enheten ryms ett brett spektrum av uppdrag. Tjänsten inriktas på våra rättighetsbaserade uppdrag inom jämställdhet och mänskliga rättigheter.   

Länsstyrelsen har flera uppdrag inom jämställdhet och mänskliga rättigheter. Du kommer ha ansvar för att självständigt planera och genomföra några av dessa uppdrag utifrån givna ramar. Mycket av arbetet sker samordnat med enhetens övriga medarbetare och uppdrag. En väsentlig del av tjänsten utgörs av kunskapsfrämjande och stödjande arbete, riktat till kommunerna, andra relevanta aktörer i länet samt till myndighetens övriga enheter. I arbetet ingår att anordna kompetenshöjande insatser för yrkesverksamma, att leda och sammankalla möten och nätverk i länet samt att driva och samordna länets strategiska utvecklingsarbete inom uppdragen. I arbetet ingår även att ta fram underlag, svara på remisser och att skriva rapporter. Det är därför viktigt att du kommunicerar väl såväl muntligt som skriftligt.

Dagliga kontakter med yrkesverksamma i länets kommuner, andra myndigheter och organisationer ingår. Kontakterna finns och samverkan sker både regionalt, lokalt och nationellt. Resor, främst inom länet, förekommer normalt i tjänsten.

Enhetens uppdrag varierar över tid och det kan därför vara så att du får byta uppdrag under anställningstiden. Det är av stor vikt att du är flexibel och har förmåga att snabbt ställa om.

Kvalifikationer och profil
Du ska ha;


• högskoleutbildning inom sociologi, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• flerårig erfarenhet av arbete inriktat på jämställdhet och/eller mänskliga rättigheter.
• erfarenhet av utvecklingsarbete i offentlig sektor och av att stödja samverkan mellan olika aktörer.
• dokumenterad erfarenhet av att leda och driva processer.
• B-körkort.

Det är meriterande om du har;


• dokumenterade kunskaper om metoder för jämställdhetsintegrering och rättighetsbaserat arbete.
• dokumenterad erfarenhet eller kunskaper om arbete med statistik och uppföljning i digitala verktyg.
• kunskaper om lagen om offentlig upphandling.
• en bred kunskap om sociala hållbarhetsfrågor.

Du är;


• öppen, tillmötesgående och kommunikativ.
• självgående men har lätt för att samarbeta med andra.
• bra på att skapa och upprätthålla goda, yrkesmässiga relationer.
• drivande och vill/kan utveckla arbetssätt och processer.
• bra på att samordna andra och knyta kontakter mellan aktörer.
• har förmåga att arbeta med processer och uppgifter parallellt.

Förståelsen för vår vision och den statliga värdegrunden är viktig. Din förmåga att vara en god representant för länsstyrelsen är central. Vi kommer att ta hänsyn till erfarenheter och personliga egenskaper som passar för att bygga upp en bred och hållbar kompetens i arbetsgruppen.

Om tjänsten
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning på sex månader tillämpas.

Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning beroende på uppdragets utformning.

Ansökan
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 2 september 2021. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.


Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Handläggare social hållbarhet med fokus på jämställdhet

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter... Visa mer
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

 
Länsstyrelsen i Södermanlands län               
söker en  

Handläggare social hållbarhet med fokus på jämställdhet
(ref.nr 112-4607-2021)

Länsstyrelsen söker en handläggare till enheten för social hållbarhet, en av fyra enheter inom avdelningen för samhällsbyggnad. Enheten ska bidra till en god samhällsplanering och ett hållbart samhällsbyggande inom enhetens övergripande ansvarsområden; brottsförebyggande, folkhälsa, integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Enheten för social hållbarhet ska genom samordning, kunskapsspridning och tillsyn bidra till ett jämlikt och jämställt Södermanland. Du kommer att arbeta i en dynamisk och inspirerande arbetsgrupp där varje medarbetare bidrar med sina kunskaper från olika expertområden.

Arbetsuppgifter
Inom enheten ryms ett brett spektrum av uppdrag. Tjänsten inriktas på uppdragen inom jämställdhet, särskilt mäns våld mot kvinnor. 

Länsstyrelsen har flera uppdrag inom jämställdhet. Du kommer ha ansvar för att självständigt planera och genomföra några av dessa uppdrag utifrån givna ramar. Mycket av arbetet sker samordnat med enhetens övriga medarbetare och uppdrag. En väsentlig del av tjänsten utgörs av kunskapsfrämjande och stödjande arbete, riktat till kommunerna, andra relevanta aktörer i länet samt till myndighetens övriga enheter. I arbetet ingår att anordna kompetenshöjande insatser för yrkesverksamma, att leda och sammankalla möten och nätverk i länet samt att driva och samordna länets strategiska  utvecklingsarbete inom uppdragen. I arbetet ingår även att ta fram underlag, svara på remisser och att skriva rapporter. Det är därför viktigt att du kommunicerar väl såväl muntligt som skriftligt.

Dagliga kontakter med yrkesverksamma i länets kommuner, andra myndigheter och organisationer ingår. Kontakterna finns och samverkan sker både regionalt, lokalt och nationellt. Resor, främst inom länet, förekommer normalt i tjänsten.

Enhetens uppdrag varierar över tid och det kan därför vara så att du får byta uppdrag under anställningstiden. Det är av stor vikt att du är flexibel och har förmåga att snabbt ställa om.

Kvalifikationer och profil
Du ska ha;


• högskoleutbildning inom sociologi, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• flerårig erfarenhet av arbete inriktat på jämställdhet och mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer.
• erfarenhet av utvecklingsarbete i offentlig sektor och av att stödja samverkan mellan olika aktörer.
• dokumenterad erfarenhet av att leda och driva processer.
• B-körkort.

Det är meriterande om du har;


• dokumenterade kunskaper om metoder för jämställdhetsintegrering och rättighetsbaserat arbete
• dokumenterad erfarenhet eller kunskaper om arbete med statistik och uppföljning i digitala verktyg
• kunskaper om lagen om offentlig upphandling
• en bred kunskap om sociala hållbarhetsfrågor.

Du är;


• öppen, tillmötesgående och kommunikativ.
• självgående men har lätt för att samarbeta med andra.
• bra på att skapa och upprätthålla goda, yrkesmässiga relationer.
• drivande och vill/kan utveckla arbetssätt och processer.
• bra på att samordna andra och knyta kontakter mellan aktörer.
• har förmåga att arbeta med processer och uppgifter parallellt.

Förståelsen för vår vision och den statliga värdegrunden är viktig. Din förmåga att vara en god representant för länsstyrelsen är central. Vi kommer att ta hänsyn till erfarenheter och personliga egenskaper som passar för att bygga upp en bred och hållbar kompetens i arbetsgruppen.

Om tjänsten
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning på sex månader tillämpas.

Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning beroende på uppdragets utformning.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats med avtal om flexibel arbetstid och friskvård. Det finns möjlighet till distansarbetsavtal. Som anställd har du ett stort förtroende och stor frihet att själv planera och lägga upp genomförandet av det dagliga arbetet. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför  om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier. Vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av enhetschef Anne-Louise Gjuse. Fackliga företrädare är Patrik Holmer (SACO) och from v. 34 Ulrika Schröder (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (växel).

Ansökan
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 23 augusti 2021. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

 


Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre