Lediga jobb som Behandlingsassistent/Socialpedagog i Nyköping

Se lediga jobb som Behandlingsassistent/Socialpedagog i Nyköping. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Nyköping som finns hos arbetsgivaren.

Familje- och jourhem för våldsutsatta barn Trygga Barn

OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte. Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige! Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld, allt från anknytningstrauma till akuta skyddsbehov. Barnen som placeras hos oss är i behov av att komma till en trygg och kärleksfull familj som står kvar vid barnets sida oavsett vad. Barnen som place... Visa mer
OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte.
Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige!

Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld, allt från anknytningstrauma till akuta skyddsbehov. Barnen som placeras hos oss är i behov av att komma till en trygg och kärleksfull familj som står kvar vid barnets sida oavsett vad. Barnen som placeras hos oss kan uttrycka trauma och psykisk ohälsa på olika sätt, allt från självdestruktivt beteende, traumadiagnoser, otrygg anknytning och panikångest.

Trygga Barn är den första familjehemsverksamheten i Sverige där alla barn som placeras hos oss får ett barnombud. Ett barnombud har sekretess mot familjehemmet för att tillgodose barnet god familjehemsvård och förhindra missförhållanden. Vi är också den första verksamheten i landet som har specialistkunskap om narcissistiskt våld och känslomässigt våld.

I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och mycket mer!
Hos oss får alla familj kontinuerliga utbildningar, handledning samt avlastning i form av kontaktperson.

Nu söker vi engagerade människor som är villiga att öppna upp sitt hem för barn och vuxna i behov av ett kärleksfullt och tryggt hem för att tillgodose en gynnsam utveckling för den placerade.??Vi arbetar utifrån mod, engagemang, självbestämmande, trygghet och kontinuitet. Vi är nu i behov av att rekrytera familjer som önskar att vara en del av en förändring för ett bättre Sverige för landets alla barn.??

Du som sökande behöver inte ha tidigare erfarenhet av uppdraget utan kommer handledas och utbildas av socionomen och verksamhetschefen Rebecca Lysholm som har flera års erfarenhet av våld i nära relationer Oavsett om du vill bli jourhem eller familjehem så garanterar Trygga Barn dig att du kommer erhålla ny kunskap och möjlighet till självutveckling.?

Vi tar emot alla typer av familjekonstellationer, både kärnfamiljer, ensamstående, stjärnfamiljer, samkönade par och familjer som redan har barn eller inte har haft barn! Vi har som krav att barnet kan få ett eget sovrum oavsett om ni vill ta emot ett spädbarn. För oss är barns integritet viktigt. Om det krävs att du ska vara tjänsteledig så kommer vi kompensera dig för inkomstbortfallet.

Alla sökande familjehem genomgår en familjehemsutredning för bedömning av lämplighet. Om det framkommer utvecklingsområden ska sökande tillsammans med verksamhetschef skapa en planering för att utbildas och få stöd inom dessa områden.?

Familjehem?
Ett familjehem är ett hem som ett barn kan bo hos under en kortare tid eller resten av uppväxten. Ett familjehem är en familj som kan erbjuda en stabil och trygg tillvaro för det placerade barnet. Vi värdesätter mångfald och samtliga familjekonstellationer och åldrar (minst 18 år gammal) kan bli familjehem i vår verksamhet.
Familjehemmet har friheten att bestämma vilken målgrupp familjehemmet önskar att ta emot samt komplexiteten på ärendet. Har du ingen tidigare erfarenhet av uppdraget får du möjlighet att successivt samla erfarenhet.??
Att vara familjehem innebär utmaningar och där av värdesätter vi kontinuerlig handledning och tillgång till stöd från verksamhetschef alla tider på dygnet. Dina personliga egenskaper bör vara att du är kärleksfull och har tillgång till dina känslor, motivation att utvecklas, självmedveten, prestigelös samt en trygg vuxen.??
En av de viktigaste uppgifterna för ett familjehem är att samarbeta med verksamhetschef, barnet, ursprungsfamiljen, socialtjänsten och andra viktiga aktörer i barnets liv.

För att kunna bli familjehem hos oss behöver du inlämna belastningsregister, misstankeregister, socialregister, LOB register samt register från Försäkringskassan och Kronofogden. Vid behov kan familjehemsutredaren begära in andra intyg om det finns behov av det. Familjehemmet ska även kunna tillgodose barnet skolgång och kontakt med vårdinsatser vid behov. Familjehemmet ska erbjuda barnet ett eget rum till det placerade barnet under placeringen.?

Jourhem?
Ett jourhem är ett hem som kan ta emot ett barn med kort varsel, oftast akutplaceringar. Det kan exempelvis handla om ett barn som har blivit omedelbart omhändertaget på grund av att socialtjänsten har fått information om att det förekommer fysiskt våld i hemmet.??

För att bli jourhem behöver du kunna erbjuda en trygg person som kan vara hemma på heltid, en egen stabil situation, plats i hemmet, ha körkort och inte förekomma i något register.?
Vissa jourhem väljer att gå över till att bli familjehem om socialtjänsten bedömer att barnet ska vara familjehemsplacerat under en längre tid.??

Alla jour- och familjehem får arvode för uppdraget samt omvårdnadskostnader för det placerade barnet.??

Ansökan?
Vid ansökan ska du skicka ett CV och skriva ett personligt brev och svara på följande frågor:?
Vad är din anledning till att ta an uppdraget som familjehem/jourhem för barn utsatta för våld i hemmet??
Har du egna erfarenheter av våld i nära relationer? Om ja, har du bearbetat detta??
Har du tidigare erfarenhet av barn? Antingen egna eller inom arbetet??
Har du erfarenhet av socialt arbete?
Har du tidigare varit jour- och familjehem? Då ser vi gärna att du kontaktar den kommun som har utrett dig och b
Har du förmåga till självmedvetenhet och kan erhålla feedback???
Vad tror du skulle vara den största utmaningen för familjehemsuppdraget??
Hur många barn/vuxna har du möjlighet att ta emot??
Har du tidigare blivit dömd eller polisanmäld för något brott som regleras i Brottsbalken kapitel 3, 4 eller 6?
Ditt personliga brev samt CV ska sedan skickas till ansvarig verksamhetschef.?
Rekrytering sker löpande.
Vi undanber alla olika typer av rekryteringsbolag i rekryteringsprocessen. Visa mindre

Behandlingspedagoger till HVB Nygården

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. Division Social omsorg är en gemensam organisation för all socialtjänst i Nyköpings kommun. Målet är en ef... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.

Division Social omsorg är en gemensam organisation för all socialtjänst i Nyköpings kommun. Målet är en effektiv, väl fungerande, säker organisation där allas medskapande bidrar till effektivitet och kvalitet.

Vi söker nu fler medarbetare till HVB Nygården som riktar sig till vuxna män och kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik. Boendet består dels av ett behandlingsboende med 20 platser, som tillsammans med öppenvårdens behandlingsteam utgör heldygnsvård på hemmaplan, dels ett akut- och utredningsboende som är en viktig del av missbruksvårdens uppsökande och motiverande verksamhet och ett första steg för den som vill göra en förändring. Inom ramarna för HVB-verksamheten finns också en rad olika utslussboenden, både i närhet till huvudverksamheten och på stan.

Missbruksvården i Nyköping är under kontinuerlig utveckling och vi strävar alltid efter att första hand ge stöd, vård och behandling på hemmaplan. Under 2023 kommer verksamheten att fortsätta genomgå ett utvecklingsarbete som påbörjades andra delen av 2022, för att kvalitetssäkra våra insatser och ytterligare förbättra hur vi möter olika individers och målgruppers behov av missbruksvård.

Vi söker nu dig som vill vara en viktig del av behandlingsverksamheten genom att arbeta på schemalagda dagar, helger och kvällar.


ARBETSUPPGIFTER
Som behandlingspedagog på HVB Nygården är du med i ett team som arbetar för att placeringen på HVB Nygården ska bli så meningsfull och stärkande som möjligt och ge förutsättningar för den enskilde att uppnå ett nyktert och drogfritt liv och en förbättrad livssituation. Du deltar i den dagliga driften av boendet tillsammans med övrig personal och har en stödjande och motiverande kontakt med de placerade. Du håller behandlingsgrupper med både teori och praktik, det kan vara teman som t ex sociala färdigheter och vardagsfärdigheter. Du bemöter våra boende med ett vuxet, tryggt och professionellt förhållningssätt.
Dokumentation sker i verksamhetssystemet Journal Digital.


KVALIFIKATIONER
Din bakgrund bör vara behandlingspedagog eller liknande t ex undersköterska som i kombination med annan utbildning eller erfarenhet bedöms likvärdig. Du bör ha erfarenhet av att möta den aktuella målgruppen, gärna i en behandlande roll, och har en förståelse för vad som krävs av dig och andra för att skapa en gynnsam miljö för de boendes tillfrisknande.
Som person behöver du vara positiv men gränssättande, engagerad i verksamhetens mål och lyhörd och respektfull i din kommunikation. Du har en genomtänkt syn på behoven hos personer med beroendeproblematik och din egen roll som behandlingspedagog. Du besitter en personlig mognad och stabila värderingar så att du vill och kan vara en trygg förebild för dem som vill göra en livsstilsförändring.
Vårt arbete kräver mycket samarbete både internt och externt och lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Mångfald gynnar utvecklingen och stödet till våra medborgare. Vi eftersträvar därför en jämn köns- och åldersfördelning samt varierad etnisk och kulturell bakgrund hos våra medarbetare.

B-körkort krävs

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

•Provanställning kan komma att tillämpas.
•När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker. Om du önskar stöd i Visma Recruit vänligen ring supporttelefon 0771-693 693.
•Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
•Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal. Visa mindre

Familjehem söks

Trygga Hem Familjehem växer och nu söker vi fler fantastiska familjer som vill vara med och hjälpa ett barn/ ungdom (0-18år). Vi söker både familjehem och jourhem samt avlastningshem (som kan ta emot barn på kortare tid ex en – två helger i månaden). Att vara jourhem, familjehem eller avlastningshem Att vara familjehem är en fantastisk insats för de barn ni tar emot. Uppdraget som familjehem är stimulerande, utmanande men också mycket givande! När du är ... Visa mer
Trygga Hem Familjehem växer och nu söker vi fler fantastiska familjer som vill vara med och hjälpa ett barn/ ungdom (0-18år). Vi söker både familjehem och jourhem samt avlastningshem (som kan ta emot barn på kortare tid ex en – två helger i månaden).
Att vara jourhem, familjehem eller avlastningshem
Att vara familjehem är en fantastisk insats för de barn ni tar emot. Uppdraget som familjehem är stimulerande, utmanande men också mycket givande!
När du är familjehem, så tar du emot ett barn som är i behov av extra stöd och omsorg i ert hem. Barnet/ ungdomen ska med er hjälp och med stöd av oss familjehemskonsulenter få en så normal tillvaro som möjligt, dvs. de ska gå i skola och erbjudas fritidsaktiviteter mm. Obs, barnen ska erbjudas ett eget rum.
Att vara familjehem och ha ett yrkesliv går för det mesta alldeles utmärkt. Vid första tiden av en placering är det dock bra om någon vuxen i familjehemmet kan vara tillgänglig hemma en kortare tid vid behov. Man har som familjehem rätt att vara ledig från arbete vid placering (förlorad arbetsinkomst ersätter vi er med).
Vid önskemål om att bli familjehem är det ytterst viktigt att hela er familj är med på tåget och förstår vad ett uppdrag kräver av er såsom: tid, engagemang, tålamod, struktur och en positiv inställning.
Familjehem kan se ut på många olika sätt. Det finns allt ifrån ensamstående till stora familjer som valt att bli familjehem. Det viktigaste är att ni har ett genuint intresse för att hjälpa ett barn/ ungdom till ett bättre liv. Ni måste också kunna samarbeta med samtliga aktörer runt det placerade barnet/ungdomen såsom skola, socialsekreterare, familjehemskonsulenter m. fl.
En del barn eller ungdomar behöver bo i familjehem under en kortare tid medan andra barn växer upp i sitt familjehem tills de myndiga.
Er nya familjemedlem ska inkluderas i hemmets vardag, där familjehemmet ska fungera som en positiv förebild för den placerade och stå för omsorg, struktur, engagemang och trygghet.
För att bli godkänd som familjehem kommer ni att genomgå en familjehemsutredning. Kraven för att få påbörja en familjehemsutredning är bland andra:
• Att ni behärskar det svenska språket.
• Att ni inte förekommer i polisens brott-och misstankeregister, försäkringskassans register avseende längre sjukperioder eller kronofogdens , transportstyrelsens register.
• Att det finns ett ledigt, möblerat och ombonat sovrum som ni kan erbjuda det placerade barnet.
• Att ert boende är stadigvarande, det vill säga ni inte hyr i andra hand, är inneboende eller dylikt.
• Att ni har en stabil inkomst.
• Att minst en av er har tid för möten såsom sjukvård/tandvård, socialtjänst och familjehemskonsulenter mm.
Viktigt är även:
God kännedom om barn och ett gott barnperspektiv, samt Personlig lämplighet!
God ekonomisk ersättning Den ekonomiska ersättning du får som familjehem består av två delar. Arvodet och omkostnadsersättning. Arvodet är den ersättning (lön) du får för det uppdrag du utför och är både pensionsgrundande samt skattepliktig.
Omkostnadsersättningen är skattefri och ska täcka utgifter för mat, kläder, boende, fritidsaktiviteter och annat som barnet behöver.

Handledning
Trygga Hem Familjehem erbjuder regelbunden handledning och utbildningar.
Om Trygga Hem Familjehem
Trygga Hem Familjehem erbjuder konsulentstödda jour och familjehemsplaceringar. Samtliga familjehemskonsultenter på Trygga Hem Familjehem är utbildade socionomer med stor erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.

Är du intresserad av att ställa upp som jourhem, familjehem eller avlastningshem?

Rekrytering sker löpande. Klicka in på vår hemsida för mer information och Ansökan!
Varmt välkommen önskar vi på Trygga Hem Familjehem
Observera ofullständiga ansökningar besvaras ej, likaså om ni inte uppfyller ALLA krav. Endast seriösa sökare besvaras. Visa mindre

Behandlings- alt. Socialpedagog till Område A, Tunabergs skola, Nävekvarn

I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter. Vi vet vilka utmaningar vi har - vi arbetar kollektivt och kollegialt och våra satsningar kan bara möjliggöras genom modiga och professionella medarbetare och ch... Visa mer
I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter.

Vi vet vilka utmaningar vi har - vi arbetar kollektivt och kollegialt och våra satsningar kan bara möjliggöras genom modiga och professionella medarbetare och chefer som är trygga förebilder för våra barn och ungdomar och som leder arbetet vidare mot våra högt ställda målsättningar. Vill du vara delaktig i vårt arbete med utbildning för ett starkare samhälle?

Vårt skolområde, område A, består av två skolor, Tunabergs skola och Arnö skola. Tunabergs skola består av skolbyggnaderna Nävekvarn och Buskhyttan. Nävekvarn ligger vid Bråvikens strand ca 2,5 mil från Nyköping. På skolan finns cirka 60 elever från förskoleklass till åk 6 samt fritidshem. Buskhyttan är belägen mitt i samhället Buskhyttan, 1,5 mil söder om Nyköping. På skolan är det ca 30 elever från förskoleklass till åk 3 samt en fritidshemsavdelning med plats för alla våra elever.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en behandlings- alternativt socialpedagog som vill göra skillnad för elever i deras livslånga lärande. Din uppgift hos oss är att stödja och följa en elev under skoldagen samt på fritidshemmet där eleven har behov av stöttning i olika situationer. Ett förtroendefullt och relationsskapande förhållningssätt mellan dig och eleven behöver byggas för att stödet ska fungera. Du blir en viktig person i arbetet med att anpassa en helhet för elevens dag och arbetar nära klasslärare och fritidspedagoger samt elevens vårdnadshavare så att eleven kan utvecklas och lyckas utifrån sina förutsättningar och förmågor.

KVALIFIKATIONER
Du har framför allt ett lågaffektivt förhållningssätt och bemötande med fokus på individen du stödjer samt gärna utbildning till behandlings- eller socialpedagog. Du är tydlig och strukturerad. Du är kreativ och har förmågan att kunna ge elever olika sätt att problemlösa både i ämnen och i det sociala. Du har en god förmåga att skapa intressanta situationer, både under lektioner och på raster. Du inkluderar gärna fler elever i sociala aktiviteter än bara den du stödjer. Du har erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd och du har erfarenhet av inkluderande lärmiljöer och stödjande strukturer. För att lyckas i rollen och i arbetet "en skola för alla", ser du samverkan med andra som en självklarhet.

Du är flexibel, framåt och har alltid eleverna i fokus. Du har en vilja att samarbeta i arbetslag och har ett positivt förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

•Provanställning kan komma att tillämpas.
•När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker. Om du önskar stöd i Visma Recruit vänligen ring supporttelefon 0771-693 693.
•Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
•Inom vår verksamhet gäller lagen om registerkontroll (SF 2000:873). Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.
•Kontroll av lärarlegitimation görs hos Skolverket.
•Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal. Visa mindre

Trygga Barn - familjehem för våldsutsatta barn

OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte. Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige! Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld, allt från anknytningstrauma till akuta skyddsbehov. Barnen som placeras hos oss är i behov av att komma till en trygg och kärleksfull familj som står kvar vid barnets sida oavsett vad. Barnen som placera... Visa mer
OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte.
Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige!
Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld, allt från anknytningstrauma till akuta skyddsbehov. Barnen som placeras hos oss är i behov av att komma till en trygg och kärleksfull familj som står kvar vid barnets sida oavsett vad. Barnen som placeras hos oss kan uttrycka trauma och psykisk ohälsa på olika sätt, allt från självdestruktivt beteende, traumadiagnoser, otrygg anknytning och panikångest.
Trygga Barn är den första familjehemsverksamheten i Sverige där alla barn som placeras hos oss får ett barnombud. Ett barnombud har sekretess mot familjehemmet för att tillgodose barnet god familjehemsvård och förhindra missförhållanden. Vi är också den första verksamheten i landet som har specialistkunskap om narcissistiskt våld och känslomässigt våld.
I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och mycket mer!
Hos oss får alla familjer kontinuerliga utbildningar, handledning samt avlastning i form av kontaktperson.
Nu söker vi engagerade människor som är villiga att öppna upp sitt hem för barn och vuxna i behov av ett kärleksfullt och tryggt hem för att tillgodose en gynnsam utveckling för den placerade.??Vi arbetar utifrån mod, engagemang, självbestämmande, trygghet och kontinuitet. Vi är nu i behov av att rekrytera familjer som önskar att vara en del av en förändring för ett bättre Sverige för landets alla barn.??
Du som sökande behöver inte ha tidigare erfarenhet av uppdraget utan kommer handledas och utbildas av socionomen och verksamhetschefen Rebecca Lysholm som har flera års erfarenhet av våld i nära relationer Oavsett om du vill bli jourhem eller familjehem så garanterar Trygga Barn dig att du kommer erhålla ny kunskap och möjlighet till självutveckling.?
Vi tar emot alla typer av familjekonstellationer, både kärnfamiljer, ensamstående, stjärnfamiljer, samkönade par och familjer som redan har barn eller inte har haft barn! Vi har som krav att barnet kan få ett eget sovrum oavsett om ni vill ta emot ett spädbarn. För oss är barns integritet viktigt. Om det krävs att du ska vara tjänsteledig så kommer vi kompensera dig för inkomstbortfallet.
Alla sökande familjehem genomgår en familjehemsutredning för bedömning av lämplighet. Om det framkommer utvecklingsområden ska sökande tillsammans med verksamhetschef skapa en planering för att utbildas och få stöd inom dessa områden.?
Familjehem?
Ett familjehem är ett hem som ett barn kan bo hos under en kortare tid eller resten av uppväxten. Ett familjehem är en familj som kan erbjuda en stabil och trygg tillvaro för det placerade barnet. Vi värdesätter mångfald och samtliga familjekonstellationer och åldrar (minst 18 år gammal) kan bli familjehem i vår verksamhet.
Familjehemmet har friheten att bestämma vilken målgrupp familjehemmet önskar att ta emot samt komplexiteten på ärendet. Har du ingen tidigare erfarenhet av uppdraget får du möjlighet att successivt samla erfarenhet.??
Att vara familjehem innebär utmaningar och där av värdesätter vi kontinuerlig handledning och tillgång till stöd från verksamhetschef alla tider på dygnet. Dina personliga egenskaper bör vara att du är kärleksfull och har tillgång till dina känslor, motivation att utvecklas, självmedveten, prestigelös samt en trygg vuxen.??
En av de viktigaste uppgifterna för ett familjehem är att samarbeta med verksamhetschef, barnet, ursprungsfamiljen, socialtjänsten och andra viktiga aktörer i barnets liv.
För att kunna bli familjehem hos oss behöver du inlämna belastningsregister, misstankeregister, socialregister, LOB register samt register från Försäkringskassan och Kronofogden. Vid behov kan familjehemsutredaren begära in andra intyg om det finns behov av det. Familjehemmet ska även kunna tillgodose barnet skolgång och kontakt med vårdinsatser vid behov. Familjehemmet ska erbjuda barnet ett eget rum till det placerade barnet under placeringen.?
Jourhem?
Ett jourhem är ett hem som kan ta emot ett barn med kort varsel, oftast akutplaceringar. Det kan exempelvis handla om ett barn som har blivit omedelbart omhändertaget på grund av att socialtjänsten har fått information om att det förekommer fysiskt våld i hemmet.??
För att bli jourhem behöver du kunna erbjuda en trygg person som kan vara hemma på heltid, en egen stabil situation, plats i hemmet, ha körkort och inte förekomma i något register.?
Vissa jourhem väljer att gå över till att bli familjehem om socialtjänsten bedömer att barnet ska vara familjehemsplacerat under en längre tid.??
Alla jour- och familjehem får arvode för uppdraget samt omvårdnadskostnader för det placerade barnet.??
Ansökan?
Vid ansökan ska du skicka ett CV och skriva ett personligt brev och svara på följande frågor:?
Vad är din anledning till att ta an uppdraget som familjehem/jourhem för barn utsatta för våld i hemmet??
Har du egna erfarenheter av våld i nära relationer? Om ja, har du bearbetat detta??
Har du tidigare erfarenhet av barn? Antingen egna eller inom arbetet??
Har du erfarenhet av socialt arbete?
Har du tidigare varit jour- och familjehem? Då ser vi gärna att du kontaktar den kommun som har utrett dig och begär ut din utredning så vi kan få ta del av den.
Har du förmåga till självmedvetenhet och kan erhålla feedback???
Vad tror du skulle vara den största utmaningen för familjehemsuppdraget??
Hur många barn/vuxna har du möjlighet att ta emot??
Har du tidigare blivit dömd eller polisanmäld för något brott som regleras i Brottsbalken kapitel 3, 4 eller 6?
Ditt personliga brev samt CV ska sedan skickas till ansvarig verksamhetschef.?
Rekrytering sker löpande.
Vi undanber alla olika typer av rekryteringsbolag i rekryteringsprocessen. Visa mindre

Behandlingspedagog HVB-hem

Vi är en liten HVB-verksamhet för ungdomar med psykosociala svårigheter som yttrar sig i socialt nedbrytande beteende och skolproblematik. Vi har plats för 10 ungdomar, pojkar och flickor i åldrarna 12-17 år, och vi är i dagsläget ca 15 medarbetare. Vi söker dig som har relevant erfarenhet och utbildning med ett stort intresse för att arbeta med unga som befinner sig i en utsatt livssituation. Det är viktigt att du som person är mogen och trygg, har stort... Visa mer
Vi är en liten HVB-verksamhet för ungdomar med psykosociala svårigheter som yttrar sig i socialt nedbrytande beteende och skolproblematik.
Vi har plats för 10 ungdomar, pojkar och flickor i åldrarna 12-17 år, och vi är i dagsläget ca 15 medarbetare. Vi söker dig som har relevant erfarenhet och utbildning med ett stort intresse för att arbeta med unga som befinner sig i en utsatt livssituation.
Det är viktigt att du som person är mogen och trygg, har stort tålamod, är prestigelös och vill arbeta lösningsfokuserat och lågaffektivt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Socialt arbete med unga innebär att ingen dag är den andra lik. Arbetet innefattar bl. a kontaktmannaskap till inskrivna ungdomar, social dokumentation samt professionell kontakt med socialtjänst och vårdnadshavare.
B-körkort krävs för tjänsten. Visa mindre

Behandlingspedagog i Nyköping (timanställning)

Tjänsten Nyberga Hem AB söker en flexibel behandlingspedagog till stödboende för ungdomar 16-21 år. Boendet ligger i Stigtomta, 15 km från Nyköping. Vi erbjuder en behovsstyrd timanställning för kortare och längre arbetspass - dag som natt - vardag som helg. Därför måste du som söker vara flexibel och kunna ta arbetspass med kort framförhållning. Vi erbjuder Dig ett meningsfullt och stimulerande arbete tillsammans med kreativa, positiva och ambitiösa meda... Visa mer
Tjänsten
Nyberga Hem AB söker en flexibel behandlingspedagog till stödboende för ungdomar 16-21 år. Boendet ligger i Stigtomta, 15 km från Nyköping.
Vi erbjuder en behovsstyrd timanställning för kortare och längre arbetspass - dag som natt - vardag som helg. Därför måste du som söker vara flexibel och kunna ta arbetspass med kort framförhållning.
Vi erbjuder Dig ett meningsfullt och stimulerande arbete tillsammans med kreativa, positiva och ambitiösa medarbetare.
Vi gör löpande rekryteringar. På grund av högt söktryck kan vi tyvärr inte bekräfta alla inkomna ansökningar.
Välkommen med Din ansökan!


Arbetsuppgifter
Du kommer att bli en del i ett arbetslag med kollegor som genom sina olika utbildningar, bakgrunder och erfarenheter skapar en grupp med bred kompetens. Det sociala arbetet leds av en föreståndare.
Vi jobbar på schema med tjänstgöring dag, kväll, helg och natt (sovande jour). Ensamarbete är regel.
Du arbetar nära ungdomarna och är till stöd och hjälp i deras vardag. Behandling bedrivs inte på boendet i egen regi; däremot förekommer det att ungdomarna behöver stöd och hjälp kring missbruk, kriminalitet, NPD etc.
Arbetsuppgifterna är varierande och påminner mycket om det som sker i ett vanligt hem: hushållsgöromål, läxläsning, städning, matlagning, utflykter och fritidsaktiviteter.
Vi lägger stor vikt vid att skapa kvalitet och mervärden för våra ungdomar.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vår verksamhet är under ständig utveckling och vi fäster därför stor vikt vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och att du har ett flexibelt och lösningsfokuserat arbetssätt. Du delar vår värdegrund med respekt för alla människors lika värde.
Som person är du relationsskapande och kan arbeta både självständigt och i team. Arbetet kräver att du är flexibel, kreativ och har lätt att samarbeta. Du har en respektfull människosyn och är medveten om betydelsen av ett gott bemötande. Det är viktigt att du är lugn och trygg.
Du behöver B-körkort och du kommer behöva egen bil eftersom arbetsplatsen ligger utanför allmänna kommunikationer. Om du kan vara handledare för ungdomar som övningskör är det ett stort plus.


Krav
Vi söker dig med minst gymnasial utbildning inom relevant område och som har ett starkt intresse för ungdomar och det mångkulturella samhället. Du är utbildad som, och har arbetat som behandlingspedagog.
Krav på god erfarenhet av att jobba med datorer.


Meriterande
Det är meriterande om du har arbetat med ungdomar med annan kulturell bakgrund. Du bör ha några års arbetslivserfarenhet.
Språkkunskaper utöver svenska och engelska är meriterande, till exempel arabiska, tigrinja, dari och pashtu.


Obligatorisk vandelprövning
Vandelprövning sker genom utdrag ur Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister.


Annonsförsäljare
Vi undanber oss kontakt och erbjudanden från annonsförsäljare.


Rekrytering
Rekrytering sker löpande under annonseringen. Skicka ansökan till [email protected] så snart som möjligt. Visa mindre

Familjehem söks

Trygga Hem Familjehem växer och nu söker vi fler fantastiska familjer som vill vara med och hjälpa ett barn/ ungdom (0-18år). Vi söker både familjehem och jourhem samt avlastningshem (som kan ta emot barn på kortare tid ex en – två helger i månaden). Att vara jourhem, familjehem eller avlastningshem Att vara familjehem är en fantastisk insats för de barn ni tar emot. Uppdraget som familjehem är stimulerande, utmanande men också mycket givande! När du är ... Visa mer
Trygga Hem Familjehem växer och nu söker vi fler fantastiska familjer som vill vara med och hjälpa ett barn/ ungdom (0-18år). Vi söker både familjehem och jourhem samt avlastningshem (som kan ta emot barn på kortare tid ex en – två helger i månaden).
Att vara jourhem, familjehem eller avlastningshem
Att vara familjehem är en fantastisk insats för de barn ni tar emot. Uppdraget som familjehem är stimulerande, utmanande men också mycket givande!
När du är familjehem, så tar du emot ett barn som är i behov av extra stöd och omsorg i ert hem. Barnet/ ungdomen ska med er hjälp och med stöd av oss familjehemskonsulenter få en så normal tillvaro som möjligt, dvs. de ska gå i skola och erbjudas fritidsaktiviteter mm. Obs, barnen ska erbjudas ett eget rum.
Att vara familjehem och ha ett yrkesliv går för det mesta alldeles utmärkt. Vid första tiden av en placering är det dock bra om någon vuxen i familjehemmet kan vara tillgänglig hemma en kortare tid vid behov. Man har som familjehem rätt att vara ledig från arbete vid placering (förlorad arbetsinkomst ersätter vi er med).
Vid önskemål om att bli familjehem är det ytterst viktigt att hela er familj är med på tåget och förstår vad ett uppdrag kräver av er såsom: tid, engagemang, tålamod, struktur och en positiv inställning.
Familjehem kan se ut på många olika sätt. Det finns allt ifrån ensamstående till stora familjer som valt att bli familjehem. Det viktigaste är att ni har ett genuint intresse för att hjälpa ett barn/ ungdom till ett bättre liv. Ni måste också kunna samarbeta med samtliga aktörer runt det placerade barnet/ungdomen såsom skola, socialsekreterare, familjehemskonsulenter m. fl.
En del barn eller ungdomar behöver bo i familjehem under en kortare tid medan andra barn växer upp i sitt familjehem tills de myndiga.
Er nya familjemedlem ska inkluderas i hemmets vardag, där familjehemmet ska fungera som en positiv förebild för den placerade och stå för omsorg, struktur, engagemang och trygghet.
För att bli godkänd som familjehem kommer ni att genomgå en familjehemsutredning. Kraven för att få påbörja en familjehemsutredning är bland andra:
• Att ni behärskar det svenska språket.
• Att ni inte förekommer i polisens brott-och misstankeregister, försäkringskassans register avseende längre sjukperioder eller kronofogdens , transportstyrelsens register.
• Att det finns ett ledigt, möblerat och ombonat sovrum som ni kan erbjuda det placerade barnet.
• Att ert boende är stadigvarande, det vill säga ni inte hyr i andra hand, är inneboende eller dylikt.
• Att ni har en stabil inkomst.
• Att minst en av er har tid för möten såsom sjukvård/tandvård, socialtjänst och familjehemskonsulenter mm.
Viktigt är även:
God kännedom om barn och ett gott barnperspektiv, samt Personlig lämplighet!
God ekonomisk ersättning Den ekonomiska ersättning du får som familjehem består av två delar. Arvodet och omkostnadsersättning. Arvodet är den ersättning (lön) du får för det uppdrag du utför och är både pensionsgrundande samt skattepliktig.
Omkostnadsersättningen är skattefri och ska täcka utgifter för mat, kläder, boende, fritidsaktiviteter och annat som barnet behöver.

Handledning
Trygga Hem Familjehem erbjuder regelbunden handledning och utbildningar.
Om Trygga Hem Familjehem
Trygga Hem Familjehem erbjuder konsulentstödda jour och familjehemsplaceringar. Samtliga familjehemskonsultenter på Trygga Hem Familjehem är utbildade socionomer med stor erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.

Är du intresserad av att ställa upp som jourhem, familjehem eller avlastningshem?

Rekrytering sker löpande. Klicka in på vår hemsida för mer information och Ansökan!
Varmt välkommen önskar vi på Trygga Hem Familjehem
Observera ofullständiga ansökningar besvaras ej, likaså om ni inte uppfyller ALLA krav. Endast seriösa sökare besvaras. Visa mindre

Behandlingspedagog HVB-hem

Vi är en liten HVB-verksamhet för ungdomar med psykosociala svårigheter som yttrar sig i socialt nedbrytande beteende och skolproblematik. Vi har plats för 10 ungdomar, pojkar och flickor i åldrarna 12-17 år, och vi är i dagsläget ca 15 medarbetare. Vi söker dig som har relevant erfarenhet och utbildning med ett stort intresse för att arbeta med unga som befinner sig i en utsatt livssituation. Det är viktigt att du som person är mogen och trygg, har stort... Visa mer
Vi är en liten HVB-verksamhet för ungdomar med psykosociala svårigheter som yttrar sig i socialt nedbrytande beteende och skolproblematik.
Vi har plats för 10 ungdomar, pojkar och flickor i åldrarna 12-17 år, och vi är i dagsläget ca 15 medarbetare. Vi söker dig som har relevant erfarenhet och utbildning med ett stort intresse för att arbeta med unga som befinner sig i en utsatt livssituation.
Det är viktigt att du som person är mogen och trygg, har stort tålamod, är prestigelös och vill arbeta lösningsfokuserat och lågaffektivt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Socialt arbete med unga innebär att ingen dag är den andra lik. Arbetet innefattar bl. a kontaktmannaskap till inskrivna ungdomar, social dokumentation samt professionell kontakt med socialtjänst och vårdnadshavare.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och är i dagsläget främst i behov av kvinnlig personal.
B-körkort krävs och vi vill att du är minst 25 år gammal! Visa mindre

Sommarvikarier med möjlighet till förlängning.

Riande AB består av två HVB-hem och en familjehemsverksamhet. Alla verksamheterna i Nyköpings kommun. Nässlan HVB ligger 15 minuter norr om Nyköping och tar endast emot flickor 12-17 år med psykosocial problematik. Nässlan har totalt 5 platser och endast kvinnlig personal. Vi startade verksamheten i augusti 2021 och har hunnit bygga upp en trygg och stabil personalgrupp. Nu söker vi dig som är kvinna och som har erfarenhet och intresse av att arbeta med ... Visa mer
Riande AB består av två HVB-hem och en familjehemsverksamhet. Alla verksamheterna i Nyköpings kommun.
Nässlan HVB ligger 15 minuter norr om Nyköping och tar endast emot flickor 12-17 år med psykosocial problematik. Nässlan har totalt 5 platser och endast kvinnlig personal. Vi startade verksamheten i augusti 2021 och har hunnit bygga upp en trygg och stabil personalgrupp.
Nu söker vi dig som är kvinna och som har erfarenhet och intresse av att arbeta med ungdomar. Gärna erfarenhet av behandlingsarbete på HVB-hem. Du kommer att delta i behandlingsarbete, det dagliga praktiska arbetet och som kontaktperson till ungdom. Det innebär att du kommer att ha kontakt med socialtjänst och ungdomens nätverk samt ha regelbundna samtal med din kontaktungdom.
Arbetet innebär att man arbetar dygn med sovande jour.
Hör av dig så berättar vi mer. Visa mindre

Behandlingspedagog natt

Riande AB består av två HVB-hem och en familjehemsverksamhet. Alla verksamheterna i Nyköpings kommun. Nässlan HVB ligger 15 minuter norr om Nyköping och tar endast emot flickor 12-17 år med psykosocial problematik. Nässlan har totalt 5 platser och endast kvinnlig personal. Vi startade verksamheten i augusti 2021 och har hunnit bygga upp en trygg och stabil personalgrupp. Nu söker vi dig som är kvinna och som har erfarenhet och intresse av att arbeta med ... Visa mer
Riande AB består av två HVB-hem och en familjehemsverksamhet. Alla verksamheterna i Nyköpings kommun.
Nässlan HVB ligger 15 minuter norr om Nyköping och tar endast emot flickor 12-17 år med psykosocial problematik. Nässlan har totalt 5 platser och endast kvinnlig personal. Vi startade verksamheten i augusti 2021 och har hunnit bygga upp en trygg och stabil personalgrupp.
Nu söker vi dig som är kvinna och som har erfarenhet och intresse av att arbeta med ungdomar. Gärna erfarenhet av behandlingsarbete på HVB-hem. Du kommer att delta i behandlingsarbete, och vara den som finns till hands på natten. Dina arbetstider kommer att vara 21.00 till 09.00 Det innebär att du kommer att vara den som kan trösta, lugna och vara en trygghet för de ungdomar som har svårt att sova på grund av ångest och oro.


Hör av dig så berättar vi mer. Visa mindre

Behandlingspedagog HVB

Riande AB består av två HVB-hem och en familjehemsverksamhet. Alla verksamheterna i Nyköpings kommun. Nässlan HVB ligger 15 minuter norr om Nyköping och tar endast emot flickor 12-17 år med psykosocial problematik. Nässlan har totalt 5 platser och endast kvinnlig personal. Vi startade verksamheten i augusti 2021 och har hunnit bygga upp en trygg och stabil personalgrupp. Nu söker vi dig som är kvinna och som har erfarenhet och intresse av att arbeta med ... Visa mer
Riande AB består av två HVB-hem och en familjehemsverksamhet. Alla verksamheterna i Nyköpings kommun.
Nässlan HVB ligger 15 minuter norr om Nyköping och tar endast emot flickor 12-17 år med psykosocial problematik. Nässlan har totalt 5 platser och endast kvinnlig personal. Vi startade verksamheten i augusti 2021 och har hunnit bygga upp en trygg och stabil personalgrupp.
Nu söker vi dig som är kvinna och som har erfarenhet och intresse av att arbeta med ungdomar. Gärna erfarenhet av behandlingsarbete på HVB-hem. Du kommer att delta i behandlingsarbete, det dagliga praktiska arbetet och som kontaktperson till ungdom. Det innebär att du kommer att ha kontakt med socialtjänst och ungdomens nätverk samt ha regelbundna samtal med din kontaktungdom.
Arbetet innebär att man arbetar dygn med sovande jour.
Hör av dig så berättar vi mer. Visa mindre

Behandlingspedagog till Socialpsykiatrin

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. ARBETSUPPGIFTER Är du en engagerad behandlingspedagog med erfarenheter av samsjukliga? Nyköpings kommun... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.ARBETSUPPGIFTER
Är du en engagerad behandlingspedagog med erfarenheter av samsjukliga? Nyköpings kommun söker nu en behandlingspedagog med hög kompetens till vårt samsjuklighetsteam inom boendestöd. Vi söker dig som vill vara med och utveckla våra verksamheter tillsammans med oss under tiden en av våra duktiga kollegor ska vara föräldraledig.

I din roll ger du stöd till personer med samsjuklighet där ditt dagliga arbete utgår från brukarens beslut från handläggare och den upprättade genomförandeplanen. Det innefattar arbetsuppgifter som att vara kontaktpersonal och samverkan kring brukarens mående, exempelvis med anhöriga och olika myndigheter. Utöver det ingår motivationsarbete, stödsamtal, omvårdnad, dagliga aktiviteter, dokumentation och uppföljning av individens genomförandeplan. Det ställer krav på oss att ha ett medvetet och ett genomtänkt pedagogiskt arbetssätt. Vårt arbetssätt ska grunda sig på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.
På arbetsplatsen är du delaktig i det gemensamma målet för arbetsmiljö och kvalitetsarbetet i kommunen, vilket till exempel innebär personalmöten, APT, handledning och säkerställa att säkerhetsrutiner följs. Du dokumenterar i Procapita.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som:

• Är utbildad behandlingspedagog
• Har erfarenhet av arbete med missbruk, psykiatrisk omvårdnad och kunskap om olika funktionsvariationer
• Har kunskap och intresse av att möta människor i utsatta situationer
• Har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
• Har god datorvana
• Har B-körkort och kan köra automatväxlad bil

Det är meriterande om du har utbildning i MI, ESL, Procapita, CM och CAN skattning.

Som person är du stabil, engagerad, empatisk och har ett genomtänkt intresse för sociala frågor. Du har en god människosyn och förmåga att leva dig in i andra människors situation och individers specifika behov och önskemål. Du är stresstålig, trygg i dig själv och flexibel. Du har ingen känd allergi som kan påverka din insats i kontakt med brukarna i deras hem. Du delar med dig av din kunskap och erfarenhet och har en positiv approach till att vara med och vidareutveckla vår verksamhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vi vet att mångfald gynnar vår verksamhet och utveckling. Vi eftersträvar därför en jämnare könsfördelning samt varierad etnisk och kulturell bakgrund hos våra medarbetare.ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i Visma Recruit/Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Gruvans skola söker socialpedagog

I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter. Vi vet vilka utmaningar vi har - vi arbetar kollektivt och kollegialt och våra satsningar kan bara möjliggöras genom modiga och professionella medarbetare och che... Visa mer
I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter.

Vi vet vilka utmaningar vi har - vi arbetar kollektivt och kollegialt och våra satsningar kan bara möjliggöras genom modiga och professionella medarbetare och chefer som är trygga förebilder för våra barn och ungdomar och som leder arbetet vidare mot våra högt ställda målsättningar. Vill du vara delaktig i vårt arbete med utbildning för ett starkare samhälle?

Gruvans skola Långberg är en skola med årskurserna F-6, grundsärskola och fritidshem. På skolan finns drygt 400 elever och ca 80 medarbetare. Vi har valt att satsa på ett trelärarskap i samtliga årskurser, dvs fler pedagoger i undervisning nära eleverna. Tillsammans skapar vi dagar med lärande och utveckling för både barn och vuxna. Många av våra elever har svenska som sitt andraspråk och de har sitt ursprung i olika delar av vår värld. Detsamma gäller för medarbetarna på skolan. Vi ser flerspråkighet som en tillgång och vi tycker att olikheter berikar. Gruvans skola Långberg är en del av skolområde B som också består av Gruvans skola Brandkärr och Tystberga skola. Skolledningen i området består av en rektor och fyra biträdande rektorer. Vi har en elevhälsa som består av skolsköterska, kuratorer, specialpedagoger och skolpsykolog. Centrala barn- och elevhälsan tillhandahåller ex skolläkare.


ARBETSUPPGIFTER
Nyköpings kommun söker socialpedagog som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Attraktiva lärmiljöer och moderna lärare ger unika möjligheter. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser.

Din uppgift är att stödja och följa eleverna under hela skoldagen samt på fritidshemmet. Fokus för ditt stöd kommer att delas mellan olika behov, där behov av anpassningar och stöd i sociala och interaktiva situationer, verktyg som skapar trygghet, tydlighet och struktur, är viktiga att behärska. För att stödet ska tas emot av och fungera för eleverna, behövs ett förtroendefullt och relationsskapande förhållningssätt byggas mellan dig och eleverna samt tillsammans med deras vårdnadshavare. Utifrån din relationsbaserade bas som socialpedagog blir du en nyckelperson i arbetet med att anpassa en helhet för elevernas skoldag och tillsammans med mentor och fritidslärare se till så att eleverna lyckas utifrån sina förutsättningar och förmågor. Struktur och tydlighet är en av grunden i dina förutsättningar att lyckas och du förväntas lotsa, påminna och stå kvar i alla sammanhang. I tjänsten arbetar du i skolan och fritidshemsverksamheten. Du blir en del av elevhälsoteamet.

Vi arbetar starkt för att förena hela vår skola, F-6, med devisen Det är viktigt för mig att det går bra för dig! Du deltar därför aktivt i det kollegiala arbetet, pedagogiska träffar och gemensamma planeringar. Du samarbetar nära dina kollegor i respektive årskurs samt med de resurser som finns kopplade till undervisningsgrupperna och övrig personal på skolan.


KVALIFIKATIONER
Du som söker har en socialpedagogisk examen. Du ser till barnens behov och intressen och stödjer dem i deras utveckling, såväl intellektuellt som socialt. Du är förtrogen med lågaffektivt bemötande. Du är kreativ, vågar tänka nytt och drivs av att utveckla barns och ungas talanger. Du är flexibel, framåt och har eleverna i fokus. Du har en vilja att samarbeta och ser möjligheter före svårigheter. Du har framför allt ett varmt, tydligt och lugnt förhållningssätt. Du är förtroendeingivande, strukturerad och förmåga att hålla kursen. Vidare kan du skapa intressanta situationer, både under lektioner, på raster och på fritidshemstiden. Du inkluderar gärna fler elever i sociala aktiviteter än bara de du stödjer. Vi ser positivt på om du har erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd och om du har erfarenhet av stödjande strukturer i olika lärmiljöer. För att lyckas i rollen och i arbetet med "en skola för alla", ser du samverkan med andra som en självklarhet. Du kommunicerar rakt och tydligt i både tal och skrift.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i Visma Recruit/Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Rosenkullaskolan söker en socialpedagog till vårt ElevHälsoTeam

I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter. Division Barn Utbildning Kultur ansvarar för 36 förskolor, två förskolebussar, 16 grundskolor inklusive särskola, Nyköpings gymnasium, Campus Nyköping. Rosenkull... Visa mer
I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter. Division Barn Utbildning Kultur ansvarar för 36 förskolor, två förskolebussar, 16 grundskolor inklusive särskola, Nyköpings gymnasium, Campus Nyköping.


Rosenkullaskolan består av skolbyggnaderna Stenkulla och Rosenkälla. På Stenkulla går årskurs F- 2 samt fritids. På Rosenkulla går årskurs 3–6 samt fritids. Rosenkullaskolan har gemensamt ca 300 elever. På Rosenkullaskolan arbetar vi i årkursteam, där lärare, elevhälsoteam, elevassistenter, grundlärare mot fritidshem och studiehandledare gemensamt arbetar med att skapa varje elevs bästa dag varje dag. Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt med elevens bästa i främsta fokus. Det gemensamma arbetet utgår från regelbundna lärtillfällen, där vi möts enligt EHM-modellen – ElevHälsoMötet. Arbetet på Rosenkullaskolan genomsyras av våra kärnvärden – lärande, trygghet och likvärdighet. Elevhälsoteamet består av skolkurator, socialpedagog, specialpedagog, skolsköterska samt skolpsykolog
Rosenkullaskolan söker nu en socialpedagog inför ht.- 2023.


ARBETSUPPGIFTER
Din uppgift är att stödja och följa eleverna under hela skoldagen samt på fritidshemmet. Fokus för ditt stöd kommer att delas mellan olika behov, där behov av anpassningar och stöd i sociala och interaktiva situationer, verktyg som skapar trygghet, tydlighet och struktur, är viktiga att behärska. För att stödet ska tas emot av och fungera för eleverna, behövs ett förtroendefullt och relationsskapande förhållningssätt byggas mellan dig och eleverna samt tillsammans med deras vårdnadshavare. Utifrån din relationsbaserade bas som socialpedagog blir du en nyckelperson i arbetet med att anpassa en helhet för elevernas skoldag och tillsammans med mentor och fritidslärare se till så att eleverna lyckas utifrån sina förutsättningar och förmågor. Struktur och tydlighet är en av grunden i dina förutsättningar att lyckas och du förväntas lotsa, påminna och stå kvar i alla sammanhang. I tjänsten arbetar du i skolan och fritidshemsverksamheten. Du blir en del av elevhälsoteamet.

KVALIFIKATIONER
Du som söker har en socialpedagogisk examen. Du ser till barnens behov och intressen och stödjer dem i deras utveckling, såväl intellektuellt som socialt. Du är förtrogen med lågaffektivt bemötande. Du är kreativ, vågar tänka nytt och drivs av att utveckla barns och ungas talanger. Du är flexibel, framåt och har eleverna i fokus. Du har en vilja att samarbeta och ser möjligheter före svårigheter. Du har framför allt ett varmt, tydligt och lugnt förhållningssätt. Du är förtroendeingivande, strukturerad och förmåga att hålla kursen. Vidare kan du skapa intressanta situationer, både under lektioner, på raster och på fritidshemstiden. Du inkluderar gärna fler elever i sociala aktiviteter än bara de du stödjer. Vi ser positivt på om du har erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd och om du har erfarenhet av stödjande strukturer i olika lärmiljöer. För att lyckas i rollen och i arbetet med "en skola för alla", ser du samverkan med andra som en självklarhet. Du kommunicerar rakt och tydligt i både tal och skrift.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i Visma Recruit/Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Familjehem söks

Trygga Hem Familjehem växer och nu söker vi fler fantastiska familjer som vill vara med och hjälpa ett barn/ ungdom (0-18år). Vi söker både familjehem och jourhem samt avlastningshem (som kan ta emot barn på kortare tid ex en – två helger i månaden). Att vara jourhem, familjehem eller avlastningshem Att vara familjehem är en fantastisk insats för de barn ni tar emot. Uppdraget som familjehem är stimulerande, utmanande men också mycket givande! När du är... Visa mer
Trygga Hem Familjehem växer och nu söker vi fler fantastiska familjer som vill vara med och hjälpa ett barn/ ungdom (0-18år). Vi söker både familjehem och jourhem samt avlastningshem (som kan ta emot barn på kortare tid ex en – två helger i månaden).

Att vara jourhem, familjehem eller avlastningshem
Att vara familjehem är en fantastisk insats för de barn ni tar emot. Uppdraget som familjehem är stimulerande, utmanande men också mycket givande!
När du är familjehem, så tar du emot ett barn som är i behov av extra stöd och omsorg i ert hem. Barnet/ ungdomen ska med er hjälp och med stöd av oss familjehemskonsulenter få en så normal tillvaro som möjligt, dvs. de ska gå i skola och erbjudas fritidsaktiviteter mm. Obs, barnen ska erbjudas ett eget rum.
Att vara familjehem och ha ett yrkesliv går för det mesta alldeles utmärkt. Vid första tiden av en placering är det dock bra om någon vuxen i familjehemmet kan vara tillgänglig hemma. Man har som familjehem rätt att vara ledig från arbete vid placering (förlorad arbetsinkomst ersätter vi er med).
Vid önskemål om att bli familjehem är det ytterst viktigt att hela er familj är med på tåget och förstår vad ett uppdrag kräver av er såsom: tid, engagemang, tålamod, struktur och en positiv inställning.

Familjehem kan se ut på många olika sätt. Det finns allt ifrån ensamstående till stora familjer som valt att bli familjehem. Det viktigaste är att ni har ett genuint intresse för att hjälpa ett barn/ ungdom till ett bättre liv. Ni måste också kunna samarbeta med samtliga aktörer runt det placerade barnet/ungdomen såsom skola, socialsekreterare, familjehemskonsulenter m. fl.
En del barn eller ungdomar behöver bo i familjehem under en kortare tid medan andra barn växer upp i sitt familjehem tills de myndiga.
Er nya familjemedlem ska inkluderas i hemmets vardag, där familjehemmet ska fungera som en positiv förebild för den placerade och stå för omsorg, struktur, engagemang och trygghet.

För att bli godkänd som familjehem kommer ni att genomgå en familjehemsutredning. Kraven för att få påbörja en familjehemsutredning är bland andra:
• Att ni behärskar det svenska språket.
• Att ni inte förekommer i polisens brott-och misstankeregister, försäkringskassans register avseende längre sjukperioder eller kronofogdens register.
• Att det finns ett ledigt, möblerat och ombonat sovrum som ni kan erbjuda det placerade barnet.
• Att ni är 30 år eller äldre.
• Att ert boende är stadigvarande, det vill säga ni inte hyr i andra hand, är inneboende eller dylikt.
• Att ni har en stabil inkomst.
• Att minst en av er har tid för möten såsom sjukvård/tandvård, socialtjänst och familjehemskonsulenter mm.

God ekonomisk ersättning
Den ekonomiska ersättning du får som familjehem består av två delar. Arvodet och omkostnadsersättning. Arvodet är den ersättning (lön) du får för det uppdrag du utför och är skattepliktig.
Omkostnadsersättningen är skattefri och ska täcka utgifter för mat, kläder, boende, fritidsaktiviteter och annat som barnet behöver.

Handledning
Trygga Hem Familjehem erbjuder regelbunden handledning och utbildningar.

Om Trygga Hem Familjehem
Trygga Hem Familjehem erbjuder konsulentstödda jour och familjehemsplaceringar. Samtliga familjehemskonsultenter på Trygga Hem Familjehem är utbildade socionomer med stor erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.

Är du intresserad av att ställa upp som jourhem, familjehem eller avlastningshem?

Rekrytering sker löpande. Klicka in på vår hemsida för mer information och Ansökan!

Varmt välkommen önskar vi på Trygga Hem Familjehem
Observera ofullständiga ansökningar besvaras ej, likaså om ni inte uppfyller ALLA krav. Endast seriösa sökare besvaras. Visa mindre

Ungdomsstödjare

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. ARBETSUPPGIFTER Nyköping är mitt i ett förebyggande utvecklingsarbete, vi satsar på våra ungdomar och utö... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.

ARBETSUPPGIFTER
Nyköping är mitt i ett förebyggande utvecklingsarbete, vi satsar på våra ungdomar och utökar vårt ungdomsteam. Vill du vara med och utveckla detta spännande arbete? Sök då denna tjänst och bli en del av ungdomsteamet!
Uppdraget som ungdomsstödjare består i att skapa och upprätthålla goda relationer till ungdomar mellan 13-21 år samt deras familjer. Ungdomsstödjarna arbetar långsiktigt och förebyggande för ungdomars trygghet och psykosociala miljö i samverkan med skola, polis, fritids/föreningsverksamheter. Målet är att i ett tidigt skede stärka ungdomars skyddsfaktorer och minska inflytandet av riskfaktorer. I samverkan med andra aktörer är målet att förebygga psykisk ohälsa, utanförskap, missbruk och kriminalitet samt öka skolnärvaron.
Som ungdomsstödjare möter du ungdomar i deras miljöer: utomhus/offentliga miljöer, i skolmiljö och på fritidsgårdar. Arbetet med ungdomarna är relationsskapande och bygger på frivillighet, förtroende och respekt för ungdomarnas integritet. Arbetet utgår från ett salutogent, lågaffektivt och normkritiskt förhållningssätt med MI-anda. I uppdraget ingår att informera/möta större grupper, både professionella som ungdomar varför det är viktigt att du känner dig bekväm med att prata inför grupp. Du behöver ha lätt för att skapa kontakt med ungdomar, föräldrar och våra olika samverkanspartners.
I arbetet ingår:
- Samverkan mellan socialtjänst, skola, polis samt kultur och fritid.
- Generellt och riktat uppsökande och förebyggande arbete dagtid, kvällstid samt en del arbete på helger.
- Erbjuda stöd till ungdomar och deras föräldrar enskilt och i grupp.
- Skapa en bro mellan skola, socialtjänst, fritid och familj.
Vi är inne i en spännande utvecklingsfas av skolfält och samverkansformen SSPF! (skola, socialtjänst, polis och fritid).


KVALIFIKATIONER
Du är socionom, socialpedagog, beteendevetare, behandlingspedagog med inriktning mot ungdom och familj eller annan utbildning som bedöms vara likvärdig. Erfarenhet av behandlingsarbete i öppenvård är meriterande samt erfarenhet av att jobba i samverkan mellan skola, socialtjänst, polis samt med föreningsliv i förebyggande syfte. Du ska kunna arbeta såväl självständigt som i team med god samarbetsförmåga, vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du ska inneha B-körkort. Vi arbetar aktivt för att främja likvärdig behandling och att synliggöra mångfald på arbetsplatsen. Vi har MI som grund i våra samtal och även i vårt förhållningssätt. Enheten är hbtqi-certifierad.


ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Familjehem söks

Trygga Hem Familjehem växer och nu söker vi fler fantastiska familjer som vill vara med och hjälpa ett barn/ ungdom (0-18år). Vi söker både familjehem och jourhem samt avlastningshem (som kan ta emot barn på kortare tid ex en – två helger i månaden). Att vara jourhem, familjehem eller avlastningshem Att vara familjehem är en fantastisk insats för de barn ni tar emot. Uppdraget som familjehem är stimulerande, utmanande men också mycket givande! När du är... Visa mer
Trygga Hem Familjehem växer och nu söker vi fler fantastiska familjer som vill vara med och hjälpa ett barn/ ungdom (0-18år). Vi söker både familjehem och jourhem samt avlastningshem (som kan ta emot barn på kortare tid ex en – två helger i månaden).

Att vara jourhem, familjehem eller avlastningshem
Att vara familjehem är en fantastisk insats för de barn ni tar emot. Uppdraget som familjehem är stimulerande, utmanande men också mycket givande!
När du är familjehem, så tar du emot ett barn som är i behov av extra stöd och omsorg i ert hem. Barnet/ ungdomen ska med er hjälp och med stöd av oss familjehemskonsulenter få en så normal tillvaro som möjligt, dvs. de ska gå i skola och erbjudas fritidsaktiviteter mm. Obs, barnen ska erbjudas ett eget rum.
Att vara familjehem och ha ett yrkesliv går för det mesta alldeles utmärkt. Vid första tiden av en placering är det dock bra om någon vuxen i familjehemmet kan vara tillgänglig hemma. Man har som familjehem rätt att vara ledig från arbete vid placering (förlorad arbetsinkomst ersätter vi er med).
Vid önskemål om att bli familjehem är det ytterst viktigt att hela er familj är med på tåget och förstår vad ett uppdrag kräver av er såsom: tid, engagemang, tålamod, struktur och en positiv inställning.

Familjehem kan se ut på många olika sätt. Det finns allt ifrån ensamstående till stora familjer som valt att bli familjehem. Det viktigaste är att ni har ett genuint intresse för att hjälpa ett barn/ ungdom till ett bättre liv. Ni måste också kunna samarbeta med samtliga aktörer runt det placerade barnet/ungdomen såsom skola, socialsekreterare, familjehemskonsulenter m. fl.
En del barn eller ungdomar behöver bo i familjehem under en kortare tid medan andra barn växer upp i sitt familjehem tills de myndiga.
Er nya familjemedlem ska inkluderas i hemmets vardag, där familjehemmet ska fungera som en positiv förebild för den placerade och stå för omsorg, struktur, engagemang och trygghet.

För att bli godkänd som familjehem kommer ni att genomgå en familjehemsutredning. Kraven för att få påbörja en familjehemsutredning är bland andra:
• Att ni behärskar det svenska språket.
• Att ni inte förekommer i polisens brott-och misstankeregister, försäkringskassans register avseende längre sjukperioder eller kronofogdens register.
• Att det finns ett ledigt, möblerat och ombonat sovrum som ni kan erbjuda det placerade barnet.
• Att ert boende är stadigvarande, det vill säga ni inte hyr i andra hand, är inneboende eller dylikt.
• Att ni har en stabil inkomst.
• Att minst en av er har tid för möten såsom sjukvård/tandvård, socialtjänst och familjehemskonsulenter mm.

God ekonomisk ersättning
Den ekonomiska ersättning du får som familjehem består av två delar. Arvodet och omkostnadsersättning. Arvodet är den ersättning (lön) du får för det uppdrag du utför och är skattepliktig.
Omkostnadsersättningen är skattefri och ska täcka utgifter för mat, kläder, boende, fritidsaktiviteter och annat som barnet behöver.

Handledning
Trygga Hem Familjehem erbjuder regelbunden handledning och utbildningar.

Om Trygga Hem Familjehem
Trygga Hem Familjehem erbjuder konsulentstödda jour och familjehemsplaceringar. Samtliga familjehemskonsultenter på Trygga Hem Familjehem är utbildade socionomer med stor erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.

Är du intresserad av att ställa upp som jourhem, familjehem eller avlastningshem?

Rekrytering sker löpande. Klicka in på vår hemsida för mer information och Ansökan!

Varmt välkommen önskar vi på Trygga Hem Familjehem
Observera ofullständiga ansökningar besvaras ej, likaså om ni inte uppfyller ALLA krav. Endast seriösa sökare besvaras. Visa mindre

Behandlingspedagog till HVB Nygården

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. Division Social omsorg är en gemensam organisation för all socialtjänst i Nyköpings kommun. Målet är en eff... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.

Division Social omsorg är en gemensam organisation för all socialtjänst i Nyköpings kommun. Målet är en effektiv, väl fungerande, säker organisation där allas medskapande bidrar till effektivitet och kvalitet.

Vi söker nu fler medarbetare till HVB Nygården som riktar sig till vuxna män och kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik. Boendet består dels av ett behandlingsboende med 20 platser, som tillsammans med öppenvårdens behandlingsteam utgör heldygnsvård på hemmaplan, dels ett akut- och utredningsboende som är en viktig del av missbruksvårdens uppsökande och motiverande verksamhet och ett första steg för den som vill göra en förändring. Inom ramarna för HVB-verksamheten finns också en rad olika utslussboenden, både i närhet till huvudverksamheten och på stan.

Missbruksvården i Nyköping är under kontinuerlig utveckling och vi strävar alltid efter att första hand ge stöd, vård och behandling på hemmaplan. Under 2023 kommer verksamheten att fortsätta genomgå ett utvecklingsarbete som påbörjades andra delen av 2022, för att kvalitetssäkra våra insatser och ytterligare förbättra hur vi möter olika individers och målgruppers behov av missbruksvård.

Vi söker nu dig som vill vara en viktig del av behandlingsverksamheten genom att arbeta på schemalagda helger, kvällar och sovande jour.ARBETSUPPGIFTER
Som behandlingspedagog på HVB Nygården är du med i ett team som arbetar för att placeringen på HVB Nygården ska bli så meningsfull och stärkande som möjligt och ge förutsättningar för den enskilde att uppnå ett nyktert och drogfritt liv och en förbättrad livssituation. Du deltar i den dagliga driften av boendet tillsammans med övrig personal och har en stödjande och motiverande kontakt med de placerade. Vid behov hanterar du situationer som kan uppstå nattetid genom ett tryggt och professionellt förhållningssätt.
Dokumentation sker i verksamhetssystemet Journal Digital.


KVALIFIKATIONER
Din bakgrund bör vara behandlingspedagog eller liknande som i kombination med annan utbildning eller erfarenhet bedöms likvärdig. Du bör ha erfarenhet av att möta den aktuella målgruppen, gärna i en behandlande roll, och har en förståelse för vad som krävs av dig och andra för att skapa en gynnsam miljö för de boendes tillfrisknande.
Som person behöver du vara positiv men gränssättande, engagerad i verksamhetens mål och lyhörd och respektfull i din kommunikation. Du har en genomtänkt syn på behoven hos personer med beroendeproblematik och din egen roll som behandlingspedagog. Du besitter en personlig mognad och stabila värderingar så att du vill och kan vara en trygg förebild för dem som vill göra en livsstilsförändring.
Vårt arbete kräver mycket samarbete både internt och externt och lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Mångfald gynnar utvecklingen och stödet till våra medborgare. Vi eftersträvar därför en jämn köns- och åldersfördelning samt varierad etnisk och kulturell bakgrund hos våra medarbetare.

B-körkort krävsÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i Visma Recruit/Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Behandlingspedagog HVB

Riande AB består av två HVB-hem och en familjehemsverksamhet. Alla verksamheterna i Nyköpings kommun. Nässlan HVB ligger 15 minuter norr om Nyköping och tar endast emot flickor 12-17 år med psykosocial problematik. Nässlan har totalt 5 platser och endast kvinnlig personal. Vi startade verksamheten i augusti 2021 och har hunnit bygga upp en trygg och stabil personalgrupp. Nu söker vi dig som är kvinna och som har erfarenhet och intresse av att arbeta med ... Visa mer
Riande AB består av två HVB-hem och en familjehemsverksamhet. Alla verksamheterna i Nyköpings kommun.
Nässlan HVB ligger 15 minuter norr om Nyköping och tar endast emot flickor 12-17 år med psykosocial problematik. Nässlan har totalt 5 platser och endast kvinnlig personal. Vi startade verksamheten i augusti 2021 och har hunnit bygga upp en trygg och stabil personalgrupp.
Nu söker vi dig som är kvinna och som har erfarenhet och intresse av att arbeta med ungdomar. Gärna erfarenhet av behandlingsarbete på HVB-hem. Du kommer att delta i behandlingsarbete, det dagliga praktiska arbetet och som kontaktperson till ungdom. Det innebär att du kommer att ha kontakt med socialtjänst och ungdomens nätverk samt ha regelbundna samtal med din kontaktungdom.
Arbetet innebär att man arbetar dygn med sovande jour.
Hör av dig så berättar vi mer. Visa mindre

Familjehem söks

Trygga Hem Familjehem växer och nu söker vi fler fantastiska familjer som vill vara med och hjälpa ett barn/ ungdom (0-18år). Vi söker både familjehem och jourhem samt avlastningshem (som kan ta emot barn på kortare tid ex en – två helger i månaden). Att vara jourhem, familjehem eller avlastningshem Att vara familjehem är en fantastisk insats för de barn ni tar emot. Uppdraget som familjehem är stimulerande, utmanande men också mycket givande! När du är... Visa mer
Trygga Hem Familjehem växer och nu söker vi fler fantastiska familjer som vill vara med och hjälpa ett barn/ ungdom (0-18år). Vi söker både familjehem och jourhem samt avlastningshem (som kan ta emot barn på kortare tid ex en – två helger i månaden).

Att vara jourhem, familjehem eller avlastningshem
Att vara familjehem är en fantastisk insats för de barn ni tar emot. Uppdraget som familjehem är stimulerande, utmanande men också mycket givande!
När du är familjehem, så tar du emot ett barn som är i behov av extra stöd och omsorg i ert hem. Barnet/ ungdomen ska med er hjälp och med stöd av oss familjehemskonsulenter få en så normal tillvaro som möjligt, dvs. de ska gå i skola och erbjudas fritidsaktiviteter mm. Obs, barnen ska erbjudas ett eget rum.
Att vara familjehem och ha ett yrkesliv går för det mesta alldeles utmärkt. Vid första tiden av en placering är det dock bra om någon vuxen i familjehemmet kan vara tillgänglig hemma. Man har som familjehem rätt att vara ledig från arbete vid placering (förlorad arbetsinkomst ersätter vi er med).
Vid önskemål om att bli familjehem är det ytterst viktigt att hela er familj är med på tåget och förstår vad ett uppdrag kräver av er såsom: tid, engagemang, tålamod, struktur och en positiv inställning.

Familjehem kan se ut på många olika sätt. Det finns allt ifrån ensamstående till stora familjer som valt att bli familjehem. Det viktigaste är att ni har ett genuint intresse för att hjälpa ett barn/ ungdom till ett bättre liv. Ni måste också kunna samarbeta med samtliga aktörer runt det placerade barnet/ungdomen såsom skola, socialsekreterare, familjehemskonsulenter m. fl.
En del barn eller ungdomar behöver bo i familjehem under en kortare tid medan andra barn växer upp i sitt familjehem tills de myndiga.
Er nya familjemedlem ska inkluderas i hemmets vardag, där familjehemmet ska fungera som en positiv förebild för den placerade och stå för omsorg, struktur, engagemang och trygghet.

För att bli godkänd som familjehem kommer ni att genomgå en familjehemsutredning. Kraven för att få påbörja en familjehemsutredning är bland andra:
• Att ni behärskar det svenska språket.
• Att ni inte förekommer i polisens brott-och misstankeregister, försäkringskassans register avseende längre sjukperioder eller kronofogdens register.
• Att det finns ett ledigt, möblerat och ombonat sovrum som ni kan erbjuda det placerade barnet.
• Att ni är 30 år eller äldre.
• Att ert boende är stadigvarande, det vill säga ni inte hyr i andra hand, är inneboende eller dylikt.
• Att ni har en stabil inkomst.
• Att minst en av er har tid för möten såsom sjukvård/tandvård, socialtjänst och familjehemskonsulenter mm.

God ekonomisk ersättning
Den ekonomiska ersättning du får som familjehem består av två delar. Arvodet och omkostnadsersättning. Arvodet är den ersättning (lön) du får för det uppdrag du utför och är skattepliktig.
Omkostnadsersättningen är skattefri och ska täcka utgifter för mat, kläder, boende, fritidsaktiviteter och annat som barnet behöver.

Handledning
Trygga Hem Familjehem erbjuder regelbunden handledning och utbildningar.

Om Trygga Hem Familjehem
Trygga Hem Familjehem erbjuder konsulentstödda jour och familjehemsplaceringar. Samtliga familjehemskonsultenter på Trygga Hem Familjehem är utbildade socionomer med stor erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.

Är du intresserad av att ställa upp som jourhem, familjehem eller avlastningshem?

Rekrytering sker löpande. Klicka in på vår hemsida för mer information och Ansökan!

Varmt välkommen önskar vi på Trygga Hem Familjehem
Observera ofullständiga ansökningar besvaras ej, likaså om ni inte uppfyller ALLA krav. Endast seriösa sökare besvaras. Visa mindre

Tim- och sommarvikarier till HVB Nygården och HVB Hemgårdsvillan

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. Division Social omsorg är en gemensam organisation för all socialtjänst i Nyköpings kommun. Målet är en eff... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.

Division Social omsorg är en gemensam organisation för all socialtjänst i Nyköpings kommun. Målet är en effektiv, väl fungerande, säker organisation där allas medskapande bidrar till effektivitet och kvalitet.

Vi söker nu fler tim- och sommarvikarier till samtliga delar av Missbruksvårdens boendeverksamhet. HVB Nygården riktar sig till vuxna män och kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik. Boendet består dels av ett behandlingsboende med 20 platser, som tillsammans med öppenvårdens behandlingsteam utgör heldygnsvård på hemmaplan, dels ett akut- och utredningsboende som är en viktig del av missbruksvårdens uppsökande och motiverande verksamhet och ett första steg för den som vill göra en förändring. Inom ramarna för HVB-verksamheten finns också en rad olika utslussboenden, både i närhet till huvudverksamheten och på stan. HVB Hemgårdsvillan som har 10 platser vänder sig till vuxna män och kvinnor med samsjuklighet i form av missbruk/beroende och psykisk ohälsa.

Vi söker både dig som vill jobba som timvikarie efter behov dag/kväll samt natt och dig som vill ha ett sammanhängande sommarvikariat under perioden juni-augusti.
ARBETSUPPGIFTER
I dina arbetsuppgifter ingår att föra stödjande och motiverande samtal för att vägleda i både praktiska och sociala sammanhang och att stötta individen till att medverka i sin sammantagna behandlingsplan och uppnå sina mål. Du medverkar tillsammans med övrig personal till att skapa en struktur och en miljö som är gynnsam för de som är placerade. Du dokumenterar i genomförandeplaner och rapporter till myndighetshandläggaren, gör veckoplaneringar och medverkar i utslussplanering. Du samarbetar i team med övriga personer runt personen för att säkerställa en god kvalitet och ett gott bemötande.

Dokumentation sker i verksamhetssystemet Journal Digital.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är färdig eller utbildar dig till t ex behandlings- eller socialpedagog, eller annan utbildning inom det sociala området, alternativt har annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren prövar likvärdig och lämplig för uppdraget. Du ska helst ha kunskap om och erfarenhet av att möta människor med beroendesjukdom och/eller psykisk ohälsa och ha insikt om vilken professionell hållning som krävs för att skapa en gynnsam miljö för de boendes tillfrisknande. Du är lyhörd och snabblärd och tycker om att samarbeta med andra och är respektfull och hjälpsam mot dina kollegor. Du ska vara trygg i dig själv och ha en genomtänkt idé om varför du vill hjälpa andra.

Du behöver ha körkort.


ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i Visma Recruit/Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

1 Socialpedagog till Kiladalens norra skola Bergshammar

Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare. Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstil... Visa mer
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare. Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice. Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Kiladalens skolområde har ca 480 elever i förskoleklass åk 6. I området ingår Kiladalens norra skolor Svalsta och Bergshammar samt Kiladalens södra skolor Jönåker och Ålberga. Skolorna är mitt inne i ett spännande utvecklingsarbete med fokus på digitalisering, förhållningssätt och lärmiljöer. Sammanlagt är vi ca 90 personer som jobbar inom skolområdet.
Kiladalens norra skola Bergshammar är en kommunal grundskola, belägen ca 6 km från Nyköping i samhället Bergshammar. Skolan består av en huvudbyggnad med idrottshall och en paviljong samt en skolgård runtom hela skolan med bland annat en konstgräsplan och ett litet naturområde.
Skolan är en F-6 skola med ca 115 elever. Skolan har också en skolskog där fina möjligheter erbjuds till utomhuspedagogik samt andra lekaktiviteter


ARBETSUPPGIFTER
Kiladalens norra skola Bergshammar söker en socialpedagog som brinner för att göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Din uppgift är att stödja och följa eleverna under hela skoldagen samt på fritidshemmet. Fokus för ditt stöd kommer delas för två olika elevbehov, dels mot elev i behov av anpassningar och stöd i sociala och interaktiva situationer, där verktyg som skapar trygghet, tydlighet och struktur är viktiga att behärska, samt mot elev med behov av specifika anpassningar kring matintag. För att stödet ska tas emot av- och fungera för eleverna behöver ett förtroendefullt och relationsskapande förhållningssätt byggas mellan dig och eleverna samt tillsammans med dess vårdnadshavare. Utifrån din relationsbaserade bas som socialpedagog blir du en nyckelperson i arbetet med att anpassa en helhet för elevernas hela dag och tillsammans med klasslärare och fritidspedagog se till så att eleverna lyckas utifrån elevernas förutsättningar och förmågor.

Struktur och tydlighet är grunden för din och elevernas gemensamma förutsättningar att lyckas och du förväntas lotsa, påminna och stå kvar i alla sammanhang.
Du ingår i ett arbetslag och ska tillsammans med dem planera, utvärdera och utveckla arbetet utifrån våra styrdokument. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser.

I tjänsten arbetar du i skolan och fritidshemsverksamheten.
Du ser till barnens behov och intressen och stödjer dem i deras utveckling såväl intellektuellt som socialt.
Du jobbar nära eleven, dess vårdnadshavare och i nära samarbete med övrig personal. Du är förtrogen med lågaffektivt bemötande. Du är kreativ, vågar tänka nytt och drivs av att utveckla barn och ungas talanger. Du har förmåga att samarbeta i team.


KVALIFIKATIONER
Du har framför allt ett lågaffektivt förhållningssätt och bemötande med fokus på individen du stödjer. Du är tydlig, strukturerad och hållfast. Du är kreativ och har förmågan att kunna ge eleverna andra sätt att problemlösa både i ämnen och i det sociala. Du har en god förmåga att skapa intressanta situationer, både under lektioner och på raster. Du inkluderar gärna fler elever i sociala aktiviteter än bara de du stödjer. Du har erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd och du har erfarenhet av inkluderande lärmiljöer och stödjande strukturer. För att lyckas i rollen och i arbetet "en skola för alla", ser du samverkan med andra som en självklarhet
Du är flexibel, framåt och har alltid eleverna i fokus. Du har en vilja att samarbeta i arbetslag och ser möjligheter före svårigheter. Ett positivt förhållningssätt är något vi värderar högt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i Visma Recruit/Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Timvikarier till Båktorp HVB sökes

Vi är en liten HVB-verksamhet för ungdomar med psykosociala svårigheter som yttrar sig i socialt nedbrytande beteende och skolproblematik. Vi har plats för 10 unga och vi är i dagsläget ca 14 medarbetare. Vi söker dig som har relevant erfarenhet och utbildning med ett stort intresse för att arbeta med unga som befinner sig i en utsatt livssituation. Det är viktigt att du som person är mogen och trygg, har stort tålamod, är prestigelös och vill arbeta lös... Visa mer
Vi är en liten HVB-verksamhet för ungdomar med psykosociala svårigheter som yttrar sig i socialt nedbrytande beteende och skolproblematik. Vi har plats för 10 unga och vi är i dagsläget ca 14 medarbetare. Vi söker dig som har relevant erfarenhet och utbildning med ett stort intresse för att arbeta med unga som befinner sig i en utsatt livssituation.


Det är viktigt att du som person är mogen och trygg, har stort tålamod, är prestigelös och vill arbeta lösningsfokuserat och lågaffektivt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!


B-körkort krävs och du måste vara minst 25 år gammal!
Socialt arbete med unga innebär att ingen dag är den andra lik. Arbetet innefattar bl. a att tillhandahålla daglig struktur, stöttning och omvårdnad till unga med stora individuella behov. Visa mindre

Innovitaskolan Nyköping söker socialpedagog

Med 30 års erfarenhet av lärande står Pysslingen Skolor för både tradition och nytänkande. Skolorna har olika pedagogiska inriktningar men ett gemensamt fokus på hög kvalitet, elevernas välmående och strategier för bättre lärande. Varje skola är unik som skola och som arbetsplats, vilket ger våra medarbetare stor möjlighet att påverka sin vardag och bidra till skolans utveckling. Pysslingen Skolor är en del av AcadeMedias grundskolor. Vi ser vår tids mö... Visa mer
Med 30 års erfarenhet av lärande står Pysslingen Skolor för både tradition och nytänkande. Skolorna har olika pedagogiska inriktningar men ett gemensamt fokus på hög kvalitet, elevernas välmående och strategier för bättre lärande. Varje skola är unik som skola och som arbetsplats, vilket ger våra medarbetare stor möjlighet att påverka sin vardag och bidra till skolans utveckling. Pysslingen Skolor är en del av AcadeMedias grundskolor.

Vi ser vår tids möjligheter och undervisar därför inte våra elever för en statisk nutid, vi förbereder dem för varje framtid. Hos oss går elever från förskoleklass till årskurs 9. Vill du veta mer, besök oss gärna på: https://innovitaskolan.se/nykoping/

En skola skapad för framtidens behov

Framtiden är full av möjligheter. På Innovitaskolan utbildar vi för varje framtid. Vårt arbete innebär att skapa en bra utbildningsmiljö där vi kan ge våra barn och elever kunskaper och kompetenser för en ständigt föränderlig framtid.

Ditt uppdrag

Tillsammans med våra nyfikna och nytänkande lärare, pedagoger och medarbetare vill vi på Innovitaskolan göra skillnad för våra barn och elever, för varje framtid. Vi kombinerar traditionell undervisning, det vi och forskningen vet fungerar, men moderna verktyg och metoder som förändrar lärandet. Därigenom ger vi dem redskap att forma sin egen framtid.

Vi söker nu en socialpedagog för vår högstadieenhet på Östra Kyrkogatan, åk 6 -9.

Din profil
I första hand söker vi dig som är utbildad socialpedagog. På vår skola har vi höga ambitioner för våra barn och elevers lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. Därför söker vi dig med ett stort personligt engagemang som vill bli en del av vårt team.

Som person är du trygg och har ett lågaffektivt förhållningssätt. Du är tydlig, lyhörd och van att anpassa ditt sätt att kommunicera efter rådande situation. Du är positiv, flexibel och lösningsfokuserad. Du ser möjligheter och potential i varje individ och har förmåga att stå stabilt när konflikter uppstår. Du arbetar strukturerat och har förmågan att reflektera och omvärdera för att utveckla och utvecklas. Du har ett situationsanpassat arbetssätt och ett prestigelöst förhållningssätt, är ansvarsfull och har en stor portion tålamod. Du har lätt för att samarbeta, både med kollegor och vårdnadshavare och bidrar med arbetsglädje och kreativitet. Du är också öppen, strukturerad och en tydlig ledare i din roll.

Ditt uppdrag
Du brinner för att möta eleverna i deras individuella utveckling utifrån deras erfarenheter, bakgrund och förmågor. Samarbetsförmåga och självständighet är ytterligare två viktiga egenskaper och naturligtvis att du tycker det är kul att arbeta i team med stora förutsättningar och fantastiska elever. Självklart har du glimten i ögat!

Du vill jobba med att skapa en trygg miljö för en individ eller en grupp. Det krävs en viss personlig mognad för att till exempel kunna agera tålmodigt under pressade situationer. Du känner ett genuint intresse för våra elever och tar stort ansvar i din profession. Vi önskar långsiktighet och värdesätter erfarenhet, kreativitet och ett stort engagemang. Du ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt i hela ditt arbetssätt.

Du kommer att jobba i nära samarbete med skolans elevhälsoteam.

Vi erbjuder
På Innovitaskolan får du förutsättningar att ständigt utmanas som pedagog och möjlighet att utveckla framtidens kompetenser hos morgondagens generation. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, vilket möjliggör gemensamt utvecklingsarbete och kollegial samverkan från Kalix i norr till Landskrona i söder.

Som en del av Innovitaskolan och AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.

Övrigt

Tjänsten är initialt en visstidsanställning för läsåret 2022/2023. Med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.

Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Lotta Bartosch på 0155-256441 eller mailadress [email protected] alternativt bitr. rektor Anna Grenryd på 0155-256442 eller [email protected] Visa mindre

Behandlingspedagog till Område A, Tunabergs skola, Nävekvarn

I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter. Vi vet vilka utmaningar vi har - vi arbetar kollektivt och kollegialt och våra satsningar kan bara möjliggöras genom modiga och professionella medarbetare och ch... Visa mer
I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter.

Vi vet vilka utmaningar vi har - vi arbetar kollektivt och kollegialt och våra satsningar kan bara möjliggöras genom modiga och professionella medarbetare och chefer som är trygga förebilder för våra barn och ungdomar och som leder arbetet vidare mot våra högt ställda målsättningar. Vill du vara delaktig i vårt arbete med utbildning för ett starkare samhälle?

Område A, Tunabergs skola

Vårt skolområde består av två skolor, Tunabergs skola och Arnö skola. Tunabergs skola består av skolbyggnaderna Nävekvarn och Buskhyttan. Nävekvarn ligger vid Bråvikens strand ca 2,5 mil från Nyköping. På skolan finns cirka 60 elever från förskoleklass till åk 6. Buskhyttan är belägen mitt i samhället Buskhyttan, 1,5 mil söder om Nyköping. På skolan är det ca 30 elever från förskoleklass till åk 3 samt en fritidshemsavdelning med plats för alla våra elever.ARBETSUPPGIFTER
Vi söker två behandlingspedagoger som vill göra skillnad för elever i deras livslånga lärande. Din uppgift hos oss är att stödja och följa en elev under skoldagen samt på fritidshemmet där eleven har behov av stöttning i olika situationer. Ett förtroendefullt och relationsskapande förhållningssätt mellan dig och eleven behöver byggas för att stödet ska fungera. Du blir en viktig person i arbetet med att anpassa en helhet för elevens dag och arbetar nära klasslärare och fritidspedagoger samt elevens vårdnadshavare så att eleven kan utvecklas och lyckas utifrån sina förutsättningar och förmågor.KVALIFIKATIONER
Du har framför allt ett lågaffektivt förhållningssätt och bemötande med fokus på individen du stödjer. Du är tydlig, strukturerad och hållfast. Du är kreativ och har förmågan att kunna ge elever andra sätt att problemlösa både i ämnen och i det sociala. Du har en god förmåga att skapa intressanta situationer, både under lektioner och på raster. Du inkluderar gärna fler elever i sociala aktiviteter än bara den du stödjer. Du har erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd och du har erfarenhet av inkluderande lärmiljöer och stödjande strukturer. För att lyckas i rollen och i arbetet "en skola för alla", ser du samverkan med andra som en självklarhet.

Du är flexibel, framåt och har alltid eleverna i fokus. Du har en vilja att samarbeta i arbetslag och ser möjligheter före svårigheter. Ett positivt förhållningssätt är något vi värderar högt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i Visma Recruit/Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog till Nyköpings grundsärskola

Grundsärskolan är ett alternativ för grundskolan för elever som har intellektuell funktionsnedsättning. Skolformen omfattar utbildningen enligt grundsärskolans läroplan LGRsär22. Arnö grundsärskolan är en 1-6 skola mot ämnesområden och i skolan finns även fritidshemmet Ängen för elever. Grundsärskolans undervisning ska vara flexibel och utgå från varje elevs individuella förmågor och behov. Arnö grundsärskolan är integrerad i en grundskola och har samma le... Visa mer
Grundsärskolan är ett alternativ för grundskolan för elever som har intellektuell funktionsnedsättning. Skolformen omfattar utbildningen enligt grundsärskolans läroplan LGRsär22. Arnö grundsärskolan är en 1-6 skola mot ämnesområden och i skolan finns även fritidshemmet Ängen för elever. Grundsärskolans undervisning ska vara flexibel och utgå från varje elevs individuella förmågor och behov. Arnö grundsärskolan är integrerad i en grundskola och har samma ledord som övriga skolan: Elevens bästa skoldag varje dag: Trygghet, Glädje, Kvalitet och Lärande.

ARBETSUPPGIFTER
Arbeta som socialpedagog i en grundsärskola mot ämnesområden. Du ska arbeta med elevers sociala förmågor, utmaningar och utveckling tillsammans med specialpedagog, klasslärare, klassassistenter, fritidspersonal och föräldrar. Vissa elever kan ha stora sociala utmaningar och då bör du tillsammans med andra skapa lärmiljöer där elevers sociala och kunskaps utveckling kan maximeras. Du arbetar enligt LGRsär22, likabehandlingsplan och andra styrdokument för grundsärskolan.KVALIFIKATIONER
Utbildning till socialpedagog, erfarenheter av elever från grundsärskolans ämnesområden och med NPFN samt andra funktionsnedsättningar. Du ska gärna vara idrotts- och rörelseintresserad och vara en erfaren lagspelare. Viktigt i din profession att du har god samarbetsförmåga då du förväntas att arbeta med elever, lärare, klassassistenter, fritidspersonal och vårdnadshavare samt delta i möten med elevers hela kontaktnät. Positivt, orätt och lösningsfokuserat förhållningssätt är också viktigt då du kommer att träffa elever med omfattande utmaningar. Du har kunskap och kännedom om grundsärskolan läroplan LGRsär22 och andra skoldokument och följer Nyköping kommunens värdegrund i ditt arbete. Stor vikts läggs på personlig lämlighet.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i Visma Recruit/Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Timvikarier till HVB-hem utanför Nyköping sökes!

Vi är en liten HVB-verksamhet med egen friskola för ungdomar med psykosociala svårigheter som yttrar sig i socialt nedbrytande beteende och skolproblematik. Vi har plats för 10 unga och vi är i dagsläget ca 14 medarbetare. Vi söker dig som har relevant erfarenhet och utbildning med ett stort intresse för att arbeta med unga som befinner sig i en utsatt livssituation. Det är viktigt att du som person är mogen och trygg, har stort tålamod, är prestigelös ... Visa mer
Vi är en liten HVB-verksamhet med egen friskola för ungdomar med psykosociala svårigheter som yttrar sig i socialt nedbrytande beteende och skolproblematik. Vi har plats för 10 unga och vi är i dagsläget ca 14 medarbetare. Vi söker dig som har relevant erfarenhet och utbildning med ett stort intresse för att arbeta med unga som befinner sig i en utsatt livssituation.


Det är viktigt att du som person är mogen och trygg, har stort tålamod, är prestigelös och vill arbeta lösningsfokuserat och lågaffektivt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!


B-körkort krävs och du måste vara minst 25 år gammal!
Socialt arbete med unga innebär att ingen dag är den andra lik. Arbetet innefattar bl.a att tillhandahålla daglig struktur, stöttning och omvårdnad till unga med stora individuella behov. Visa mindre

Behandlingsassistent HVB för ungdomar

Om oss UppDraget HVB i Nyköping är ett öppet HVB-hem som tar emot pojkar mellan 13-16 år. HVB-hemmet är lantligt beläget mellan Nyköping och Nävekvarn. Vi tar emot ungdomar som har olika typer av psykosocial problematik, ofta med någon npf-diagnos, anknytningsproblematik, relationsproblem, skolproblem och liknande. Vi tar inte emot pojkar med ett etablerat missbruk eller kriminalitet men ofta kan det finnas vissa sådana erfarenheter hos dem när de kommer t... Visa mer
Om oss
UppDraget HVB i Nyköping är ett öppet HVB-hem som tar emot pojkar mellan 13-16 år. HVB-hemmet är lantligt beläget mellan Nyköping och Nävekvarn. Vi tar emot ungdomar som har olika typer av psykosocial problematik, ofta med någon npf-diagnos, anknytningsproblematik, relationsproblem, skolproblem och liknande. Vi tar inte emot pojkar med ett etablerat missbruk eller kriminalitet men ofta kan det finnas vissa sådana erfarenheter hos dem när de kommer till oss. Vi har plats för sex pojkar och tar emot ungdomar från hela landet. Vi samverkar mycket nära med pojkarnas familjer och nätverk och samarbetar med en resursskola i Nyköping. Vi tar emot pojkar för längre tids placering men också för utredning under mer begränsad tid. Vi genomför psykologutredningar, riskbedömningar, familjearbete utöver det dagliga miljöterapeutiska arbetet med pojkarna.


Dina arbetsuppgifter
Som behandlingsassistent är din uppgift att hjälpa ungdomarna i deras vård och behandling, så som att stötta, vägleda, sätta gränser och motivera. Arbetet med ungdomarna genomsyras av ett salutogent synsätt, miljöterapeutiskt förhållningssätt, där målet är att hjälpa pojkarna till ökad autonomi och ansvarstagande. Mycket av arbetet innebär praktiska sysslor som att skjutsa till och från skolan, hjälpa till med matlagning, städning och tvätt som man gör tillsammans med ungdomarna. I vardagens rutiner sker mycket av relationsskapandet och behandlingen.
Vi arbetar med kontaktmannaskap men eftersom vi är en liten verksamhet är all personal involverad i alla ungdomars behandlingsprocess. KP-samtal är en mycket viktig del i behandlingen liksom kontakt med nätverket. Behandlingsarbetet bedrivs både enskilt och i grupp och är individuellt anpassad utifrån de behov som ungdomarna har.
Arbetstiden är oregelbunden med arbete på dagtid, kväll, helg och sovande natt
Dokumentation sker i journalsystemet JournalDigital
Om dig
För att vara aktuell för tjänsten krävs minst 2- årig eftergymnasial utbildning inom relevant område t.ex socialpedagog, socionom, behandlingsassistent.
Du ska tycka om att arbeta med människor, vara aktiv och intresserad av att lära dig nya saker. Det är meriterande att ha tidigare erfarenhet av att arbeta med ungdomar. Humor och tålamod är bra egenskaper att ha i yrket. Du har även tidigare vana av dokumentation och uttrycker dig verbalt i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som gillar att arbeta med ungdomar, kan sätta gränser och vara en god vuxen förebild. Du är lugn, stabil och trygg i dig själv och kan anpassa dig till olika situationer.
Som kollega är du hjälpsam, stöttande och flexibel och trivs både med att arbeta självständigt och i samarbete med andra. Vi ser helst att du är rökfri.
Vi erbjuder
För rätt person är detta en spännande tjänst i en dynamisk miljö med trevliga arbetskamrater. Det är utvecklande och utmanade. Vi eftersträvar att skapa en så hemlik miljö så långt som möjligt, med gemenskap, fritidsaktiviteter och resor. Måltider lagas och äts tillsammans med ungdomarna, sk pedagogiska måltider. Handledning sker regelbundet.
Du är välkommen med din ansökan genom att skicka CV och personligt brev till Cilla Kallenberg, föreståndare på [email protected] eller ring 070-790 98 14. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.uppdragethvb.se
Sista ansökningsdag 17/9-22. Anställningen inleds med sex månaders provanställning.
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Visa mindre

1 Behandlingspedagog till Kiladalens norra skola Bergshammar

Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare. Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstil... Visa mer
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare. Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice. Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Kiladalens skolområde har ca 480 elever i förskoleklass – åk 6. I området ingår Kiladalens norra skolor Svalsta och Bergshammar samt Kiladalens södra skolor Jönåker och Ålberga. Skolorna är mitt inne i ett spännande utvecklingsarbete med fokus på digitalisering, förhållningssätt och lärmiljöer. Sammanlagt är vi ca 90 personer som jobbar inom skolområdet.

Kiladalens norra skola Bergshammar är en kommunal grundskola, belägen ca 6 km från Nyköping i samhället Bergshammar. Skolan består av en huvudbyggnad med idrottshall och en paviljong samt en skolgård runtom hela skolan med bland annat en konstgräsplan och ett litet naturområde.

Skolan är en F-6 skola med ca 115 elever. Skolan har också en skolskog där fina möjligheter erbjuds till utomhuspedagogik samt andra lekaktiviteter


ARBETSUPPGIFTER
Kiladalens norra skola Bergshammar söker en behandlingspedagog som brinner för att göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Din uppgift är att stödja och följa eleverna under hela skoldagen samt på fritidshemmet. Fokus för ditt stöd kommer delas för två olika elevbehov, dels mot elev i behov av anpassningar och stöd i sociala och interaktiva situationer, där verktyg som skapar trygghet, tydlighet och struktur är viktiga att behärska, samt mot elev med behov av specifika anpassningar kring matintag. För att stödet ska tas emot av- och fungera för eleverna behöver ett förtroendefullt och relationsskapande förhållningssätt byggas mellan dig och eleverna samt tillsammans med dess vårdnadshavare. Utifrån din relationsbaserade bas som behandlingspedagog blir du en nyckelperson i arbetet med att anpassa en helhet för elevernas hela dag och tillsammans med mentor och fritidspedagog se till så att eleverna lyckas utifrån elevernas förutsättningar och förmågor.

Struktur och tydlighet är grunden för din och elevernas gemensamma förutsättningar att lyckas och du förväntas lotsa, påminna och stå kvar i alla sammanhang.
Du ingår i ett arbetslag och ska tillsammans med dem planera, utvärdera och utveckla arbetet utifrån våra styrdokument. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser.

I tjänsten arbetar du i skolan och fritidshemsverksamheten.
Du ser till barnens behov och intressen och stödjer dem i deras utveckling såväl intellektuellt som socialt.
Du jobbar nära eleven, dess vårdnadshavare och i nära samarbete med övrig personal. Du är förtrogen med lågaffektivt bemötande. Du är kreativ, vågar tänka nytt och drivs av att utveckla barn och ungas talanger. Du har förmåga att samarbeta i team.


KVALIFIKATIONER
Du har framför allt ett lågaffektivt förhållningssätt och bemötande med fokus på individen du stödjer. Du är tydlig, strukturerad och hållfast. Du är kreativ och har förmågan att kunna ge eleverna andra sätt att problemlösa både i ämnen och i det sociala. Du har en god förmåga att skapa intressanta situationer, både under lektioner och på raster. Du inkluderar gärna fler elever i sociala aktiviteter än bara de du stödjer. Du har erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd och du har erfarenhet av inkluderande lärmiljöer och stödjande strukturer. För att lyckas i rollen och i arbetet "en skola för alla", ser du samverkan med andra som en självklarhet
Du är flexibel, framåt och har alltid eleverna i fokus. Du har en vilja att samarbeta i arbetslag och ser möjligheter före svårigheter. Ett positivt förhållningssätt är något vi värderar högt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Erfarenhet krävs.


ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande
kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en
spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg -
Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver,
både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med
många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera
dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda
människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Ungdomspedagog i Nyköping (timanställning)

Tjänsten Nyberga Hem AB söker en flexibel ungdomspedagog eller integrationspedagog till boende för ensamkommande ungdomar från 14 till 17 år, samt ett stödboende från 18-21 år. Boendet ligger i Stigtomta, 15 km från Nyköping. Vi erbjuder en behovsstyrd timanställning för kortare och längre arbetspass - dag som natt - vardag som helg. Därför måste du som söker vara flexibel och kunna ta arbetspass med kort framförhållning. Det kan också bli aktuellt med en ... Visa mer
Tjänsten
Nyberga Hem AB söker en flexibel ungdomspedagog eller integrationspedagog till boende för ensamkommande ungdomar från 14 till 17 år, samt ett stödboende från 18-21 år. Boendet ligger i Stigtomta, 15 km från Nyköping.
Vi erbjuder en behovsstyrd timanställning för kortare och längre arbetspass - dag som natt - vardag som helg. Därför måste du som söker vara flexibel och kunna ta arbetspass med kort framförhållning. Det kan också bli aktuellt med en heltidstjänst.
Vi erbjuder Dig ett meningsfullt och stimulerande arbete tillsammans med kreativa, positiva och ambitiösa medarbetare.
Vi gör löpande rekryteringar. På grund av högt söktryck kan vi tyvärr inte bekräfta alla inkomna ansökningar.
Välkommen med Din ansökan!


Arbetsuppgifter
Du kommer att bli en del i ett arbetslag med kollegor som genom sina olika utbildningar, bakgrunder och erfarenheter skapar en grupp med bred kompetens. Det sociala arbetet leds av en föreståndare.
Vi jobbar på schema med tjänstgöring dag, kväll, helg och natt (sovande jour).
Du arbetar nära ungdomarna och är till stöd och hjälp i deras vardag. Arbetsuppgifterna är varierande och påminner mycket om det som sker i ett vanligt hem: hushållsgöromål, läxläsning, städning, matlagning, utflykter och fritidsaktiviteter. Vi lägger stor vikt vid att skapa kvalitet och mervärden för våra ungdomar.
Ensamarbete är regel.


Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vår verksamhet är under ständig utveckling och vi fäster därför stor vikt vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och att du har ett flexibelt och lösningsfokuserat arbetssätt. Du delar vår värdegrund med respekt för alla människors lika värde.
Som person är du relationsskapande och kan arbeta både självständigt och i team. Arbetet kräver att du är flexibel, kreativ och har lätt att samarbeta. Du har en respektfull människosyn och är medveten om betydelsen av ett gott bemötande. Det är viktigt att du är lugn och trygg.
Vi ser gärna att Du har B-körkort och du kommer behöva egen bil eftersom arbetsplatsen ligger utanför allmänna kommunikationer.


Krav
Vi söker dig med minst gymnasial utbildning inom relevant område och som har ett starkt intresse för ungdomar och det mångkulturella samhället. Du är utbildad som, och har arbetat som ungdomspedagog, integrationspedagog eller motsvarande.
Krav på god erfarenhet av att jobba med datorer.


Meriterande
Det är meriterande om du har arbetat med ungdomar med annan kulturell bakgrund. Du bör ha några års arbetslivserfarenhet.
Språkkunskaper utöver svenska och engelska är meriterande, till exempel arabiska, tigrinja, dari och pashtu.


Obligatorisk vandelprövning
Vandelprövning sker genom utdrag ur Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister.


Annonsförsäljare
Vi undanber oss kontakt och erbjudanden från annonsförsäljare.


Rekrytering
Rekrytering sker löpande under annonseringen. Skicka ansökan till [email protected] så snart som möjligt. Visa mindre

Behandlingspedagog HVB

Riande AB består av två HVB-hem och en familjehemsverksamhet. Alla verksamheterna i Nyköpings kommun. Nässlan HVB ligger på Arnö i Nyköping och tar endast emot flickor 12-17 år med psykosocial problematik. Nässlan har totalt 4 platser och endast kvinnlig personal. Vi startade verksamheten i augusti 2021 och har hunnit bygga upp en trygg och stabil personalgrupp. Nu söker vi dig med erfarenhet och intresse av att arbeta med ungdomar. Gärna erfarenhet av be... Visa mer
Riande AB består av två HVB-hem och en familjehemsverksamhet. Alla verksamheterna i Nyköpings kommun.
Nässlan HVB ligger på Arnö i Nyköping och tar endast emot flickor 12-17 år med psykosocial problematik. Nässlan har totalt 4 platser och endast kvinnlig personal. Vi startade verksamheten i augusti 2021 och har hunnit bygga upp en trygg och stabil personalgrupp.
Nu söker vi dig med erfarenhet och intresse av att arbeta med ungdomar. Gärna erfarenhet av behandlingsarbete på HVB-hem. Du kommer att delta i behandlingsarbete, det dagliga praktiska arbetet och som kontaktperson till ungdom. Det innebär att du kommer att ha kontakt med socialtjänst och ungdomens nätverk samt ha regelbundna samtal med din kontaktungdom.
Hör av dig så berättar vi mer. Visa mindre

Socialpedagog 60%

Beskrivning av tjänsten Våra grupper i Allmän kurs och Studiemotiverande kurs behöver ofta stöd för en fungerande gruppdynamik. Din roll är att initiera och tillsammans med lärarna planera och genomföra det stödjande arbetet som klasserna behöver. Ditt mål som socialpedagog är att sammanföra människor med varandra eftersom gemenskapen är en förutsättning för hälsa, personlig utveckling och lärande. Med din kännedom om deltagarnas behov bidrar du till att ... Visa mer
Beskrivning av tjänsten
Våra grupper i Allmän kurs och Studiemotiverande kurs behöver ofta stöd för en fungerande gruppdynamik. Din roll är att initiera och tillsammans med lärarna planera och genomföra det stödjande arbetet som klasserna behöver.
Ditt mål som socialpedagog är att sammanföra människor med varandra eftersom gemenskapen är en förutsättning för hälsa, personlig utveckling och lärande. Med din kännedom om deltagarnas behov bidrar du till att stärka individen och gruppen genom att underlätta sociala relationer, gemenskap, tillhörighet, jämlikhet och trygghet så att gemenskapen blir tillgänglig för alla.
Många deltagare kämpar med utmaningar kopplade till psykisk ohälsa eller lättare NPF-problematik. I samråd med lärare och kurator organiserar du ett stöd som ger förutsättningar för att varje deltagare ska kunna slutföra sina studier och få den personliga utveckling som kursen kan ge.
Folkhögskolan
Vår folkhögskola drivs av den ideella föreningen Nyköpings folkhögskola. Folkhögskola är en utbildningsform med stor frihetsgrad, utrymme för kreativitet och utveckling. Ledstjärnorna för Nyköpings folkhögskola är
Gemenskap: Vi är solidariska med varandra och bygger gemenskap genom möten präglade av omtanke och respekt.
Delaktighet: Vi är alla delaktiga i skolans verksamhet och vill stärka vår kraft att påverka det egna livet, skolan och samhället.
Växande: Genom trygghet och delade erfarenheter utvecklas vi tillsammans, och med lust och kreativitet vågar vi anta nya utmaningar.Vi söker dig som
Har en socialpedagogutbildning eller annan utbildning som är lämplig för tjänsten
Har erfarenheter av att arbeta med unga vuxna
Har kunskaper i arbete för gruppdynamik
Har förmåga att se de studerandes intressen, styrkor och behov med positiva förväntningar
Kan möta deltagarna där de befinner sig i kunskap och i livssituation
Har kunskaper om sambanden mellan inkludering, hälsa och lärande samt hälsofrämjande arbete

Det är positivt om du har erfarenhet av folkhögskola, folkbildning eller folkrörelse. Vi strävar efter en allsidigt sammansatt personalgrupp.
Tillträde
Den 4 augusti
Lön
Lön enligt lokalt avtal.
Arbetstid/Varaktighet/Omfattning
Visstidsanställning för 2022.08.04 - 2023.06.09 med förhoppning om möjlighet att kunna erbjuda tillsvidaretjänst. Arbetstid regleras i ett lokalt avtal.
Kontaktpersoner
Rektor Annika Nyberg, 0707-810203, [email protected] (nås snabbast via e-post eller sms)
Facklig kontaktperson
Lärarförbundet Folkhögskolas klubb på Nyköpings Folkhögskola: Eva Ogenborg, [email protected]
Ansökan
Sista ansökningsdag är den 15 juni, men intervjuer kan komma att påbörjas tidigare. Vi tar emot ansökan via e-post: [email protected] Visa mindre

Behandlingspedagog eller socialpedagog till ny verksamhet

I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter. Division Barn Utbildning Kultur ansvarar för 36 förskolor, två förskolebussar, 16 grundskolor inklusive särskola, Nyköpings gymnasium samt Campus Nyköping. Vår F-... Visa mer
I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter. Division Barn Utbildning Kultur ansvarar för 36 förskolor, två förskolebussar, 16 grundskolor inklusive särskola, Nyköpings gymnasium samt Campus Nyköping.

Vår F-6 organisation består av 14 grundskolor och en grundsärskola uppdelade i 9 olika rektorsområden. I varje rektorsområde finns en rektor, flera biträdande rektorer och ett elevhälsoteam där olika professioner ingår. Med skolor på landsbygd och i tätort arbetar vi med att öka likvärdigheten och integrationen på och mellan skolorna samt stärka kvaliteten i den kommunala grundskolan.

På Arnö ligger Långsätterskolan med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 med cirka 330 elever. Här finns även grundsärskola med inriktning mot ämnesområden med cirka 30 elever. Till hösten kommer vi att starta en ny verksamhet, placerad under grundsärskolans organisation. Vi vill skapa en verksamhet för de elever inom grundsärskolan som har svårt för en traditionell skola. Verksamheten ska erbjuda alternativa inlärningsmetoder och sikta in sig på att vara en livsskola med fokus på praktiska inlärningsformer. Det kan t ex vara fiske, vandring i skogen, bygga kojor eller ta en tur till badhuset.

I utkanten av Långsätters skolområde ligger en vackert belägen och rymlig lokal. Där kommer vi att placera den nya verksamheten. Skogen finns finns bakom knuten och det är nära till vatten och en skolskog. Inledningsvis kommer verksamheten att anpassas för 3 elever men tanken är att kunna utöka i framtiden.

Vi söker nu dig som vill ingå i teamet som ska arbeta i den nya verksamheten. Vi söker olika kompetenser som kan komplettera varandra och arbeta interprofessionellt. Du kan t.ex. vara behandlingspedagog, jobba som socialpedagog, vara lärare eller speciallärare eller ha erfarenhet av att arbeta med den tänkta målgruppen.

Välkommen in med din ansökan!


ARBETSUPPGIFTER
Du ingår i ett team med olika kompetenser, där varje del är viktig för att skapa den bästa skolan till eleverna. Beroende på vilken bakgrund du har, kommer dina arbetsuppgifter att variera. Uppdraget är att skapa en skoldag med goda förutsättningar för lärande och utveckling för våra elever. Tillsammans med teamet skapar du en verksamhet som möter våra elever behov på olika plan. Du utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Du och ditt team kommer att få regelbunden handledning.

KVALIFIKATIONER
Du har god erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Du är trygg i din roll och har vana att arbeta med barn med inom autismspektrat och som kan ha ett problemskapande beteende. Du har en god samarbetsförmåga. Du är tydlig och har förmåga att skapa struktur i tillvaron för eleverna. Du är bra på att bygga relationer med elever och att ha en god dialog med vårdnadshavare. En stark tro på samarbete som en framgångsfaktor för den pedagogiska utvecklingen är en självklarhet för dig. Det är viktigt att kunna agera professionellt och tålmodigt i svåra och pressade situationer.

VI ser gärna att du är speciallärare eller legitimerad lärare med erfarenhet från särskola och/eller elever inom autismspektrat. Alternativt att du har en annan utbildning som stämmer in på de olika funktioner och kompetenser vi söker, t.ex. utbildad behandlingspedagog.


ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande
kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en
spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg -
Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver,
både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med
många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera
dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda
människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Ungdomsstödjare

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. ARBETSUPPGIFTER Ungdomsstödjarna vänder sig till ungdomar som är mellan tio och tjugo år gammal. Som un... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.ARBETSUPPGIFTER
Ungdomsstödjarna vänder sig till ungdomar som är mellan tio och tjugo år gammal. Som ungdomsstödjare utgör du ett socialt stöd för ungdomar och de vuxna i deras närhet. Ungdomsstödjarna arbetar både på insats samt kan ge upp till fem råd och stödsamtal på så kallat öppet intag/service. En viktig del i arbetet är samverkan och att förebygga psykisk ohälsa, utanförskap, missbruk och kriminalitet samt öka skolnärvaron. Vi har ett nära samarbete med Nyköpings högstadium i Toleransprojektet där ungdomsstödjare tillsammans med lärare arbetar med två grupper med elever i ÅK 8 från i stort sett hela Nyköping utifrån demokrati, människovärde, etiska frågor med gruppen som trygghet i arbetet.

I arbetet ingår:
- arbete både på insatsbeslut samt öppet intag/service med ungdomar och deras familjer
- att vara en av ledarna i Toleransprojektet en samverkan mellan skolan och socialtjänsten
- samverkan mellan socialtjänst, skola, polis samt kultur och fritid
- generellt och riktat uppsökande/förebyggande arbete dagtid, kvällstid samt en del arbete på helger vid behov
- erbjuda stöd till ungdomar och deras föräldrar enskilt och i grupp.
- skapa en bro mellan skola, socialtjänst, fritid och familj


KVALIFIKATIONER
Du är socionom, socialpedagog, beteendevetare, behandlingspedagog med inriktning mot ungdom och familj eller annan utbildning som bedöms vara likvärdig. Vi har MI motiverande samtal som grund i våra samtal och även i vårt förhållningssätt. Erfarenhet av behandlingsarbete i öppenvård är meriterande samt erfarenhet av att jobba med samverkan mellan skola, socialtjänst, polis samt med föreningsliv i förebyggande syfte. Meriterande är utbildning i behandlingsprogram exempelvis ACRA, ACC, HAP, CPU, ÅP samt medling. Du ska kunna arbeta självständigt som i team med god samarbetsförmåga, vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du ska inneha B-körkort.
Vi arbetar aktivt för att främja likvärdig behandling och att synliggöra mångfald på arbetsplatsen, enheten är hbtq-certifierad


ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Behandlingsassistent

Gaudium HVB söker nu: En engagerad och ansvarstagande person till rollen som sommarvikarierande behandlingsassistent Gaudium HVB är ett relativt nystartat HVB-hem (november 2020) och söker nu en behandlingsassistent. Vi söker dig som är lösningsfokuserad, positiv, stresstålig, strukturerad, flexibel och att du har en god förmåga att skapa och hålla relationer såväl i de arbeten du utför som tillsammans med övriga medarbetare. I denna tjänst som behandlings... Visa mer
Gaudium HVB söker nu:
En engagerad och ansvarstagande person till rollen som sommarvikarierande behandlingsassistent
Gaudium HVB är ett relativt nystartat HVB-hem (november 2020) och söker nu en behandlingsassistent.
Vi söker dig som är lösningsfokuserad, positiv, stresstålig, strukturerad, flexibel och att du har en god förmåga att skapa och hålla relationer såväl i de arbeten du utför som tillsammans med övriga medarbetare. I denna tjänst som behandlingsassistent kommer du att samverka med personal, de placerade ungdomarna, socialtjänst och övriga instanser kring ungdomarna.
Kompetens och erfarenhet: Vi vill att du som söker är utbildad socialpedagog eller har en likvärdig utbildning. Vi ser helst att du har erfarenhet av att jobba som behandlingsassistent med ungdomar mellan 15-20 år. Utbildning i olika behandlingsmetoder.är meriterande.
Gaudium HVB erbjuder behandling till pojkar/unga män i åldern 16-20 år.
Vår målgrupp är pojkar/unga män med missbruksproblematik och annan psykosocial problematik.
Våra arbetsmetoder bygger på ett miljöterapeutiskt arbetssätt med struktur i vardagen, daglig planering och ett stort inslag av MI. Vi har vidare kompetens inom metoderna ÅP, Repulse och Kriinalitet som livsstil.
För mer info om Gaudium HVB och Curagruppen: https://www.Curagruppen.se eller mail till [email protected]
Arbetstid:
Sommarvikarie under juni-augusti med timlön
Tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag 2022-06-05. Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
För anställning hos oss, krävs utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Välkommen med din ansökan per mail till [email protected]!
Sök jobbet senast 2022-06-10 Visa mindre

Tim- och sommarvikarier till HVB Nygården och HVB Hemgårdsvillan

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. Division Social omsorg är en gemensam organisation för all socialtjänst i Nyköpings kommun. Målet är en ef... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.

Division Social omsorg är en gemensam organisation för all socialtjänst i Nyköpings kommun. Målet är en effektiv, väl fungerande, säker organisation där allas medskapande bidrar till effektivitet och kvalitet.

Vi söker nu fler tim- och sommarvikarier till samtliga delar av Missbruksvårdens boendeverksamhet. HVB Nygården riktar sig till vuxna män och kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik. Boendet består dels av ett stöd- och motivationsboende med 20 platser, som tillsammans med öppenvårdens behandlingsteam utgör heldygnsvård på hemmaplan, dels ett akut- och utredningsboende som är en viktig del av missbruksvårdens uppsökande och motiverande verksamhet och ett första steg för den som vill göra en förändring. Inom ramarna för HVB-verksamheten finns också en rad olika utslussboenden, både i närhet till huvudverksamheten och på stan. HVB Hemgårdsvillan som har 10 platser vänder sig till vuxna män och kvinnor med samsjuklighet i form av missbruk/beroende och psykisk ohälsa.

Vi söker både dig som vill jobba som timvikarie efter behov dag/kväll samt natt och dig som vill ha ett sammanhängande sommarvikariat under perioden juni-augusti.


ARBETSUPPGIFTER
I dina arbetsuppgifter ingår att föra stödjande och motiverande samtal för att vägleda i både praktiska och sociala sammanhang och att stötta individen till att medverka i sin sammantagna behandlingsplan och uppnå sina mål. Du medverkar tillsammans med övrig personal till att skapa en struktur och en miljö som är gynnsam för de som är placerade. Du dokumenterar i genomförandeplaner och rapporter till myndighetshandläggaren, gör veckoplaneringar och medverkar i utslussplanering. Du samarbetar i team med övriga personer runt personen för att säkerställa en god kvalitet och ett gott bemötande.

Dokumentation sker i verksamhetssystemet Journal Digital.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är färdig eller utbildar dig till t ex behandlings- eller socialpedagog, eller annan utbildning inom det sociala området, alternativt har annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren prövar likvärdig och lämplig för uppdraget. Du ska helst ha kunskap om och erfarenhet av att möta människor med beroendesjukdom och/eller psykisk ohälsa och ha insikt om vilken professionell hållning som krävs för att skapa en gynnsam miljö för de boendes tillfrisknande. Du är lyhörd och snabblärd och tycker om att samarbeta med andra och är respektfull och hjälpsam mot dina kollegor. Du ska vara trygg i dig själv och ha en genomtänkt idé om varför du vill hjälpa andra.

Du måste ha körkort.ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Behandlingsassistent

Gaudium HVB söker nu: En engagerad och ansvarstagande person till rollen som behandlingsassistent Gaudium HVB är ett relativt nystartat HVB-hem (november 2020) och söker nu en behandlingsassistent. Vi söker dig som är lösningsfokuserad, positiv, stresstålig, strukturerad, flexibel och att du har en god förmåga att skapa och hålla relationer såväl i de arbeten du utför som tillsammans med övriga medarbetare. I denna tjänst som behandlingsassistent kommer du... Visa mer
Gaudium HVB söker nu:
En engagerad och ansvarstagande person till rollen som behandlingsassistent
Gaudium HVB är ett relativt nystartat HVB-hem (november 2020) och söker nu en behandlingsassistent.
Vi söker dig som är lösningsfokuserad, positiv, stresstålig, strukturerad, flexibel och att du har en god förmåga att skapa och hålla relationer såväl i de arbeten du utför som tillsammans med övriga medarbetare. I denna tjänst som behandlingsassistent kommer du att samverka med personal, de placerade ungdomarna, socialtjänst och övriga instanser kring ungdomarna.
Kompetens och erfarenhet: Vi vill att du som söker är utbildad socialpedagog eller har en likvärdig utbildning. Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba som behandlingsassistent med ungdomar mellan 15-20 år. Utbildning i olika behandlingsmetoder.är meriterande liksom erfarenhet av att jobba med problematik kring kriminalitet.
Gaudium HVB erbjuder behandling till pojkar/unga män i åldern 16-20 år.
Vår målgrupp är pojkar/unga män med missbruksproblematik och annan psykosocial problematik.
Våra arbetsmetoder bygger på ett miljöterapeutiskt arbetssätt med struktur i vardagen, daglig planering och ett stort inslag av MI. Vi har vidare kompetens inom metoderna ÅP, Repulse och Kriinalitet som livsstil.
För mer info om Gaudium HVB och Curagruppen: https://www.Curagruppen.se eller mail till [email protected]
Arbetstid:
tillsvidareanställning, deltid upp till 100 %.
6 månaders provanställning tillämpas vid tillsvidareanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag 2022-05-20. Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
För anställning hos oss, krävs utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Välkommen med din ansökan per mail till [email protected]!
Sök jobbet senast 2022-05-13 Visa mindre

Behandlingspedagoger till HVB Nygården

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. Division Social omsorg är en gemensam organisation för all socialtjänst i Nyköpings kommun. Målet är en eff... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.

Division Social omsorg är en gemensam organisation för all socialtjänst i Nyköpings kommun. Målet är en effektiv, väl fungerande, säker organisation där allas medskapande bidrar till effektivitet och kvalitet.

Vi söker nu fler medarbetare till HVB Nygården som riktar sig till vuxna män och kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik. Boendet består dels av ett stöd- och motivationsboende med 20 platser, som tillsammans med öppenvårdens behandlingsteam utgör heldygnsvård på hemmaplan, dels ett akut- och utredningsboende som är en viktig del av missbruksvårdens uppsökande och motiverande verksamhet och ett första steg för den som vill göra en förändring. Inom ramarna för HVB-verksamheten finns också en rad olika utslussboenden, både i närhet till huvudverksamheten och på stan.

Missbruksvården i Nyköping är under kontinuerlig utveckling och vi strävar alltid efter att första hand ge stöd, vård och behandling på hemmaplan. Under 2022 kommer verksamheten att genomgå ett utvecklingsarbete för att kvalitetssäkra våra insatser och ytterligare förbättra hur vi möter olika individers och målgruppers behov av missbruksvård.

Vi söker nu både dig som vill jobba på schema dag/kväll och helg samt dig som vill arbeta på ren nattjänst vardag/helg. Tjänsterna är tidsbegränsade till 1 år men det kommer att finnas goda möjligheter till förlängning därefter.


ARBETSUPPGIFTER
I dina arbetsuppgifter ingår att föra stödjande och motiverande samtal för att vägleda i både praktiska och sociala sammanhang och att stötta individen till att medverka i sin sammantagna behandlingsplan och uppnå sina mål. Du medverkar tillsammans med övrig personal till att skapa en struktur och en miljö som är gynnsam för de som är placerade. Du dokumenterar i genomförandeplaner och rapporter till myndighetshandläggaren, gör veckoplaneringar och medverkar i utslussplanering. Du samarbetar i team med övriga personer runt personen för att säkerställa en god kvalitet och ett gott bemötande.
Dokumentation sker i verksamhetssystemet Journal Digital.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är t ex behandlings- eller socialpedagog eller har annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren prövar likvärdig och lämplig för uppdraget. Du ska ha kunskap om och erfarenhet av att möta människor med beroendesjukdom och ha insikt om vilken professionell hållning som krävs för att skapa en gynnsam miljö för de boendes tillfrisknande. Du tycker om att samarbeta med andra och är respektfull och hjälpsam mot dina kollegor.
Vårt arbete kräver mycket samarbete både internt och externt och lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Mångfald gynnar utvecklingen och stödet till våra medborgare. Vi eftersträvar därför en jämn köns- och åldersfördelning samt varierad etnisk och kulturell bakgrund hos våra medarbetare.

B-körkort krävs


ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Sommarvikarier Båktorp HVB

Båktorp HVB är ett litet familjärt HVB-hem för ungdomar i åldrarna 12-17 år med psykosocial och neuropsykiatrisk problematik. Vi har varit verksamma i privat regi sedan 1994 och vår verksamhet är vackert belägen vid Marsviken, ca 2 mil utanför Nyköping. Arbetet med våra ungdomar kräver att du är stresstålig, trygg i dig själv, tydlig och lösningsfokuserad samt har en god förmåga att skapa relationer till unga människor i svåra livssituationer. Du ska ha B... Visa mer
Båktorp HVB är ett litet familjärt HVB-hem för ungdomar i åldrarna 12-17 år med psykosocial och neuropsykiatrisk problematik. Vi har varit verksamma i privat regi sedan 1994 och vår verksamhet är vackert belägen vid Marsviken, ca 2 mil utanför Nyköping.
Arbetet med våra ungdomar kräver att du är stresstålig, trygg i dig själv, tydlig och lösningsfokuserad samt har en god förmåga att skapa relationer till unga människor i svåra livssituationer.
Du ska ha B-körkort och kunna arbeta kvällar, helger samt sovande nattjour. Visa mindre

Behandlingspedagoger till HVB Nygården

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. Division Social omsorg är en gemensam organisation för all socialtjänst i Nyköpings kommun. Målet är en ef... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.

Division Social omsorg är en gemensam organisation för all socialtjänst i Nyköpings kommun. Målet är en effektiv, väl fungerande, säker organisation där allas medskapande bidrar till effektivitet och kvalitet.
Vi söker nu fler medarbetare till HVB Nygården som riktar sig till vuxna män och kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik. Boendet består dels av ett stöd- och motivationsboende med 20 platser, som tillsammans med öppenvårdens behandlingsteam utgör heldygnsvård på hemmaplan, dels ett akut- och utredningsboende som är en viktig del av missbruksvårdens uppsökande och motiverande verksamhet och ett första steg för den som vill göra en förändring. Inom ramarna för HVB-verksamheten finns också en rad olika utslussboenden, både i närhet till huvudverksamheten och på stan.
Missbruksvården i Nyköping är under kontinuerlig utveckling och vi strävar alltid efter att första hand ge stöd, vård och behandling på hemmaplan. Under 2022 kommer verksamheten att genomgå ett utvecklingsarbete för att kvalitetssäkra våra insatser och ytterligare förbättra hur vi möter olika individers och målgruppers behov av missbruksvård.
Vi söker både dig som vill jobba på schema dag/kväll och helg samt dig som vill arbeta på ren nattjänst vardag/helg. Tjänsterna är tidsbegränsade till 1 år men det kommer att finnas goda möjligheter till förlängning därefter.


ARBETSUPPGIFTER
I dina arbetsuppgifter ingår att föra stödjande och motiverande samtal för att vägleda i både praktiska och sociala sammanhang och att stötta individen till att medverka i sin sammantagna behandlingsplan och uppnå sina mål. Du medverkar tillsammans med övrig personal till att skapa en struktur och en miljö som är gynnsam för de som är placerade. Du dokumenterar i genomförandeplaner och rapporter till myndighetshandläggaren, gör veckoplaneringar och medverkar i utslussplanering. Du samarbetar i team med övriga personer runt personen för att säkerställa en god kvalitet och ett gott bemötande.
Dokumentation sker i verksamhetssystemet Journal Digital.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är t ex behandlings- eller socialpedagog eller har annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren prövar likvärdig och lämplig för uppdraget. Du ska ha kunskap om och erfarenhet av att möta människor med beroendesjukdom och ha insikt om vilken professionell hållning som krävs för att skapa en gynnsam miljö för de boendes tillfrisknande. Du tycker om att samarbeta med andra och är respektfull och hjälpsam mot dina kollegor.
Vårt arbete kräver mycket samarbete både internt och externt och lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Mångfald gynnar utvecklingen och stödet till våra medborgare. Vi eftersträvar därför en jämn köns- och åldersfördelning samt varierad etnisk och kulturell bakgrund hos våra medarbetare.


ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Tim- och sommarvikarier till HVB Nygården och HVB Hemgårdsvillan

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. Division Social omsorg är en gemensam organisation för all socialtjänst i Nyköpings kommun. Målet är en eff... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.

Division Social omsorg är en gemensam organisation för all socialtjänst i Nyköpings kommun. Målet är en effektiv, väl fungerande, säker organisation där allas medskapande bidrar till effektivitet och kvalitet.

Vi söker nu tim- och sommarvikarier till samtliga delar av Missbruksvårdens boendeverksamhet. HVB Nygården riktar sig till vuxna män och kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik. Boendet består dels av ett stöd- och motivationsboende med 20 platser, som tillsammans med öppenvårdens behandlingsteam utgör heldygnsvård på hemmaplan, dels ett akut- och utredningsboende som är en viktig del av missbruksvårdens uppsökande och motiverande verksamhet och ett första steg för den som vill göra en förändring. Inom ramarna för HVB-verksamheten finns också en rad olika utslussboenden, både i närhet till huvudverksamheten och på stan. HVB Hemgårdsvillan som har 10 platser vänder sig till vuxna män och kvinnor med samsjuklighet i form av missbruk/beroende och psykisk ohälsa.

Vi söker både dig som vill jobba som timvikarie efter behov dag/kväll samt natt och dig som vill ha ett sammanhängande sommarvikariat under perioden juni-augusti.


ARBETSUPPGIFTER
I dina arbetsuppgifter ingår att föra stödjande och motiverande samtal för att vägleda i både praktiska och sociala sammanhang och att stötta individen till att medverka i sin sammantagna behandlingsplan och uppnå sina mål. Du medverkar tillsammans med övrig personal till att skapa en struktur och en miljö som är gynnsam för de som är placerade. Du dokumenterar i genomförandeplaner och rapporter till myndighetshandläggaren, gör veckoplaneringar och medverkar i utslussplanering. Du samarbetar i team med övriga personer runt personen för att säkerställa en god kvalitet och ett gott bemötande.

Dokumentation sker i verksamhetssystemet Journal Digital.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är färdig eller utbildar dig till t ex behandlings- eller socialpedagog, eller annan utbildning inom det sociala området, alternativt har annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren prövar likvärdig och lämplig för uppdraget. Du ska helst ha kunskap om och erfarenhet av att möta människor med beroendesjukdom och/eller psykisk ohälsa och ha insikt om vilken professionell hållning som krävs för att skapa en gynnsam miljö för de boendes tillfrisknande. Du är lyhörd och snabblärd och tycker om att samarbeta med andra och är respektfull och hjälpsam mot dina kollegor. Du ska vara trygg i dig själv och ha en genomtänkt idé om varför du vill hjälpa andra.

Du måste ha körkort.


ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Behandlingspedagog HVB

Riande AB består av två HVB-hem och en familjehemsverksamhet. Alla verksamheterna i Nyköpings kommun. Nässlan HVB ligger på Arnö i Nyköping och tar endast emot flickor 12-17 år med psykosocial problematik. Nässlan har totalt 4 platser och endast kvinnlig personal. Vi startade verksamheten i augusti 2021 och har hunnit bygga upp en trygg och stabil personalgrupp. Nu söker vi dig med erfarenhet och intresse av att arbeta med ungdomar. Gärna erfarenhet av be... Visa mer
Riande AB består av två HVB-hem och en familjehemsverksamhet. Alla verksamheterna i Nyköpings kommun.
Nässlan HVB ligger på Arnö i Nyköping och tar endast emot flickor 12-17 år med psykosocial problematik. Nässlan har totalt 4 platser och endast kvinnlig personal. Vi startade verksamheten i augusti 2021 och har hunnit bygga upp en trygg och stabil personalgrupp.
Nu söker vi dig med erfarenhet och intresse av att arbeta med ungdomar. Gärna erfarenhet av behandlingsarbete på HVB-hem. Du kommer att delta i behandlingsarbete, det dagliga praktiska arbetet och som kontaktperson till ungdom. Det innebär att du kommer att ha kontakt med socialtjänst och ungdomens nätverk samt ha regelbundna samtal med din kontaktungdom.
Hör av dig så berättar vi mer. Visa mindre

Behandlingspedagog

Riande AB består av två HVB-hem och en familjehemsverksamhet. Alla verksamheterna i Nyköpings kommun. Mörtsjönäs HVB ligger i Tystberga, Nyköpings kommun och tar endast emot pojkar 14-19 år med psykosocial problematik. Mörtsjönäs HVB har totalt 6 platser. Vi startade verksamheten i augusti 2019 och har hunnit bygga upp en trygg och stabil personalgrupp. Nu söker vi dig med erfarenhet och intresse av att arbeta med ungdomar. Gärna erfarenhet av behandling... Visa mer
Riande AB består av två HVB-hem och en familjehemsverksamhet. Alla verksamheterna i Nyköpings kommun.
Mörtsjönäs HVB ligger i Tystberga, Nyköpings kommun och tar endast emot pojkar 14-19 år med psykosocial problematik. Mörtsjönäs HVB har totalt 6 platser. Vi startade verksamheten i augusti 2019 och har hunnit bygga upp en trygg och stabil personalgrupp.
Nu söker vi dig med erfarenhet och intresse av att arbeta med ungdomar. Gärna erfarenhet av behandlingsarbete på HVB-hem. Du kommer att delta i behandlingsarbete, det dagliga praktiska arbetet och som kontaktperson till ungdom. Det innebär att du kommer att ha kontakt med socialtjänst och ungdomens nätverk samt ha regelbundna samtal med din kontaktungdom.
För en jämn fördelning ser vi gärna manlig sökande.
Hör av dig så berättar vi mer. Visa mindre

Behandlingspedagog till HVB Hemgårdsvillan

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. Vi söker nu en behandlingspedagog till HVB Hemgårdsvillan, som är ett stöd- och motivationsboende för vuxn... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.

Vi söker nu en behandlingspedagog till HVB Hemgårdsvillan, som är ett stöd- och motivationsboende för vuxna män och kvinnor med samsjuklighet, dvs personer som har en beroendeproblematik och behov av stöd i sin psykisk hälsa. Du kommer att jobba på schema, dag/kväll/helg.

Boendet har 10 platser och är bemannat dygnet runt. Hemgårdsvillan är en verksamhet som drivs i samverkan mellan Socialnämnden och Vård-och Omsorgsnämnden är en del av den samlade missbruksvården i Nyköping. Personerna placeras enligt Socialtjänstlagen med tidsbegränsade beslut och en vårdplan som syftar till ett så självständigt liv som möjligt.


ARBETSUPPGIFTER
Du ska stödja och föra coachande samtal för att vägleda i såväl praktiska som sociala sammanhang. Skapa en självständig vardag genom olika insatser. Dokumentera och skriva genomförande planer, veckoplaneringar ADL-träning etc. Samarbeta med övriga professioner i teamet runt personen för att säkerställa en god och kvalitativ vård och omsorg.
Medverka till att planeringen för brukaren efterföljs.
Vi dokumenterar i Journal Digital.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad behandlingspedagog.

Du ska ha erfarenhet av arbete som behandlingspedagog inom missbruksvård, ha erfarenhet och kunskap av både missbruksvård och psykiatriska sjukdomstillstånd.
Ha kunskaper om och intresse av att möta människor från olika kulturer, personer i utsatta situationer och med behov av stöd i den psykiska hälsan. Engagerad, empatisk och har ett genomtänkt intresse för sociala frågor och samhällsförändringar. Ha ett gott bemötande och en tro på människors vilja till förändring. Vilja vara med och bidra till verksamhetens utveckling. Ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Ha B-körkort. Gärna utbildning i MI, återfallsprevention och Case manager utbildning.
Du ska vara lugn och samlad i olika situationer och ha förmågan att fokusera på rätt saker. Du ska vara bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. God samarbetsförmåga och relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt samt att du har en god empatisk förmåga och snabbt kan sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Kunskap i Journal Digital.


ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Boendestödjare (vaken natt) till Lilla anderbäcksvägen Nyköping

Nu söker vi på Lilla Anderbäcksvägen en boendestödjare för vaken natt. Lilla Anderbäcksvägen är ett LSS-gruppboende för de som tillhör personkrets 1. Vi erbjuder utbildning och flera förmåner. Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap. Det här får du hos oss: - Grundutbildning när du tillsvidareanställs ... Visa mer
Nu söker vi på Lilla Anderbäcksvägen en boendestödjare för vaken natt. Lilla Anderbäcksvägen är ett LSS-gruppboende för de som tillhör personkrets 1. Vi erbjuder utbildning och flera förmåner.

Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.

Det här får du hos oss:

- Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
- Förmånsportal med rabatter och förmåner
- Ledarskapsutbildade chefer nära dig
- En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
- Karriär- och utvecklingsmöjligheter
- Friskvårdsbidrag och skobidrag
- Kollektivavtal
Ditt uppdrag
I rollen som boendestödjare utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik. Du stödjer och vägleder med bland annat personlig omvårdnad, måltider, medicinhantering, städning, samhällskontakter och kommunikation. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner.

Om Lilla Anderbäcksvägen
Lilla Anderbäcksvägen är beläget i det lilla samhället Svalsta 9 km söder om Nyköping. Det ligger strategisk placerat i södra Södermanland, nära gränsen till Östergötland och endast en timmes bilfärd från Stockholm. Det finns busshållplats precis utanför boendet och det tar 10 minuter med bil till närmaste mataffär och cirka 15 minuter till centrala Nyköping. Det är nära till vackra omgivningar och natursköna miljöer.


Enhetschef: Du har en chef nära dig som delar av sin tid arbetar i verksamheten. Det kan även vara en karriärmöjlighet för dig.

Djur i omsorgen: Här arbetar vi med djur i vården och vi har regelbundna besök av terapidjur.

Din erfarenhet och kunskap
Vi gissar att du som söker dig till oss:
har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor
är ansvarskännande och har en personlig mognad
trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor

Du har lägst gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med målgruppen.

Du har god datorvana samt erfarenhet av dokumentation. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är ett krav men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag: 2021-07-15
För mer information kontakta: Enhetschef Josefine Karlsson, 0735 40 22 07
Facklig kontakt: Kommunal tfn 010-442 90 32

Ansökan
Välkommen att ansöka via knappen ”Skicka ansökan” nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.

Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här. (https://team.nytida.se/)

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. (http://www.nytida.se) www.nytida.se (http://www.nytida.se) Visa mindre

Ungdomspedagog i Nyköping

Tjänsten Nyberga Hem AB söker en flexibel ungdomspedagog eller integrationspedagog till boende för ensamkommande ungdomar från 14 till 17 år, samt ett stödboende från 18-21 år. Boendet ligger i Stigtomta, 15 km från Nyköping. Vi erbjuder en behovsstyrd timanställning för kortare och längre arbetspass - dag som natt - vardag som helg. Därför måste du som söker vara flexibel och kunna ta arbetspass med kort framförhållning. Det kan också bli aktuellt med en ... Visa mer
Tjänsten
Nyberga Hem AB söker en flexibel ungdomspedagog eller integrationspedagog till boende för ensamkommande ungdomar från 14 till 17 år, samt ett stödboende från 18-21 år. Boendet ligger i Stigtomta, 15 km från Nyköping.
Vi erbjuder en behovsstyrd timanställning för kortare och längre arbetspass - dag som natt - vardag som helg. Därför måste du som söker vara flexibel och kunna ta arbetspass med kort framförhållning. Det kan också bli aktuellt med en heltidstjänst.
Vi erbjuder Dig ett meningsfullt och stimulerande arbete tillsammans med kreativa, positiva och ambitiösa medarbetare.
Vi gör löpande rekryteringar. Välkommen med Din ansökan!


Arbetsuppgifter
Du kommer att bli en del i ett arbetslag med kollegor som genom sina olika utbildningar, bakgrunder och erfarenheter skapar en grupp med bred kompetens. Det sociala arbetet leds av en föreståndare.
Vi jobbar på schema med tjänstgöring dag, kväll, helg och natt (sovande jour).
Du arbetar nära ungdomarna och är till stöd och hjälp i deras vardag. Arbetsuppgifterna är varierande och påminner mycket om det som sker i ett vanligt hem: hushållsgöromål, läxläsning, städning, matlagning, utflykter och fritidsaktiviteter. Vi lägger stor vikt vid att skapa kvalitet och mervärden för våra ungdomar.
Ensamarbete är regel.


Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vår verksamhet är under ständig utveckling och vi fäster därför stor vikt vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och att du har ett flexibelt och lösningsfokuserat arbetssätt. Du delar vår värdegrund med respekt för alla människors lika värde.
Som person är du relationsskapande och kan arbeta både självständigt och i team. Arbetet kräver att du är flexibel, kreativ och har lätt att samarbeta. Du har en respektfull människosyn och är medveten om betydelsen av ett gott bemötande. Det är viktigt att du är lugn och trygg.
Vi ser gärna att Du har B-körkort och du kommer behöva egen bil eftersom arbetsplatsen ligger utanför allmänna kommunikationer.


Krav
Vi söker dig med minst gymnasial utbildning inom relevant område och som har ett starkt intresse för ungdomar och det mångkulturella samhället. Du är utbildad som, och har arbetat som ungdomspedagog, integrationspedagog eller motsvarande.
Krav på god erfarenhet av att jobba med datorer.


Meriterande
Det är meriterande om du har arbetat med ungdomar med annan kulturell bakgrund. Du bör ha några års arbetslivserfarenhet.
Språkkunskaper utöver svenska och engelska är meriterande, till exempel arabiska, tigrinja, dari och pashtu.


Obligatorisk vandelprövning
Vandelprövning sker genom utdrag ur Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister.


Annonsförsäljare
Vi undanber oss kontakt och erbjudanden från annonsförsäljare.


Rekrytering
Rekrytering sker löpande under annonseringen. Skicka ansökan till [email protected] så snart som möjligt. Visa mindre

Boendestödjare (vaken natt) till Lilla anderbäcksvägen Nyköping

Nu söker vi på Lilla Anderbäcksvägen en boendestödjare för vaken natt. Lilla Anderbäcksvägen är ett LSS-gruppboende för de som tillhör personkrets 1. Vi erbjuder utbildning och flera förmåner. Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap. Det här får du hos oss: - Grundutbildning när du tillsvidareanställs ... Visa mer
Nu söker vi på Lilla Anderbäcksvägen en boendestödjare för vaken natt. Lilla Anderbäcksvägen är ett LSS-gruppboende för de som tillhör personkrets 1. Vi erbjuder utbildning och flera förmåner.

Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.

Det här får du hos oss:

- Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
- Förmånsportal med rabatter och förmåner
- Ledarskapsutbildade chefer nära dig
- En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
- Karriär- och utvecklingsmöjligheter
- Friskvårdsbidrag och skobidrag
- Kollektivavtal
Ditt uppdrag
I rollen som boendestödjare utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik. Du stödjer och vägleder med bland annat personlig omvårdnad, måltider, medicinhantering, städning, samhällskontakter och kommunikation. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner.

Om Lilla Anderbäcksvägen
Lilla Anderbäcksvägen är beläget i det lilla samhället Svalsta 9 km söder om Nyköping. Det ligger strategisk placerat i södra Södermanland, nära gränsen till Östergötland och endast en timmes bilfärd från Stockholm. Det finns busshållplats precis utanför boendet och det tar 10 minuter med bil till närmaste mataffär och cirka 15 minuter till centrala Nyköping. Det är nära till vackra omgivningar och natursköna miljöer.


Enhetschef: Du har en chef nära dig som delar av sin tid arbetar i verksamheten. Det kan även vara en karriärmöjlighet för dig.

Djur i omsorgen: Här arbetar vi med djur i vården och vi har regelbundna besök av terapidjur.

Din erfarenhet och kunskap
Vi gissar att du som söker dig till oss:
har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor
är ansvarskännande och har en personlig mognad
trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor

Du har lägst gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med målgruppen.

Du har god datorvana samt erfarenhet av dokumentation. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är ett krav men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag: 2021-07-15
För mer information kontakta: Enhetschef Josefine Karlsson, 0735 40 22 07
Facklig kontakt: Kommunal tfn 010-442 90 32

Ansökan
Välkommen att ansöka via knappen ”Skicka ansökan” nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.

Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här. (https://team.nytida.se/)

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. (http://www.nytida.se) www.nytida.se (http://www.nytida.se) Visa mindre

Samordnare till HVB hem Nygården

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. Vi söker nu en samordnare till HVB Nygården, ett stöd- och motivationsboende för vuxna män och kvinnor med ... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.

Vi söker nu en samordnare till HVB Nygården, ett stöd- och motivationsboende för vuxna män och kvinnor med samsjuklighet, dvs. för personer som har ett beroende och en psykisk ohälsa. Uppstarten av boendet är under planering, och anställning kommer att ske under förutsättning av att erforderliga beslut fattas. Boendet kommer att ha sammanlagt 10 platser och vara bemannat dygnet runt.

ARBETSUPPGIFTER
Som samordnare kommer du att ha en övergripande funktion, Du kommer att arbeta nära enhetschef, andra samordnare och viktiga funktioner, som samordnare arbetar du verksamhetsnära och i tjänsten ingår direkt klientarbete/behandlingsarbete.

Du ska bidra till att kommunikationen fungerar på ett belåtet sätt mellan myndighet och/eller öppenvård, med klienten i focus och för verksamhetens bästa. Du kommer att ansvara för den dagliga planeringen. I rollen ingår att hålla i behandlingsarbetet tillsammans med övrig personal, säkra och utveckla god kvalitet i verksamheten genom att arbeta med dessa delar i personalgruppen bla genom dokumentation, processer och rutiner, schemaplanering mm.

Du ska ansvara för den boendes trygghet, välbefinnande och de rutiner som finns på HVB-hemmet. Administrativa arbetsuppgifter och vissa praktiska. Du kommer att ha ansvar för schemaplanering. Du kommer också att ha delegering av läkemedel.

Dina vanligt förekommande arbetsuppgifter kommer bl.a. att vara:
• Stödja, coacha, samtala och vägleda i praktiska, sociala och kommunikativa sammanhang.
• Skapa meningsfull, fungerande och i så stor utsträckning som möjligt, självständig vardag genom olika insatser och stöd.
• Samarbeta med övriga professioner i teamet runt personen för att säkerställa en god kvalitativ vård och omsorg.

Du kommer även att delta i den dagliga verksamheten och utgöra ett stöd för de boende i deras vardag. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat samtal med de boende, social träning, ADL-träning etc. I arbetsuppgifterna ingår även att bistå vid kontakter med olika myndigheter, hälso- och sjukvården etc. Genomförandeplan upprättas utifrån beslut på insatser från handläggare. Dokumentation sker i Procapita.

KVALIFIKATIONER
Vi söker sig som har en pågående eller avslutad utbildning på gymnasial eller högskolenivå inom vård och omsorg med inriktning mot psykiatri, socialt behandlingsarbete, behandlingsassistent, beteendevetenskap, du ska ha erfarenhet och kunskap av både missbruksvård och psykiatriska sjukdomstillstånd. Det är meriterande om du har en Steg 1-utbildning, Case manager utbildning, utbildning i MI och utbildning om våld i nära relationer.

• Du ska ha 3-4 års arbetslivserfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer som adekvat.
• Du ska ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
• Som person är du lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker. Du är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt samt att du har en god empatisk förmåga och snabbt kan sätta dig in i en annan människas perspektiv eller situation.
• Du har erfarenhet av arbete som behandlingsassistent inom missbruk och psykiatri, gärna som samordnare.
• Du har kunskaper om och intresse av att möta människor från olika kulturer och i utsatta situationer.
• Du är engagerad, empatisk och har ett genomtänkt intresse för sociala frågor och samhällsförändringar.
• Du har en god människosyn
• Du har en vilja att vara med och vidareutveckla enhetens verksamhet
• Du har B-körkort
• God datakunskaper

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog till Studiegården på Stigtomta skola

I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter. Division Barn Utbildning Kultur ansvarar för 36 förskolor, två förskolebussar, 16 grundskolor inklusive särskola, Nyköpings gymnasium, Campus Nyköping samt Stadsbi... Visa mer
I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter. Division Barn Utbildning Kultur ansvarar för 36 förskolor, två förskolebussar, 16 grundskolor inklusive särskola, Nyköpings gymnasium, Campus Nyköping samt Stadsbiblioteket och barnkultur.

Vår F-6 organisation består av 14 grundskolor och en grundsärskola uppdelade i 9 olika rektorsområden. I varje rektorsområde finns en rektor, flera biträdande rektorer och ett elevhälsoteam där olika professioner ingår. Med skolor på landsbygd och i tätort arbetar vi med att öka likvärdigheten och integrationen på och mellan skolorna samt stärka kvaliteten i den kommunala grundskolan.

Stigtomta skola är en fantastisk F-6 skola med ca 280 underbara elever och en mycket engagerad personalgrupp. Skolan är helt nybyggd och ligger naturskönt med närhet till skolskog och med en skolgård och en skolträdgård som inspirerar till aktivitet, lärande och lek.
Vi är ett härligt personalgäng och du kommer att få god stöttning och många glada skratt. Vi har en professionell elevhälsogrupp med speciallärare, kurator, psykolog och skolsköterska som är stommen och stödet kring våra elever, både på Studiegården i klasserna och på fritidsavdelningarna.

Gå gärna in på vår hemsida och läs mer: http://nykoping.se/Barn--Utbildning/Grundskolor/Stigtomtaskola/
ARBETSUPPGIFTER
Stigtomta skola har en helhetssyn på lärande som genomsyrar hela verksamheten såväl förskoleklass, skola som fritidshem.

Som socialpedagog kommer du att arbeta med elever som under del av dag eller på heltid finns på vår Studiegård. Du har stor erfarenhet av att arbeta med elever med särskilda behov. Att skapa positiva möten med elever, vårdnadshavare och kollegor är viktigt för oss och för dig. Erfarenhet av särskoleinkluderade elever och NPF är meriterande. Som person är du flexibel, strukturerad samt lösningsfokuserad med tydliga gränser. Vi arbetar nära i våra arbetslag och söker dig som har en god samarbetsförmåga och en stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du och ditt arbetslag får regelbunden handledning av elevhälsan.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har ett varmt hjärta och ett brinnande engagemang för att arbeta med barn och ungdomar och vill jobba långsiktigt med att bygga den bästa skolan för alla elever och personal. Du måste vara flexibel och kreativ, beredd att hugga i där det behövs, gilla nytänkande och utveckling. Du ska ha lätt att samarbeta samt vara nyfiken och ha en god förmåga till humor!
Din förmåga att skapa relationer med eleverna är en av de viktigaste grundstenarna för att nå dessa elever och att få dem att hitta verktyg för att lyckas i skolan. Du har ett stort tålamod med förståelse att eleven vill om den kan. Det är viktigt för dig att nå eleverna utifrån deras nivå.

Vi ser att du är en person som inte är rädd att ta fram sin kreativa sida, har förmåga att se var det behövs hjälp, är lyhörd och ansvarstagande. Du trivs både inomhus och utomhus.
Vi vill att du har en slutförd socialpedagogutbildning eller motsvarande. Det är en fördel om du även har en gymnasieutbildning inom barn- och fritidsprogrammet. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som resurslärare. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och NPF.
Din roll som resurslärare på Studiegården kräver att du har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och kan se till elevens behov. Som person bör du vara tydlig, empatisk, ha tålamod och förmåga att vara kreativ i ditt tänk och arbetssätt samt kunna ta egna initiativ. Du drivs av att samarbeta med andra människor och är duktig på att skapa goda relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare.

Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden. Välkommen med din ansökan redan idag!


ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringsystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker. Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693
• i undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Inom vår verksamhet gäller lagen om registerkontroll (SF 2000:873). Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal. Visa mindre

Socialpedagog/stödpedagog till rektorsområde Arnö/Tunaberg

I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter. Division Barn Utbildning Kultur ansvarar för 36 förskolor, två förskolebussar, 16 grundskolor inklusive särskola, Nyköpings gymnasium, Campus Nyköping samt Stadsbi... Visa mer
I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter. Division Barn Utbildning Kultur ansvarar för 36 förskolor, två förskolebussar, 16 grundskolor inklusive särskola, Nyköpings gymnasium, Campus Nyköping samt Stadsbiblioteket och barnkultur.

Vår F-6 organisation består av 14 grundskolor och en grundsärskola uppdelade i 9 olika rektorsområden. I varje rektorsområde finns en rektor, flera biträdande rektorer och ett elevhälsoteam där olika professioner ingår. Med skolor på landsbygd och i tätort arbetar vi med att öka likvärdigheten och integrationen på och mellan skolorna samt stärka kvaliteten i den kommunala grundskolan.

Rektorsområde Arnö/Tunaberg består av Herrhagen, Långsätter, Nävekvarn och Buskhyttan skola.
Skolorna har tillsammans 700 nyfikna och härliga elever och ca 140 engagerade medarbetare. Vi har professionella elevhälsoteam och trygghetsteam med specialpedagoger, kuratorer, psykolog, lärare, fritidspersonal och skolsköterskor i stödet kring våra elever, på individ, grupp och organisationsnivå i klasserna och på fritidsavdelningarna.

Gå gärna in på vår hemsida och läs http://nykoping.se/Barn--Utbildning/Grundskolor/Arnoskola/Tunabergskola

ARBETSUPPGIFTER
Arnö och Tunabergs skolor har en helhetssyn på lärande som genomsyrar hela verksamheten såväl förskoleklass, skola som fritidshem.

Som social/stödpedagog kommer du att arbeta med elever på individ, grupp och organisationsnivå. Du kommer att ha varierande uppdrag i skolan under förmiddagen och arbeta på fritidshemmet på eftermiddagen. Som person är du flexibel, strukturerad samt lösningsfokuserad med tydliga gränser. Vi arbetar nära i våra arbetslag och söker dig som har en god samarbetsförmåga och en stor vikt läggs vid personlig lämplighet. En tjänst har placering Arnö skola, Långsätter, en på Arnö skola, Herrhagen och en på Tunaberg skola.

KVALIFIKATIONER
Vi vill att du har en slutförd socialpedagogutbildning, stödpedagogutbildning eller motsvarande. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn och kunskap om skolans styrdokument.

Vi söker dig som har ett varmt hjärta och ett brinnande engagemang för att arbeta med barn och ungdomar och vill arbeta långsiktigt med att bygga den bästa skolan för alla elever och personal. Du är flexibel och nyfiken, gillar nytänkande och utveckling. Din förmåga att skapa relationer med eleverna är en av de viktigaste grundstenarna för att eleverna ska lyckas. Du har ett stort tålamod med förståelse att eleven vill göra rätt om den kan.

Vi ser att du är en person som inte är rädd att ta fram sin kreativa sida, har förmåga att se var det behövs hjälp, är lyhörd och ansvarstagande. Du trivs både inomhus och utomhus. Som person bör du vara tydlig, empatisk, ha tålamod och förmåga att vara kreativ i ditt tänk och arbetssätt samt kunna ta egna initiativ. Du trivs att arbeta med lärmiljöer både inomhus och utomhus. Du drivs av att göra en positiv skillnad och är duktig på att skapa goda relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande
kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en
spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg -
Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver,
både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med
många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets
viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera
dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda
människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Behandlare till öppenvården

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. ARBETSUPPGIFTER Nyköpings Kommun utvecklar ständigt arbetet med vuxna missbrukare med målet att ge bra ... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.ARBETSUPPGIFTER
Nyköpings Kommun utvecklar ständigt arbetet med vuxna missbrukare med målet att ge bra och hållbara insatser på hemmaplan. Vi söker därför dig som har ett stort engagemang i arbetet med personer med missbruk och beroende och som har förmåga att skapa kontakt och förtroende.

Vuxenenhetens öppenvård tar emot klienter med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika och spel. Vi bedriver olika behandlingsformer under samma tak; 12-stegsbehandling, CRA-behandling och spelbehandling, en särskilt Förberedelsegrupp samt enskilda samtal och Råd-och Stödsamtal. I en annan byggnad erbjuder vi behandling till personer med samsjuklighet och behov av samordnat stöd, FR-ACT.

Inom Vuxenenhetens missbruksverksamhet finns socialsekreterare, uppsökare och behandlare. Myndighetsutövning och öppenvårdsinsatser finns inom samma enhet under samma ledning, för att underlätta ett nära samarbete och kontinuerlig utveckling för att möta olika individers och målgruppers behov.

Vi söker nu dig som vill vara med och stärka upp och utveckla vår CRA-behandling (Community Reinforcement Approach). Du kommer att arbeta med behandling både enskilt och i grupp. Du kommer också att ta emot klienter för information, råd och stöd samt på ett flexibelt sätt vara med och stötta upp inom den övriga verksamheten vid behov. Du kommer att ha ett nära samarbete med dina behandlarkollegor, socialsekreterare och kollegor inom HVB- och boendeverksamheten.

Vi söker dig med erfarenhet av behandling från kommunal öppenvård eller privat sektor, som har en stabil grund att stå på både yrkesmässigt och personligt. Då omvärlden och klientunderlaget växlar behöver du vara trygg och lugn i förändring och utveckling

KVALIFIKATIONER
Din bakgrund ska vara behandlingsassistent- eller pedagog, beteendevetare eller socionom. Vi lägger stor vikt vid dina tidigare erfarenheter av målgruppen och personlig lämplighet. Utöver din grundutbildning har du utbildning och erfarenhet av CRA-behandling, kunskap om beroendetillstånd och en förmåga att skapa goda relationer. Du behöver också ha god vana vid social dokumentation samt B-körkort. Som person är du engagerad, ambitiös och har förmåga att anpassa dig efter olika situationer och personligheter. Du behöver både kunna kommunicera och samarbeta med andra, samt arbeta självständigt. Lyhördhet, noggrannhet och humor är också viktiga egenskaper.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Behandlingsassistenter till HVB hem Nygården

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. Vi söker ett antal behandlingsassistenter till vårt nystartade HVB hem Nygården, som är ett stöd- och motiv... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.

Vi söker ett antal behandlingsassistenter till vårt nystartade HVB hem Nygården, som är ett stöd- och motivationsboende för vuxna män och kvinnor med samsjuklighet, dvs personer som har en beroendeproblematik och psykisk ohälsa. Du kommer att jobba på schema, dag/helg/natt.

Uppstarten av boendet är under planering och anställning kommer att ske under förutsättning av att erforderliga beslut fattas. Boendet kommer att ha sammanlagt 10 platser och vara bemannat dygnet runt.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att ansvara över boendets trygghet, välbefinnande och se till att de rutiner som ska följas följs. Stödja och coacha, klienter, samtala och vägleda i praktiska, sociala och kommunikativa sammanhang. Skapa en självständig vardag genom olika insatser. Samarbeta med övriga professioner i teamet runt personen för att säkerställa en god och kvalitativ vård och omsorg. Göra genomförande planer, veckoplaneringar ADL-träning etc.
Samarbeta med övriga professioner i och utanför teamet runt/med klienten. Medverka till att planeringen för klienten och rutiner på boendet efterföljs.
Vi dokumenterar i procapita.

KVALIFIKATIONER
vi söker dig som har en avslutad utbildning/pågående gymnasial eller högskolenivå inom missbrukarvård, inriktning psykiatri, socialt behandlingsassistent, beteendevetenskap.

Du ska ha erfarenhet av arbete som behandlingsassistent inom missbruksvård, ha erfarenhet och kunskap av både missbruksvård och psykiatriska sjukdomstillstånd.
Har kunskaper om och intresse av att möta människor från olika kulturer, psykiatri och utsatta situationer. Engagerad, empatisk och har ett genomtänkt intresse för sociala frågor och samhällsförändringar. Ha ett gott bemötande och en tro på människors vilja till förändring. Vill vara med och bidra till verksamhetens utveckling. Ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Ha B-körkort. Gärna utbildning i MI och Case manager utbildning.

Du ska vara lugn och samlad i olika situationer och ha förmågan att fokusera på rätt saker. Du ska vara bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. God samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt samt att du har en god empatisk förmåga och snabbt kan sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Ha ett intresse av att möta människor från olika kulturer och utsatta situationer. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Behandlingspedagog till Gruvans skola Långberg

I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter. Division Barn Utbildning Kultur ansvarar för 36 förskolor, två förskolebussar, 16 grundskolor inklusive särskola, Nyköpings gymnasium, Campus Nyköping samt Stadsbi... Visa mer
I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter. Division Barn Utbildning Kultur ansvarar för 36 förskolor, två förskolebussar, 16 grundskolor inklusive särskola, Nyköpings gymnasium, Campus Nyköping samt Stadsbiblioteket och barnkultur.

Vår F-6 organisation består av 14 grundskolor och en grundsärskola uppdelade i 9 olika rektorsområden. I varje rektorsområde finns en rektor, flera biträdande rektorer och ett elevhälsoteam där olika professioner ingår. Med skolor på landsbygd och i tätort arbetar vi med att öka likvärdigheten och integrationen på och mellan skolorna samt stärka kvaliteten i den kommunala grundskolan.

Gruvans skolområde består av tre skolhus, Långberg som är en f-6-skola med grundsärskola, Gruvans Brandkärr som är en f-3-skola med mottagningsenhet för nyanlända elever samt Tystberga skola som är en f-6-skola på vägen mellan Nyköping och Trosa. Sammanlagt har vi ca 650 elever och 130 medarbetare.


ARBETSUPPGIFTER
Som behandlingspedagog/socialpedagog kommer du under skoldagen följa en specifik elev med stora behov för att stötta eleven med sociala kontakter och tillsammans med pedagoger och annan personal skapa goda förutsättningar för lärande och måluppfyllelse. Du utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

KVALIFIKATIONER
Du är utbildad behandlingspedagog/socialpedagog eller har annan beteendevetenskaplig utbildning, alternativt erfarenhet av att arbeta som elevassistent.

Du har god erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Du är trygg i din roll och har vana att arbeta med barn som har ett utåtagerande beteende. Du har en god samarbetsförmåga. Du är tydlig och har förmåga att skapa struktur. Du är bra på att bygga relationer med elever och att ha en god dialog med vårdnadshavare. En stark tro på samarbete som en framgångsfaktor för den pedagogiska utvecklingen är en självklarhet för dig.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande
kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en
spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg -
Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver,
både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med
många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets
viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera
dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda
människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Timvikarier till HVB-hem utanför Nyköping sökes!

Vi är en liten familjeägd verksamhet med egen friskola. Vi tar emot ungdomar med psykosociala svårigheter som yttrar sig i socialt nedbrytande beteende såsom bl. a begynnande kriminalitet och missbruk. Vi har plats för 10 elever och vi är i dagsläget ca 12 medarbetare. Vi söker dig som har relevant erfarenhet och utbildning med ett stort intresse för att arbeta med ungdomar som befinner sig i en utsatt livssituation. Som timvikarie vill vi att du kan arbe... Visa mer
Vi är en liten familjeägd verksamhet med egen friskola. Vi tar emot ungdomar med psykosociala svårigheter som yttrar sig i socialt nedbrytande beteende såsom bl. a begynnande kriminalitet och missbruk. Vi har plats för 10 elever och vi är i dagsläget ca 12 medarbetare. Vi söker dig som har relevant erfarenhet och utbildning med ett stort intresse för att arbeta med ungdomar som befinner sig i en utsatt livssituation.
Som timvikarie vill vi att du kan arbeta kvällar, sovande nattjour och helger.


Det är viktigt att du som person är mogen och trygg, har stort tålamod, är prestigelös och vill arbeta lösningsfokuserat och lågaffektivt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!


B-körkort krävs och du måste vara minst 25 år gammal!
Socialt arbete med ungdomar innebär att ingen dag är den andra lik. Arbetet innefattar bl.a att tillhandahålla daglig struktur, stöttning och omvårdnad till ungdomar med stora individuella behov.


I vår värdegrund finns tankar om att ungdomar som bor hos oss ska bemötas med respekt, empati och förståelse utifrån ett helhetsperspektiv. Visa mindre

Boendestödjare till Öknaskolans internat

Öknaskolan, Nyköping Vill du bidra till vår vision att ”Vidga vyer och väcka engagemang”? Om oss Öknaskolan och Nynäs Slott & Naturreservat ingår i Sörmlands Naturbruk, en verksamhet inom verksamhetsområde Kultur & Utbildning som är en del av Region Sörmland med 80 medarbetare. Öknaskolan är ett naturbruksgymnasium med 250 elever varav 160 bor på skolans internat. Skolan erbjuder naturbruksutbildningar inom lantbruk, trädgård, hästhållning, djurvård, ... Visa mer
Öknaskolan, Nyköping

Vill du bidra till vår vision att ”Vidga vyer och väcka engagemang”?

Om oss
Öknaskolan och Nynäs Slott & Naturreservat ingår i Sörmlands Naturbruk, en verksamhet inom verksamhetsområde Kultur & Utbildning som är en del av Region Sörmland med 80 medarbetare. Öknaskolan är ett naturbruksgymnasium med 250 elever varav 160 bor på skolans internat. Skolan erbjuder naturbruksutbildningar inom lantbruk, trädgård, hästhållning, djurvård, naturvetenskap samt jakt och viltvård samt gymnasiesärskola. All produktion bedrivs ekologiskt. Sörmlands Naturbruk är en unik verksamhet i utbildnings- och kulturmiljöer med egendomar kring slott och naturreservat som med sina 3 800 ha är Sörmlandskustens största.

Dina arbetsuppgifter
Stöd till elever som tillhör gymnasiesärskolan samt andra elever i behov av särskilt stöd i vardagen. Det sker i nära samverkan med socialsamordnare, skolans övriga internatpersonal, lärare och vårdnadshavare. Stödet innebär att finnas nära, att motivera och vägleda i kontakt med vuxna och andra elever under eftermiddag och kvällstid. Arbetet består även av ADL-träning samt att vara ett stöd i fritidsaktiviteter. Eleverna ska stödjas mot ett självständigt vuxenliv.
Driva och vidareutveckla verksamheten är en viktig del i tjänsten.

Din kompetens
Vi förutsätter att du trivs i rollen som boendestödjare och tycker om att arbeta med ungdomar.
Lämplig utbildning är socialpedagog, behandlingspedagog, fritidspedagog eller liknande utbildning. Du har grundläggande kunskap om barn och ungas utveckling, funktionsnedsättningar och psykosocialt stöd. Du har förmåga att se möjligheter till integrering i aktiviteter med elever på internatet. Erfarenhet och vana att arbeta med målgruppen är också meriterande.

Vi söker dig som är stabil och tydlig i ditt ledarskap. Du har förmåga att ta egna beslut och har god samarbetsförmåga. Du är kommunikativ och lojal med ditt team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Datorvana och förmåga att dokumentera. Körkort med minst B-behörighet är ett krav.

Anställningsform
Tillsvidareanställning på 50%, för denna tjänst kan provanställning bli aktuell. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av
Rektor Martina Granquist Nkodia, 072-084 82 48.
Biträdande rektor, chef för elevhälsan Kirsi Östberg, 072-143 20 28.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.

Sörmland är ett län med mångfald hos befolkningen och vi vill spegla denna verklighet. Därför välkomnar vi sökande med olika bakgrund.

Kom och jobba hos oss på Sörmlands Naturbruk, Öknaskolan!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2020-06-01.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Behandlingspedagoger till Tystberga skola

I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter. Division Barn Utbildning Kultur ansvarar för 36 förskolor, två förskolebussar, 16 grundskolor inklusive särskola, Nyköpings gymnasium, Campus Nyköping samt Stadsbi... Visa mer
I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter. Division Barn Utbildning Kultur ansvarar för 36 förskolor, två förskolebussar, 16 grundskolor inklusive särskola, Nyköpings gymnasium, Campus Nyköping samt Stadsbiblioteket och barnkultur.

Vår F-6 organisation består av 14 grundskolor och en grundsärskola uppdelade i 9 olika rektorsområden. I varje rektorsområde finns en rektor, flera biträdande rektorer och ett elevhälsoteam där olika professioner ingår. Med skolor på landsbygd och i tätort arbetar vi med att öka likvärdigheten och integrationen på och mellan skolorna samt stärka kvaliteten i den kommunala grundskolan.

Tystberga skola ligger ca 2 mil nordost om Nyköping och är en skola med förskoleklass och årskurs 1-6. På Tystberga skola finns också ett fritidshem. Det finns en utemiljö med skogen på skolgården och möjligheter till många olika uteaktiviteter.

Nu söker vi två behandlingspedagoger till Tystberga skola. Välkommen in med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Som behandlingspedagog kommer du under skoldagen följa en specifik elev med stora behov för att stötta eleven med sociala kontakter och tillsammans med pedagoger och annan personal skapa goda förutsättningar för lärande och måluppfyllelse. Du utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

KVALIFIKATIONER
Du är utbildad behandlingspedagog/socialpedagog eller har annan beteendevetenskaplig utbildning.

Du har god erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Du är trygg i din roll och har vana att arbeta med barn som har ett utåtagerande beteende. Du har en god samarbetsförmåga. Du är tydlig och har förmåga att skapa struktur. Du är bra på att bygga relationer med elever och att ha en god dialog med vårdnadshavare. En stark tro på samarbete som en framgångsfaktor för den pedagogiska utvecklingen är en självklarhet för dig.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande
kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en
spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg -
Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver,
både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med
många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets
viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera
dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda
människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. ARBETSUPPGIFTER Vi söker nu en socialpedagog till området funktionsnedsättning där arbetet i verksamheter... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en socialpedagog till området funktionsnedsättning där arbetet i verksamheterna utgår från alternativ kompletterande kommunikation (AKK), tillsammans med tydliggörande pedagogik. Som socialpedagog handleder du medarbetare i det pedagogiska arbetet. Social dokumentation utgör en viktig del i arbetet och där du är ett stöd i det utvecklingsarbetet tillsammans med medarbetarna. Som specialpedagog ingår du i nätverk tillsammans med stödpedagoger och enhetschefer. Vi söker nu dig som vill vara med och driva detta utvecklingsarbete.Du kommer även att vara en resurs vid uppstart av nya verksamheter i samarbete med enhetschefer. Vi förväntar oss även att du kan fungera som pedagogisk handledare och hålla i utbildningar för medarbetarna.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning som socialpedagog, beteendevetare eller specialpedagog. Du har god kunskap om olika funktionsnedsättningar och erfarenhet av alternativ kompletterande kommunikation (AKK). Du har lätt för att kommunicera och skapa kontakter till interna och externa aktörer. Givetvis har du lätt för att samarbeta och interagera.

B-körkort ett krav.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Behandlingsassistent

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. ARBETSUPPGIFTER Vi söker nu två behandlingsassistenter till Nygården som är ett stöd- och motivationsbo... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu två behandlingsassistenter till Nygården som är ett stöd- och motivationsboende för vuxna män och kvinnor med alkohol- och beroendeproblematik och akut- och utredningsboende. Boendena har sammanlagt 28 platser och är bemannade dygnet runt. Som behandlingsassistent ansvarar du för trygghet, välbefinnande och ser till att rutiner följs på boendet. Du stödjer och coachar klienter i praktiska, sociala och kommunikativa sammanhang. Du stödjer klienterna att skapa en självständig vardag genom olika insatser och samarbetar med övriga professioner i teamet runt personen för att säkerställa en god kvalitativ vård och omsorg. Du skriver genomförandeplaner, veckoplaneringar och ADL-träning bland annat.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• gymnasieutbildning
• eftergymnasial utbildning inom psykiatri/missbruk
• erfarenhet av arbete inom missbruksvård, minst 2 år.
• kunskap och intresse av att möta människor från olika kulturer och i utsatta situationer
• är engagerad, empatisk och har ett genomtänkt intresse för sociala frågor och samhällsförändring
• har ett gott bemötande och en tro på människors vilja till förändring
• vilja att vara med och bidra till verksamhetens utveckling
• goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
• god datavana
• B-körkort

Det är meriterande om du har utbildning i MI, utbildning om våld i nära relation och/eller erfarenhet av arbete med målgruppen samsjuka.

Som person är du lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker. Du är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt samt att du har en god empatisk förmåga och snabbt kan sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Behandlingsassistent

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. ARBETSUPPGIFTER Vi söker nu en behandlingsassistent till Nygården som är ett stöd- och motivationsboend... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en behandlingsassistent till Nygården som är ett stöd- och motivationsboende för vuxna män och kvinnor med alkohol- och beroende problematik och till akut- och utredningsboende. Boendena har sammanlagt 28 platser och är bemannade dygnet runt. Som behandlingsassistent ansvarar du för boendets trygghet, välbefinnande och ser till att rutiner följs. Stödja och coacha klienter i praktiska, sociala och kommunikativa sammanhang. Skapa en självständig vardag genom olika insatser och samarbeta med övriga professioner i teamet runt personen för att säkerställa en god kvalitativ vård och omsorg. Göra genomförandeplaner, veckoplaneringar, ADL-träning mm

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• avslutad utbildning på gymnasial eller högskolenivå inom vård & omsorg, inriktning psykiatri, socialt behandlingsarbete eller beteendevetenskap.
• erfarenhet av arbete inom missbruksvård, minst 2 år.
• kunskaper om och intresse av att möta människor från olika kulturer och i utsatta situationer
• är engagerad, empatisk och har ett genomtänkt intresse för sociala frågor och samhällsförändringar
• har ett gott bemötande och en tro på människors vilja till förändring
• vilja att vara med och bidra till verksamhetens utveckling.
• god datavana
• goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
• B-körkort

Det är meriterande om du har utbildning i MI och utbildning om våld i nära relation.

Som person är du lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker. Du är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt samt att du har en god empatisk förmåga och snabbt kan sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. ARBETSUPPGIFTER Vi söker nu en socialpedagog till området funktionsnedsättning där arbetet i verksamheter... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en socialpedagog till området funktionsnedsättning där arbetet i verksamheterna utgår från alternativ kompletterande kommunikation (AKK), tillsammans med tydliggörande pedagogik. Som socialpedagog handleder du medarbetare i det pedagogiska arbetet. Social dokumentation utgör en viktig del i arbetet och där du är ett stöd i det utvecklingsarbetet tillsammans med medarbetarna. Som specialpedagog ingår du i nätverk tillsammans med stödpedagoger och enhetschefer. Vi söker nu dig som vill vara med och driva detta utvecklingsarbete.Du kommer även att vara en resurs vid uppstart av nya verksamheter i samarbete med enhetschefer. Vi förväntar oss även att du kan fungera som pedagogisk handledare och hålla i utbildningar för medarbetarna.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning som socialpedagog, beteendevetare eller specialpedagog. Du har god kunskap om olika funktionsnedsättningar och erfarenhet av alternativ kompletterande kommunikation (AKK). Du har lätt för att kommunicera och skapa kontakter till interna och externa aktörer. Givetvis har du lätt för att samarbeta och interagera.

B-körkort ett krav.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog eller motsvarande - välkommen till oss!

Välkommen till Vrena Friskola.Vi växer och befinner oss i en spännande utvecklingsfas. Huvudmannen är en lokalt förankrad ideell icke vinstdrivande förening. Vår verksamhet genomsyras av en stark tilltro till barns kompetenser, förmågor och lust att lära. All vår verksamhet drivs under parollen - Lär för livet. Se www.vrenafriskola.se för mer information.Vi vill att du ska ha elevers lärande i fokus. Du är flexibel, nytänkande i ditt arbetssätt och ser möj... Visa mer
Välkommen till Vrena Friskola.Vi växer och befinner oss i en spännande utvecklingsfas. Huvudmannen är en lokalt förankrad ideell icke vinstdrivande förening. Vår verksamhet genomsyras av en stark tilltro till barns kompetenser, förmågor och lust att lära. All vår verksamhet drivs under parollen - Lär för livet. Se www.vrenafriskola.se för mer information.Vi vill att du ska ha elevers lärande i fokus. Du är flexibel, nytänkande i ditt arbetssätt och ser möjligheter i allt. Vi utgår från ett lågaffektivt förhållningssätt i vårt bemötande. Du trivs med att arbeta i ett öppet klimat där vi hjälper varandra. Du har erfarenhet av att arbeta med elever med behov av särskilt stöd. Till att börja med kommer du främst arbeta med elever i förskoleklassen samt utgöra stöd till pedagoger i vårt trygghetsarbete.Du ingår i vårt Barn- och elevhälsoteam bestående av av rektor, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska och speciallärare.Tjänsten tillträdes 12 augusti eller enligt överenskommelse. Visstidsanställning 12 månader, med möjlighet till förlängning. Omfattning 75-100%. Ange vilken omfattning du är intresserad av.Intervjuer sker fortlöpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens utgång.Vi ber annonssäljare respektera våra val av rekryteringskanaler. Visa mindre

Socialpedagog el. motsvarande sökes till Nyköpings folkhögskola

Som socialpedagog på folkhögskola är det deltagarna som är i centrum. Du ska vara ett stöd i att organisera och strukturera studierna för deltagare med lättare funktionsvariationer, exempelvis NPF och också stödja i att öka närvaron. Du ska vara läraren behjälplig i klassrummet för enskilda deltagare och du kommer att ingå i skolans hälsoteam. Vissa av dina kontakter med deltagarna kommer att ske före och efter skoltid. Då detta är en ny tjänst på folkhög... Visa mer
Som socialpedagog på folkhögskola är det deltagarna som är i centrum. Du ska vara ett stöd i att organisera och strukturera studierna för deltagare med lättare funktionsvariationer, exempelvis NPF och också stödja i att öka närvaron. Du ska vara läraren behjälplig i klassrummet för enskilda deltagare och du kommer att ingå i skolans hälsoteam. Vissa av dina kontakter med deltagarna kommer att ske före och efter skoltid.
Då detta är en ny tjänst på folkhögskolan kommer du att vara delaktig i att utveckla metoder för ett kvalificerat socialpedagogiskt arbete.


Vi behöver dig som har ett stort intresse av människor, och en stor social förmåga. Du ska vara stukturerad, tydlig och lyhörd.
Du ska stå bakom folkhögskolans värdegrund och människosyn, som starkt betonar alla människors lika värde.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi eftersträvar mångfald i personalgruppen på skolan.

Nyköpings Folkhögskola finns centralt i Nyköping, i den äldsta delen av den vackra residensstaden. Den arbetsplats du kommer att möta är småskalig, med nära till kollegor och deltagare för samtal och samarbete. Visa mindre

Socialpedagog

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. ARBETSUPPGIFTER Vi söker nu en socialpedagog till området funktionsnedsättning. Som grund i arbetet utgår... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en socialpedagog till området funktionsnedsättning. Som grund i arbetet utgår vi från de yrkeskrav som Forum Carpe tagit fram för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Ditt arbete blir att stödja medarbetare och chefer som arbetar inom grupp/servicebostad, LSS, i det pedagogiska arbetet.
Arbetet i verksamheterna utgår från alternativ kompletterande kommunikation (AKK) tillsammans med tydliggörande pedagogik. Vårt arbete bygger på ett lågaffektivt bemötande och förhållningssätt. Som specialpedagog handleder du medarbetare i det pedagogiska arbetet. Social dokumentation utgör en viktig del i arbetet och där du kommer att finnas som stöd i det utvecklingsarbetet tillsammans med medarbetarna. Som specialpedagog ingår du i nätverk tillsammans med stödpedagoger och enhetschefer. Vi söker nu dig som vill vara med i ett utvecklingsarbete och som har förmåga att identifiera och se möjligheter med individen i fokus. En viktig del i arbetet som socialpedagog är att observera beteenden och utifrån det omvandla rutiner och arbetssätt för att tillgodose individens behov. Förhållningssätt och bemötande är ledord i verksamheten. Du kommer även att vara en resurs vid uppstart av nya verksamheter. Du kommer att fungera som pedagogisk handledare och bistå i att hålla utbildningar/informationer både internt och externt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är socialpedagog eller har en utbildning som beteendevetare, socionom alternativt annan likvärdig högskoleutbildning. Du behöver ha god kunskap om olika funktionsnedsättningar och altenativ kompletterande kommunikation (AKA). Du kommer att ha det pedagogiska ansvaret för metodutveckling och omvärldsbevakning. Du har lätt för att skapa och upprätthålla kontakter med interna och externa aktörer. Du har god kommunikationsförmåga och en tydlig pedagogik och givetvis en god förmåga att samarbeta och interagera.
Du förväntas sprida kunskap och utveckla pedagogiska metoder i verksamheterna.
B-körkort ett krav.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Behandlingsassistent

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. ARBETSUPPGIFTER Vi söker nu en behandlingsassistent till Nygården som är ett stöd- och motivationsboend... Visa mer
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en behandlingsassistent till Nygården som är ett stöd- och motivationsboende för vuxna män och kvinnor med alkohol- och beroende problematik och till akut- och utredningsboende.Boendena har sammanlagt 28 platser och är bemannade dygnet runt. Som behandlingsassistent ansvarar du för boendets trygghet, välbefinnande och ser till att rutiner följs. Stödja och coacha klienter i praktiska, sociala och kommunikativa sammanhang. Skapa en självständig vardag genom olika insatser och samarbeta med övriga professioner i teamet runt personen för att säkerställa en god kvalitativ vård och omsorg. Göra genomförandeplaner, veckoplaneringar, ADL-träning mm

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• avslutad utbildning på gymnasial eller högskolenivå inom vård & omsorg, inriktning psykiatri, socialt behandlingsarbete eller beteendevetenskap.
• erfarenhet av arbete inom missbruksvård, minst 2 år.
• kunskaper om och intresse av att möta människor från olika kulturer och i utsatta situationer
• är engagerad, empatisk och har ett genomtänkt intresse för sociala frågor och samhällsförändringar
• har ett gott bemötande och en tro på människors vilja till förändring
• vilja att vara med och bidra till verksamhetens utveckling.
• god datavana
• goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
• B-körkort

Det är meriterande om du har utbildning i MI och utbildning om våld i nära relation.

Som person är du lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker. Du är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt samt att du har en god empatisk förmåga och snabbt kan sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-10 10 29.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre